Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KUIDAS SAAVAD VANEMAD OMA LAST ÕPPIMISEL AIDATA? 15. SEPTEMBER 2008 MARIKA IVANDI
KOOLIKOHUSTUS <ul><li>Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse </li></ul><ul><li>§ 17 järgi on koolikohustuslik laps, kes jooksva...
VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED <ul><li>Perekonnaseadus </li></ul><ul><li>§ 50 </li></ul><ul><li>Vanemal on õigus ja kohus...
KOOLI JA KODU KOOSTÖÖ <ul><li>vanemad on loonud lapsele soodsad tingimused kasvamiseks, arenemiseks ja õppimiseks; </li></...
KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE JÄLGIMINE <ul><li>aineõpetaja märgib tunnist puudujad klassipäevikusse; </li></ul><ul><li>klassiju...
MIDA SAAVAD VANEMAD TEHA? <ul><li>jälgivad lapse päevaplaanist kinnipidamist; </li></ul><ul><li>teavad alati, kus ja kelle...
AJA PLANEERIMINE KOOS LAPSEGA <ul><li>päevakava: </li></ul><ul><li>1) kindel puhkamise aeg </li></ul><ul><li>2) aeg õppim...
PÄEVAKAVA (NÄIDE) <ul><li>7:00 äratus, pesemine, hommikusöök; </li></ul><ul><li>7:50 kooliminek; </li></ul><ul><li>8:15 – ...
KUIDAS ÕPPIDA? <ul><li>kõigepealt tuleb ülesande juhendist aru saada, võõraste terminite ja võõrkeele korral saab õpikust ...
KUIDAS VÄHENDADA RASKUSI ÕPPIMISEL? laps sööb regulaarselt; magab piisavalt; puhkab, kui väsimus tuleb peale; õpib iga päe...
KUIDAS VÄHENDADA RASKUSI ÕPPIMISEL? <ul><li>arusaamatu teema või ülesande korral pöördub laps õpetaja, pereliikme või sõbr...
TÄNAN TÄHELEPANU EEST! <ul><li>LAPSED VAJAVAD OMA VANEMAID, NENDE ARMASTUST JA HOOLIMIST; </li></ul><ul><li>INIMESE OLULIS...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Abar Kuidas Saab Lapsevanem Oma Last Oppimisel Aidata

1,459 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Abar Kuidas Saab Lapsevanem Oma Last Oppimisel Aidata

 1. 1. KUIDAS SAAVAD VANEMAD OMA LAST ÕPPIMISEL AIDATA? 15. SEPTEMBER 2008 MARIKA IVANDI
 2. 2. KOOLIKOHUSTUS <ul><li>Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse </li></ul><ul><li>§ 17 järgi on koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning ta on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. </li></ul><ul><li>§ 17 ütleb ka, et vanemad on kohustatud looma lapsele kodus soodsad tingimused õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks. </li></ul>
 3. 3. VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED <ul><li>Perekonnaseadus </li></ul><ul><li>§ 50 </li></ul><ul><li>Vanemal on õigus ja kohustus last kasvatada ja tema eest hoolitseda. </li></ul><ul><li>Vanem on kohustatud oma lapse õigusi ja huve kaitsma. </li></ul><ul><li>§ 60 </li></ul><ul><li>Vanem on kohustatud ülal pidama oma alaealist last. </li></ul>
 4. 4. KOOLI JA KODU KOOSTÖÖ <ul><li>vanemad on loonud lapsele soodsad tingimused kasvamiseks, arenemiseks ja õppimiseks; </li></ul><ul><li>kool ja kodu teevad pidevalt tihedat koostööd (teated, telefonikõned, vestlused, nõupidamised, koolitused jne); </li></ul><ul><li>kui õpilane ei puudu põhjuseta, siis tal ei teki raskusi õppetöös edasijõudmisega; </li></ul><ul><li>kui raskuste korral peetakse ühiselt nõu ja otsitakse lahendust, siis tunneb laps toetust ja saab hakkama. </li></ul>
 5. 5. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE JÄLGIMINE <ul><li>aineõpetaja märgib tunnist puudujad klassipäevikusse; </li></ul><ul><li>klassijuhataja teeb pidevalt kokkuvõtteid puudumistest ja suhtleb vajadusel lapse ning vanematega; </li></ul><ul><li>põhjuseta puudumiste korral pöördub klassijuhataja vanemate, kooli või omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja/või psühholoogi poole; </li></ul><ul><li>kui ikkagi ei hakka laps koolis käima, saadetakse laps ja vanemad alaealiste komisjoni. </li></ul>
 6. 6. MIDA SAAVAD VANEMAD TEHA? <ul><li>jälgivad lapse päevaplaanist kinnipidamist; </li></ul><ul><li>teavad alati, kus ja kellega laps on; </li></ul><ul><li>küsivad iga päev, mida laps täna koolis huvitavat õppis, kuulavad last; </li></ul><ul><li>vaatavad õpilaspäevikut iga päev; </li></ul><ul><li>vajadusel aitavad koduste ülesannete teadasaamisel ja/või tegemisel; </li></ul><ul><li>jälgivad last või panevad ise kõik õppevahendid lapse koolikotti; </li></ul><ul><li>suhtlevad regulaarselt klassijuhatajaga (koosolekud, vestlused jne); </li></ul><ul><li>pöörduvad kohe klassijuhataja poole, kui ilmneb arusaamatusi (põhjuseta puudumised, halvad hinded jne); </li></ul><ul><li>kokkuleppel klassijuhataja ja kooli direktoriga külastavad oma lapse ainetunde. </li></ul>
 7. 7. AJA PLANEERIMINE KOOS LAPSEGA <ul><li>päevakava: </li></ul><ul><li>1) kindel puhkamise aeg </li></ul><ul><li>2) aeg õppimiseks 1-2 tundi (paus peale 40-50 minutit) </li></ul><ul><li>3) piisav uneaeg (hiljemalt 22:00 voodisse!); </li></ul><ul><li>nädalaplaan: üks puhkepäev nädalas, mil tegeldakse koos perega huvipakkuvaga; </li></ul><ul><li>aastaplaan: kontrolltöö, veerandi lõpu ja eksamiperioodi lähenedes jäävad muud tegevused kõrvale ja jaotatakse õpitav kasutuses olevale ajale. </li></ul>
 8. 8. PÄEVAKAVA (NÄIDE) <ul><li>7:00 äratus, pesemine, hommikusöök; </li></ul><ul><li>7:50 kooliminek; </li></ul><ul><li>8:15 – 15:05 õppetunnid, lõunasöök; </li></ul><ul><li>15:05 – 16:30 kojuminek, puhkamine; </li></ul><ul><li>16:30 – 18:30 õppimine, vahepeal lühikesed pausid; </li></ul><ul><li>18:30 õhtusöök; </li></ul><ul><li>19:00 – 21:30 hobidega tegelemine, vanemate aitamine, vaba aeg; </li></ul><ul><li>21:30 pesemine, voodisse minek. </li></ul>
 9. 9. KUIDAS ÕPPIDA? <ul><li>kõigepealt tuleb ülesande juhendist aru saada, võõraste terminite ja võõrkeele korral saab õpikust või teatmeteosest abi; </li></ul><ul><li>päheõppimisel (sõnad, terminid jne) on mõistlik õpitav osadeks jagada, mitu korda kõvasti korrata, seoseid luua ja läbi kirjutada; </li></ul><ul><li>mitme lehekülje lugemisel ja õppimisel tuleb oluline üles leida, sellest kokkuvõte teha ja see meelde jätta. </li></ul>
 10. 10. KUIDAS VÄHENDADA RASKUSI ÕPPIMISEL? laps sööb regulaarselt; magab piisavalt; puhkab, kui väsimus tuleb peale; õpib iga päev kindlal ajal, nii kujuneb õpiharjumus; pühendab õppimisele rohkem aega.
 11. 11. KUIDAS VÄHENDADA RASKUSI ÕPPIMISEL? <ul><li>arusaamatu teema või ülesande korral pöördub laps õpetaja, pereliikme või sõbra poole; </li></ul><ul><li>jaotab mahuka ülesande väiksemateks osadeks ja püüab osade kaupa aru saada; </li></ul><ul><li>muudab ise õppimise huvitavamaks! </li></ul>
 12. 12. TÄNAN TÄHELEPANU EEST! <ul><li>LAPSED VAJAVAD OMA VANEMAID, NENDE ARMASTUST JA HOOLIMIST; </li></ul><ul><li>INIMESE OLULISIMAD VAJADUSED ON: </li></ul><ul><li>ENESETEOSTUSE VAJADUS, </li></ul><ul><li>TUNNUSTUSE VAJADUS, </li></ul><ul><li>ARMASTUSE VAJADUS, </li></ul><ul><li>TURVATUNDE VAJADUS, </li></ul><ul><li>FÜSIOLOOGILISED VAJADUSED. </li></ul>

×