Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektide Temaatika

535 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projektide Temaatika

  1. 1. Projektide tüüpe • Uurimuslik või probleemil põhinev projekt - osavõtjad uurivad midagi, teevad järeldused ja presenteerivad neid • Internetist teabe otsimine, e-suhtlemine, tulemuste presenteerimine • Mingite reeglite koostamine (prügi käitlemine, turvalisus) • Mingi keskkonna paremaks muutmine (Kooli sise- või väliskeskkonna haljastamine, sh reeglid, kes, millal ja kuidas taimede eest hoolitseb) • Näituse koostamine • Loodusvaatlused ja nende esitamine • Klasside „võrgustamine“ – millegi koostöös tegemine • Raamatuprojekt - ostetakse mingid raamatud ja koostatakse nende alusel stendid vms • Näidendi, filmi vms tegemine • Keskkonnanurga tegemine kooli, kus saab vahetunnis mängida, teavet hankida jms • Millegi kasvatamine (sibulad vm lihtne), haakuva teabe ja tulemuste presentatsioon • Suhtlemist arendav projekt - Koolis „koos elamise“ oskuse arendamine (nooremad, eakaaslased, vanemad) • Küsimused ja vastused – lapsed koostavad mingil teemal küsimusi, otsivad vastuseid (uurimusliku õppe põhimõttel) • Temaatilised õppekäigud + kokkuvõte (üritus, tekst või pildid vms) • Õppekomplektide, valmistamine • Mudelite koostamine

×