Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

բնային բջիջներ

2,586 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

բնային բջիջներ

  1. 1. ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԱՐԵՎԻԿ
  2. 2. "Ցողունային բջիջ" եզրույթն առաջին անգամ գործածել է սանկտբետերբուրգցի հեմոտոլոգ Ալեքսանդր Մաքսիմովը 1908 թ-ին: Ցողունային բջիջների օգտագործումը արդյունավետ է ավելի քան 50 ծանրագույն հիվանդությունների բուժման համար, այդ թվում` քրոնիկ լեյկեմիան, լիմֆատիկ եւ իմունային համակարգերի խանգարումները, ուղեղի եւ սրտի ծանր հիվանդությունները: Բացի այդ, ցողունային բջիջները լավ արդյունք են տալիս նաեւպրոթեզավորման, արյունատար անոթների եւ այլ օրգանների աճեցման, ինչպես նաեւ օրգանիզմի երիտասարդացման գործընթացում: Ի՞նչ է նշանակում "ցողունային բջիջ", ինչո՞վ է այն տարբերվում մարդկային օրգանիզմի մյուս բջիջներից:
  3. 3.  Ցողունային բջիջները մարդու բոլոր օրգանների եւ հյուսվածքների բջիջների նախատիպերն են, որոնցից կազմվում են մնացած բոլոր տեսակի բջիջները` անոթային համակարգի, էնդոկրին օրգանների, ոսկրային, կռճիկային եւ մկանային հյուսվածքների: Աճող օրգանիզմի միլիոնավոր բջիջներ առաջանում են սոսկ մեկ բջիջից, որը կազմավորվում է տղամարդկանց եւ կանանց սեռական բջիջների միաձուլման արդյունքում: Այդ բջիջը ոչ միայն պարունակում է օրգանիզմի մասին ամբողջ տեղեկատվությունը, այլեւ նրա հաջորդական զարգացման համակարգը:
  4. 4. Այդ բջջի կիսման առաջին մի քանիօրվա ընթացքում ստեղծվում էմիանգամայն նույնանմանչտեղայնացված բջիջների գունդ:Մոտավորապես վեց-յոթ օր հետո այդգնդիկը կազմավորում է բլաստացիստ,որը բաղկացած է բջիջների արտաքինշերտից: Սա շրջապատում է հեղուկովեւ ցողունային բջիջներով լցվածխոռոչը, որում եւ դրվում է օրգանիզմիմնացած բոլոր բջիջների սկիզբը: Այդպատճառով էլ ցողունային բջիջներնանվանում են նաեւ տոտիպոտենտկամ ամենազոր:
  5. 5.  Ցողունային բջիջներն ապահովում են վնասված օրգանների եւ հյուսվածքների վերականգնման գործընթացը: Օրգանիզմի կարգավորիչ համակարգերից որեւէ "անսարքության" մասին ազդանշան ստանալով` ցողունային բջիջները արյան միջոցով շտապում են դեպի վնասված օրգանը` վերականգնելով ցանկացած տիպի խնդիր` տեղում վերափոխվելով օրգանիզմին անհրաժեշտ բջիջի (ոսկորներում` օստեոբլաստներ, մկաններում` միոբլաստներ, երիկամներում` մեզենհիմալական, սրտամկանում` կարդիոմիոբլաստներ եւ նույնիսկ ուղեղի բջիջներ` նեյրոններ):
  6. 6. Իրենց բնույթով ցողունային բջիջները օրգանիզմիյուրատեսակ վերանորոգման բրիգադի եննման, որոնք շտապում են օրգանիզմի "անսարք"հատվածը եւ փոխարինում այս կամ այն օրգանիհիվանդ եւ վնասվ ած բջիջներին: Ցողունային բջիջներով երիտասարդացումըօրգանիզմի այս յուրահատուկ "նորոգիչների"գործածության եւս մեկ տարբերակ է: "Եթե նրանք կարող են փոխարինել վնասվածբջիջները, ինչո՞ւ չեն կարող փոխարինել նաեւծերացած բջիջները",- արդարացիորեն մտածեցինգիտնականները: Այո՛, այդպես, իրոք, կարելի է հասնել օրգանիզմիտեսանելի երիտասարդացման` ռեվիտալիզացիայի:

×