Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teampilotdag grskl 130221

498 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Teampilotdag grskl 130221

  1. 1. Dagens program8.30 Inledning9.30 Grupparbete inkl fika11.00 Återsamling, avstämninggrupparbete11.15 Anette Meyer, Ingela Elmqvist12.00 Lunch, teampiloter tillsammansmed rektor
  2. 2. Tidplan teampilot våren 2013Jan Feb Mars April Maj __________________________________________________________________ I arbetslagen finns Teampilotdag förhållningssätt och redskap för Teampilotdag formativ bedömning samt 21/2 processer och verktyg för att 21/3 bedriva ett kvalitetsarbete som Grskl/grsär Fsk Heldag skapar förutsättningar för varje Halvdag elev att utvecklas så långt som Systematiskt Uppföljning och möjligt i förhållande till de kvalitetsarbetereflektion kring betyg nationella målen. och bedömning Teampilotdag 26/3Grskl/grsär/gysär/gy/v Varje barns lärprocesser ux Heldag Ämnesworkshop Ämnesworkshop dokumenteras och kontinuerlig analys av dokumentationen leder Systematiskt till förändringar i verksamheten. 15/4 24/4 kvalitetsarbete Mu, Sl, Bd Id, Hkk, Tk
  3. 3. Regeringens förslag februari 2013Åk 1-5- IUP en gång per år- Utvecklingssamtal varje termin kvarstårÅk 6-9- Ingen IUP- Inget skriftligt omdöme- Utvecklingssamtal varje termin kvarstår
  4. 4. Formativ Pedagogisk bedömning Dokumentation för planering röd tråd i kunskapsutvecklingFölja upputveckling Pedagogisk utredning Elevens Åtgärdsprogram lärandeDialog med hemmet Skriftligt omdöme Utvecklingssamtal IUP Underlag för utvecklingssamtal
  5. 5. Systematiskt Arbete medkvalitetsarbete åtgärdsprogram- genomföra - upptäcka- följa upp - utreda- planera - åtgärder- analysera - uppföljning och utvärderingPlanering och Utvecklings-genomförande av samtalet och denundervisningen skriftliga IUPn - utvecklingssamtal- pedagogisk planering - IUP- formativ bedömning - skriftliga omdömen
  6. 6. Grupparbete1. Ta de första 10 min och fundera enskilt över vilka krav du tyckeratt man kan ställa på bedömning med god kvalitet? Tänk gärna urolika perspektiv; elev, förälder och lärare. Vad är en bedömning medgod kvalitet för respektive grupp?2. Presentera alla laget runt, anteckna i Googledoc3. Fundera enskilt över vilket som är nästa steg för att utvecklaarbetet med bedömning i ditt arbetslag/ på din skola?4. Presentera laget runt, anteckna i Googledoc5. Finns det goda exempel i gruppen på utvärderingsmetoder avbetygs- och bedömningsresultat? Hur har ni gjort i arbetslagen/ påskolan?
  7. 7. GruppindelningGrupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4Öjersjö Centrum Jeriko JonseredCarina Stråe, Ox Rickard Dömstedt, Bj Katarina Malmbratt, Fu Mia Johansson, JoMaria Brink, Va Mia Robertsson, Fu Kristina Grösfjeld, Ox Gustav Elowsson, SkAnna Lööf, Öj St Annika Ivarsson, Li Martin Brzezinszki, Öj S Charlotte Randau, VaMaria Larsson, Fu Mia Ravakko, Ug Nasrin Hemmati, Va Carina Rabar, Öj BLisette Svensson, Öj B Zofia Helgesen, modm Fatima Haga Bjäreland, Lx Bitte Ziethén, Öj särMaria Ödmar, Lx Maria Moosberg, Öj sär Maria Ahlberg, Öj B Sandra Pettersson, BjAnna Henriksson, Bj Karin Noborn, Bj Susanne Krook Nina Agelii, Ug Björn CederAnna Gunnervik Marianne Burenius Patrik Strömsten Christina HoffstedtOla Holm Karin Sundén Erica GustavssonGrupp 5 Grupp 6 Grupp 7Skulltorp Sävedalen VallhamraLinda Olsson, Bj Johanna Malmqvist, Ox Maria Nellhed, BjEmma Båvner, Jo Carola Karlsson, Sk Camilla Lungberg, LiHelene Jonsson, Sk Sara Pettersson, Öj B sär Jonas Hall, VaLena Dahlén, Öj B Jens Gerhardsson, Öj S Linda Olausson, UgJaana Johansson, Öj sär Petra Merret, Va Kerstin Eriksson, Öj B sär Patric Nordlander, BjGabrielle Vega, Va Tomi StanojovicLena Åstedt, Ug Caroline Steen, Bj Charlotte JohanssonAnte Bränholm Peter WinrothAndreas Sandahl Leif Engdahl
  8. 8. Uppgift Resonera med ditt arbetslag:Hur arbetar vi för att den”röda tråden” i varje elevskunskapsutveckling synliggörs och kommuniceras?

×