Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maineenhallinta ja vuorovaikutus verkossa

2,276 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Maineenhallinta ja vuorovaikutus verkossa

 1. 1. Maineenhallinta ja vuorovaikutus verkossa HSE 9.10.2008 Mari Koistinen
 2. 2. Organisaation verkkomaine "Joka tapauksessa organisaation verkkomaine on ainoastaan osittain yrityksen itsensä käsissä. Strateginen maineenhallinta on työkalu, jolla organisaatio voi pyrkiä keskustelua alustamaan – onko siis liioittelua puhua hallinnasta? Kannattaako verkkomainetta edes yrittää hallita? Keskustelun alustaminen verkossa on konkreettisesti mahdollista, mutta samaan aikaan verkkoyleisö on valppaana vaikutusyrityksille." Salla-Maaria Laaksonen: Organisaatiomaineen tarinat sosiaalisen median keskusteluissa. Pro gradu. Helsingin yliopisto, 2008.
 3. 3. Julkiset yritysblogit - mennyttä hypeä vai järkevää viestintää?
 4. 4. <ul><li>Perustetaan, koska ajatellaan </li></ul><ul><li>helpoksi ja edulliseksi </li></ul><ul><li>käteväksi tavaksi tuoda esiin yrityksen osaamista </li></ul><ul><li>nykyaikaiseksi ja trendikkääksi </li></ul><ul><li>nettijulkisuudenhallinnan keinoksi (Googlen valta)‏ </li></ul><ul><li>yhteydenpitoväyläksi sidosryhmiin </li></ul><ul><li>mediakiinnostuksen herättäjäksi </li></ul><ul><li>tuovan yritykselle kasvot </li></ul><ul><li>....tai jollakin on oma into ja halu bloginpitoon </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Menee usein pieleen </li></ul><ul><li>blogille asetetut suuret odotukset eivät täyty: blogi ei ole väline kaikkiin viestinnällisiin ongelmiin </li></ul><ul><li>ylläpito viekin yllättävän paljon resursseja </li></ul><ul><li>blogia ei ole viestinnällisesti suunniteltu: miksi tätä tehdään, kenelle, mikä on tavoite? </li></ul><ul><li>blogi jää lukijoille etäiseksi, esim. yritysjohto kirjoittaa perusjaarittelua </li></ul><ul><li>isossa organisaatiossa kasvojen tuominen esiin ei ole niin vaivatonta </li></ul><ul><li>blogi vaatii opettelunsa ja aikansa - tulokset näkyvät vasta ajan myötä ja niiden arviointi on usein vaikeaa </li></ul>
 6. 6. ” Blogilta ei kannata odottaa liikoja. Se on passiivinen väline, jonka lukemista ei voi tuputtaa kenellekään. Blogia lukevat ne, jotka ovat yrityksestä ja toimialasta muutenkin kiinnostuneita, eli kilpailijat, kumppanit, työnhakijat, opiskelijat, toimittajat… Asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat eivät välttämättä kuulu yritysblogin aktiiviseen yleisöön. Kannattaakin miettiä tarkkaan, mitä hyötyjä tavoitellaan esimerkiksi kilpailijoille kirjoittamisella.” Miikka Leinonen, Maggie ja Me -blogi: http://maggiejame.wordpress.com/2008/09/15/blogi-markkinoinnin-valineena/
 7. 9. Mahdollisuus omaan näkemykseen &quot;Kyseisen haastattelun aluksi hän laittoi päälle nauhurin, alkoi lukea ennakkoon valmisteltuja kysymyksiä suoraan paperista ja nostamatta katsettaan siirtyi parin ensimmäisen kysymyksen jälkeen käsittelemään kokonaan toista aihepiiriä: millainen olen museonjohtajana ja johtajana ylipäätään. Emme olleet sopineet tällaisesta ennakkoon eikä hän käsitellyt asiaa lainkaan ennen haastattelun alkua. Vaikutti siltä, että tämä aihepiiri olikin itse asiassa ollut koko haastattelun pääasia. Minulla ei sinänsä ole mitään tällaista keskustelua vastaan. Olen kuitenkin sitä mieltä, että toimittaja tässä yhteydessä toimi epäammattimaisesti ja epäeettisesti täysin turhaan.&quot; - Kiasman johtaja Berndt Arell 8.9.2008: http://blog.kiasma.fi/blog/?p=32
 8. 11. Seth Godin: I bet you think this post is abou you (3.5.2005) &quot;Ego is the biggest reason that corporate blogging may be an oxymoron. Working for the man often means subsuming your ego to that of the organization, and blogging makes that difficult. It's one reason that there have been high profile firings of corporate bloggers at places like Google. It's hard to have two voices (the writer's and the shareholders') competing and often conflicting. &quot;Egomaniac&quot;, by the way, is the wrong word. I think that blogging requires you to have a healthy respect for your opinions, as well as the generous desire to share them with others.&quot; http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2005/05/i_bet_you_think.html
 9. 12. Ajankohtaisiin tarttuminen Debbie Weil: Corporate Blogs on the Economic Crisis: &quot;What Crisis??&quot; &quot;Many companies have much to tell us, or can educate us, on what this all means. I certainly don't pretend to understand entirely what the ripple effect through the economy will be. Why not use the corporate blog platform for what it can be -- a revolutionary publishing channel that enables companies to speak directly to customers, to inform and possibly influence them, without the filter of MSM.&quot; http://www.debbieweil.com/blog/corporate-blogs-on-the-crisis-on-wall-street-what-crisis/
 10. 13. Porukalla parempaa – crowdsourcing ja muut keinot
 11. 18. Yhteisösivustoista <ul><li>Facebook, MySpace, YouTube, IRC-Galleria, Flickr jne. ja yritysten pyrkimys näkyä niissä </li></ul><ul><li>ryhmiä, hyviä videoita, &quot;kerro kaverille&quot;, kilpailuja, mahdollisuutta fanitukseen </li></ul><ul><li>toisaalta toimivat myös asiakkaiden vastavoimana ja boikotoinnin mahdollistana (esim. Alma-kohu)‏ </li></ul><ul><li>miten toimia uskottavasti ja aidosti? </li></ul>
 12. 19. Fake blogs ja muu möhlintä sekä vaaranpaikat
 13. 20. http://adage.com/smallagency/post?article_id=113945
 14. 24. Nettikeskustelut, niiden seuranta ja osallistuminen
 15. 29. Kulutusjuhlassa soijakynttilöiden valmistaja kommentoi
 16. 31. &quot;Resepti kuulostaa lopulta aika yksinkertaiselta. Kuten edellä on todettu, maineen on pohjattava todellisuuteen. Samaa ajatusta soveltaen myös yrityksen toiminnan verkossa on oltava totuudenmukaista ja avointa. Mahdollinen nouseva vastarinta tulisi kohdata reilusti organisaation nimissä sidosryhmien omalla alueella: esimerkiksi vastata suoraan keskustelupalstalle, jossa kriisi on puhjennut.&quot; Salla-Maaria Laaksonen, pro gradu 2008
 17. 32. Kiitos! http://www.flickr.com/photos/beija-flor/320112686 /

×