Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gases3eso

459 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Gases3eso

 1. 1. Leis dos Gases 3º eso Francisco Mariño Domínguez
 2. 2. Leis dos Gases Edmé Mariotte Gay - Lussac Evangelista Torricelli J. Alexandre Charles Robert Boyle
 3. 3. Lei de Boyle e Mariotte ( Temperatura constante)‏
 4. 4. <ul><li>A maior presión aplicada ao gas, menor é o seu volume. </li></ul><ul><li>A menor presión aplicada ao gas, maior é o seu volume. </li></ul><ul><li>Presión e volume son magnitudes inversamente proporcionais . </li></ul>Lei de Boyle e Mariotte ( Temperatura constante)‏ Estado Inicial Estado Final V 1 V 2 P 1 P 2 V 1 P 1 P 2 V 2 = + - V 2 P 2 V 1 P 1 Volume Presión
 5. 5. Lei de Gay-Lussacc (Volume constante)‏
 6. 6. Lei de Gay-Lussacc (Volume constante)‏ <ul><li>A maior temperatura aplicada ao gas, maior presión debe aplicarse para mantener a presión constante. </li></ul><ul><li>Presión e temperatura son magnitudes directamente proporcionais . </li></ul>Estado Inicial Estado Final P 1 P 2 P 1 t 1 t 2 P 2 = t 1 t 2 Volume Constante + + t 2 P 2 t 1 P 1 Temperatura Presión
 7. 7. Lei de Charles (Presión constante)‏
 8. 8. <ul><li>A maior temperatura aplicada ao gas, maior é o seu volume, sendo a presión constante </li></ul><ul><li>Volume e temperatura son magnitudes directamente proporcionais . </li></ul>Lei de Charles (Presión constante)‏ Estado Inicial Estado Final V 1 V 2 V 1 t 1 t 2 V 2 = t 1 t 2 Presión Constante + + t 2 V 2 t 1 V 1 Temperatura Volume
 9. 9. Lei Combinada Boyle e Charles <ul><li>A presión é directamente proporcional á temperatura e inversamente proporcional ao volume. </li></ul><ul><li>En tódalas fórmulas anteriores as unidades deben ser homoxéneas , é dicir, as mesmas para as condicións iniciais e para as condicións finais de cada variable. </li></ul>P 1 t 1 t 2 P 2 = V 1 V 2
 10. 10. Exemplo Nº 1 <ul><li>Unha masa de gas ocupa 400 ml a 30 ºC, se a presión se manten constante, ¿cal será o volume do gas a unha temperatura de 6 ºC?. </li></ul>V 1 t 1 t 2 V 2 = 400 ml 303 K = X ml 279 K X = 368,3 ml Lei de Charles e Gay Lussacc Previamente, transformamos os grados Celsius en graos Kelvin
 11. 11. Exemplo Nº 2 <ul><li>A 60 ºC unha masa de gas ocupa un volume de 420 ml, a presión constante, ¿cal será o volume da masa de gas a unha temperatura de -162 ºC? </li></ul>V 1 t 1 t 2 V 2 = 420 ml 333 K = X ml 111 K X = 140 ml Lei de Charles e Gay Lussacc 60 ºC … 60 + 273 = 333 K -162 ºC … -162 + 273 = 111 K Previamente, transformamos os grados Celsius en graos Kelvin
 12. 12. Exemplo Nº 3 <ul><li>Unha masa de gas ocupa 14,4 ml a unha presión de 720 mm de Hg, ¿cal será o seu volume á presión de 540 mm de Hg?. </li></ul>X = 19,2 ml Lei de Boyle-Mariotte V 1 P 1 P 2 V 2 = 720 14,4 X = 540
 13. 13. Exemplo Nº 4 <ul><li>Un tanque atópase cheo a unha presión de 12 atm e 24 ºC. A válvula de seguridade ábrese cando a presión chega a 18 atm. Calcular a temperatura a que debe quentarse o tanque para que se abra a válvula de seguridade. </li></ul>P 1 t 1 t 2 P 2 = 12 atm 297 K = 18 atm X X = 445.5 K Lei de Gay Lussacc Previamente, transformamos os grados Celsius en graos Kelvin
 14. 14. Exemplo Nº 5 <ul><li>Unha masa de gas a 60ºC e unha presión de 111mm de mercurio ocupa 180ml. ¿Que volume ocupará o gas anterior a unha presión de 800mm de mercurio e -233ºC?. </li></ul>P 1 t 1 = 111·180 333 = 800·V 2 40 X = 3 ml Lei Combinada de Boyle e Charles V 1 P 2 t 2 V 2 60 ºC … 60 + 273 = 333 K -233 ºC … -233 + 273 = 40 K Previamente, transformamos os grados Celsius en graos Kelvin
 15. 15. The End ¡A descansar!

×