isang malikhaing pagtuturo ng wika

14,552 views

Published on

isang Pagtalakay sa kahalagahan ng mga Makabagong Pamamaraan at Istratehiya sa Pagtuturo ng Wika

Published in: Education, Travel
5 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
579
Comments
5
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

isang malikhaing pagtuturo ng wika

 1. 1. IsangmalikhaingPagtuturongWika<br />
 2. 2. Layunin:<br />Matalakayangmgabatayangkonseptong may kaugnayansapagtuturo at pagkatutongwika.<br />Maipaliwanagangmgabatayangkonseptosakomunikatibongpagtuturongwika<br />Matukoyangpapelngguro at estudyantesaisangklasrumpangwika<br />Makapagbahagingilangestratehiyasamabisangpagtuturongwika<br />Magamitangmgatinalakaynaestratehiyasapagtuturongwika.<br />
 3. 3. Batayang Sanligan/Konsepto sa Pagtuturo at Pagkatuto <br />
 4. 4. Paanosilamatututo?<br />Anoangituturoko?<br />
 5. 5. Klasrum<br />
 6. 6. “Angmgamakabagongteknolohiya at kalakaranngkapaligiransangayon ay hindimaituturingna BANTA saisangepektibongpagtuturobagkusito ay magsisilbing HAMON saisangguro”<br />MalikhaingGuro<br />MalikhaingEstudyante<br />MalikhaingKlasrumPangwika<br />
 7. 7. AyonsamgaekspertongsinaStevick, Curran<br />“Angsusingtagumpaysagawaingpagtuturo at pagkatutosaloobngklasrum ay nakasalalaysarelasyonngmgaguro at estudyante.” <br />
 8. 8. Mga Teorya/Konseptong Batayanng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika<br />
 9. 9. BatayangEdukasyonsa Level Sekondaring Department of Education<br />“Angisangmabisangkomunikeytorsa Filipino ay yaongnagtataglayngkasanayangmakro – angpagbasa, pagsulat, pagsasalita at pagkikinig. Bukoddito, may kabatiran at kasanayan din siyasaapatnakomponent o sangkapngkasanayanagkomunikatibogayanggramatikal, sosyo-lingwistik, diskorsal at estratijik.” <br />
 10. 10. Kasanayanggramatikal<br />Kasanayangdiskorsal<br />Kasanayangestratijik<br />Kasanayangsosyo-lingwistik<br />
 11. 11. S - setting<br />P -participants<br />E - ends<br />A -act sequence<br />K-keys<br />I -instrumentalities<br />N -norms<br />G -genre<br />
 12. 12. Naniniwalanamansi Dr. Fe Otanes (2002) na:<br />“Matutuhanangwikaupangsila ay makapaghanapbuhay, makipamuhaysakanilangkapwa at mapahalagahannanglubusanangkagandahanngbuhaynakanilangginagalawan. Sa kabuuan, pangunahingmithiinsapagtuturongwikanamakabuongisangpamayanangmarunong, mapanuri, kritikal at kapaki-pakinabang.”<br />
 13. 13. Binibigyang-halagaangpangangailangan, tunguhin at estilosapag-aaral o pagkatutongmgaestudyante<br />Ang Pagtuturong Nakapokus sa Estudyante (Leaner Centered Teaching)<br />
 14. 14.
 15. 15. Ang Kooperatibo at Kolaboratibong Pagkatuto<br />Angmgagawainsaloobngklasrum ay nakatuonsasama-sama at tulung-tulongnapagsisikapngguro at estudyanteupangmatamoangitinakdanggawain.<br />
 16. 16. Bungangkooperatibongpag-aaralsamgaestudyante<br />a. Na malakimaitutulongngkooperatibongpag-aaralsapaghubogngmagandangpag-uugali at pakikipagkapwangmgaestudyante. <br />Napatataas din angkanilangpagpapahalaga at pagtinginsakanilangsarilingkakayahan. <br />Mataasnapagsulongsapagkatuto.<br />Malilinangangmatalino at mapanuringpag-iisip.<br />Nagkakaroonngpositibongatityudsapag-aaral, mataasnamotibasyon<br />Masmabutingrelasyonngguro at estudyante; estudyantesakapwaestudyante.<br />
 17. 17. Mungkahing Gawainsa Iba't Ibang Aralin<br />
 18. 18. 1. Tayutay at Idyoma - Charade <br />GamitngPandiwa<br />MgaPangungusap<br />2. Song Analysis<br />PaglinangsaKasanayangsaPakikinig<br />PagpapalawakngTalasalitaan<br />PagsusurisaKawastuangPanggramatika<br />Blind Walk<br />PagsunodsaDireksyon<br />GamitngPandiwa<br />KawastuangPanggramatika<br />Message Relay<br /> Di-Verbal at Verbal naKomunikasyon<br />Pasalita at PasulatnaKomunikasyon<br />
 19. 19. 5. Solving Problem Situation<br />PaglinangsaMapanuringPag-iisip<br />Paglalarawan<br />Pagbuongmgapangungusap<br />6. MgaLarongPangwika<br />7. KwentongDugtungan<br />Pagbuongmgapangungusap<br />Pagsasalaysay<br /> 8. Animal Sound<br />Ponema<br /> 9. Picture Games Hanapinang Mali <br />10. KawastuangPanggramatikal<br />
 20. 20. Nakasalalaysaatingmgakamay kung<br />magigingbuhay o patayangmgatalakayan at pag-aaral<br />saloobngating<br />klasrum! <br />

×