Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat HistòRia Tic 4 Eso

1,266 views

Published on

Experiencia TIC en la ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat HistòRia Tic 4 Eso

 1. 1. Com treballem una unitat d‘Història a l‘ESO... CENTRE D’ESTUDIS SERRA
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>ESQUEMA DE LA UNITAT </li></ul><ul><li>OBJECTIUS D’APRENENTATGE </li></ul><ul><li>METODOLOGIA </li></ul><ul><li>SEQÜÈNCIACIÓ – RECURS </li></ul><ul><li>TEMPORITZACIÓ </li></ul><ul><li>TREBALL A L‘AULA </li></ul><ul><li>TREBALL A CASA </li></ul><ul><li>AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>CONCLUSIONS </li></ul>
 3. 3. ESQUEMA DE LA UNITAT <ul><li>PROFESSOR: Jorge Laguna Giménez </li></ul><ul><li>GRUP: 4t d’ESO </li></ul><ul><li>UNITAT 2: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM </li></ul><ul><ul><ul><li>La Revolució Americana. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La Revolució Francesa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’Època Napoleònica. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La Restauració. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les Revolucions liberals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La Independència Iberoamericana. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. OBJECTIUS D’APRENENTATGE <ul><li>Descriure el procés revolucionari que va dur al naixement dels Estats Units. </li></ul><ul><li>Caracteritzar les diferents etapes polítiques de la Revolució Francesa. </li></ul><ul><li>Diferenciar diferents grups i maneres d’entendre la revolució en el cas francès. </li></ul><ul><li>Conèixer com es va crear l’Imperi napoleònic. </li></ul><ul><li>Explicar el significat històric de la Restauració. </li></ul><ul><li>Situar en l’espai les revolucions del 1820, el 1830 i el 1848. Analitzar-ne els èxits i els fracassos. </li></ul><ul><li>Descriure el procés d’independència d’Hispanoamèrica. </li></ul><ul><li>Comprendre i valorar la importància d’aquesta època revolucionària en la Història. </li></ul>
 5. 5. METODOLOGIA <ul><li>RECURSOS TIC </li></ul><ul><ul><ul><li>PPT de la Unitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blog de l’Assignatura. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pàgines Web d’ampliació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Videos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats interactives. </li></ul></ul></ul>Veure PPT <ul><li>L’explicació de la unitat es realitza a partir del PPT i amb el recolzament de pàgines web, videos i activitats interactives. </li></ul><ul><li>El blog és el suport que serveix per consultar a casa tot el que s’ha estudiat a l’aula. </li></ul>
 6. 6. SEQÜÈNCIACIÓ - RECURS <ul><li>Clicant els elements subratllats, s’accedeeix al recurs. </li></ul>PPT <ul><ul><ul><li>La Independència d’Iberoamèrica. </li></ul></ul></ul>PPT, Video: La libertad guiando al pueblo <ul><ul><ul><li>Les Revolucions Liberals. </li></ul></ul></ul>PPT, Web d'ampliació <ul><ul><ul><li>La Restauració. </li></ul></ul></ul>PPT, Video: Batalla de Waterloo <ul><ul><ul><li>L’Època Napoleònica. </li></ul></ul></ul>PPT, Video Canal de Historia , Esquema general , Activitats interactives <ul><ul><ul><li>La Revolució Francesa. </li></ul></ul></ul>PPT, Web d'ampliació <ul><ul><ul><li>La Revolució Americana. </li></ul></ul></ul>RECURSOS TIC EMPRAT APARTAT DE LA UNITAT
 7. 7. TEMPORITZACIÓ <ul><li>Dins de cada apartat de la unitat, està contemplada l’explicació i la realització de les activitats didàctiques. </li></ul>1,5 Sessions <ul><ul><ul><li>La Restauració. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les Revolucions Liberals. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La Independència d’Iberoamèrica. </li></ul></ul></ul>1 Sessió <ul><ul><ul><li>Avaluació </li></ul></ul></ul>1 Sessió <ul><ul><ul><li>L’Època Napoleònica. </li></ul></ul></ul>3’5 Sessions <ul><ul><ul><li>La Revolució Francesa. </li></ul></ul></ul>1 Sessió <ul><ul><ul><li>La Revolució Americana. </li></ul></ul></ul>TEMPS APARTAT DE LA UNITAT
 8. 8. Treball a l‘aula
 9. 9. 1.- La Revolució Americana <ul><li>Explicació – interpretació del PPT. </li></ul>
 10. 10. 2.- La Revolució Francesa <ul><li>Activitats interactives. </li></ul>
 11. 11. 3.- L’època napoleònica. <ul><li>Visionat d’un video. </li></ul>
 12. 12. 4.- La Restauració. <ul><li>Consulta grupal d’aquesta pàgina per ampliar conceptes </li></ul>
 13. 13. 5.- Les Revolucions Liberals. <ul><li>Visionat d’un video. </li></ul>
 14. 14. 6.- La Independència d’Iberoamèrica. <ul><li>Consulta del PPT de la unitat per contestar les activitats del llibre. </li></ul>
 15. 15. Treball a casa <ul><li>BLOG DE L’ASSIGNATURA </li></ul>
 16. 16. ESTUDI DE LA UNITAT <ul><li>Interiorització de conceptes a partir del llibre i dels recursos treballats a classe, que es troben al Blog de l’assignatura. </li></ul>
 17. 17. ESTUDI DE LA UNITAT <ul><li>Interiorització de conceptes a partir del llibre i dels recursos treballats a classe, que es troben al Blog de l’assignatura. </li></ul>
 18. 18. ESTUDI DE LA UNITAT <ul><li>Interiorització de conceptes a partir del llibre i dels recursos treballats a classe, que es troben al Blog de l’assignatura. </li></ul>
 19. 19. Avaluació
 20. 20. AVALUACIÓ DELS CONCEPTES Prova de conceptes Continuar presentació
 21. 21. PROVA DE CONCEPTES Tornar-hi Continuar presentació
 22. 22. AVALUACIÓ DELS PROCEDIMENTS
 23. 23. AVALUACIÓ DE L’ACTITUD
 24. 24. AVALUACIÓ FINAL DE LA UNITAT
 25. 25. Conclusions
 26. 26. 1.- Presentació PPT de la unitat <ul><li>Tenim el guió de la classe. </li></ul><ul><li>És vistosa i atractiva. </li></ul><ul><li>Transmetem conceptes amb la paraula i la imatge. </li></ul><ul><li>Pot provocar la discusió i el debat. </li></ul><ul><li>Significa una síntesi dels conceptes fonamentals de la unitat. </li></ul><ul><li>Es pot consultar a casa en qualsevol moment a través del blog de l’assignatura. </li></ul>
 27. 27. 2.- Videos <ul><li>És el recurs amb que es troba més identificat l’alumne. </li></ul><ul><li>Reforça i amplia els conceptes explicats a classe. </li></ul><ul><li>Ajuda a memoritzar el tema (memòria visual). </li></ul>
 28. 28. 3.- Activitats interactives <ul><li>Són atractius pels alumnes. </li></ul><ul><li>Serveixen per repassar els conceptes més importants exposats a classe. </li></ul><ul><li>Ocupen poca estona de la classe. </li></ul>
 29. 29. 4.- Pàgines web d’ampliació <ul><li>Ajuda a desenvolupar una tasca </li></ul><ul><li>docent més individualitzada. </li></ul><ul><li>A partir d’uns continguts bàsics, </li></ul><ul><li>l’alumne pot aprofondir en el tema </li></ul><ul><li>segons els seus interessos. </li></ul><ul><li>Augmenta el grau d’autonomia </li></ul><ul><li>de l’alumne i desperta la seva </li></ul><ul><li>curiositat. </li></ul>

×