პროექტის გეგმა მშვიდობის ერთი დღე (1)

975 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
975
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

პროექტის გეგმა მშვიდობის ერთი დღე (1)

  1. 1. მშვიდობის ერთი დღე / პროექტის გეგმა სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი მარინე მუქერია რაიონი აჭარა,საქართველო სკოლა სსიპ 14 საჯარო ქალაქი ბათუმი პროექტის მიმოხილვა პროექტის დასახელება მშვიდობის ერთი დღე - ვისთან ერთად გვინდა მშვიდობა? პროექტის შინაარსი . მოსწავლეები დაიყოფიან ჯგუფებად. ჯგუფის ყოველი წევრი მოიძიებს ინფორმაციას მათ მიერ არჩეულ მიმართულებაზე,მაგალითად ერთი ჯგუფი მოიტანს: ფოტოებს ,ილუსტრაციებს და სიმბოლოებს მშვიდობაზე.მეორე ჯგუფი მოიკვლევს გამონათქვამებს,სიმღერებს და ლექსებს. მესამე ჯგუფი მოიძიებს ინფორმაციას ცნობილ მშვიდობის ელჩებზე და მწერლებზე. პროექტის დასასრულს ყოველი ჯგუფი წარმოადგენს მათ მიერ მოძიებულ ინფორმაციას. სკოლაში ჩავატარებთ მშვიდობის დღეს. მოსწავლეები ჩაატარებენ გამოფენას „მშვიდობის ერთი დღე დედამიწაზე“ . ჯგუფის წევრები შეიძენენმაისურებს მშვიდობის სიმბოლოებით. ჰარში გავუშვებთ თეთრ ბუშტებს. ეს პროექტი გამოიწვევეს მოსწავლეების დაინტერესებას მშვიდობის საკითხებით,გაზრდის მათ ინფორმირებულობას. ჩამოუყალიბებს კარგი მოქალაქის თვისებებს.გაზრდის მათ თვალსაწიერს ,დააკავშირებს მსოფლიოს ადამიანებთან. მოძიებულ მასალებს და ფოტოებს სკოლაში ჩატარებული მშვიდობის დღის შესახებ ავტვირთავთ კლასის ვებ გვერდზე. საგანი ინგლისური,სამოქალაქო განათლება. დონე/კლასი 9–12 აზროვნების ზედა დონის უნარ-ჩვევები ანალიტიკური, სინთეზური, მიზეზ-შედეგობრივი, სისტემური აზროვნება განხორციელების დროის ჩარჩო 4კვირა (დასრულების დრო დამოკიდებულია კვლევის ტემპზე და მოსწავლეების ერთად მუშაობის შესაძლებლობაზე) პროექტის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები საგანი: ინგლისური ეროვნული სტანდარტი: უცხ.ს.IV.3. მოსწავლეს შეუძლიამოისმინოსდაგაიგოსრადიოგადაცემები (საინფორმაციოგადაცემა,
  2. 2. რეპორტაჟიტურისტულიმოგზაურობისშესახებ, ინტერვიუ) ნაცნობთემატიკაზე. უცხ.ს.IV.6. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის ინფორმაციული ტექსტი. უცხ.ს.IV.11. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას საკითხავი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და კითხვის უნარის გასაუმჯობესებლად. უცხ.ს.IV.16. მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა. უცხ.ს.IV.18. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ თემებზე ლაპარაკი. საგანი: ინგლისური ეროვნულისტანდარტი: უცხ.ს.IV.3. მოსწავლეს შეუძლიამოისმინოსდაგაიგოსრადიოგადაცემები (საინფორმაციოგადაცემა, რეპორტაჟიტურისტულიმოგზაურობისშესახებ, ინტერვიუ) ნაცნობთემატიკაზე. უცხ.ს.IV.6. მოსწავლესშეუძლიაწაიკითხოსდაგაიგოსსხვადასხვასახისინფორმაციულიტექსტი. უცხ.ს.IV.11. მოსწავლესშეუძლიამიმართოსსხვადასხვასტრატეგიასსაკითხავიამოცანებისეფექტურადგადაჭრისხელშესაწ ყობადდაკითხვისუნარისგასაუმჯობესებლად.(მაგ., ზეიმის მოწყობა, შეხვედრები იმავე ქალაქში/რეგიონში მოღვაწე უცხოურენოვანებთან, მუზეუმის კატალოგის უცხოენოვანი ვერსიის შექმნა სკოლის ვებ-გვერდზე განსათავსებლად და სხვა). უცხ.ს.IV.25. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები. უცხ.ს.IV.26. მოსწავლესშეუძლიასტრატეგიულიუნარებისგამოყენებაწარმატებულისწავლისუზრუნველსაყოფად. უცხ.ს.IV.27. მოსწავლესშუძლიარესურსებისგამოყენებასასწავლოსაქმიანობისხელშესაწყობად. უცხ.ს.IV.29. მოსწავლესშეუძლიათანამშრომლობათანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთანშედეგებისგაუმჯობესებისხელშეწყობისმიზნით. საგანი: სამოქალაქო განათლება მოქ.X.1. მოსწავლესშეუძლიათვითდამკვიდრებასაზოგადოებაში. მოქ.X.2. მოსწავლესშეუძლიაგაანალიზოსადამიანურიღირსებისარსი. მოქ.X.5. მოსწავლესშეუძლიაგააზრებულიმონაწილეობადათანამშრომლობასოციალურიპრობლემებისგადაწყვეტაში.
  3. 3. უცხ.ს.IV.26. მოსწავლეს შეუძლია სტრატეგიული უნარების გამოყენება წარმატებული სწავლყოფად. უცხ.ს.IV.26. მოსწავლეს შეუძლია სტრატეგიული უნარების გამოყენება წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად. ცხ.ს.IV.26. მოსწავლეს შეუძლია სტრატეგიული უნარების გამოყენება წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად. ხ.ს.IV.25. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები. უუცხ.ს.IV.25. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები. უცხ.ს.IV.25. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები. ცხ. უცხ.ს.IV.16. მოსწავლესშეუძლიაინტერაქციაშიმონაწილეობა.ს.IV.11. მოსწავლესშეუძლიამიმართოსსხვადასხვასტრატეგიასსაკითხავიამოცანებისეფექტურადგაუცხ.ს.IV.11. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას საკითხავი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობადითხვასაუმჯობესებლად. დაჭრისხელშესაწყობადდაკითხვისუნარისგასაუმჯობესებლად. მოსწავლეთა ამოცანები/სწავლის შედეგები მოსწავლეები შეძლებენ: გააცნობიერონ მშვიდობის მნიშვნელობა დედამიწაზე. იმსჯელონ თუ რისი გაკეთება შეუძლია ყოველ ჩვენგანს,რომ იყოს მშვიდობა ჩვენს ირგვლივ. გაიაზრონ ომის შედეგები.თუ რა უბედურება მოაქვს უთანხმოებას ადამიანებისთვის. მოიკვლიონ ინფორმაცია მშვიდობის ელჩებზე დედამიწაზე.მაგალითად:მარტინ ლუთერ კინგი, მაჰათმა განდი. ამოიწერონ და მოამზადონ ტექსტები და გაიუმჯობესონ უცხო ენაზე კითხვის უნარ-ჩვევები. მოისმინონ სიმღერები და ფილმები უცხო ენაზე. მოიძიონ ილუსტრაციები,ფოტოები,სიმბოლოები. დარეგისტრირდენ ვებ გვერდზე www.peaceoneday.org შექმნან კლასის ვებ გვერდი,სადაც გამოაქვეყნებენ თავიანთ ნაშრომებს გაეცნონ ჯერემი გილის დოკუმენტურ ფილმს პირველი საერთაშორისო მშვიდობის დღის შესახებ. შექმნან ნამუშევრის შეფასების და თვითშეფასების რუბრიკები. გგგგგანვიხილავთშსსსშშ მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი შეკითხვები როგორ გვესმის მშვიდობა? რატომ არ არის მშვიდობა დედამიწაზე? შესაძლებელია თუ არა მშვიდობის დამყარება დედამიწაზე? თემატური შეკითხვები რა წვლილი შეიძლება შეიტანოს ყოველმა ჩვენთაგანმა მშვიდობის დამყარების საკითხში? რა გავლენას ახდენს ადამიანთა (მშვიდობის ელჩთა) ბრძოლა მშვიდობის მოპოვების საკითხში?
  4. 4. რა იწვევს ომს? შინაარსობრივ ი შეკითხვები რა ღონისძიებებიშეიძლება ჩაატარონან ატარებენ სხვადასხვა ქვეყნები რათა აღმოიფხვრას ომი და დამყარდეს მშვიდობა დედამიწაზე? რა გავლენას ახდენს საომარი მოქმედებები ქვეყნის განვითარებაზე, ადამიანთა ცხოვრების პირობებზე? როგორ მოვიქცეთ რათა მშვიდობა იყოს ჩვენს ირგვლივ,ჩვენს სკოლაში,ჩვენს ოჯახში? მოსწავლის შეფასების გეგმა შეფასების შეჯამება პროექტის განმავლობაში შინაარსის გააზრებისა და დავალების შესრულების შეფასებისათვის გამოვიყენებთ არაფორმალური შეფასების ფორმებს, როგორიც არის ეპიზოდური ჩანაწერები და კითხვარები. სახელმძღვანელო რუბრიკა მოსწავლეებს ეხმარება პრაქტიკული სამუშაოს დაგეგმვასა და მონიტორინგში, ასევე ახალი ამოცანების დასახვის მიზნით, შესწავლილი მასალის გადახედვაში.. გამოვიყენებთ ბროშურის და პრეზენტაციის შეფასებას უკუკავშირის გაზიარებისა და საბოლოო პროდუქტის შეფასებისათვის. მოსწავლეები იმავე შეფასების ფორმას იყენებენ თვითშეფასების და თანაკლასელთათვის უკუკავშირის გაზიარებისთვის. ასევე, ქმნიან ყველასათვის ხელმისაწვდომი საიტის რუბრიკას და მას საკუთარ საიტზე მუშაობის პროცესში სახელმძღვანელოდ იყენებენ. საბოლოო გამოფენა და ღონისძიება თემაზე „მშვიდობის ერთი დღე - ვისთან ერთად მინდა მშვიდობა?“ მოსწავლეების მიერ მიღებული ცოდნის სინთეზის უნარის შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას. სასწავლო პროცედურები პროექტის დაწყებამდე პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე.აკადემიური წლის დასაწყისში მშობლებს და მოსწავლეებს ავუხსნით თუ რა როლს შეასრულებს პროექტზე მუშაობა ცოდნის შეძენისა და სტანდარტის მოთხოვნების მიღწევის საკითხში. პროექტის შესავალი მოსწავლეები ჩაატარებენ დისკუსიას თემაზე „მშვიდობა“. დისკუსიის დროს ვუპასუხებთ შეკითვებს: როგორ გვესმის მშვიდობა? რა მოაქვს უთანხმოებას და ომს? ვისთან ერთად გვინდა მშვიდობა? ვინ არიან მშვიდობის ელჩები? რა წვლილი შეგვიძლია შევიტანოთ მშვიდობის გავრცელების საკითხში? მოსწავლეები გაეცნობიან ვებ გვერდსwww.peaceoneday.org. ნახავენ ჯერემი გილის დოკუმენტურ ფილმს მშვიდობის საერთაშორისო დღის შექმნის შესახებ. დარწმუნდებიან თუ როგორ იღწვიან ცნობილი ადამიანები იმისთვის, რომ დედამიწაზე თუნდაც ერთი დღით შეწყდეს ომი. ფილმის ნახვის შემდეგ შედგება დისკუსია-განხილვა .მოსწავლეები დარეგისტრირდებიან ვებ გვერდზე. მოსწავლეები შექმნიან ბროშურას „მშვიდობის ერთი დღე“,რომელშიც განმარტებული იქნება პროექტის მიზნები და დაგეგმილი ღონისძიებები. ბროშურას დაურიგებენ დაინტერესებულ პირებს,მშობლებს. პროექტის მსვლელობა
  5. 5. მოსწავლეები დაიყოფიან ჯგუფებად. თითოეული ჯგუფი დაინაწილებს დავალებებს: 1. ინფორმაციის მოძიება ცნობილი მშვიდობის ელჩებზე ( მარტინ ლუთერ კინგი,მაჰათმა განდი);2.სიმღერები მშვიდობაზე (გუნდის წევრები შეეცდებიან მოამზადონ რამოდენიმე ინგლისური სიმღერა საკუთარი შესრულებით)3.გამონათქვამები და სიმბოლოები მშვიდობაზე.ჯგუფის წევრები მოამზადებენ Power point ის პრეზენტაციებს პროექტის მსვლელობის პროცესში მოსწავლეები იხელმძღვანელებენ შეფასების რუბრიკებით, ექნებათ უკუკავშირი ერთმანეთთან,რათა პროექტი შესრულდეს დროულად და ხარისხიანად.მოსწავლეები მაომზადებენ მაისურებს მშვიდობის სიმბოლოებით. პრეზენტაცია დაგეგმილი დღისთვის მოსწავლეები მოიტანენ შესრულებულ ნამუშევრებს. ჯგუფები წარმოადგენენ თავიანთ პრეზენტაციებს. შეასრულებენ სიმღერებს.ექნებათ პოსტერები და მაისურები მშვიდობის სიმბოლოებით. ჰაერში გავუშვებთ თეთრ ბუშტებს. უკუკავშირისთვის მოსწავლეები იხელმძღვანელებენ პრეზენტაციის შეფასების ფორმით. პრეზენტაციის დროს მოვიწვევთ მშობლებს,სკოლის პერსონალს და სხვა დაინტერესებულ პირებს. დასკვნითი აქტივობა/ვებ გვერდი სწავლისშედეგებისსინთეზისმიზნითმოსწავლეებიშექმნიანვებგვედს, სადაცატვირთავენთავიანთპრეზენტაციებს, დადებენპროექტისმსვლელობისფოტოებსდავიდეომასალებს. ვებგვერდისშექმნისდროსმოსწავლეებიიხელმძღვანელებენყველასათვისცნობილივებგვერ დისრუბრიკით.რუბრიკისშექმნისასგათვალიწინებულიიქნებაშემდეგიმახასიათებლები: შინაარსი წერა გამოკითხვა გრაფიკული დიზაინი გეგმა პროგრამის იდენტიფიკატორები ნავიგაცია წყაროები
  6. 6. შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე დისკუსია ეპიზოდურ ი ჩანაწერები მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს სახელმძღვანელო რუბრიკა ბროშურის შეფასება ყველასათვის ხელმისაწვდომი საიტის რუბრიკა პრეზენტაციის შეფასება უკუკავშირი თანაკლასელები ს მიმართ პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ ყველასათვის ხელმისაწვდომი საიტის რუბრიკა სახელმძღვანელო რუბრიკა საბოლოო ღონისძიებაგამოფენა. სხვა საკითები საბაზისო უნარ-ჩვევები მშვიდობის გლობალური მნიშვნელობის გაცნობიერება, ადამიანთა მიერ მშვიდობისათვის ბრძოლის ღონისძიებების გაცნობა. სოციუმის გაუმჯობესებისათვის ბრძოლის აუცილებლობის გააზრება. სხვა ადამიანებთან თანამშრომლობა. ინტერნეტით ინფორმაციის მოძიებისა და არჩევის მეთოდების ცოდნა. ვორდის და ფაუერ ფოინთის პროგრამის ცოდნა. დიფერენცირებული სწავლება გაიმეორეთ მითითებები ზეპირად და წერილობით სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეები შეამოწმეთ ინფორმირებულობის დონე დავალების დასასრულებლად მეტი დრო მიეცით მიეცით დამხმარე ტექნოლოგიების გამოყენების უფლება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის (IEP) მიხედვით ნება დართეთ გამოიყენონ მშობლიურ ენაზე არსებული ზოგიერთი წყარო არამშობლიურ ენაზე მოსაუბრე მოსწავლეები მიეცით კითხვის შესაბამისი დონის გათვალისწინებით შედგენილი წყაროები უფლება მიეცით სხვა ორენოვან მოსწავლეებთან ერთად იმუშაოს მიეცით თავისუფალი დავალებები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები ყურადღება გაამახვილეთ ჯგუფის სწავლის უნარსა და განვითარებაზე აქცენტი გააკეთეთ პრობლემის გადაჭრის უნარებზე და შემოქმედებით ასპექტებზე ყურადღება გაამახვილეთ ინდუქციურ და დედუქციურ მსჯელობაზე
  7. 7. პროექტისთვის საჭირო მასალები და რესურსები ტექნოლოგიები – ტექნიკური უზრუნველყოფა (მონიშნეთ ყველა ის აღჭურვილობა, რომელიც დაგჭირდებათ) VCR, ვიდეო ფოტოკამერა ლაზერული დისკი კომპიუტერი (ები) პრინტერი ვიდეოკამერა ციფრული კამერა პროექტორი ვიდეოსაკონფერენციო აღჭურვილობა სკანერი სხვა DVD ინტერნეტკავშირი ტელევიზორი ტექნოლოგიები – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ ყველა ის აღჭურვილობა, რომელიც დაგჭირდებათ) მონაცემთა ბაზა/ ცხრილი სამუშაო მაგიდის დასაკაბადონებელი ელფოსტის პროგრამა ენციკლოპედია დისკზე გამოსახულების დამუშავების პროგრამა ინტერნეტ ვებბრაუზერი მულტიმედია ვებგვერდის განვითარება ვორდის პროგრამა სხვა
  8. 8. ნაბეჭდი მასალები ტექსტები ვიკიპედიიდან. საქაღალდეები და ინფორმაციის შესანახი მოწყობილობა მოსწავლის ელექტრონული და ბეჭდვითი ნამუშევრებისთვის მასალები ერთი საკლასო კონტეინერი, სადაც შენახული იქნება მოძიებული მასალები, გამოყენებული ფურცლები, კალმები და მარკერები ვებ გვერდი ინტერნეტრესურსები www.peaceoneday.org ვიკიპედია სხვა რესურსები *იურიდიული ინფორმაცია |პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის პოლიტიკა

×