Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball de bartomeu fato batx

257 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Treball de bartomeu fato batx

  1. 1. Imitació del foc és un poemari pòstum de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, foupublicat el 1938 a Barcelona per les Edicions de la Residència dEstudiants.El llibre ha estat traduït al francès per Renée Sallaberry. El poemari ésdedicat a Salvador Espriu, company destudi de Rosselló-Pòrcel, a quidesprés Espriu dedicarà la primera part del llibre Les hores (1952),encapçalat amb lepígraf següent: "Recordant B. Rosselló-Pòrcel (5-I-1938).Altres dedicatòries del llibre són: "Història del soldat" a Ramon Nadal,artillerEl foc és "el sol” el foc pot esdevenir dartifici., El foc sassocia amb elfum, El foc és llum un foc que pot sortir del ciri un foc que ésEls moviments dAvantguarda són un conjunt de tendències artístiques iliteràries que sorgiren durant el primer terç del segle XX, especialment aFrança i Itàlia amb una voluntat de ruptura dels models artístics, peròtambé morals, vigents en aquell moment i per tant, en general, amb unesperit de protesta o de subversió de lordre establert. De fet lesAvantguardes són lexpressió més genuïna de la nova societat industrial jaconsolidada i de la crisi de racionalisme que cíclicament afecta qualsevolsocietat aparentment ben assentada. A Catalunya resulta difícil fer unahistòria clara i coherent de la literatura avantguardista degut a lescontradiccions i alts i baixos que presenta el moviment.Poesia postsimbolista-Mariá Manent-Clamentina Arderiu-Màrius Torres-Carles Riba
  2. 2. Bartomeu Rosselló-Pòrcel (Ciutat de Mallorca, 1913 - El Brull, Osona, 1938).Poeta. Va estudiar Filosofia i Lletres a Barcelona i va preparar el doctorat aMadrid, on es va preocupar de la incorporació de la literatura de les illesBalears als corrents peninsulars. El recull Imitació del foc, (1938)representa la culminació de la seva trajectòria poètica. Convençut del rigorformal, hi va assimilar tècniques foranes (des de Góngora a Valéry) i vaaconseguir una llengua concisa i vibrant alhora. Va morir de tuberculosi alsvint-i-cinc anys i limpacte de la seva obra breu, però densa, va serconsiderable en els autors joves de la generació de la guerra (SalvadorEspriu, Josep Palau i Fabre). Posteriorment, rapsodes i cantants, com Mariadel Mar Bonet i Celdoni Fonoll, entre daltres, han recitat o musicat els seuspoemes.

×