სასწავლო გეგმის პროექტის შაბლონი

4,835 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

სასწავლო გეგმის პროექტის შაბლონი

  1. 1. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი მარიკა დანელიანი რაიონი რუსთავი სკოლა 22-ე საჯარო სკოლა ქალაქი ქ.რუსთავი თემის მონახაზი თემის დასახელება კვების მნიშვნელობა და ჰიგიენა თემის შინაარსი გენმოდიფიცირებული და ეკოლოგიურად სუფთა საკვების შედარება,ბუკლეტების შექმნა , ინტერვიუ მარკეტებში, მოსახლეობაში,საინფორმაციო სტენდის შექმნა. საგანი ბიოლოგია დონე /კლასი მე-8 და მე-9 კლასები. განხორციელების დროის ჩარჩო 1თვე თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები • მოიპოვებს ინფორმაციას არასწორი კვების (მაგ., ”სწრაფი კვების” პროდუქტების გამოყენება) შედეგად მოსალოდნელი დარღვევების შესახებ (მაგ., ავიტამინოზები, ჭარბი წონა); მოსწავლეების ამოცანები /სწავლის შედეგები ● ინფორმაციის ეფექტურად და ეფექტიანად მოპოვება, კრიტიკული და კომპეტენტური შეფასება, ინფორმაციის ზუსტად და შემოქმედებითად გამოყენება მოცემულ საკითხთან თუ პრობლემასთან დაკავშირებით; ● იდეებისა და აზრის ნათლად და ეფექტურად გამოხატვა წერილობითი თუ სიტყვიერი ფორმით; ● უნარ-ჩვევების განსაზღვრული დონის და/ან სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ჩარჩოს მიღმა სამუშაოს ჩატარება, ცოდნისა და კომპეტენტურობის ამაღლების მიზნით; ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 1 of
  2. 2. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ● გაურკვეველ სიტუაციებსა და პრიორიტეტების ცვლილების გარემოში ეფექტურად მუშაობა. ● მოსწავლეები შეძლებენ გენმოდიფიცირებული და ეკოლოგიურად სუფთა კვების პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის ეფექტურ მოძიებას, კრიტიკულ და კომპეტენტურ შეფასებას, მოძიებული ინფორმაციის ზუსტად და შემოქმედებითად გამოყენებას კვების ჰიგიენის საკითხებთან დაკავშირებით. ● მოსწავლეები წერილობით შეძლებენ გამოხატონ საკუთარი იდეა და აზრი, მაგალითად ბუკლეტებში. ● საკუთარი ცოდნისა და კომპეტენტურობის ამაღლების მიზნით ინტერვიუს აღებას შეძლებენ მარკეტებში და საინფორმაციო სტენდის შექმნას. მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა თემატური კითხვები შინაარსობრივი კითხვები რა არის კვება? როგორ გესმით ჯანსაღი კვება? რა არის ეკოლოგიურად სუფთა საკვები? რა არის გენმოდიფიცირებული საკვები?(იგივე გმო) როგორ გავარჩიოთ გმო სუფთა საკვებისგან? „სწრაფი კვების ობიექტები“ როგორ გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე? შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე 1. 2. დიაგრამა:ვიციმინდა ვიცოდევისწავლე(k-w-l) საკითხების ჩამონათვალი. მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრუ კვლევის ტესტი, დიაგრამა, გამოკითხვა. ებენ დავალებებს პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ დიაგრამა, გამოკითხვა. ზეპირი გამოკითხვა. რეფლექსია.. შეფასების /შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 2 of
  3. 3. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი აღწერეთ შეფასების ფორმები, რომელსაც კლასში მოსწავლეებთან მუშაობისას იყენებთ საჭიროებების განსაზღვრის , მიზნების დასახვის, პროგრესის მონიტორინგის, უკუკავშირის უზრუნველყოფის, კრიტიკული აზროვნების და პროცესების შეფასების, სასწავლო პროცესის ანალიზისთვის, სასწავლო ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე . მოცემული შესაძლოა მოიცავდეს გრაფიკულ დამგეგმავებს (ორგანაიზერებს), ინსტრუქციებს წერითი სამუშაოსთვის, პრაქტიკული მუშაობის ჩანაწერებს, ჩამონათვალებს, გამოკითხვებსა და რუბრიკებს. ამასთანავე, აღწერდეს მოსწავლეების მიერ მოდული 4: განსაზღვრეთ შექმნილი პროდუქტების აღწერას, პრეზენტაციებს, წერილობით დოკუმენტებს, ან ეტაპობრივ შეფასებებს , რომელთაც მოსწავლეების სამიზნე ჯგუფი განახორციელებთ სასწავლო პროცესში. სასწავლო პროცედურების გრაფაში განმარტეთ, ვინ იყენებს შეფასებებს , როგორ და შეიმუშავეთ სასწავლო გამოყენება შედეგები და სად ხორციელდება. პროცედურები. სხვა საკითხები საბაზისო უნარ -ჩვევები კონცეპტუალური ცოდნა და ტექნიკური უნარ-ჩვევები, რომლებსაც მოსწავლეები უნდა ფლობდნენ თემის დასაწყისში სასწავლო პროცედურები სასწავლო ციკლის ზუსტი აღწერა - მოსწავლეთა მიერ შესრულებული აქტივობების მასშტაბები და თანმიმდევრობა, მოსწავლეთა ჩართულობის აღწერა სწავლის პროცესის დაგეგმვაში. დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები არაინგლისურენო ვანი მოსწავლეები (მოსწავლეები , რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური ) მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები აღწერეთ, რა სახის დახმარება და ხელშეწყობა აქვთ მოსწავლეებს, მაგალითად, დამატებითი დრო სწავლისთვის, მოდიფიცირებული სასწავლო ამოცანები, მოდიფიცირებული დავალებები, ჯგუფური მუშაობა, დავალებების კალენდარი, ადაპტირებული ტექნოლოგიები, სპეციალისტების დახმარება. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომლებსაც გამოიყენებთ. ასევე, აღწერეთ შეფასების კომპონენტების მოდიფიკაციები, სადაც მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს თავისი ცოდნა (მაგალითად, ზეპირი გამოკითხვა, წერილობითი ტესტის ნაცვლად). აღწერეთ დამატებითი დახმარების საშუალებები ენაზე მუშაობისთვის, მაგალითად, სასწავლო კურსი და ინდივიდუალური გაკვეთილები ბილინგვური მოსწავლეებისგან ან თემში მოხალისე მასწავლებლებისგან, ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის (ELL). აღწერეთ ადაპტირებული მასალები, მაგალითად, ტექსტები, გრაფიკული გამოსახულებები, ილუსტრირებული ტექსტები, ორენოვანი ლექსიკონები, თარგმანის პროგრამები. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომლებსაც გამოიყენებთ. ასევე, აღწერეთ შეფასების მეთოდების მოდიფიკაციები, სადაც მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს თავის ცოდნა, მაგალითად, შეფასების ფორმატში - მშობლიური ენის გამოყენება, ნაცვლად ინგლისურისა, ან ზეპირი გამოკითხვა, წერილობითი ტესტის ნაცვლად. აღწერეთ სასწავლო გეგმის გაცნობის სხვადასხვა ფორმა, მათ შორის, დამოუკიდებელი სწავლა; ასევე, მოსწავლეთა ცოდნის წარმოჩენის განსხვავებული მეთოდები, მაგალითად, რთული დავალებები, სიღრმისეული კვლევა, მოკვლევა მსწავლელის მიერ არჩეულ თემაზე, ღია დავალებები და პროექტები. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომელსაც მოდულში გამოიყენებთ. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 3 of
  4. 4. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) $ ფოტოკამერა ლაზერული დისკი $ კომპიუტერი (ები) საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ციფრული კამერა DVD ფლეიერი $ ინტერნეტკავშირი $ პროექტორი სკანერი VCR, ვიდეო $ ვიდეოკამერა ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. სხვა       ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) $ ფოტო/სურათების მონაცემთა ვებგვერდის შექმნა ბაზა/ცხრილები დამუშავება ვორდის პროგრამა $ ინტერნეტძიება საგამომცემლო სხვა       პროგრამები მულტიმედია $ ელფოსტის პროგრამა ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ბეჭდვითი მასალები სახელმძღვანელოები, სასწავლო გზამკვლევები, მოთხრობები, სახელმძღვანელოები, ბიბლიოგრაფიული მასალები და ა.შ. ინვენტარი /მასალ ები ძირითადი მასალები, რომლებიც თემის ჩასატარებლად შეუკვეთეთ ან შეაგროვეთ და რომლებიც კურსის კონკრეტულ საკითხებს უკავშირდება. საჭირო არაა ყოველდღიური მასალების შეტანა, რომლებიც ისედაც ხელმისაწვდომია კლასში. ინტერნეტრესურ სები სხვა რესურსები ლაბორატორიის ვებმისამართები (URLs), რომლებიც ხელს უწყობს თემის მიზნების მიღწევას. საველე ვიზიტები, ექსპერიმენტები, მოწვეული სტუმრები, მენტორები, მოსწავლეები სხვა ჯგუფებიდან, ადგილობრივი თემის/საზოგადოების წარმომადგენლები, მშობლები და ა.შ. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 4 of

×