Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація про спеціальність (останній варіант)

Презентація про спеціальність

 • Be the first to comment

Презентація про спеціальність (останній варіант)

 1. 1. <ul><li>Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю </li></ul>
 2. 4. Терміни подання документів для вступу
 3. 5. Сертифікати, необхідні для вступу, за предметами <ul><li>Українська мова та література </li></ul><ul><li>Математика </li></ul><ul><li>Іноземна мова або історія України(на вибір абітурієнта) </li></ul>
 4. 6. Місця роботи <ul><li>Державні та недержавні організації: відділи кадрів, органи державного та місцевого самоврядування </li></ul><ul><li>Відділи PR (Public Relations) </li></ul><ul><li>Рекламно інформаційні агенції </li></ul>
 5. 7. Місця роботи <ul><li>Інформаційно-консалтингові центри </li></ul><ul><li>Інформаційно-аналітичні служби </li></ul><ul><li>Центри науково-технічної інформації </li></ul><ul><li>Патентні та маркетингові підрозділи підприємств </li></ul>
 6. 8. Місця роботи <ul><li>Організації електронного постачання документів </li></ul><ul><li>Засоби масової інформації </li></ul><ul><li>Центри стандартизації та сертифікації </li></ul>
 7. 9. Випускники можуть працювати <ul><li>Фахівцями з інформаційно-документного забезпечення управління зі знанням англійської і другої іноземної мови ; </li></ul><ul><li>Спеціалістами кадрової служби </li></ul><ul><li>Офіс-менеджерами </li></ul><ul><li>PR- менеджерами </li></ul>
 8. 10. Випускники можуть працювати <ul><li>HR -менеджерами (управлінцями людськими ресурсами в організації) </li></ul><ul><li>Фахівцями з роботи із засобами масової інформації </li></ul><ul><li>Секретарями-референтами </li></ul><ul><li>Координаторами ділових презентацій та проектів у державних та бізнесових організаціях </li></ul>
 9. 11. Випускники можуть працювати <ul><li>Фахівцями з інформаційних технологій: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Web -дизайнерами </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Спеціалістами з комп ’ ютерного та програмного забезпечення сучасного офісу </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 10. 12. Навчання <ul><li>Форми навчання: денна та заочна </li></ul><ul><li>Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр (4 роки навчання) </li></ul><ul><li>Можливість продовження навчання на рівень магістра </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Якщо Ви ще не визначилися зі своїм професійним вибором, запрошуємо на навчання на цю сучасну чудову професію, котра об’єднує в собі традиційні і новітні технології роботи, такі актуальні в наш інформаційний час. </li></ul>Документознавство та інформаційна діяльність
 12. 14. Вартість навчання <ul><li>Орієнтовна ціна за річний термін навчання: </li></ul><ul><ul><li>Денна форма навчання – 6700 грн. (вартість буде знижуватися). </li></ul></ul><ul><ul><li>Заочна форма навчання – 4200 грн. </li></ul></ul>
 13. 15. Безкоштовні місця <ul><ul><li>Є можливість навчання за рахунок університету, починаючи з другого курсу : в ідмінникам  за результатами двох перших сессій платиться стипендія ректорату у розмірі 500 грн на місяць, що за рік складає 6000 грн. </li></ul></ul>
 14. 16. Питання та в ідповіді <ul><li>Що потрібно знати абітурієнтам, які хочуть опанувати даний фах? </li></ul><ul><ul><li>Наші потенційні студенти повинні любити працювати зі словом, проявляти інтерес до інформатики . </li></ul></ul><ul><ul><li>Володіти розвиненими комунікативними уміннями, логічним мисленням та творчою уявою. </li></ul></ul>
 15. 17. Питання та в ідповіді <ul><li>Чому виникла необхідність відкрити даний напрям в Полтавському університеті економіки і торгівлі? </li></ul><ul><ul><li>При переході до інформаційного суспільства значно розширилося поняття інформаційного простору, швидко впроваджуються в практику нові інформаційні технології, створюються національні й міжнародні комп'ютерні мережі з різноманітними базами та банками даних. </li></ul></ul>
 16. 18. Питання та в ідповіді <ul><li>Чому виникла необхідність відкрити даний напрям в Полтавському університеті економіки і торгівлі ? </li></ul><ul><ul><li>Вимагається чітка організація інформаційного простору, спрощення його шляхом упорядкування, класифікації, ефективного використання бібліографічної інформації. Документознавці–менеджери інформаційної діяльності покликані допомогти прискорити ці процеси в нашому регіоні. </li></ul></ul>
 17. 19. Питання та в ідповіді <ul><li>Які знання та вміння набудуть студенти під час навчання? </li></ul><ul><ul><li>Організація інформаційного простору </li></ul></ul><ul><ul><li>Упорядкування, класифікація, ефективне використання інформації </li></ul></ul><ul><ul><li>Робота з міжнародними комп ’ ютерними мережами </li></ul></ul><ul><ul><li>Організація інформаційних масивів </li></ul></ul>
 18. 20. Питання та в ідповіді <ul><li>Чим відрізняється даний напрям підготовки від напрямів підготовки ”Комп’ютерні науки” або “Інформатика”? </li></ul><ul><ul><li>Документознавство та інформаційна діяльність – гуманітарний напрям підготовки. </li></ul></ul><ul><ul><li>Головний акцент робиться на управлінні інформацією, методах аналізу та оцінки документальних потоків, створенні та використанні інформаційних ресурсів тощо. </li></ul></ul>
 19. 21. Питання та в ідповіді <ul><li>Що включає в себе поняття &quot;інформаційна діяльність”? </li></ul><ul><ul><li>Ефективне використання всіх видів інформації вимагає її упорядкування, створення і використання інформаційних ресурсів, формування й управління інформацією та інформаційними системами. </li></ul></ul><ul><ul><li>Все це входить до кола обов'язків документознавця–менеджера інформаційних систем. </li></ul></ul>
 20. 22. Питання та в ідповіді <ul><li>Які предмети вивчають студенти-документознавці? </li></ul><ul><ul><li>документознавчий цикл </li></ul></ul><ul><ul><li>інформаційний менеджмент та маркетинг </li></ul></ul><ul><ul><li>інформаційно-технологічний цикл </li></ul></ul><ul><ul><li>лінгвістично-комунікативний цикл </li></ul></ul><ul><ul><li>економічний цикл </li></ul></ul><ul><ul><li>правознавчий цикл </li></ul></ul>
 21. 23. Питання та в ідповіді <ul><li>Чи зможуть випускники працювати в бізнесі? </li></ul><ul><ul><li>Звичайн о . Вони зможуть заповнити відповідні ніші в бізнесі, в правових, наукових, політичних установах, в страхових та рекламних агенствах, бо інформація необхідна менеджерам, маркетологам, економістам, правовикам, політикам . </li></ul></ul>
 22. 24. Питання та в ідповіді <ul><li>Багато людей ототожнює документознавство з діловодством, а іноді з правознавством. Чи це так? </li></ul><ul><ul><li>Мета діяльності документознавця–менеджера інформаційної діяльності – управління інформацією і всіма видами інформаційної діяльності компанії, установи для виконання її основних завдань. </li></ul></ul>
 23. 25. Питання та в ідповіді <ul><li>Чому пропонується такий великий обсяг годин на іноземну мову? </li></ul><ul><ul><li>Робота інформаційних центрів і служб часто відбувається на міжнародному рівні в мережному, інтерактивному режимі на іноземних мовах. </li></ul></ul><ul><ul><li>Тому при навчанні студентів-документознавців велика увага приділяється переробці інформації не тільки українською мовою, а й іноземною. Тому навчальним планом передбачене поглиблене вивчення двох іноземних мов. </li></ul></ul>
 24. 26. Адреса в Інтернеті
 25. 27. Дякуємо за увагу!

×