Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kom uit je black box en verbeter je organisatie - lezing op Aedes Corporatiedag 2012

535 views

Published on

De corporaties zijn zoekende naar hun rol in de samenleving. Een prachtig uitgangspunt voor verbetering. Want een vragende houding is wat je nodig hebt als je buiten naar binnen wilt halen. Als je echte participatie nastreeft!

In de netwerksamenleving kan de corporatie gedijen - als je durft. Want stel je voor dat je een organisatie hebt die zijn hand niet omdraait voor communicatie anno nu. Voor werken anno nu.

Waar medewerkers werkelijk contact hebben met bewoners en zij gezamenlijk werken aan goed wonen. Waar iedereen weet waar hij het voor doet. Voor wie hij het doet.

Stel je dat eens voor...


Published in: Business
  • Be the first to comment

Kom uit je black box en verbeter je organisatie - lezing op Aedes Corporatiedag 2012

  1. 1. ••••••
  2. 2. •••••
  3. 3. •••••••
  4. 4. •••••
  5. 5. •••••

×