Presentatie Fietje Vaas

449 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Fietje Vaas

 1. 1. Sociale innovatie: Kansen en voorbeelden Workshop Fietje Vaas en Betty van der Roest 2e Verdiepingsbijeenkomst Onderwijs InnovatieImpuls, 13 januari 2010
 2. 2. Agenda <ul><li>Sociale innovatie/slimmer werken </li></ul><ul><li>Introductie NCSI </li></ul><ul><li>Typologie maatregelen slimmer werken </li></ul><ul><li>Praktijkvoorbeelden </li></ul><ul><li>Werken aan jullie concept verstellen </li></ul>
 3. 3. Sociale Innovatie: Vernieuwing van de arbeidsorganisatie en maximale benutting van talenten met het oog op verbetering prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten <ul><li>Managen op basis van vertrouwen </li></ul><ul><li>Flexibel organiseren </li></ul><ul><li>Niet harder maar slimmer werken </li></ul><ul><li>Ruimte voor initiatieven en vernieuwingen </li></ul>
 4. 4. De Nederlandse uitdaging <ul><li>Voor behoud van economische groei en het welvaartsniveau: </li></ul><ul><li>Ligt het accent niet op harder werken, maar wel op ‘slimmer’; </li></ul><ul><li>Dienen we nieuwe, adequate arbeidsverhoudingen te creëren; </li></ul><ul><li>Dienen we innovatie en productiviteit te verhogen door: </li></ul><ul><ul><li>vaardigheden, competenties en motivatie van medewerkers optimaal te benutten. </li></ul></ul><ul><ul><li>technologische innovatie te koppelen aan sociale innovatie. </li></ul></ul><ul><ul><li>flexibel te organiseren tot wendbare organisaties, die open samenwerken en innoveren. </li></ul></ul>
 5. 5. Missie NCSI Het NCSI wil bijdragen aan de verhoging van de arbeidsproductiviteit, betere benutting van talenten binnen organisaties en meer werkplezier.
 6. 6. Werkwijze NCSI Het NCSI is een netwerkorganisatie. Activiteiten zijn als volgt te typeren: <ul><li>Vraaggestuurde start en organisatie van projecten </li></ul><ul><li>Experimenten & monitoring </li></ul><ul><li>Kennisbank, seminars, jaarlijkse conferentie, lid van Europees netwerk, kennistafels, leergang, traineeprogramma en publicaties. </li></ul><ul><li>Opstarten van lerende netwerken, deelname aan een Europees netwerk en samenwerkingsverbanden aangaan </li></ul>
 7. 7. Typologie van maatregelen Slimmer werken (volgens Super TOP model) Strategie Technologie Organisatie Personeel
 8. 8. Strategisch Maatregelen: Voordelen: Shared services schaalvoordelen Collegiale in- en uitleen minder verloren uren Samenwerken m. kennisinst. stagiaires, verbeterde lesmeth. Duidelijke normen en schoolregels minder tijd kwijt met uitleggen Aanpassen openingstijden efficientere tijdverdeling mogelijk Zelfhulp leerlingen/ouders tijd over bij leerkrachten Deregulering geen overbodige admin.handelingen Gezamenlijke inkoop quantum kortingen
 9. 9. Techniek Maatregelen: Voordelen: Intelligente hulpmiddelen werkt sneller Leer- & overhoorprogramma’s minder werk Tijd en plaats onafhankelijk werken besparen op reistijden/concentr. Slimmer communiceren m. leerl.+ouders Social media Informatiegestuurd werken leren door feedback uit systemen Inrichting, meubilair, kleuren effectiever werken, staand vergaderen
 10. 10. Organisatie Maatregelen: Voordelen: Lean +, activ. schrappen. tijdwinst Functiedifferentiatie niet onder/boven niveau werken Zelfsturende-/resultaatger.teams minder tijd v. afstemming Lummeltijd bedenken hoe ‘t slimmer kan Niet vergaderen tijdwinst
 11. 11. Personeel Maatregelen: Voordelen: E-platform, e-HRM snelle informatieverspreiding E-learning, e-coaching, inwerken, lesvoorber. in verloren uur Zelfroosteren match vraag en aanbod, minder roosteraars nodig Maatwerk in arbeidsrelaties individueel aangepaste werktijden
 12. 12. Praktijkvoorbeelden <ul><li>TeamOnderwijs op Maat (TOM) – Basisschool de Hoekstien </li></ul><ul><li>Werkwijze: Bij TOM zijn verschillende professionals (docenten, onderwijsassistenten, teamleider, specialisten) gezamenlijk verantwoordelijk voor een groep leerlingen. TOM betreft een integrale aanpak met veranderingen op de volgende terreinen: inzet van personeel (functiedifferentiatie), de organisatie van het onderwijs en de inrichting van de leeromgeving. </li></ul><ul><li>Resultaat: meer plezier in het werk, meer flexibiliteit en meer tijd voor het verbeteren van het onderwijs. </li></ul>
 13. 13. Praktijkvoorbeelden <ul><li>Aanstormend docent – Christelijk Lyceum Zeist </li></ul><ul><li>Werkwijze waarbij leerlingen bovenbouw assisteren bij taken van de docent. Leerlingen uit de bovenbouw krijgen een arbeidscontract van 4 uur per week en assisteren de docenten. </li></ul><ul><li>Resultaat: Op deze manier doet de leerling relevante werkervaring op, de leraar krijgt ondersteuning waardoor werkdruk vermindert, de docenten zijn gemotiveerder en de kwaliteit van het onderwijs gaat omhoog. </li></ul>
 14. 14. Praktijkvoorbeelden
 15. 15. Jullie concepten

×