Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guia didactica karaoke español ingles

367 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guia didactica karaoke español ingles

 1. 1. KARAOKE ESPANYOL - ANGLÈS Carla Martí Mora i Marina Palmer Nigorra UIB, 3r Ed. Primària. G3M01
 2. 2. 1. INFORMACIÓ GENERALS I IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL Títol del material: KARAOKE ESPANYOL - ANGLÈS  Noms dels autors: Carla Martí i Marina Palmer  Any de producció: 2014  Idioma del material: Espanyol i anglès  Breu descripció: objectius, destinataris, context educatiu i àmbit d’intervenció. Aquest projecte està destinat als infants de 3r cicle de Primària ja que, pel que fa al vocabulari i a la gramàtica que es tracta, és propia per als alumnes dels nivells més alts de Primària. 
 3. 3. Pel que fa als objectius, el que volem aconseguir amb el nostre projecte és que els infants aprenguin la llengua anglesa, es a dir, el vocabulari i la gramàtica que la conformen, d’una manera més dinàmica i divertida. Sobre tot ens centrem amb potenciar la fluïdesa de la parla anglesa, es a dir, volem que els infants comencin a parlar l’anglès amb la mateixa normalitat amb la que parlen el castellà, entenent el que diuen en tot moment. D’aquesta manera, com es pot observar en el muntatge, hem decidit mesclar ambdues llengües per a que els infants vagin tractant l’anglès amb la mateixa naturalitat que tracten la seva llengua materna. Cal dir que, tot i que aprenguin aquesta cançó i coneguin el significat de totes les paraules, això no vol dir que ja sapiguen parlar l’anglès perfectament. Però la nostra intenció es començar a poc a poc, aprenent cançons, amb visualitzacions motivants i atractives i seguir més endavant amb coses més complexes.
 4. 4. En el context educatiu, es necessari dir que aquest projecte es presentarà en les sessions de l’assignatura de Llengua Anglesa. La nostra intenció és presentar aquesta activitat com a una “recompensa”, es a dir, després d’haver realitzat un temari de l’assignatura presentar als infants aquest muntatge ja que és un recurs d’aprenentatge diferents, interessant, atractiu i dinàmic per a ells i pot servir per a allunyar-los d’allò tradicional com són els llibres i de la mateixa manera ensenyar-los que es pot aprendre anglès d’una manera divertida. En l’àmbit d’intervenció el mestre presentarà l’activitat, els hi propocionarà unes fitxes amb la lletra de la cançó per tal de poder seguir-la si algun presenta alguna dificultat visual i no hi veu del tot bé de lluny. S’explicaran aquelles paraules que no s’entenguin i es durà a terme la visualització del video les vegades que es desitgi.
 5. 5. Durada estimada: Per a dur a terme aquest projecte tan sols es necessitarà una sessió de l’assignatura de Llengua Anglesa, ja que com hem dit abans, la nostra intenció és presentar l’activitat al final d’un temari com a “recompensa” pels alumnes.  Especificacions tècniques: plataforma, requeriments tècnics, aspectes generals per poder utilitzar el material (accés, instal·lació…) Per a poder presentar el video que hem creat únicament es necessari tenir instal·lat a l’ordinador el reproductor de Windows Media, que normalment ve instal·lat per defecte a tots els ordinadors de la gama Windows. En el que cas de que fos qualsevol tipus d’ordinador diferent a Windows, el video es podrà visualitzar a través de Youtube a partir del següent link: http://www.youtube.com/watch?v=-Bmn2IrwxP8 
 6. 6. Aspectes generals sobre la instal·lació i la utilització del programa: Per a la creació del material ha estat necessari la instal·lació del programa Windows Movie Maker. Amb aquest hem duit a terme l’edició dels distints videos que formen el muntatge. Posteriorment, l’hem convertit en un format que fos apte per a la visualització normal en el reproductor de Windows i així es pogués presentar sense cap problema en les aules. Tots els videos que hem emprat han estat extrets de Youtube i descarregats a l’ordinador amb l’ajuda d’una pàgina web (www.forcedownload.es). A continuació hem pujat el vídeo a la nostra conta de Youtube i a partir d’aquí gràcies al embed l’hem pogut plasmar en la nostra Carpeta d’Aprenentatge. 
 7. 7. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL / RECURS  Concepció (exercitació, tutorial, simulació, informació, web quest): Aquest material ha estat creat, com ja hem dit abans, a partir del programa Windows Movie Maker. Vàrem elegir aquest programa ja que consideram que és dels més senzills per a crear aquests tipus de visualitzacions. Tot i això a Youtube està ple de tutorials que poden ser de gran ajudar en el cas de que hi hagués algun tipus de problema en la creació del vídeo.
 8. 8.  Funcionalitat: La base d’aquest recurs es aproximar als infants a l’aprenentatge de la Llengua Anglesa. Consideram que el video karaoke de Disney que hem creat pot arribar a aconseguir el nostre objectiu ja que és atractiu per als infant de Primària i a la vegada proper ja que treballa el vocabulari i la gramàtica anglesa a través d’una de les cançons d’una de les pel·lícules Disney que segurament la majoria dels infants de l’aula han vist alguna vegada en la seva vida. També pensam que és una eina que s’allunya de tot lo comú, de tot allò que podem trobar en les aules avui en dia (llibres de text, activitats típiques…).
 9. 9. Aportacions didàctiques: Segons l’èxit que tingui aquest material en l’aula es podran crear d’altres per tal de seguir amb l’ensenyament-aprenentatge d’aquest tipus. Com ja hem dit, pot resultar un recurs díficil per als alumnes de Primària, però tot i això si ho organitzam correctament, proporcionam als alumnes les ajudes i intervencions necessàries per a poder dur-ho a terme, resultarà un material positiu i amb bons resultat. El mestre haurà de respondre i estar preparat davant totes les dubtes que sorgeixin, dur preparat el material, el significat de totes les paraules que puguin presentar algun problema, proporcionar les fitxes amb la lletra de la canço per tal de facilitar l’activitat… 
 10. 10. Estructura i organització del material: Al final dels temaris de l’assignatura de Llengua Anglesa es podran dur a terme aquestes sessions amb visulitzacions d’aquest tipus de video que hem creat per tal de aprofunditzar en l’aprenentatge de la llengua i a la vegada normalitzar-la amb la llengua materna dels infants, en aquest cas castellà. Es necessàri dir que hem intercalat castellà i anglès per tal de disminuir la dificultat de la presentació. Aquesta dificultat s’anirà tornant més complexa a mesura que va passant el temps, que es van presentat més activitats d’aquest tipus i segons els nivell i les capacitats de l’aula a la qual ens referim. 1. Primera lectura de la lletra de la cançó i resolució de dubtes. 2. Visualització del video i entreteniment (ballar, cantar per grups…). 
 11. 11. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES Destinataris: Destinat a alumnes del 3r cicle de Primària, especialment a 6è de Primària, a causa de la dificultat que pot supossar.  Competències:  Millorar els coneixements de la Llengua Anglesa.  Fomentar i potenciar la pronunciació mitjançant l’art de la música.  Potenciar la iniciativa dels alumnes.  Normalitzar la llengua anglesa en la vida dels infants. 
 12. 12.  Utilització del material: Orientacions educatives per treballar amb el material: abans, durant i després de la sessió amb el recurs. Abans de dur a terme l’activitat el mestre haurà de preparar tot el material que es necessiti per a la intervenció i per tal de facilitar l’aprenentatge (fitxes amb les lletres, resolució de dubtes…). Durant la presentació el mestre haurà d’estar present en tot moment, organitzant la sessió, realitzant les intervencions necessàries però tampoc execives ja que ha de deixar que els alumnes interactuin entre ells. Després de la sessió, segons l’èxit es podrà seguir fent aquesta activitat al final dels temaris utilitzant altres pel·lícules atractives per als infant, possiblement que no siguin infantils i augmentant la dificultat. 
 13. 13. Agrupament: L’activitat es durà a terme amb tot el grup classe en conjunt. Tots participaran d’igual manera.  Organització de l’espai i del temps: Es realitzarà a la classe on es dugui a terme l’assignatura de Llengua Anglesa. En el cas de que aquesta no dispossi del material necessari per presentar el video es recurirà a la sala d’informàtica. Pel que fa al temps, es durà a terme en una única sessió posterior a la finalització d’un temari.  Rol del docent: El docent haurà de presentar les fitxes amb la lletra de la cançó, resoldre dubtes de vocabulari o gramàtica i posteriorment presentarà el vídeo. Mentre es visualitza el vídeo es deixarà que l’alumnat interactui per ell totsol, es possarà el vídeo les vegades que faci faltar per tal d’entretendrer-los. 
 14. 14. Altres usos del recurs: Es podria dur a terme en l’assignatura de música, per tal de canviar un poc la dinàmica d’ensenyament.  Avaluació: No presenta ningún tipus d’avaluació. La única manera que es pot tenir en compte és el grau de participació i inciativa de l’alumnat. 

×