Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Antologia Poetica

 1. 1. Antologia Poetica Per: Mario Giménez
 2. 2. Índex <ul><li>Autor </li></ul><ul><li>Moviments literaris </li></ul><ul><li>Comentaris: </li></ul><ul><li>Context </li></ul><ul><li>Estructura </li></ul><ul><li>Tema </li></ul><ul><li>Recursos </li></ul><ul><li>Opinió personal i conclusió </li></ul><ul><li>Conclusió </li></ul>
 3. 3. Índex <ul><li>Autor </li></ul><ul><li>Index </li></ul><ul><li>inicial </li></ul>
 4. 4. Carles Riba <ul><li>Va estudiar dret i filosofia i lletres </li></ul><ul><li>Va treballar de professor a l’escola de bibliotecàries </li></ul><ul><li>Va viatjar a Alemania per estudiar sota la direcció de Vossler (Romanista i Hispanista Alemany) i tambe va viatjar a Itàlia i Grècia on va adquirir una gran cuantitat de sabers lingüístics. </li></ul><ul><li>Va col·laborar amb Pompeu Fabra en el diccionari general de la llengua catalana </li></ul><ul><li>Gran Catalanista ( va ser exiliat a Montpeller) </li></ul><ul><li>Traductor de grans escriptors com Edgar Allan Poe, Franz Kafka, etc. </li></ul><ul><li>La seva poesia estableix la voluntat de tractar l'amor com a element poètic, amb unes referències cultes que mostraven la seva amplíssima cultura clàssica i anglo-germànica. </li></ul>
 5. 5. Carles Riba
 6. 6. Índex <ul><li>Autor </li></ul><ul><li>Moviments literaris </li></ul><ul><li>Index </li></ul><ul><li>inicial </li></ul>
 7. 7. Renaixença <ul><li>La Renaixença és un moviment cultural català del segle XiX. El seu nom sorgeix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura després de segles de diglòssia respecte al castellà. </li></ul><ul><li>La Renaixença tracta temes com l’exaltació de la historia medieval catalana, L’interés per la lieratura popular (folklore català), la presència d’elements nostàlgics en la literatura, la valoracio del paisatge català com element identificador per a l’artista i per a la nació catalana. </li></ul><ul><li>Encara que la renaixença te les seves propies arrels, els autors estan molt influenciats pel romanticismeja que era una corrent de moda i tenia alguns punts relacionats amb la renaixença ( nacionalisme, gust pel folklore local, etc) </li></ul><ul><li>La renaixença va renovar tots els estils de literatura: </li></ul><ul><li>Poesia: Va destacar Bonaventura Carles Aribau no només per la habilitat escriptora sino també per que va ser qui va “reutilitzar” el català. </li></ul><ul><li>Teatre: Àngel Guimerà creador de el teatre modern català </li></ul><ul><li>Narrativa: Narcís Oller va modernitzar la novela catalana. </li></ul>
 8. 8. Índex <ul><li>Autor </li></ul><ul><li>Moviments literaris </li></ul><ul><li>Comentaris: </li></ul><ul><li>- Estructura </li></ul><ul><li>Tema </li></ul><ul><li>Recursos </li></ul><ul><li>Opinió personal i conclusió </li></ul><ul><li>Index </li></ul><ul><li>inicial </li></ul>
 9. 9. Súnion, t’evocare de lluny <ul><li>Estructura: </li></ul><ul><li>El poema esta estructurat en forma de sonet: 14 versos d’art major de 12 sílabes cada vers. </li></ul><ul><li>La rima es asonant i l’esquema mètric es el següent: ABAB CDCD EFE GHG </li></ul><ul><li>La rima asonant no es feta per les lletres sino per la fonética com per exemple en aquest vers: </li></ul><ul><li>Temple mutil at , desdenyós de les altres column es (totes les paraules acaben amb el fonema a+consonant) </li></ul><ul><li>que en el fons del teu salt, sota l’onada rient </li></ul><ul><li>dormen l’eternitat! Tu vetlles, blanc a l’ altura </li></ul><ul><li>Tema: </li></ul><ul><li>El tema d’aquesta poesia es l’amor envers una dona que possiblement s’hagi anat o mort. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Recursos: </li></ul><ul><li>En aquest poema s’utilitzen diersos recursos. </li></ul><ul><li>Metàfores: </li></ul><ul><li>El teu marbre absolut=> pell // temple mutilat=> cos noia// per tu veu ben girat el seu rumb=> el canvi que a notat amb la noia </li></ul><ul><li>Comparaciò: </li></ul><ul><li>El teu mabre absolut, noble i antoc jo com ell </li></ul><ul><li>Personificaciò </li></ul><ul><li>Sota l’onada rient </li></ul><ul><li>Aliteracions </li></ul><ul><li>Oh precis, oh fantasmal </li></ul><ul><li>Per ta força la força que el salva … </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Conclusiò </li></ul><ul><li>En aquest text trec la coclusiò de que en parlar del tema de la mort el fa mes intens ja que utilitza varis recursos i que parla amb una certa melancolia i tristesa </li></ul>
 12. 12. Que jo no sigui més com un ocell… <ul><li>Estructura: </li></ul><ul><li>La estrofa d’aquest poema es una estança, la qual, no es molt vista, pero carles riba te dos llibres d’ estances. </li></ul><ul><li>Una estança esta formada per un quartet i un quintet. El seu esquema metric es: ABBA CDDDC EFFE GHHHG …. La rima es consonant bastant clara en aquest poema. </li></ul><ul><li>Tema: </li></ul><ul><li>En aquest poema el autor tracta diferents temes: especialent la natura, l’amor i tempus fugit (fugacitat de la vida) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Recursos: </li></ul><ul><li>Hipérbaton </li></ul><ul><li>Que jo no sigui com un ocell tot sol </li></ul><ul><li>Metàfora </li></ul><ul><li>A l’ombra baixa del tenderol=> Arbre </li></ul><ul><li>Abocar imatges clares dintre del cor=> veure </li></ul><ul><li>Quin moviment humà pot encara desfer l’encant=> amor per una noia </li></ul><ul><li>Personificació </li></ul><ul><li>Un cloqueret feliç </li></ul><ul><li>Un ull no es cansa </li></ul><ul><li>Sinestesia </li></ul><ul><li>Nuvolet d’ombra i d’or </li></ul><ul><li>Comparacio </li></ul><ul><li>Qui endinsa en el sue cor com un minaire avar </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Paradoxa </li></ul><ul><li>Estrany en mi mateix </li></ul><ul><li>Antítesis </li></ul><ul><li>Com creix i minva cap el mar </li></ul><ul><li>Conclusiò </li></ul><ul><li>En aquest text Carles Riba parla amb més “felicitat” que en l’anterior ja que no només parla de l’amor si no tambe del paisatge català i les ganes de viure. També utilitza en comparaciò menys recursos que en l’anterior. </li></ul>
 15. 15. Índex <ul><li>Autor </li></ul><ul><li>Moviments literaris </li></ul><ul><li>Comentaris: </li></ul><ul><li>Context </li></ul><ul><li>Estructura </li></ul><ul><li>Tema </li></ul><ul><li>Recursos </li></ul><ul><li>Opinió personal i conclusió </li></ul><ul><li>Conclusió: </li></ul><ul><li>Index </li></ul><ul><li>inici </li></ul>
 16. 16. Conclusió <ul><li>En aquest moviment literari s’utilitzen una gran quantitat de recursos literaris; sobre els temes es pot dir que parlen esencialment de l’amor i de catalunya tant en la literatura com en el paisatge i la cultura. </li></ul><ul><li>De Carles Riba podem dir que sense ser tant conegut com Angel Gimerà o Narcís Oller va fer un gran servei al renaixement i ha la llengua catalana literariament i poeticament </li></ul>
 17. 17. Fi

×