Pikselivaatteita ja kokemuksenvaihtoa

1,066 views

Published on

Kuluttajakäyttäytymisen perusteet -kurssin luento netin vaikutuksesta kuluttajakäyttäytymiseen.

Published in: Technology

Pikselivaatteita ja kokemuksenvaihtoa

 1. 1. Virtuaaliset kuluttajat – pikselivaatteita ja kokemustenvaihtoa <ul><ul><li>Mari Koistinen </li></ul></ul><ul><ul><li>Helsingin yliopisto: Kuluttajakäyttäytymisen perusteet </li></ul></ul><ul><ul><li>22.1.2009 </li></ul></ul>
 2. 2. Oma tausta <ul><li>valmistunut kuluttajaekonomiasta 2004, jatko-opinnot 2006 --> </li></ul><ul><li>tradenomi 2000 </li></ul><ul><li>yksinyrittäväksi 2007: viestinnän sekatyöläinen, netti- ja kuluttaja-aktiivi </li></ul><ul><li>ensimmäinen blogi v. 2004: nyt blogien lisäksi myös paljon muita sosiaalisen median välineitä </li></ul>
 3. 3. <ul><li>http://www.flickr.com/photos/beija-flor/1217587004/in/set-72157594223435383/ </li></ul>
 4. 4. Web 2.0 <ul><li>sosiaalisuus – ihmisen perustarve </li></ul><ul><li>avoimuus </li></ul><ul><li>vuorovaikutteisuus </li></ul><ul><li>useat eri järjestelmät ja toimintatavat </li></ul><ul><li>muutosta verrattuna Web 1.0:an esim. kotisivu --> blogi, tietosanakirja --> Wikipedia, julkaiseminen --> osallistuminen </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Tilastokeskus: Internetin käyttötarkoitukset keväällä 2008 </li></ul><ul><ul><li>sähköposti 90 % </li></ul></ul><ul><ul><li>tavaroita ja palveluita koskeva tiedonetsintä 88% </li></ul></ul><ul><ul><li>pankkiasiat 87 % </li></ul></ul><ul><ul><li>viestien kirjoittaminen netin keskustelupalstoille 30 % </li></ul></ul><ul><ul><li>blogien lukeminen 38 % </li></ul></ul><ul><ul><li>internet-radio tai -televisio 40% </li></ul></ul>
 6. 6. Kuluttaja 2.0 ” Kuluttajien vallan lisääntyminen edellyttää kuluttajien uudenlaista osallistumista ja aktivoitumista tiedon tuottajina. Kysymys ei ole pelkästään tekniikasta vaan myös uudenlaisesta kulttuurisesta toimintatavasta. Tämän ilmiön seurauksena yhä suurempi osa esimerkiksi sisältötuotannosta muuttuisi kuluttajien itsensä tuottamaksi (‘customer-generated media’). Kuten tulemme näkemään, vertaistiedon yleistyminen osaksi kuluttajatietoa haastaa monet perinteiset käsitykset muun muassa tiedon edustavuudesta tai reaaliaikaisuudesta.” Pantzar, Hyvönen, Repo, Timonen (2006): Kuluttaja 2.0: Sosiaalisen Internetin uudet ulottuvuudet
 7. 7. Ikkunat arkeen ” Joskus virtuaaliyhteisöt tarjoavat konkreettista todellisuuttakin kirkkaamman ikkunan ihmisten elämään sellaisena kuin elämä arjessa on: ne ovat tiloja, joissa ihmiset uskaltavat pukea ajatuksensa ja kokemuksensa sanoiksi ja olla sitä, mitä todella ovat. Kuten eräs tutkimukseen osallistunut äitien vertaistukiyhteisön jäsen kirjoitti: ”Nämä keskustelufoorumit ovat ainoa paikka, jossa voin sanoa, mitä oikeasti ajattelen.” Miia Kososen lektioluento, 12/2008: http://verkkoyhteisot.blogspot.com/2008/12/lektioluento.html
 8. 8. Kuluttaja 2.0:n eri roolit <ul><li>sisällöntuottaja </li></ul><ul><li>tiedonetsijä </li></ul><ul><li>jakaja </li></ul><ul><li>järjestelijä </li></ul><ul><li>filteröijä </li></ul><ul><li>yhdistäjä... </li></ul><ul><li>tai ei osallistu lainkaan </li></ul>
 9. 9. Kuluttajien joukkoäly: Pepsi-kilpailu ” Talvella ja keväällä 2006 Suomessa myytiin internetissä Pepsi-kolajuomaa alehintaan. Isoja Pepsi-määriä luvattiin toimittaa suoraan kotiovelle edullisesti ilman toimituskuluja. Toimitettavat Pepsi-pullot olivat muutoin kaupoista ostettuja tuotteita, mutta niistä puuttuivat etiketit. Käytännössä Suomessa syntyi syksyn 2005 aikana laillisesti ostettujen Pepsien harmaat markkinat. Osallistumistalouden näkökulmasta Pepsi-kilpailu on esimerkkitapaus siitä, miten myös kuluttajan henkilökohtaisen hyödyn tavoittelu ja ongelman tarjoaminen voidaan valjastaa joukkoälyn kehitettäväksi. Internet mahdollistaa kuluttajien aiempaa huomattavasti tehokkaamman liittoutumisen ja myös yksittäisen kampanjan osalta.” Hintikka (2008): Johdatus osallistumistalouteen. http://www.tieke.fi/mp/db/file_library/x/IMG/24123/file/julkaisu_32.pdf
 10. 10. Netti jakaa kokemukset http://www.flickr.com/photos/beija-flor/237319319/in/set-72157594223435383/
 11. 12. ” MediaComin tekemän tutkimuksen mukaan jopa 62 prosenttia nettipalstojen ja blogien käyttäjistä on lukemansa perusteella muuttanut käsitystään yhtiöstä tai hyödykkeestä. [- - - ] Yhä useampi siis lukee muiden käyttäjien arvosteluja ja tekee ostopäätöksen niiden perusteella. Mielipiteiden muuttuminen asettaa haasteita yrityksille. [- - -] Toisaalta kommentointia on niin paljon, ettei kaikkeen ehditä vastaamaan eikä tehokkaita reagointikeinoja ole keksitty.” MicroPC.net: Päättääkö netti ostoksistasi? 13.11.2008 MediaComin tutkimukseen vastasi 1138 internetin aktiivikäyttäjää, joista suurin osa on lukenut blogeja ja foorumeita. Vastaajien ikähaarukka oli 15-54.
 12. 13. &quot;Joka tapauksessa organisaation verkkomaine on ainoastaan osittain yrityksen itsensä käsissä.[- - -] Kannattaako verkkomainetta edes yrittää hallita? Keskustelun alustaminen verkossa on konkreettisesti mahdollista, mutta samaan aikaan verkkoyleisö on valppaana vaikutusyrityksille.&quot; Salla-Maaria Laaksonen: Organisaatiomaineen tarinat sosiaalisen median keskusteluissa. Pro gradu. Helsingin yliopisto, 2008.
 13. 14. http://viima.blogsome.com/2008/04/23/hs-kirjoittaa-heydayn-piilomarkkinoinnista/
 14. 15. http://www.eerola.com/blog/2008/06/24/ravintola-nuevo-latino-uhkailee-minua-oikeusjutulla/ <ul><li>Mikko Eerola kommentoi ravintolaa mm. Eat.fi -arvioinneissa ja Jaikussa, ja sai näiden vuoksi ravintolasta palautetta, johon reagoi blogissaan. Tapaus nousi myös muuhun mediaan. </li></ul>
 15. 16. Viraalimarkkinoinnin lumo <ul><li>Kuluttajat jakavat netissä materiaalia (tekstit, videot, kuvat jne.): yrityksen tähän käyttöön tuottamaa, sattumalta suosioon nousevaa </li></ul><ul><li>Viral marketing, word-of-mouth, buzz </li></ul>
 16. 17. ” Kuluttajat voivat auttaa mainostajia vaikkapa viraalimainonnalla, jossa he lähettävät suosituksia tai markkinointisisältöjä oman verkostonsa jäsenille. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten kuluttajat kuuluvat nykypäivänä samoihin verkostoihin yritysten kanssa, muussakin kuin kuluttajan roolissa.” Viestintäalan muutostekijöitä -esiselvitys, 2009, Viestinnän keskusliitto
 17. 18. Hakukoneiden valta <ul><li>tiedonhaku alkaa usein hakukoneelta: mitä Google löytää? </li></ul><ul><li>blogit, arvostelusivut, harrastajafoorumit... </li></ul><ul><li>ns. pitkä häntä: Google voi nostaa esiin vuosien takaisia kirjoituksia ja yrityksen kerran saama negatiivinen palaute voi näkyä pitkään (case Lehtovaara)‏ </li></ul>
 18. 25. Blogimarkkinoinnista http://aijaruokaa.blogspot.com/2009/01/ruokablogaamisen-lieveilmiist.html
 19. 28. Kulutusjuhla <ul><li>blogin historia vuodessa 2005, Kulutusjuhla.com -nimellä keväästä 2006 </li></ul><ul><li>Kulutusjuhla ry kesällä 2008 </li></ul><ul><li>useita kirjoittajia: päävastuu Mari Koo </li></ul><ul><li>3 400 käyntiä/vko 2, noin puolet kävijöistä Googlen kautta </li></ul><ul><li>Digitodayn blogiäänestys keväällä 2008: Paras yhteiskunnallinen blogi </li></ul><ul><li>omien kirjoitusten lisäksi lainataan muita blogeja </li></ul>
 20. 30. Kulutusjuhla-blogin hakusanoja vko 45
 21. 31. Miksi yhdistys? <ul><li>mahdollisuus kehittää toimintaa organisoidummin: avustusten hakeminen (rahaa menee mm. tekniseen kehitykseen)‏ </li></ul><ul><li>” vakavammin otettava” </li></ul><ul><li>halu tuoda esiin kuluttajien keskinäisen ja kuluttajien ja yritysten välinen nettivuorovaikutus </li></ul><ul><li>rahanteko ei tavoitteena </li></ul><ul><li>ovatko netinkäyttäjät valmiita tukemaan blogia ja toimintaa yhdistyksen jäsenmaksun verran? </li></ul>
 22. 33. Virtuaalinen kulutus <ul><li>virtuaalimaailmat: Habbo, Second Life, HiPiHi, Novoking </li></ul><ul><li>virtuaalinen kulutus: hahmon muokkaus ja parantelu, Habbossa huoneet jne. </li></ul><ul><li>samoja tuotemerkkejä kuin reaalimaailmassa </li></ul><ul><li>kommunikointi muiden kanssa </li></ul><ul><li>virtuaalinen kuluttajaidentiteetti </li></ul><ul><li>virtuaaliset lahjat esim. Facebookissa </li></ul>
 23. 34. Tuottajan rooliin ” Internet ei ole passiivista kuluttamista. Esimerkiksi virtuaaliset ajanvieteympäristöt, kuten Second Life (www.secondlife.com) tai Habbo Hotel (www.habbo.fi), ovat muodostuneet liiketoimintaympäristöiksi ja esiintymisareenoiksi. Niissä myydään ja ostetaan palveluja, joista osan tuottavat kävijät itse.” Internet ja vuorovaikutuksen uudet muodot (toim. Nieminen-Sundell, R. 2008, http://www.foresight.fi/Tulevaisuusaineistoja/Raportteja/Internet%20ja%20vuorovaikutuksen%20uudet%20muodot.pd f)‏
 24. 35. Second Life <ul><li>Käyttäjien keski-ikä noin 35 vuotta, naisia 40 % </li></ul><ul><li>Käyttäjistä USA 35 %, Eurooppa 50 % </li></ul><ul><li>Suomalaisia käyttäjiä n. 3 000 </li></ul><ul><li>Oma valuutta, Linden Dollar </li></ul><ul><li>peruskäyttö ja avatarin luominen maksutonta </li></ul>
 25. 36. Nyt ja tulevaisuudessa? <ul><ul><li>Mobiilit ratkaisut </li></ul></ul><ul><ul><li>Videot </li></ul></ul><ul><ul><li>Sirpaloituvat kuluttajaryhmät </li></ul></ul><ul><ul><li>Ubiikki yhteiskunta </li></ul></ul><ul><ul><li>Infoähky --> tiedon löydettävyys </li></ul></ul><ul><ul><li>Netti-identiteetit ja niiden hallinta </li></ul></ul><ul><ul><li>Yksityisyydensuoja </li></ul></ul>
 26. 37. Kiitos!

×