Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tercera División 2015/2016

http://mariodelasanta.blogspot.com.es/

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tercera División 2015/2016

 1. 1. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 1 FECHA : 23/08/2015 U.D. LANZAROTE . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. IBARRA . C.F. UNION PUERTO . U.D. LAS ZOCAS . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. CRUZ SANTA . U.D. SAN FERNANDO . C.D. SANTA URSULA . ARUCAS C.F. . U.D. TELDE . C.D. SERANCA VERA . UNION VIERA C.F. . C.D. TENERIFE S.A.D. B C.D. EL COTILLO . MARINO PL AMERICAS . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . S.D. TENISCA . C.D. A.GRANADILLA . U. SUR YAIZA . JORNADA : 2 FECHA : 30/08/2015 REAL SPORT. S. JOSÉ . C.D. A.GRANADILLA . C.F. UNION PUERTO . U.D. LANZAROTE . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. IBARRA . U.D. SAN FERNANDO . U.D. LAS ZOCAS . ARUCAS C.F. . U.D. CRUZ SANTA . C.D. SERANCA VERA . C.D. SANTA URSULA . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. TELDE . MARINO PLAMERICAS . UNION VIERA C.F. . S.D. TENISCA . C.D. EL COTILLO . U. SUR YAIZA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . JORNADA : 3 FECHA : 06/09/2015 REAL SPORT. S. JOSÉ . C.F. UNION PUERTO . U.D. LANZAROTE . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. IBARRA . U.D. SAN FERNANDO . U.D. LAS ZOCAS . ARUCAS C.F. . U.D. CRUZ SANTA . C.D. SERANCA VERA . C.D. SANTA URSULA . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. TELDE . MARINO PL AMERICAS . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 2. 2. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta UNION VIERA C.F. . S.D. TENISCA . C.D. EL COTILLO . U. SUR YAIZA . C.D. A.GRANADILLA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 3. 3. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 4 FECHA : 13/09/2015 C.F. UNION PUERTO . C.D. A.GRANADILLA . VILLA STA. BRIGIDA . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. SAN FERNANDO . U.D. LANZAROTE . ARUCAS C.F. . U.D. IBARRA . C.D. SERANCA VERA . U.D. LAS ZOCAS . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. CRUZ SANTA . MARINO PLAMERICAS . C.D. SANTA URSULA . S.D. TENISCA . U.D. TELDE . U. SUR YAIZA . UNION VIERA C.F. . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . C.D. EL COTILLO . JORNADA : 5 FECHA : 20/09/2015 C.F. UNION PUERTO . VILLA STA. BRIGIDA . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. SAN FERNANDO . U.D. LANZAROTE . ARUCAS C.F. . U.D. IBARRA . C.D. SERANCA VERA . U.D. LAS ZOCAS . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. CRUZ SANTA . MARINO PL AMERICAS . C.D. SANTA URSULA . S.D. TENISCA . U.D. TELDE . U. SUR YAIZA . UNION VIERA C.F. . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . C.D. A.GRANADILLA . C.D. EL COTILLO . JORNADA : 6 FECHA : 27/09/2015 VILLA STA. BRIGIDA . C.D. A.GRANADILLA . U.D. SAN FERNANDO . C.F. UNION PUERTO . ARUCAS C.F. . REAL SPORT. S. JOSÉ . C.D. SERANCA VERA . U.D. LANZAROTE . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. IBARRA . MARINO PLAMERICAS . U.D. LAS ZOCAS . S.D. TENISCA . U.D. CRUZ SANTA . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 4. 4. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta U. SUR YAIZA . C.D. SANTA URSULA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U.D. TELDE . C.D. EL COTILLO . UNION VIERA C.F. . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 5. 5. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 7 FECHA : 04/10/2015 VILLA STA. BRIGIDA . U.D. SAN FERNANDO . C.F. UNION PUERTO . ARUCAS C.F. . REAL SPORT. S. JOSÉ . C.D. SERANCA VERA . U.D. LANZAROTE . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. IBARRA . MARINO PL AMERICAS . U.D. LAS ZOCAS . S.D. TENISCA . U.D. CRUZ SANTA . U. SUR YAIZA . C.D. SANTA URSULA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U.D. TELDE . C.D. EL COTILLO . C.D. A.GRANADILLA . UNION VIERA C.F. . JORNADA : 8 FECHA : 11/10/2015 U.D. SAN FERNANDO . C.D. A.GRANADILLA . ARUCAS C.F. . VILLA STA. BRIGIDA . C.D. SERANCA VERA . C.F. UNION PUERTO . C.D. TENERIFE S.A.D. B REAL SPORT. S. JOSÉ . MARINO PLAMERICAS . U.D. LANZAROTE . S.D. TENISCA . U.D. IBARRA . U. SUR YAIZA . U.D. LAS ZOCAS . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U.D. CRUZ SANTA . C.D. EL COTILLO . C.D. SANTA URSULA . UNION VIERA C.F. . U.D. TELDE . JORNADA : 9 FECHA : 18/10/2015 U.D. SAN FERNANDO . ARUCAS C.F. . VILLA STA. BRIGIDA . C.D. SERANCA VERA . C.F. UNION PUERTO . C.D. TENERIFE S.A.D. B REAL SPORT. S. JOSÉ . MARINO PL AMERICAS . U.D. LANZAROTE . S.D. TENISCA . U.D. IBARRA . U. SUR YAIZA . U.D. LAS ZOCAS . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 6. 6. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta U.D. CRUZ SANTA . C.D. EL COTILLO . C.D. SANTA URSULA . UNION VIERA C.F. . C.D. A.GRANADILLA . U.D. TELDE . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 7. 7. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 10 FECHA : 25/10/2015 ARUCAS C.F. . C.D. A.GRANADILLA . C.D. SERANCA VERA . U.D. SAN FERNANDO . C.D. TENERIFE S.A.D. B VILLA STA. BRIGIDA . MARINO PLAMERICAS . C.F. UNION PUERTO . S.D. TENISCA . REAL SPORT. S. JOSÉ . U. SUR YAIZA . U.D. LANZAROTE . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U.D. IBARRA . C.D. EL COTILLO . U.D. LAS ZOCAS . UNION VIERA C.F. . U.D. CRUZ SANTA . U.D. TELDE . C.D. SANTA URSULA . JORNADA : 11 FECHA : 01/11/2015 ARUCAS C.F. . C.D. SERANCA VERA . U.D. SAN FERNANDO . C.D. TENERIFE S.A.D. B VILLA STA. BRIGIDA . MARINO PL AMERICAS . C.F. UNION PUERTO . S.D. TENISCA . REAL SPORT. S. JOSÉ . U. SUR YAIZA . U.D. LANZAROTE . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U.D. IBARRA . C.D. EL COTILLO . U.D. LAS ZOCAS . UNION VIERA C.F. . U.D. CRUZ SANTA . U.D. TELDE . C.D. A.GRANADILLA . C.D. SANTA URSULA . JORNADA : 12 FECHA : 08/11/2015 C.D. SERANCA VERA . C.D. A.GRANADILLA . C.D. TENERIFE S.A.D. B ARUCAS C.F. . MARINO PLAMERICAS . U.D. SAN FERNANDO . S.D. TENISCA . VILLA STA. BRIGIDA . U. SUR YAIZA . C.F. UNION PUERTO . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . REAL SPORT. S. JOSÉ . C.D. EL COTILLO . U.D. LANZAROTE . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 8. 8. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta UNION VIERA C.F. . U.D. IBARRA . U.D. TELDE . U.D. LAS ZOCAS . C.D. SANTA URSULA . U.D. CRUZ SANTA . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 9. 9. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 13 FECHA : 15/11/2015 C.D. SERANCA VERA . C.D. TENERIFE S.A.D. B ARUCAS C.F. . MARINO PL AMERICAS . U.D. SAN FERNANDO . S.D. TENISCA . VILLA STA. BRIGIDA . U. SUR YAIZA . C.F. UNION PUERTO . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . REAL SPORT. S. JOSÉ . C.D. EL COTILLO . U.D. LANZAROTE . UNION VIERA C.F. . U.D. IBARRA . U.D. TELDE . U.D. LAS ZOCAS . C.D. SANTA URSULA . C.D. A.GRANADILLA . U.D. CRUZ SANTA . JORNADA : 14 FECHA : 22/11/2015 C.D. TENERIFE S.A.D. B C.D. A.GRANADILLA . MARINO PLAMERICAS . C.D. SERANCA VERA . S.D. TENISCA . ARUCAS C.F. . U. SUR YAIZA . U.D. SAN FERNANDO . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . VILLA STA. BRIGIDA . C.D. EL COTILLO . C.F. UNION PUERTO . UNION VIERA C.F. . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. TELDE . U.D. LANZAROTE . C.D. SANTA URSULA . U.D. IBARRA . U.D. CRUZ SANTA . U.D. LAS ZOCAS . JORNADA : 15 FECHA : 29/11/2015 C.D. TENERIFE S.A.D. B MARINO PL AMERICAS . C.D. SERANCA VERA . S.D. TENISCA . ARUCAS C.F. . U. SUR YAIZA . U.D. SAN FERNANDO . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . VILLA STA. BRIGIDA . C.D. EL COTILLO . C.F. UNION PUERTO . UNION VIERA C.F. . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. TELDE . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 10. 10. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta U.D. LANZAROTE . C.D. SANTA URSULA . U.D. IBARRA . U.D. CRUZ SANTA . C.D. A.GRANADILLA . U.D. LAS ZOCAS . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 11. 11. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 16 FECHA : 13/12/2015 MARINO PLAMERICAS . C.D. A.GRANADILLA . S.D. TENISCA . C.D. TENERIFE S.A.D. B U. SUR YAIZA . C.D. SERANCA VERA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . ARUCAS C.F. . C.D. EL COTILLO . U.D. SAN FERNANDO . UNION VIERA C.F. . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. TELDE . C.F. UNION PUERTO . C.D. SANTA URSULA . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. CRUZ SANTA . U.D. LANZAROTE . U.D. LAS ZOCAS . U.D. IBARRA . JORNADA : 17 FECHA : 20/12/2015 MARINO PLAMERICAS . S.D. TENISCA . C.D. TENERIFE S.A.D. B U. SUR YAIZA . C.D. SERANCA VERA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . ARUCAS C.F. . C.D. EL COTILLO . U.D. SAN FERNANDO . UNION VIERA C.F. . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. TELDE . C.F. UNION PUERTO . C.D. SANTA URSULA . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. CRUZ SANTA . U.D. LANZAROTE . U.D. LAS ZOCAS . C.D. A.GRANADILLA . U.D. IBARRA . JORNADA : 18 FECHA : 27/12/2015 C.D. A.GRANADILLA . S.D. TENISCA . U. SUR YAIZA . MARINO PL AMERICAS . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . C.D. TENERIFE S.A.D. B C.D. EL COTILLO . C.D. SERANCA VERA . UNION VIERA C.F. . ARUCAS C.F. . U.D. TELDE . U.D. SAN FERNANDO . C.D. SANTA URSULA . VILLA STA. BRIGIDA . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 12. 12. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta U.D. CRUZ SANTA . C.F. UNION PUERTO . U.D. LAS ZOCAS . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. IBARRA . U.D. LANZAROTE . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 13. 13. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 19 FECHA : 03/01/2016 S.D. TENISCA . U. SUR YAIZA . MARINO PLAMERICAS . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . C.D. TENERIFE S.A.D. B C.D. EL COTILLO . C.D. SERANCA VERA . UNION VIERA C.F. . ARUCAS C.F. . U.D. TELDE . U.D. SAN FERNANDO . C.D. SANTA URSULA . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. CRUZ SANTA . C.F. UNION PUERTO . U.D. LAS ZOCAS . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. IBARRA . U.D. LANZAROTE . C.D. A.GRANADILLA . JORNADA : 20 FECHA : 10/01/2016 REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. LANZAROTE . C.F. UNION PUERTO . U.D. IBARRA . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. LAS ZOCAS . U.D. SAN FERNANDO . U.D. CRUZ SANTA . ARUCAS C.F. . C.D. SANTA URSULA . C.D. SERANCA VERA . U.D. TELDE . C.D. TENERIFE S.A.D. B UNION VIERA C.F. . MARINO PLAMERICAS . C.D. EL COTILLO . S.D. TENISCA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U. SUR YAIZA . C.D. A.GRANADILLA . JORNADA : 21 FECHA : 17/01/2016 C.D. A.GRANADILLA . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. LANZAROTE . C.F. UNION PUERTO . U.D. IBARRA . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. LAS ZOCAS . U.D. SAN FERNANDO . U.D. CRUZ SANTA . ARUCAS C.F. . C.D. SANTA URSULA . C.D. SERANCA VERA . U.D. TELDE . C.D. TENERIFE S.A.D. B http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 14. 14. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta UNION VIERA C.F. . MARINO PL AMERICAS . C.D. EL COTILLO . S.D. TENISCA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U. SUR YAIZA . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 15. 15. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 22 FECHA : 24/01/2016 C.F. UNION PUERTO . REAL SPORT. S. JOSÉ . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. LANZAROTE . U.D. SAN FERNANDO . U.D. IBARRA . ARUCAS C.F. . U.D. LAS ZOCAS . C.D. SERANCA VERA . U.D. CRUZ SANTA . C.D. TENERIFE S.A.D. B C.D. SANTA URSULA . MARINO PLAMERICAS . U.D. TELDE . S.D. TENISCA . UNION VIERA C.F. . U. SUR YAIZA . C.D. EL COTILLO . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . C.D. A.GRANADILLA . JORNADA : 23 FECHA : 31/01/2016 C.D. A.GRANADILLA . C.F. UNION PUERTO . REAL SPORT. S. JOSÉ . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. LANZAROTE . U.D. SAN FERNANDO . U.D. IBARRA . ARUCAS C.F. . U.D. LAS ZOCAS . C.D. SERANCA VERA . U.D. CRUZ SANTA . C.D. TENERIFE S.A.D. B C.D. SANTA URSULA . MARINO PL AMERICAS . U.D. TELDE . S.D. TENISCA . UNION VIERA C.F. . U. SUR YAIZA . C.D. EL COTILLO . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . JORNADA : 24 FECHA : 07/02/2016 VILLA STA. BRIGIDA . C.F. UNION PUERTO . U.D. SAN FERNANDO . REAL SPORT. S. JOSÉ . ARUCAS C.F. . U.D. LANZAROTE . C.D. SERANCA VERA . U.D. IBARRA . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. LAS ZOCAS . MARINO PLAMERICAS . U.D. CRUZ SANTA . S.D. TENISCA . C.D. SANTA URSULA . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 16. 16. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta U. SUR YAIZA . U.D. TELDE . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . UNION VIERA C.F. . C.D. EL COTILLO . C.D. A.GRANADILLA . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 17. 17. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 25 FECHA : 14/02/2016 C.D. A.GRANADILLA . VILLA STA. BRIGIDA . C.F. UNION PUERTO . U.D. SAN FERNANDO . REAL SPORT. S. JOSÉ . ARUCAS C.F. . U.D. LANZAROTE . C.D. SERANCA VERA . U.D. IBARRA . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. LAS ZOCAS . MARINO PL AMERICAS . U.D. CRUZ SANTA . S.D. TENISCA . C.D. SANTA URSULA . U. SUR YAIZA . U.D. TELDE . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . UNION VIERA C.F. . C.D. EL COTILLO . JORNADA : 26 FECHA : 21/02/2016 U.D. SAN FERNANDO . VILLA STA. BRIGIDA . ARUCAS C.F. . C.F. UNION PUERTO . C.D. SERANCA VERA . REAL SPORT. S. JOSÉ . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. LANZAROTE . MARINO PLAMERICAS . U.D. IBARRA . S.D. TENISCA . U.D. LAS ZOCAS . U. SUR YAIZA . U.D. CRUZ SANTA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . C.D. SANTA URSULA . C.D. EL COTILLO . U.D. TELDE . UNION VIERA C.F. . C.D. A.GRANADILLA . JORNADA : 27 FECHA : 28/02/2016 C.D. A.GRANADILLA . U.D. SAN FERNANDO . VILLA STA. BRIGIDA . ARUCAS C.F. . C.F. UNION PUERTO . C.D. SERANCA VERA . REAL SPORT. S. JOSÉ . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. LANZAROTE . MARINO PL AMERICAS . U.D. IBARRA . S.D. TENISCA . U.D. LAS ZOCAS . U. SUR YAIZA . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 18. 18. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta U.D. CRUZ SANTA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . C.D. SANTA URSULA . C.D. EL COTILLO . U.D. TELDE . UNION VIERA C.F. . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 19. 19. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 28 FECHA : 06/03/2016 ARUCAS C.F. . U.D. SAN FERNANDO . C.D. SERANCA VERA . VILLA STA. BRIGIDA . C.D. TENERIFE S.A.D. B C.F. UNION PUERTO . MARINO PLAMERICAS . REAL SPORT. S. JOSÉ . S.D. TENISCA . U.D. LANZAROTE . U. SUR YAIZA . U.D. IBARRA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U.D. LAS ZOCAS . C.D. EL COTILLO . U.D. CRUZ SANTA . UNION VIERA C.F. . C.D. SANTA URSULA . U.D. TELDE . C.D. A.GRANADILLA . JORNADA : 29 FECHA : 13/03/2016 C.D. A.GRANADILLA . ARUCAS C.F. . U.D. SAN FERNANDO . C.D. SERANCA VERA . VILLA STA. BRIGIDA . C.D. TENERIFE S.A.D. B C.F. UNION PUERTO . MARINO PL AMERICAS . REAL SPORT. S. JOSÉ . S.D. TENISCA . U.D. LANZAROTE . U. SUR YAIZA . U.D. IBARRA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U.D. LAS ZOCAS . C.D. EL COTILLO . U.D. CRUZ SANTA . UNION VIERA C.F. . C.D. SANTA URSULA . U.D. TELDE . JORNADA : 30 FECHA : 20/03/2016 C.D. SERANCA VERA . ARUCAS C.F. . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. SAN FERNANDO . MARINO PLAMERICAS . VILLA STA. BRIGIDA . S.D. TENISCA . C.F. UNION PUERTO . U. SUR YAIZA . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U.D. LANZAROTE . C.D. EL COTILLO . U.D. IBARRA . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 20. 20. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta UNION VIERA C.F. . U.D. LAS ZOCAS . U.D. TELDE . U.D. CRUZ SANTA . C.D. SANTA URSULA . C.D. A.GRANADILLA . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 21. 21. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 31 FECHA : 24/03/2016 C.D. A.GRANADILLA . C.D. SERANCA VERA . ARUCAS C.F. . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. SAN FERNANDO . MARINO PL AMERICAS . VILLA STA. BRIGIDA . S.D. TENISCA . C.F. UNION PUERTO . U. SUR YAIZA . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U.D. LANZAROTE . C.D. EL COTILLO . U.D. IBARRA . UNION VIERA C.F. . U.D. LAS ZOCAS . U.D. TELDE . U.D. CRUZ SANTA . C.D. SANTA URSULA . JORNADA : 32 FECHA : 03/04/2016 C.D. TENERIFE S.A.D. B C.D. SERANCA VERA . MARINO PLAMERICAS . ARUCAS C.F. . S.D. TENISCA . U.D. SAN FERNANDO . U. SUR YAIZA . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . C.F. UNION PUERTO . C.D. EL COTILLO . REAL SPORT. S. JOSÉ . UNION VIERA C.F. . U.D. LANZAROTE . U.D. TELDE . U.D. IBARRA . C.D. SANTA URSULA . U.D. LAS ZOCAS . U.D. CRUZ SANTA . C.D. A.GRANADILLA . JORNADA : 33 FECHA : 10/04/2016 C.D. A.GRANADILLA . C.D. TENERIFE S.A.D. B C.D. SERANCA VERA . MARINO PL AMERICAS . ARUCAS C.F. . S.D. TENISCA . U.D. SAN FERNANDO . U. SUR YAIZA . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . C.F. UNION PUERTO . C.D. EL COTILLO . REAL SPORT. S. JOSÉ . UNION VIERA C.F. . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 22. 22. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta U.D. LANZAROTE . U.D. TELDE . U.D. IBARRA . C.D. SANTA URSULA . U.D. LAS ZOCAS . U.D. CRUZ SANTA . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 23. 23. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 34 FECHA : 17/04/2016 MARINO PLAMERICAS . C.D. TENERIFE S.A.D. B S.D. TENISCA . C.D. SERANCA VERA . U. SUR YAIZA . ARUCAS C.F. . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U.D. SAN FERNANDO . C.D. EL COTILLO . VILLA STA. BRIGIDA . UNION VIERA C.F. . C.F. UNION PUERTO . U.D. TELDE . REAL SPORT. S. JOSÉ . C.D. SANTA URSULA . U.D. LANZAROTE . U.D. CRUZ SANTA . U.D. IBARRA . U.D. LAS ZOCAS . C.D. A.GRANADILLA . JORNADA : 35 FECHA : 24/04/2016 C.D. A.GRANADILLA . MARINO PL AMERICAS . C.D. TENERIFE S.A.D. B S.D. TENISCA . C.D. SERANCA VERA . U. SUR YAIZA . ARUCAS C.F. . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . U.D. SAN FERNANDO . C.D. EL COTILLO . VILLA STA. BRIGIDA . UNION VIERA C.F. . C.F. UNION PUERTO . U.D. TELDE . REAL SPORT. S. JOSÉ . C.D. SANTA URSULA . U.D. LANZAROTE . U.D. CRUZ SANTA . U.D. IBARRA . U.D. LAS ZOCAS . JORNADA : 36 FECHA : 01/05/2016 S.D. TENISCA . MARINO PL AMERICAS . U. SUR YAIZA . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. LAS PALMAS S.A.D. . C.D. SERANCA VERA . C.D. EL COTILLO . ARUCAS C.F. . UNION VIERA C.F. . U.D. SAN FERNANDO . U.D. TELDE . VILLA STA. BRIGIDA . C.D. SANTA URSULA . C.F. UNION PUERTO . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 24. 24. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta U.D. CRUZ SANTA . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. LAS ZOCAS . U.D. LANZAROTE . U.D. IBARRA . C.D. A.GRANADILLA . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta
 25. 25. http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta FEDERACION CANARIA DE FUTBOL TEMPORADA 2015 / 2016 COMPETICION : TERCERA DIVISION GRUPO : . JORNADA : 37 FECHA : 08/05/2016 S.D. TENISCA . C.D. A.GRANADILLA . MARINO PLAMERICAS . U. SUR YAIZA . C.D. TENERIFE S.A.D. B U.D. LAS PALMAS S.A.D. . C.D. SERANCA VERA . C.D. EL COTILLO . ARUCAS C.F. . UNION VIERA C.F. . U.D. SAN FERNANDO . U.D. TELDE . VILLA STA. BRIGIDA . C.D. SANTA URSULA . C.F. UNION PUERTO . U.D. CRUZ SANTA . REAL SPORT. S. JOSÉ . U.D. LAS ZOCAS . U.D. LANZAROTE . U.D. IBARRA . JORNADA : 38 FECHA : 15/05/2016 U. SUR YAIZA . S.D. TENISCA . U.D. LAS PALMAS S.A.D. . MARINO PL AMERICAS . C.D. EL COTILLO . C.D. TENERIFE S.A.D. B UNION VIERA C.F. . C.D. SERANCA VERA . U.D. TELDE . ARUCAS C.F. . C.D. SANTA URSULA . U.D. SAN FERNANDO . U.D. CRUZ SANTA . VILLA STA. BRIGIDA . U.D. LAS ZOCAS . C.F. UNION PUERTO . U.D. IBARRA . REAL SPORT. S. JOSÉ . C.D. A.GRANADILLA . U.D. LANZAROTE . http://mariodelasanta.blogspot.com.es/ @mdelasanta

×