Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Campomag2bachf

753 views

Published on

campo magnetico

 • Be the first to comment

Campomag2bachf

 1. 1. Francisco Mariño Domínguez 2º Bacharelato Física
 2. 2. Tódolos imáns presentan dous polos
 3. 3. Ata a experiencia de H.C. Öersted os fenómenos eléctrico e magnéticos estaban separados.
 4. 4. Carga positiva )( BvqF  ×= θsenBvqF ···= θsenvq F B ·· = [ ]TeslaT = Lei de Lorenz 1 Tesla = 10.000 Gauss
 5. 5. Carga positiva )( BvqF  ×=
 6. 6. A forza magnética é sempre perpendicular á traxectoria, e como consecuencia non realiza traballo. Polo tanto, non modifica o módulo da velocidade (non realiza traballo), pero si pode modificar a súa traxectoria. ¿F?
 7. 7. A forza magnética é sempre perpendicular á traxectoria, e como consecuencia non realiza traballo. Polo tanto, non modifica o módulo da velocidade (non realiza traballo), pero si pode modificar a súa traxectoria. ¿F?
 8. 8. A forza magnética é sempre perpendicular á traxectoria, e como consecuencia non realiza traballo. Polo tanto, non modifica o módulo da velocidade (non realiza traballo), pero si pode modificar a súa traxectoria.
 9. 9. A forza magnética é sempre perpendicular á traxectoria, e como consecuencia non realiza traballo. Polo tanto, non modifica o módulo da velocidade (non realiza traballo), pero si pode modificar a súa traxectoria. ¿F?
 10. 10. A forza magnética é sempre perpendicular á traxectoria, e como consecuencia non realiza traballo. Polo tanto, non modifica o módulo da velocidade (non realiza traballo), pero si pode modificar a súa traxectoria.
 11. 11. A forza magnética é sempre perpendicular á traxectoria, e como consecuencia non realiza traballo. Polo tanto, non modifica o módulo da velocidade (non realiza traballo), pero si pode modificar a súa traxectoria. ¿F?
 12. 12. A forza magnética é sempre perpendicular á traxectoria, e como consecuencia non realiza traballo. Polo tanto, non modifica o módulo da velocidade (non realiza traballo), pero si pode modificar a súa traxectoria.
 13. 13. Velocidade B Forza Sae da páxina Dereita Sae da Páxina Esquerda Sae da Páxina Sube Sae da Páxina Baixa
 14. 14. Velocidade B Forza Sae da páxina Dereita Sube Sae da Páxina Esquerda Sae da Páxina Sube Sae da Páxina Baixa
 15. 15. Velocidade B Forza Sae da páxina Dereita Sube Sae da Páxina Esquerda Baixa Sae da Páxina Sube Sae da Páxina Baixa
 16. 16. Velocidade B Forza Sae da páxina Dereita Sube Sae da Páxina Esquerda Baixa Sae da Páxina Sube Esquerda Sae da Páxina Baixa
 17. 17. Velocidade B Forza Sae da páxina Dereita Sube Sae da Páxina Esquerda Baixa Sae da Páxina Sube Esquerda Sae da Páxina Baixa Dereita
 18. 18. Campo eléctrico Campo magnético Lei de Lorenz )( BxvEqF  += Forza de Lorenz xeneralizada
 19. 19. As liñas do campo eléctrico comezan e rematan nas cargas, mentres que as magnéticas son liñas pechadas. Non existen puntos a partir dos cales as liñas de campo converxen ou diverxen Non existe o monopolo magnético As liñas de indución non nos indican a dirección das forzas magnéticas, estas son sempre perpendiculares a B
 20. 20. Liñas de indución. Non teñen nin principio nin fin. Son liñas pechadas Vector indución magnético. En cada punto é tanxente ás liñas de indución. As liñas de indución non nos indican a dirección das forzas magnéticas, estas forzas son sempre perpendiculares a B A densidade de liñas de indución é proporcional ao módulo de B Non se poden cortar
 21. 21. Lembra: A forza magnética é sempre perpendicular á traxectoria, e como consecuencia non realiza traballo. Polo tanto, non modifica o módulo da velocidade pero si pode modificar a súa traxectoria. r v mamF cp 2 ·· == r v mBvq 2 = Bq vm r =
 22. 22. Campo creado por unha carga puntual que se move a velocidade v 2 0 4 r uv qB r  × = π µ m/AT104 7 0 − = πµ
 23. 23. 2 0 4 r ulId Bd r   × = π µ m/AT104 7 0 − = πµ CaCampo magnético ( B) creado por un elemento de corrente (I·dl) 2 0 4 r ulId Bd r   × = π µ Regra da man dereita
 24. 24. 2 0 4 r ulId Bd r   × = π µ µ = permeabilidade magnética I = intensidade da corrente dl = elemento de condutor u = vector unitario (sentido dl a P) R = distancia de dl a P 0 m/AT104 7 0 − = πµ Regra da man dereita
 25. 25. a I B π µ 2 0 = 2 0 4 r ulId Bd r   × = π µ a Regra da man dereita
 26. 26. R I B o 2 µ = 2 0 4 r ulId Bd r   × = π µ
 27. 27.  O fluxo do vector campo magnético ao través dunha superficie cerrada é nulo. Non existen monopolos magnéticos 0=⋅∫ AdB 
 28. 28. A lei de Ampère, relaciona a compoñente tanxencial do campo magnético, ao redor dunha curva pechada C, ca corrente Ic que atravesa dita curva. co C IldB µ=⋅∫  Permite calcular o campo magnético en condicións de gran simetría A circulación do vector campo magnético nunha traxectoria pechada é proporcional á intensidade encerrada. Superficie delimitada Traxectoria de integración
 29. 29. I1 I2I3 I4 I5 co C IldB µ=⋅∫  onde 321c IIII −+=
 30. 30. Se a curva é unha circunferencia entón: ld  B co CC IBdlBldB µπ∫ ∫∫ ====⋅ C R2Bdl  R I B co π µ 2 =
 31. 31. ∫∫ ∫∫∫ =+++= a d c b d c b aC ldBldBldBldBldB  ·····
 32. 32. ∫∫ ∫∫∫ =+++= a d c b d c b aC ldBldBldBldBldB  ····· Pois ldB  ⊥ Pois ldB  ⊥Pois 0=B  NIldB µ=∫  · Integrando para o noso solenoide NIlB µ=
 33. 33. I l N B 0µ=
 34. 34. I l N B 0µ=
 35. 35. Regra da man dereita
 36. 36. r NI B o π µ 2 =
 37. 37. )( BlIF  ×=
 38. 38. d II L F π µ 2 '0 = Forza atrativa para correntes de igual dirección d I B π µ 2 0 = )( BlIF  ×=
 39. 39. d II L F π µ 2 '0 =

×