Guia didàctica MMI II

315 views

Published on

Guía Didáctica sobre las actividades realizadas en Educaplay:

- Sopa de cuentos
- Ordenar un cuento

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
122
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia didàctica MMI II

  1. 1. GUIA DIDÀCTICA 1. La fitxa tècnica del material (es tracta de fer una presentació breu i clara del material) ◦ Títol del material: “Sopa de cuentos” i “Ordenar un cuento” ◦ Nom dels autors: Marina Cuenca Cutillas ◦ Any de producció: 2013 ◦ Idioma del material: castellà ◦ Durada estimada: és il·limitat. ◦ Especificacions tècniques: per a aquesta activitat es durà a terme en dues parts, per una part, es durà a terme a una classe normal, on el professor es dedicarà a introduir el tema dels comptes i fer-los una petita introducció i, posteriorment, la segona part es durà a terme a l’aula d’informàtica, on haurem de disposar d’un ordinador per alumne o per parelles si no són suficients i de disponibilitat a la xarxa, per poder dur a terme aquestes activitats creades. ◦ Aspectes generals sobre la instal·lació i utilització del programa: aquesta eina és molt senzilla. Educaplay permet al professorat crear les seves pròpies activitats o bé utilitzar qualcunes que ja estan creades, només has de fer-te un compte i ja pots fer les teves activitats i, posteriorment, posar a disposició de l’alumnat. ◦ Breu descripció: El que volem treballar en aquesta Guia Didàctica és el tema dels contes amb activitats interactives i introduint a l’alumnat al món de les noves tecnologies d’una manera diferent. Aconseguiran aprendre teoria sobre els contes d’una manera senzilla i divertida. Ho farem d’una manera col·lectiva per tal que després puguin posar en comú allò que han après. ▪ Objectius:  Aprendre a utilitzar les noves tecnologies.  Aprendre més sobre els contes actuals i d’altres èpoques.  Aconseguir soltesa a l’hora de llegir i escriure.  Fer un ús diferent de les TIC. ▪ Destinataris:  La primera activitat “Sopa de cuentos” va destinada als alumnes del primer cicle, més concretament, als de primer.  La segona activitat “Ordenar un cuento” va destinada als alumnes
  2. 2. del tercer cicle, més concretament, als de quint. ▪ Context educatiu:  Ens trobem al col·legi CIDE, en primer i cinquè curs, més específicament, a l’assignatura de “Lengua española”. ▪ Àmbit d'intervenció:  Les activitats, com hem dit abans, es duran a terme tant a una aula ordinària on donarem la teoria, i a una aula d’informàtica, on disposarem d’un ordinador per alumne o per parella si no són suficients. 2. Descripció del material: ◦ Concepció ▪ Les activitats proposades són de tipus tutorial, ja que com hem dit amb anterioritat, anteriorment a aplicar-les haurem exposat una teoria, i les activitats estaran encaminades en base d’aquella teoria ◦ Funcionalitat ▪ Aquestes activitats tenen diferents funcionalitats: per una part, el que pretenen és motivar als alumnes per a que puguin aprendre d’una manera interactiva amb les TIC, i no de la forma tradicional, d’aquesta manera s’introduiran d’una manera motivant de dins del món dels contes, que és el nostre objectiu. Però això s’aconseguirà amb l’ajuda de l’experimentació prèvia dels alumnats. ◦ Aportacions didàctiques: ▪ Aquesta eina ajuda a que l’alumnat aprengui d’una forma interactiva a través de les TIC i aprenguin d’una forma motivant a l’assignatura de llengua castellana. D’aquesta manera incentiva voler aprendre a llegir i la comprensió lectora. ▪ Així, d’una manera interactiva l’alumnat aprendrà aquells conceptes bàsics i una mica de teoria en el seu procés d’ensenyamentaprenentatge. ◦ Estructura i organització del material:. ▪ Aquesta eina “Educaplay” és una eina molt fàcil d’utilitzar, només has de posar l’usuari i la contrasenya i pots fer aquelles activitats pel teu alumnat. ▪ Una vegada introduït l’usuari i contrasenya pots visitar a “Mis educaplays” aquelles activitats que vagis realitzant i guardant.
  3. 3. ▪ Les meves activitats en concret, una és una “sopa de cuentos” que va registrant les puntuacions més altes, i té una explicació perquè no quedi cap dubte de com realitzar l’activitat. L’altre activitat també té una petita descripció, però consisteix en ordenar un tros d’un conte. 3. Guia d’ús didàctic: planificació. ◦ Destinataris: ▪ La primera activitat va destinada al primer cicle, específicament, en primer de primària, i la segona activitat va destinada al tercer cicle (cinquè de primària). ▪ Aquests nins de primària és una nova generació, per tant, pràcticament tots tenen un alt coneixement sobre la informàtica, però pocs d’ells l’utilitzen de manera per aprendre coneixements, per tant, aquesta activitat interactiva motivarà d’una gran manera a l’alumnat ja que, fins i tot, pot formar part de la seva vida quotidiana. ◦ Competències: ▪ Les competències que es treballen en aquestes activitats són:  Competència en comunicació lingüística.  Tractament de la informació i competència digital.  Competència cultural i artística.  Competència aprendre a aprendre.  Autonomia i iniciativa personal. ◦ Objectius: ▪ Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat social i cultural i analitzar-los amb sentit crític. ▪ Expressar-se oralment i per escrit de manera adequada en els diversos contextos de l'activitat social i cultural per satisfer necessitats de comunicació i explorar camins que desenvolupin la sensibilitat, la creativitat i l'estètica. ▪ Llegir diferents tipus de textos adaptats a l'edat per aprendre i informarse, amb fluïdesa i entonació adequades, i com a mitjà per ampliar el vocabulari i fixar l'ortografia. ▪ Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'enriquiment personal i aproparse a les obres de la tradició literària per desenvolupar hàbits de lectura.
  4. 4. ◦ Continguts ▪ Bloc 1. Escoltar, parlar i conversar  Producció de textos orals per expressar idees, sentiments, emocions, desitjos, opinions i vivències i per planificar accions.  Comprensió i valoració de textos orals narratius, descriptius i informatius, procedents dels mitjans de comunicació, captant-ne el sentit global i obtenint informació sobre fets i esdeveniments propers a l’experiència infantil.  Comprensió i producció de textos orals per aprendre i organitzar el treball, tant de caràcter quotidià (exposicions de classe, converses, explicacions ▪ Bloc 2. Llegir i escriure  Comprensió d’informacions en textos de la vida quotidiana propers a l'experiència infantil (cartells, horaris, invitacions, felicitacions, notes, avisos, etc.).  Identificació de la informació rellevant sobre fets i esdeveniments propers a l’experiència infantil en textos procedents dels mitjans de comunicació social, amb especial incidència en la notícia.  Lectura personal, guiada i expressiva, de textos narratius de literatura infantil i d’altres adequats a l’edat i als interessos.  Actitud de cooperació i de respecte en les situacions d’aprenentatge compartit, en gran i petit grup. ▪ Bloc 3. Educació literària  Escolta de textos de la literatura de tradició oral i escrita per aprendre, divertir-se i com a inici de l’hàbit de lectura.  Lectura guiada i autònoma, silenciosa i en veu alta, de textos adequats a l'edat i als interessos (endevinalles, refranys, faules, etc.). ◦ Utilització del material: ▪ Activitats educatives  Com ja hem dit anteriorment, el que es farà serà primer a classe de teoria es farà una petita introducció teòrica on s’explicaran els aspectes teòrics. Després, a l’aula d’informàtica es durà a terme les activitats realitzades a partir de l ’Educaplay a l’aula d’informàtica. Per últim, es farà una petita reflexió per exposar allò que hem après. ▪ Agrupament  En la primera part, es faran tots els grups alhora, ja que es farà una
  5. 5. explicació en general per tots els alumnes. En la segona part, encara que tots els alumnes estaran junts, es faran parelles si no basten el ordinadors i el professor s’anirà passejant per resoldre dubtes. I la reflexió es farà conjunta. ▪ Organització de l’espai i del temps.  Primer, a l’aula ordinària es farà una introducció teòrica on el professor exposarà els conceptes bàsics dels contes, dels còmics, etc. per poder posteriorment realitzar les activitats que estan preparades. Després de l’explicació teòrica, a la mateixa classe teòrica es llegiran un parell de llibres que motivin a l’alumnat i, al final, puguin fer una petita reflexió del que han entès del conte.  En la segona part, a l’aula d’informàtica, es deixarà als alumnes que experimentin amb les dues activitats amb total llibertat, encara que sempre el professor resolent dubtes a l’aula d’informàtica. ▪ Rol del docent  El docent, en aquestes sessions, primer el que haurà de fer és introduir el tema del contes als alumnes, perquè comencin a conèixer allò que encara no saben. D’aquesta manera fer-los reflexionar i poder conèixer coses que abans desconeixien.  A l’aula d’informàtica la seva funció serà ajudar en qualsevol dubte que puguin tenir els alumnes respecte les activitats plantejades i incentivar que facin un treball autònom.  Per últim, en la reflexió, haurà de fer que els alumnes reflexionin sobre allò que han après i ho després ho puguin compartir amb els seus companys. ▪ Altres activitats.  A part del que es farà a classe, amb l’usuari i contrasenya que els proporcionarà el docent els alumnes podran continuar aquest treball i experimentar de manera autònoma a casa. ◦ Utilització: ▪ Formes d’avaluació de l’ús del material  Aquestes dues activitats plantejades amb Educaplay no es valoraran de forma numèrica, sinó que ajudarà en una avaluació final per poder veure l’actitud i l’adquisició dels coneixements per part de l’alumnat.  Aquestes dues activitats comptaran un 15% de la nota final, però serà un 15% fàcil de guanyar ja que seran unes activitats per
  6. 6. passar un temps diferent. 4. Referències i recursos ◦ Referències: https://sites.google.com/a/iesalhadra.org/competencias/-cuales-son-las-ocho-competenciasbasicas-1 http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/primaria/llengua_castellana_llengua_catalana.p df http://www.educaplay.com/

×