Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Probleemid ühest kooliastmest teise minekul

687 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Probleemid ühest kooliastmest teise minekul

  1. 1. Probleemid ühest kooliastmest teise minekul • Õpetaja ja lapsevanema kontakt nõrgeneb • Infotehnoloogia mõju suureneb • Õpilase koormus suureneb – ülekoormus • Vanemate nõudlikkus suureneb • Murdeea probleemid • Väärtushinnangute muutumine • Vanemad ei suuda toetada kodutööde tegemisel • Koolikott on raskem • Uneaeg jääb lühemaks • Liiga palju uut korraga - Uued inimesed, ruumid jms • Igal õpetajal oma nõudmised • Klassijuhatajaga on väike kontakt • Uus õpetaja pole kursis varem õpituga (tase, temaatika) • Ei teata õpilaste probleeme ning seetõttu hilineb nende lahendamine • Õpetajad sildistavad klasse • Õpetaja eeldab tegelikkusest erinevaid teadmisi, oskusi • Klassiõpetaja ei tea aineõpetaja ootusi • Lapse iseseisvuse tase ei vasta täiskasvanu ootustele • Aineõpetaja meetodid pole eakohased

×