Langedijk Informeert Nr 17

1,755 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,755
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Langedijk Informeert Nr 17

  1. 1. 15 november 2006 Langedijk informeert In dit nummer onder andere: - Raad stelt begroting 2007 vast - Jeugdhuis mogelijk eind dit jaar weer open - Er is hoop voor de gevels van Burcht Foods - Zorgaanbieders voor 2007 zijn bekend Gemeentelijk nieuws voor u! nummer 17 2006 Algemene info Openingstijden gemeentelijke kantoren Maandag t/m vrijdag: Marije Eppenga kleurt gemeentehuis 08.30 – 12.00 uur Donderdagmiddag: Kunstenares uit Broek op Langedijk exposeert 13.30 – 17.00 uur (m.u.v. Sociale Zaken) In de hal van het gemeentehuis is maak. Dat is zó leuk om mee te de dag van vandaag werken in het Burgerzaken tot 19.00 uur tot het einde van dit jaar werk te maken". Louvre in Parijs en in het zien van Marije Eppenga. De (nog Amsterdamse Rijksmuseum. "Zo gek Gemeentewerf net) 33-jarige inwoonster uit Publieksprijs hoeft het ook niet", lacht Marije. "Als Maandag t/m zaterdag: Broek op Langedijk vindt het leuk Schilderen zit in het bloed van Marije iemand blij wordt van mijn werk, ben 10.00 – 12.00 uur op 'eigen grondgebied' iets van Eppenga. Daarover bestaat volgens ik een gelukkig mens." Donderdagmiddag haar kunsten te vertonen. haar geen enkel misverstand. "Op de 14.00-16.00 uur Recentelijk exposeerde ze nog tij- kleuterschool liep ik als ik binnen- De werkstukken van Marije Eppenga dens de Kunsttiendaagse in kwam altijd gelijk naar het schilder- zijn tijdens de openingstijden van het Algemeen telefoonnummer Bergen. Ook in de zomermaanden bord. Dat deed ik het allerliefste. gemeentehuis te bewonderen. Meer (0226) 33 44 33 was er werk van Eppenga in dit Later heb ik diverse schilderscursus- informatie over het werk van Marije is kunstdorp te bewonderen. Toen sen gevolgd en op de middelbare te vinden op: Fax (0226) 31 75 56 hingen haar schilderijen in het school deed ik examen in tekenen en www.marijeeppenga.com bekende etablissement Nero's schilderen". Daarmee was de kous Service- en meldpunt Place. Gevraagd naar haar ambitie voor het verkrijgen van theoretische Gemeentebestuur (0226) 33 45 84 antwoordt Marije: "Ik wil de bagage niet af. Marije volgde in wereld vrolijker maken". Amerika verschillende cursussen en ontvangt Bouwen en Wonen (rechtstreeks) liet zich later in Alkmaar vele jaren nieuwe inwoners (0226) 33 45 80 Dat laatste lukt haar ontegenzeggelijk. begeleiden door de kunstschilder De schilderijen kenmerken zich door Willem Hopman. In het jaar 2000 Het is in onze gemeente een goed Burgerzaken (rechtstreeks) een opvallende zonnige inslag. Vrolijk resulteerde dat in het winnen van de gebruik dat nieuwe inwoners wor- (0226) 33 44 25 kleurgebruik in combinatie met pret- publieksprijs tijdens de Alkmaarse den ontvangen door het college tige beelden. Over het algemeen zijn Cultuurprijs. van burgemeester en wethouders. E-mail info@gemeentelangedijk.nl de werken van Marije Eppenga Eens per jaar gebeurt dat tijdens gemaakt met olieverf. "Ik vind dat Vleugels een zogenoemde 'nieuwe inwo- Site www.gemeentelangedijk.nl prettig werken. Hoewel, af en toe Marije is ambitieus. Ze wil haar vleu- nersavond'. Dit jaar wordt deze meng ik ook wel eens iets met acryl- gels uitslaan. De productieve dame avond georganiseerd op donder- Postadres verf", zo meldt ze. "Ik probeer men- wil dat meer mensen in Noord- dag 16 november. De leden van Postbus 15 sen met kleuren te pakken", vertelt ze Holland kennismaken met de creaties het college praten de nieuwe 1723 ZG Noord-Scharwoude enthousiast. "Juist daarom vind ik het uit haar zolderkamer. Of ze in de inwoners bij over actuele ontwik- zo leuk dat het publiek heel vaak op voetsporen van haar voorvader kelingen in de gemeente. Ook Bezoekadres uitgerekend de kleurencombinatie Wijnand Nuijen (1813-1839) treedt is wordt het nodige verteld over de Vroedschap 1, Zuid-Scharwoude reageert. Op zo'n moment heb ik écht echter maar zeer de vraag. Van deze historie van de gemeente. het gevoel dat ik mensen vrolijker beroemde kunstenaar hangen tot aan
  2. 2. Rectificatie Handig om te weten In Langedijk informeert 15 van 18 oktober 2006 Service- en meldpunt tel. (0226) 33 45 84 is in het kader de jeugdprijs 2001 weggevallen. De Het Service- en meldpunt behandelt klachten Aanmoedigingsprijs Jeugdige Vrijwilligers is in over het gehele werkgebied van de gemeente. dat jaar gegaan naar Michel de Vust. U kunt daar uw grof huisvuil of snoeihout opge- ven. Ook behandelt het meldpunt vragen en klachten over onder andere het ophalen van Jeugdhuis mogelijk eind huisvuil, aanvragen/omruilen van rolemmers, klein gevaarlijk afval, rioolverstoppingen, onder- dit jaar weer open houd van wegen, meldingen van niet functione- rende straatverlichting, ongedierte/kadavers en Als alles meezit gaat het Jeugdhuis in Sint Pancras aan het einde van dit jaar weer open. Burgerlijke Stand milieuklachten (geluidhinder, milieubeheer en stankoverlast). Opgaven kunnen ook worden Dat heeft wethouder Nugteren van onder andere gedaan via www.gemeentelangedijk.nl (Ga naar jeugd- en jongerenwerk vorige week meegedeeld Geboren te Langedijk hoofdrubriek Diensten en Producten, dan naar tijdens een vergadering van de gemeenteraad. De Nick A.M. z.v. T.A.M. Hof en J.S.M. Pierik Service- en Meldpunt. Vervolgens treft u een mel- wethouder meldde dat een groep vrijwilligers uit Myrthe J.M. d.v. J.B. Dijkstra en E.E.M. Walta dingsformulier). Sint Pancras samen met een bestuurslid van de Casijn H.L. z.v. S.M.A. Jong en R. Basten stichting Jeugd- en Jongerenwerk Langedijk op Marit d.v. M.A.R. Vroone en M.M. Mosch Gemeentewerf dit moment actief bezig is een snelle openstel- De gemeentewerf is gevestigd aan de Vroedschap 9 ling mogelijk te maken. Hieraan zal een over- Geboren te Alkmaar in Zuid-Scharwoude (achter het gemeentehuis). eenkomst goede afspraken ten grondslag liggen. Mila d.v. R.Kristians en I. Zuiderduin De werf is van maandag tot en met zaterdag Nugteren: "Ik heb een goed gesprek gehad met Reza d.v. W. Kuipers en W. Strabbing geopend van 10.00-12.00 uur. Op donderdag- deze groep en heb goede hoop dat het Jeugdhuis Yannick z.v. R. Hegeman en E. Verhoef middag kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur terecht. snel weer open gaat. Ik moet daarbij wel aante- Eva d.v. E. Gootjes en C. Koedijk De gemeente heeft aan de Vroedschap een eigen- kenen dat het een verantwoordelijkheid van de Haana F. d.v. F.A. Smail en S.F. Husein tijds afvalscheidingsstation. Particulieren kunnen stichting blijft." daar terecht met afval dat niet in de groene of Gehuwd te Langedijk grijze rolemmer past. Voor de meeste afval- J.T. Koopman en K. Dijt componenten vraagt de gemeente een vergoeding. R.J.H. de Jong en A. van der Terp De tarieven kunt u vinden op uw afvalkalender of C.M. Bijtjes en J.M. Noot ga naar www.gemeentelangedijk.nl W.H.F. Zoon en C.A.M. van der Vliet Belangrijke telefoonnummers Overleden te Langedijk Brandweer J. Schuit Alarmnummer 112 H. van der Meulen Overige informatie: (0226) 33 44 33 J.C. Oyevaar Politie Overleden te Alkmaar Alarmnummer 112 J. Wiersma Overige informatie (0900) 8844 S.A. Prinse De politiegroep Langedijk is gevestigd W. Jonker aan Vroedschap 5, Zuid-Scharwoude Openingstijden maandag t/m vrijdag Overleden te Sneek van 9.00 – 12.00 uur Zorgaanbieders voor J.A. Visser Huisartsen volgend jaar bekend In spoedeisende gevallen tijdens avond, nacht Gemeente Langedijk heeft de huishoudelijke zorg Subsidieregeling rijks- en weekend: Huisartsenpost Alkmaar e.o., James Wattstraat 7, Alkmaar, voor volgend jaar aanbesteed. In de nieuwe Wet monumenten wijzigt telefoon (072) 51 80 618 maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is vastge- legd dat gemeenten vanaf 1 januari 2007 verant- In januari van dit jaar is de subsidieregeling voor Regionale Spoedapotheek woordelijk zijn voor het regelen van hulp bij het rijksmonumenten ingrijpend gewijzigd. Voorheen Voor spoedrecepten, uitsluitend tijdens huishouden. Alle gemeenten in Nederland zijn was er een gescheiden regeling voor onderhoud en sluitingsuren eigen apotheek. Het adres is: verplicht deze zorg aan te besteden. In de regio restauratie. Sinds dit jaar is er een gecombineerde Van Ostadelaan 248, Alkmaar, Noord-Holland Noord heeft deze aanbesteding instandhoudingregeling. Daarbij ligt, de naam zegt telefoon (072) 514 30 60 gezamenlijk plaatsgevonden. Bijna alle inwoners het al, de nadruk op de instandhouding. Eigenaren uit onze regio kunnen na 1 januari gebruik blijven van rijksmonumenten krijgen niet langer een groot Dierenambulance maken van hun vaste zorgaanbieders. bedrag wanneer het monument aan een (grote) res- Stichting Dierenambulance tauratie toe is maar ze kunnen, aan de hand van een Noord-Kennemerland Voor de aanbesteding van hulp bij het huishouden zes-jarenplan een vaste jaarlijkse bijdrage krijgen Alarmnummer (072) 51 50 173 hebben zich in eerste instantie 59 zorgaanbieders die gericht is op onderhoud. De regeling geldt Overige informatie: (072) 51 50 085 gemeld. Uiteindelijk hebben 25 aanbieders een alleen voor rijksmonumenten. Door jaarlijks een offerte ingediend. In onze gemeente zijn komend bedrag te besteden voor onderhoud worden eige- jaar de volgende aanbieders actief. naren gestimuleerd om elk jaar onderhoud te ple- Bejaardencentrum Horizon, Stichting Zorgbedrijf gen in plaats van het onderhoud decennia op te Nederland, ViVa! Zorggroep (Thuiszorg IJmond), sparen zodat een kostbare restauratie noodzakelijk Omnizorg Noord-Kennemerland (De wordt. De rijksoverheid heeft besloten deze rege- Molenhoeve en Buiten Zorg), Stichting West- ling getrapt in te voeren. Friese Zorggroep De Omring, Thuiszorg Kop van Noord-Holland (de Dienstenwinkel), Actie In 2006 kwamen alleen molens voor de regeling in Thuiszorg BV, Stichting Philadelphia Zorg, aanmerking. Elk komend jaar wordt er een nieuwe Stichting Regionale Thuiszorg (Evean Thuiszorg) categorie aangewezen. Pas over enkele jaren zullen en Thuiszorg Service Nederland. de kerken instromen. Alle eigenaren van rijksmo- numenten in onze gemeenten worden te zijner tijd gestimuleerd ook zo'n meerjarenprogramma op te stellen om daarmee voor instandhoudingsubsidie in Sociale Zaken toch aanmerking te komen. geopend Het college van kerkrentmeesters van de hervormde kerk in Sint Pancras heeft op basis van de oude In de vorige editie werd gemeld dat de afdeling regeling goedkeuring gekregen op een meerjaren- Sociale Zaken op dinsdag 28 november gesloten is programma voor zes jaar. In Sint Pancras kunnen de voor publiek. Deze sluiting gaat niet door. De komende jaren enkele zaken worden gerealiseerd. afdeling Sociale Zaken is op 28 november gewoon bereikbaar. Voor meer inlichtingen: Jaap van der Veen, gemeentehuis, telefoon 0226- 334597
  3. 3. Raad stelt begroting 2007 vast Verenigingen blijven zich verzetten tegen bezuiniging Op niet mis te verstane wijze hebben de getroffen verenigingen en instel- vertegenwoordigers van de peuter- lingen was gecommuniceerd kon niet speelzaal, bibliotheek en muziekvere- op ieders waardering rekenen. nigingen de gemeenteraad nogmaals Wethouder Nugteren gaf toe dat voorgehouden dat de bezuinigingen deze onderlinge communicatie 'niet grote gevolgen zullen hebben op het altijd de schoonheidsprijs' had ver- verenigingsleven in Langedijk. diend. Wel liet hij weten dat de Tijdens de raadsvergadering die bezuinigingen voor het college nog geheel was gewijd aan de gemeente- niet definitief zijn vastgesteld. begroting 2007 konden de belang- Daarmee zegt de wethouder niet dat hebbenden inspreken. Daarvan werd de bezuinigingen wellicht zouden ruimschoots gebruik gemaakt. De kunnen worden afgeserveerd. Het gloedvolle betogen mochten niet verenigingsleven zal het volgend jaar baten. Althans nog niet. De raad nam in de portemonnee voelen. Alleen is met een krappe meerderheid de nog niet bekend in welke mate. "Ik begroting voor 2007 aan. Alleen de wil vandaag de discussie over de fracties van de coalitiepartijen CDA, gevoerde procedure niet herhalen. VVD, PvdA en ChristenUnie stem- De argumenten zijn over en weer den voor de begroting. De overige voldoende op tafel geweest. Het Kinderen van de peuterspeelzaal bieden wethouder Nugteren zelfgemaakte bloemen fracties weigerden om verschillende wordt nu tijd om vooruit te kijken en aan om zo te protesteren tegen de bezuinigingen. redenen hun fiat uit te spreken. Dat aan de slag te gaan", aldus Nugteren. neemt niet weg dat burgemeester Niet alleen de plaatselijke muziek- fel. Wethouder Nugteren was daarin Cornelisse na afloop van de raad Binnenkort spreekt de wethouder verenigingen worden getroffen door duidelijk. "Wij zijn met het biblio- constateerde dat een uiterst con- met de verenigingen. De verenigin- de bezuinigingstaakstelling van de theekbestuur tot die gezamenlijke structieve dag was gepasseerd. "De gen kunnen dan toelichting geven op gemeente. Ook muziekschool Dijk conclusie gekomen. In het nieuwe toonzetting van de discussie in de de effecten van de voorstelde bezui- en Waard, de peuterspeelzaal, jeugd- CEC krijgt de bibliotheek veertien- raad had een prima niveau. Een nigingen. Financieel wethouder Van en jongerenwerk en de bibliotheken honderd vierkante meter vloeropper- pluim op de hoed", aldus de burge- Beek liet weten dat wat er ook moeten inleveren. Vanuit verschil- vlak toegewezen. Dat is ruim vijfhon- meester. gebeurt de bezuinigingsdoelstelling lende fracties kwamen vragen over de derd vierkante meter meer dan de voor de gemeente moet worden wettelijke mogelijkheden voor een huidige bibliotheek in Zuid- Veel raadsleden spraken kritische gehaald. "Wordt op wat voor wijze dergelijke bezuiniging. Wethouder Scharwoude." De wethouder gaf aan woorden over de procedure die het de bezuiniging niet uit het vereni- Nugteren liet weten dat dit juridisch dat de samenvoeging van beide bibli- college van burgemeester en wethou- gingsleven gehaald dan moeten de toets kan doorstaan. Het spreekt otheken niet gepaard gaat met ders had gevolgd met betrekking tot andere onderdelen uit de begroting welhaast voor zich dat ook de sluiting gedwongen ontslagen. "Alle mede- de bezuinigingsoperatie. Ook de naar beneden worden bijgesteld", zo van de bibliotheek in Sint Pancras werkers gaan over naar de nieuwe wijze waarop de bezuinigingen met liet hij weten. werd aangehaald aan de vergaderta- bibliotheek." Openbare Werkzaamheden aan commissievergaderingen spoorbrug uitgesteld Volgende week vergaderen de ver- Buitengebied en Koedijk In Langedijk Informeert 16 is Ook blijft op de kruising schillende commissies in de raads- - Financiële gevolgen opheffen melding gemaakt van werkzaam- Twuyverweg -Spanjaardsdam - zaal van het gemeentehuis te Zuid- servicepunt Milieuhandhaving heden aan de spoorbrug in Broek Koningsspit (hoofdtoegangsweg Scharwoude. De vergaderingen zijn - Beschikbaar stellen vier voorbe- op Langedijk. Deze werkzaamhe- Twuyverhoek) de verkeersregel- openbaar en beginnen om 20.00 reidingskredieten den vinden geen doorgang op het installatie staan. Deze wordt uur. aangekondigde moment, maar alleen in werking gesteld wan- Op donderdag 23 november ver- zijn uitgesteld tot na 1 februari neer de verkeersbewegingen van Op maandag 20 november verga- gadert de Commissie Algemene 2007. Te zijner tijd informeren het bouwverkeer dit noodzakelijk dert de Commissie Zorg en Welzijn. Zaken en Financiën. De volgende wij u daar over in deze gemeente- maken. De volgende onderwerpen komen onderwerpen komen aan de orde: krant. aan de orde: - Verslag van 18 oktober 2006 Diepsmeerweg - Verslag van 16 oktober 2006 - Ingekomen stukken, actielijst en Rozenlaan De Diepsmeerweg wordt vanaf - Ingekomen stukken, actielijst en mededelingen In de Rozenlaan te Sint-Pancras 20 november ter plaatse van het mededelingen - Terugkoppeling uit regionale wordt gewerkt aan de riolering. nieuwe bedrijventerrein - Terugkoppeling uit regionale organen De oude riolering wordt vervan- Breekland afgesloten voor al het organen - Onderwerpen voor onderzoek gen door een nieuw riool met verkeer. De afsluiting duurt naar - Presentatie dhr. Zoutberg GGD Rekenkamer Castricum Langedijk grotere diameter. Tegelijkertijd verwachting tot en met 22 over de voorgenomen fusie - Eindejaarsrapportage wordt een hemelwaterriool en december. De woningen aan de - Fusie GGD - Beleidsnotitie Reserves en een persleiding aangelegd. De Diepsmeerweg blijven bereikbaar. - Motie Groenlinks inzake compen- Voorzieningen periode 2006-2010 Rozenlaan is voor verkeer afge- Het doorgaande verkeer naar de satie hoge energiekosten sloten. brug in de Diepsmeerweg over de Wanneer u tijdens de vergadering N245 wordt tijdelijk omgeleid via Op dinsdag 21 november verga- over een van de te behandelen Spanjaardsdam de Hopmansweg en dert de commissie Wonen, Werken onderwerpen uw mening wilt De tijdelijke afsluiting van de Kerkmeerweg. De omleiding zal en Verkeer . De volgende onderwer- geven, kunt u gebruik maken van Spanjaardsdam in noordelijke met de bekende bebording wor- pen komen aan de orde: het spreekrecht. U kunt hiervoor richting naar Broek op Langedijk den aangegeven. Ter plaatse van - Verslag van 14 juni 2006 uiterlijk een kwartier vóór aanvang is niet meer nodig. De gele de afzetting vinden asfalterings- - Verslag van 12 september 2006 van de vergadering een afspraak omleidingsrouteborden worden en grondwerkzaamheden plaats. - Ingekomen stukken, actielijst en maken met de secretaris of voorzit- daarom deze week of begin vol- mededelingen ter van de commissie. In de voor- gende week verwijderd. - Terugkoppeling uit regionale lichtingsruimte van het gemeente- Overigens blijft de In alle gevallen geldt dat de ver- organen huis en de bibliotheken van Zuid- Spanjaardsdam nog wel tot eind keershinder langer kan duren als het - Financiële bijdrage en gemeente- Scharwoude en Sint Pancras liggen 2006 in gebruik als aanvoerroute weer tegenzit of als de werkzaamhe- garantie Stichting Veldzorg de agenda, commissieverslag en voor het bouwrijp maken van den minder snel vlotten dan Oosterdel voor aankoop en her- sommige vergaderstukken voor u Twuyverhoek. De snelheidsverla- gepland. ontwikkeling locatie Dorpsstraat ter inzage. ging van 80 km/uur naar 60 82 te Broek op Langedijk. Voor meer informatie kunt u ook km/uur en het inhaalverbod blij- - Vaststellen bestemmingsplan naar www.gemeentelangedijk.nl. ven daarom gehandhaafd.
  4. 4. U heeft het voor het zeggen op 22 november! Overal stemmen binnen de eigen gemeente Stemmen in een andere gemeente Alle belangrijke zaken op een rijtje: U kunt ook uw stem uitbrengen in Meer weten? een andere gemeente, maar daarvoor ● op 22 november 2006 kunt u stemmen in elk willekeurig stemlokaal moet u een kiezerspas aanvragen. Uw www.uheefthetvoorhetzeggen.nl binnen de gemeente Langedijk. stempas kunt u immers alleen in www.tweedekamer.nl ● U ontvangt geen oproepingskaart maar in plaats daarvan een stempas. Langedijk gebruiken. Een kiezerspas www.pushthatbutton.nl ● Zonder stempas kunt u niet stemmen (vraag dus tijdig, dat kan tot 20 kunt u uiterlijk 17 november monde- www.stemwijzer.nl november 2006, 10.00 uur, een vervangende stempas aan). ling aan de balie van de afdeling www.kieskompas.nl ● Neem bij het stemmen een identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort of Burgerzaken aanvragen. U krijgt dan rijbewijs). De voorzitter van het stembureau kan u er naar vragen. een oproepingskaart (een zogenaamde Identiteitsbewijs kiezerspas) waarmee u in een andere Neem bij het stemmen een identi- ● U kunt een volmacht geven aan mensen binnen, maar ook buiten uw gemeente kunt stemmen. Uw stempas teitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort stemdistrict als het maar binnen de gemeente is. wordt dan vervallen verklaard. of rijbewijs). De voorzitter van het ● Een kiezer mag naast zijn eigen stem maar maximaal twee vol- stembureau kan u er naar vragen. machtstemmen uitbrengen. Jongeren hebben ook een stem ● Wilt u stemmen in een willekeurig stembureau buiten de gemeente Speciaal voor jongeren is een aparte Stemmachines dan kunt u nog tot 17 november 2006 mondeling een kiezerspas aan- campagne gestart waar Sophie De minister heeft besloten om een vragen aan de balie van de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis. Hilbrand haar medewerking aan ver- bepaald soort stemmachines niet toe ● Kiesgerechtigd in Langedijk is iedere meerderjarige die op 10 okto- leend. Neem eens een kijkje op de site te laten bij de verkiezingen. Dit treft ber 2006 in de bevolkingsadministratie van Langedijk stond inge- www.pushthatbutton.nl, deze staat gelukkig niet onze gemeente. schreven. Bent u later ingeschreven, dan dient uw vorige woonge- boordevol informatie voor jongeren. Gemeente Langedijk kan de verkie- meente u de oproepkaart/kiezerspas toe te sturen. zingen op 22 november 2006 gewoon Openingstijden stemlokalen met de stemmachines ingaan. Op woensdag 22 november kunt u of bent u uw stempas kwijtgeraakt, Woensdag 22 november 2006 zijn de uw stem uitbrengen voor de verkie- dan kunt u uiterlijk tot maandag 20 stemlokalen geopend van 7.30 tot Uitslag zing van de leden van de Tweede november om 10.00 uur 's ochtends 21.00 uur. Een overzicht van de stem- Vanaf 23.00 uur kunt u op 22 novem- Kamer. Hierbij verlopen een aantal bij de afdeling Burgerzaken een lokalen binnen de gemeente ber de verkiezingsuitslag van de zaken anders dan u gewend bent. vervangende stempas aanvragen. Langedijk vindt u in het kader op gemeente Langedijk vinden op de De gemeente Langedijk is namelijk Houdt er wel rekening mee dat uw deze pagina. Met uw stempas kunt u gemeentelijke website: één van de gemeenten die meedoen oude stempas dan vervallen wordt in al deze stemlokalen terecht. www.gemeentelangedijk.nl aan het experiment 'Stemmen in verklaard. Mocht u deze terugvin- een willekeurig stemlokaal'. den, dan kunt u hier niet alsnog Stempas mee stemmen. En, laat u uw stem gelden? Omdat de gemeente meedoet aan Volmacht het experiment 'stemmen in een Indien u op de dag van de verkie- verkiezingen belangrijk willekeurig stembureau' is de zing geen mogelijkheid ziet om zelf zijn. Met zijn allen gebruikelijke oproepingskaart ver- uw stem uit te brengen, dan kunt u maken wij het vangen door de zogenaamde stem- iemand een volmacht verlenen. opkomstpercentage. pas. Anders dan bij de oproepings- Deze persoon mag dan namens u Hoe hoger het kaart kunt u zonder stempas niet uw stem uitbrengen. opkomstpercentage, uw stem uitbrengen. Het is daarom hoe beter de democra- van groot belang dat u deze stem- Voorheen kon u alleen een vol- tie werkt. Ik vind het pas goed bewaart en meeneemt. macht geven aan iemand die in het- eigenlijk de plicht van Met de stempas kunt stemmen in zelfde stemdistrict (hetzelfde stem- elke burger om te gaan ieder willekeurig stembureau in de bureau) zijn of haar stem uitbracht. stemmen. Wij zijn gemeente. Tijdens het experiment kunt u uw bevoorrecht. We moe- volmacht ook aan personen uit ten ons ervan bewust Uw stempas wordt door eigen andere stemdistricten in uw zijn dat er landen zijn bezorgers van de gemeente aan u gemeente geven. Om een volmacht die dit systeem niet toegezonden. De bezorging van de te geven vult u de achterzijde van hebben. Daarom moe- oproepkaarten is 8 november afge- de stempas in (vergeet uw handte- Burgemeester Cornelisse: "Ik ga ten wij de instrumenten die wij ter rond. Mocht u onverhoopt uw kening niet). Denk er aan uw vol- zeker stemmen. Via mijn stem kan beschikking hebben goed benutten. stempas nog niet hebben ontvangen macht niet zomaar af te geven. ik meepraten over de toekomst van Als je jezelf onderdeel van de hoe het in Nederland gaat. samenleving voelt, is het je morele Door te stemmen geef je aan dat plicht om mee te doen." Overzicht van alle stemlokalen in de gemeente Langedijk 1. R.k. Mariaschool, Tulpenstraat 2, Noord-Scharwoude Er is hoop voor de gevels 2. Openbare basisschool 'Barnewiel', Lourens Bogtmanstraat 7, Wethouder Nugteren heeft de 'neergehaald'. Nadat de fundering Oudkarspel leden van de gemeenteraad vorige is verstevigd worden de gevels in 3. Openbare basisschool 'De Wijde Veert', Platte Ven 44, week dinsdag gemeld dat er hoop oude staat hersteld. De wethouder Noord-Scharwoude (via nieuwe hoofdingang, ruimte is voor de gevels van de voormali- kan niet zeggen op welke termijn ge conservenfabriek Burcht Foods de herbouw plaatsvindt. Dat heeft dorpsbeheerders) aan de Voorburggracht in Noord- ook te maken met wat er achter de 4. Openbare Bibliotheek, Voorburggracht 220, Zuid- Scharwoude. Deze zomer werd gevels kan worden gerealiseerd. Scharwoude bekend dat er bij de Rijksdienst Om de wethouder te ondersteunen voor Monumentenzorg een ver- in zijn 'strijd voor het behoud' 5. Buiten Zorg', Dokter Wilminkstraat 143,Zuid-Scharwoude zoek was ingediend om tot sloop werd door Hart voor 6. 'Horizon', Boeier 2, Broek op Langedijk over te gaan. Naar nu blijkt is ook Langedijk/D66 een motie inge- 7. Chr.Ger.kerk, Dorpsstraat 128, Broek op Langedijk de eigenaar van de gevels diend. Daarin staat beschreven dat (Bouwfonds) bereid de gevels te het college alles in het werk moet 8. Voormalig gemeentehuis, Kerkplein 2, Sint Pancras behouden voor het dorpsbeeld. stellen om de gevels te behouden 9. Molenhoeve', Bovenweg 114, Sint Pancras Maar restauratie van de gevels en eigenaar Bouwfonds aan te zet- 10. Hoofdlocatie obs 'De Steltloper', Pluvier 2, Sint Pancras zoals ze er nu bij staan is nagenoeg ten tot restauratie. Nadat duidelijk onmogelijk. Daarvoor verkeren de werd dat voor de gemeente geen 11. 'De Bonte Koe', Kanaaldijk 66 te Koedijk gevels in een te slechte staat. De kosten kleven aan het behoud van 12. Het Behouden Huis, Dorpsstraat 850, Oudkarspel bedoeling is de restanten zoals die de gevels ging de raad op één stem 13. Gemeentehuis, Vroedschap 1, Zuid-Scharwoude er nu nog staan in delen worden na akkoord met de motie.
  5. 5. Officiële bekendmakingen 15 november 2006 schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indie- 1/11 nabij Kroonenburghof 14, Sint Pancras Bovenweg 80, Sint Pancras Incidenteel verschijnen in de weken dat deze nen bij de gemeenteraad van Langedijk, Postbus 4 berken; uitbreiden supermarkt; uitgave niet verschijnt, de officiële bekendma- 15, 1723 ZG te Noord-Scharwoude. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze dient u 1/11 nabij Fuut 22-24-26, Sint Pancras Koog 30, Zuid-Scharwoude kingen in het Langedijker Nieuwsblad. U kunt vóór het einde van de inzagetermijn contact op 3 prunussen; plaatsen antenne installatie; ook kijken op www.gemeentelangedijk.nl te nemen met mevrouw De Niet van de afdeling Ontwikkeling, Beleid en Projecten voor het 10/11 Dorpsstraat 46, Zuid-Scharwoude Dorpsstraat 614, Noord-Scharwoude maken van een afspraak. 1 els; Vernieuwen gevelreclame; Bezwaar Monumentenvergunning 10/11 Kerklaan 33, Noord-Scharwoude Perzikkruid 9, Oudkarspel 1 prunus, 1 conifeer en 2 esdoorns; uitbreiden woning; Tegen de meeste besluiten/vergunningen van Overeenkomstig het bepaalde in Artikel 12 van de gemeente kan bezwaar worden gemaakt. de Monumentenwet maken burgemeester en 10/11 Kasteelstraat 24, Oudkarspel Anne van Saksenstraat 87, Noord-Scharwoude Het indienen van een bezwaar moet schriftelijk wethouders van Langedijk bekend dat zij over- 3 Kastanjes; plaatsen dakkapel wijzigen gevel; en binnen zes weken gebeuren. De termijn wegen de volgende aanvraag om monumenten- waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden, vergunning te verlenen. 10/11 Dorpsstraat 600, Noord-Scharwoude Schippersloot 26, Broek op Langedijk start op het moment van verzending van de 2 lindes. uitbreiden woning; vergunning of het besluit aan de aanvrager. 2/12 N-H Kerk, Koog 30, Zuid-Scharwoude het aanbrengen van klimhaken op dakvlakken Bovengenoemde vergunningen liggen voor Buttersgroet 4, Zuid-Scharwoude Deze datum staat bij de officiële bekend- van de kerk. een periode van 6 weken, die begint op de dag makingen vermeld. Tenzij anders vermeld kan uitbreiden woning; na de datum van verzending, voor eenieder ter het bezwaar worden gericht aan het college inzage tijdens de openingsuren op de afdeling Bovengenoemd restauratieplan ligt vanaf 14 Dorpsstraat 710, Noord-Scharwoude van burgemeester en wethouders van november 2006 gedurende twee weken voor Beheer Openbare Ruimte van de sector Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG Noord- wijzigen loods; eenieder ter inzage tijdens de openingsuren op Grondgebiedszaken, Vroedschap 1 te Zuid- Scharwoude. de afdeling Bouwen en Wonen van de sector Scharwoude. Voor bezwaar zie elders op de Buttersgroet 2, Zuid-Scharwoude Grondgebiedszaken, Vroedschap 1 te Zuid- pagina's Officiële bekendmakingen. uitbreiden woning; Het indienen van bezwaar schorst de werking Scharwoude. Gedurende deze termijn kan eenie- van een besluit niet. Om het besluit tijdelijk der schriftelijk zienswijze kenbaar maken tegen het eventueel verlenen van de vergunning. Een Verleende vergunningen A.P.V. Dorpsstraat 853, Oudkarspel buiten werking te stellen (dus bijvoorbeeld plaatsen dakkapellen; schorsing), dient een voorlopige voorziening dergelijk schrijven dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Langedijk te worden aangevraagd bij de Voorzieningen- het college van Burgemeester en wethouders maken bekend, en voor zover het zijn Sperwer 24, Zuid-Scharwoude van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG Noord- rechter van de Rechtbank, postbus 251, 1800 bevoegdheid is de burgemeester, dat zij de vergroten dakkapel; Scharwoude. BG Alkmaar. Een uitzondering hierop betreft volgende vergunningen op grond van de alge- een milieuvergunning. Een voorlopige voorzie- meen plaatselijke verordening 1998 (A.P.V.) Dijk 113, Broek op Langedijk ning hiertegen dient te worden verzonden aan Aangevraagde kapvergunningen hebben verleend. De aangegeven datum uitbreiden woning; de voorzitter van de afdeling betreft de verzenddatum in 2006. Burgemeester en wethouders van Langedijk Bovengenoemde aanvragen kunnen door eenie- Bestuursrechtspraak van de Raad van State, maken bekend dat zij de volgende aanvragen 7/11 Cafe de Babbelaar, Dorpsstraat 599a te der worden ingezien tijdens de openingsuren op Postbus 20019, voor een kapvergunning hebben ontvangen. Noord-Scharwoude de afdeling Bouwen en Wonen van de sector 2500 EA Den Haag. Ontheffing sluitingsuur op de nacht van 31 Grondgebiedszaken, Vroedschap 1 te Zuid- 26/10 Benedenweg 272, Sint Pancras december 2006 1 januari 2007 van 02.00 uur tot Scharwoude. 1 den; 03.00 uur ; Ontwerp-bestemmingsplan "2e partiële herziening 27/10 Elzenlaan 14, Zuid-Scharwoude 7/11 Partycentrum Noord-Scharwoude Verleende bouwvergunningen 1 Gleditia; Dorpsstraat 578 te Noord-Scharwoude Breekland 1e fase" Ontheffing sluitingsuur op de nacht van 31 Lijst van door burgemeester en wethouders van 30/10 Langebrugpad 3, Broek op Langedijk december 2006 1 januari 2007 van 02.00 uur tot Langedijk verleende bouwvergunningen. De Burgemeester en wethouders van de gemeente 1 meidoorn; 06.00 uur; aangegeven datum betreft de verzenddatum in Langedijk maken ingevolge artikel 23 van de Wet 2006. op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met 1/11 2e Industriestraat 16, Noord-Scharwoude 7/11 Sportcafe de Oostwal Braeck 3 te Sint ingang van 16 november 2006 gedurende zes 1 boom; Pancras weken voor een ieder ter inzage ligt het ont- 1/11 Voorburggracht 121, Zuid-Scharwoude Ontheffing sluitingsuur op de nacht van 31 bouwen van woning; werp-bestemmingsplan "2e partiële herziening 3/11 Dorpsstraat 153, Broek op Langedijk december 2006 1 januari 2007 van 02.00 uur tot Breekland 1e fase". Het plan ligt ter inzage in de 1 ceder; 06.00 uur. 7/11 Oranjestraat 23, Noord-Scharwoude voorlichtingsruimte van het gemeentehuis, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude, de openbare 2/11 Boeterslaan 1, Sint Pancras verbouwen van woonhuis; Voor bezwaar zie elders op de pagina's bibliotheek Sint Pancras, Kastanjelaan 4 te Sint 2 Iepen en 1kastanje; Pancras en de openbare bibliotheek Zuid- Officiële bekendmakingen. 7/11 Marktplein 3, Broek op Langedijk Scharwoude, Voorburggracht 220 te Zuid- 7/11 Regthuisstraat 37, Oudkarspel realiseren personeelskantine; Scharwoude. 1 vliegden en 1 meidoorn; Ontvangen bouwaanvragen 7/11 Marktplein 3, Broek op Langedijk Het betreft het te ontwikkelen bedrijventerrein 9/11 Fazant 2, Broek op Langedijk Overeenkomstig het bepaalde in Artikel 41 van plaatsen van een fietsenstalling; Breekland welke geprojecteerd is tussen de pro- 1 wilg; de Woningwet maken burgemeester en wet- vinciale weg S4 (N504), Westelijke Randweg, houders van Langedijk bekend dat zij de vol- 8/11 Vreekesweid 1, Broek op Langedijk Hopmansweg en Kerkmeerweg. In deze partiële 9/11 Grundel 20, Broek op Langedijk gende aanvragen om bouwvergunning hebben uitbreiden bedrijfsruimte; herziening wordt verruiming van de maximale 1 boom; ontvangen. bouwhoogten geregeld alsmede het toelaten, Bovengenoemde bouwvergunningen liggen met vrijstelling, van handel in auto's, auto-onder- 9/11 Raadhuisbuurt 11, Noord-Scharwoude Korenmolen 29, Noord-Scharwoude gedurende een termijn van zes weken, die delen, boten, caravans, machinerieën ten behoe- 8 bomen/ populieren; plaatsen dakkapel; begint op de dag na de verzenddatum, voor een- ve van bedrijven en landbouwwerktuigen. ieder ter inzage tijdens de openingsuren op de Grootschalige vestigingen in de branches meu- 9/11 J. van Stolbergstraat 24, Noord- Meeuwenlaan 36, Sint Pancras afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente bels, woninginrichting, bouwmarkten, doe-het- Scharwoude verbouwen van woonhuis; Langedijk, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude. zelf-artikelen, keukens en sanitair (de zogenaam- 5 dennen. de perifere detailhandels- vestigingen) worden Voor bezwaar zie elders op de pagina's Officiële uitdrukkelijk niet toegelaten. Daarnaast is het Schoenmakersloot 16, Broek op Langedijk bekendmakingen. De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf plaatsen dakkapel; toegestane percentage aan de oppervlakte kan- 15 november 2006 gedurende twee weken toren behorende bij de bedrijfsactiviteiten ver- voor eenieder ter inzage tijdens de openings- Planologische procedures hoogd van 30 naar 50%. Tenslotte zijn een aantal Kabelrijs 33, Sint Pancras uren op de afdeling Beheer Openbare Ruimte uitbreiden woning; tekstuele aanpassingen en aanpassingen op de van de sector Grondgebiedszaken, Bij planologische procedures geldt dat, tenzij plankaart doorgevoerd die de leesbaarheid Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude. Dorpsstraat 110, Broek op Langedijk anders vermeld, gedurende de inspraaktermijn ervan bevorderen. De partiële herziening betreft bouw atelier; eenieder mondeling of bij voorkeur schriftelijk geen nieuwe, grootschalige ontwikkeling. Verleende kapvergunningen zienswijze kenbaar kan maken tegen het even- Het voorontwerp van het genoemde bestem- Buttersgroet 2, Zuid-Scharwoude tueel verlenen van de vrijstelling. Voor het naar mingsplan is onderwerp geweest van inspraak. Burgemeester en wethouders van Langedijk uitbreiden woning; voren brengen van een mondelinge zienswijze De ingekomen overleg- en inspraakreacties heb- maken bekend dat zij de volgende kapvergun- dient een afspraak te worden gemaakt met de e ben geleid tot wijzigingen van het bestemmings- ningen hebben verleend. De aangegeven Mayersloot 5, Broek op Langedijk afdeling Bouwen en Wonen. Een schriftelijke plan. De reactienota, waarin een samenvatting datum betreft de verzenddatum in 2006. plaatsen dakkapel; zienswijze dient te worden gericht aan het colle- h van alle reacties en ons commentaar is opgeno- ge van burgemeester en wethouders van men, ligt tevens ter inzage. 30/10 Fuut 16, Sint Pancras Vroedschap 1, Zuid-Scharwoude Langedijk, Postbus 15 1723 ZG Noord- Gedurende de inzagetermijn kan een ieder 1 prunus; plaatsen stellingen; Scharwoude. u www.gemeentelangedijk.nl
  6. 6. Officiële bekendmakingen 15 november 2006 A. Vrijstellingen bestemmingsplan Milieuvergunningen Indien u een beroepschrift heeft ingediend ex artikel 19 WRO Burgemeester en wethouders van Langedijk en -meldingen en onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kunt u een voorlopige Colofon maken bekend, dat zij overwegen met toe- voorziening vragen bij de voorzitter van de passing van het bepaalde in artikel 19 van Vergunning Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel- Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:44 Dit is een uitgave van de gemeente Langedijk van State. ling te verlenen van het ter plaatse vigeren- van de Algemene wet bestuursrecht maken de bestemmingsplan, voor de volgende burgemeester en wethouders van Langedijk Verschijning eens per twee weken bouwplannen en het daarmee verband hou- bekend dat zij een milieuvergunning hebben Overige vergunningen en dende gebruik: verleend ten behoeve van: ontheffingen Teksten en productcoördinatie: Afdeling Communicatie gemeente Langedijk Kabelrijs 33, Sint Pancras V.O.F. C.J. Stoop en Zn., Veertweg 18, Noord- Ontheffing route vervoer gevaarlijke stoffen uitbreiden woning; Scharwoude Burgemeester en wethouders van Langedijk Redactieadres: Gemeente Langedijk, oprichten van een melkrundveehouderij. maken bekend dat zij de volgende ontheffin- Afdeling Communicatie, Postbus 15, Meeuwenlaan 36, Sint Pancras gen op grond van de Wet vervoer gevaarlij- 1723 ZG Noord-Scharwoude verbouwen van woonhuis; Aan de vergunning zijn voorschriften ver- ke stoffen en het ADR hebben verleend. Telefoon (0226) 33 44 33 bonden ter bescherming van het milieu. gemeentenieuws@gemeentelangedijk.nl Parallelweg 3, Sint Pancras Lesli Vuurwerk B.V., Lichtenvoorde plaatsen dakopbouw; Over de ontwerpvergunning zijn geen ziens- voor het vervoer en afleveren van vuurwerk Oplage: 10.550 wijzen naar voren gebracht. Er is geen wijzi- naar/op het adres Veilingweg 14 te Noord- Hopmansweg 10, Oudkarspel ging aangebracht t.o.v. de ontwerpvergun- Scharwoude (Horticoop); uitbreiden bedrijfspand; Verspreiding: Huis-aan-huis in Langedijk ning. J.N. Schuurmans, Leeuwaarden Dorpsstraat 1012, Oudkarspel Productie via MediaMenu uitbreiden woning; Inzage: van 16 november tot en met 27 voor het vervoer en afleveren van vuurwerk december 2006 tijdens de openingsuren op naar/op het adres Dijk 10 te Broek op HDC Media, Alkmaar Bovenweg 221, Sint Pancras de afdeling Bouwen en Wonen, sectie Langedijk (Bijvoet). Milieu. Druk: Drukkerij Noordholland, Alkmaar vergroten garage/berging; De ontheffingen zijn geldig tot en met 31 Beroep: van 16 november tot en met 27 januari 2007. Verspreidorganisatie: WNK Post Kossenland 15, Sint Pancras bouwen woning met garage. december 2006 schriftelijk en in tweevoud Onderdeel van WNK Bedrijven Alkmaar richten aan de Raad van State, Afdeling Bovengenoemd besluiten liggen gedurende Hertog Aalbrechtweg 32, 1823 DL Alkmaar Bovengenoemde ontwerpbesluiten liggen bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 een termijn van zes weken, die begint op de vanaf 16 november 2006 gedurende zes EA Den Haag. Beroep staat open voor: dag na de datum van verzending, voor een Basisvormgeving: Recreatieparc weken voor eenieder ter inzage tijdens de belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs ieder ter inzage tijdens de openingsuren op openingsuren op de afdeling Bouwen en niet kan worden verweten geen zienswijzen de afdeling Bouwen en Wonen, sectie Aan de inhoud van deze krant kunnen geen Wonen van het gemeentehuis, Vroedschap 1 naar voren te hebben gebracht over de ont- Milieu. Voor bezwaar, zie elders op de pagi- rechten worden ontleend te Zuid-Scharwoude. werpvergunning. na's Officiële bekendmakingen. www.gemeentelangedijk.nl Preventieve gladheidbestrijding In ons land hebben we vaak te coördinator. Via een SMS bericht van het zogenaamde natstrooien. Bij gebruikt te worden. Daardoor wordt maken met gladheid door het bevrie- meldt het hoogheemraadschap natstrooien wordt het strooizout het milieu minder belast. Verder zen van natte weggedeelten. Deze Hollands Noorderkwartier het aan de bevochtigd met een zoutoplossing wordt het personeel minder zwaar vorm van gladheid wordt in het bui- gemeente als men van plan is te gaan voordat het op het wegdek terecht- belast, omdat er meestal niet meer 's tenland vaak "black ice" genoemd. strooien. Verder meldt de Politie haar komt. Zo blijft het langer op de weg nachts hoeft te worden gestrooid. Het verschil tussen een nat wegge- bevindingen betreffende de gladheid liggen. Het grote voordeel van nats- Door de investering in het ombou- deelte of een weggedeelte met ijs is bij de dienstdoende coördinator. trooien is dat er al zout op de weg ligt wen van de strooiers kan deze winter nauwelijks te zien. Hierdoor wordt op het moment dat de temperatuur worden begonnen met de nieuwe deze vorm van gladheid als bijzonder Preventief strooien onder nul daalt. Daardoor kan het manier van strooien. verraderlijk ervaren. Een andere De gemeente Langedijk begint vanaf wegdek niet meer opvriezen. Vanaf vorm van gladheid wordt veroorzaakt komend winterseizoen, dat loopt van deze winter zal er worden gestrooid Strooiroutes door condensatie van vocht uit de 30 oktober 2006 tot en met 01 april op de avond vóór de verwachte glad- Het gladheidbestrijdingsplan en de lucht op een bevroren oppervlak. 2007, met preventieve gladheidbestrij- heid. strooiroutes zijn te raadplegen op de Vooral (stalen)bruggen, viaducten en ding. Dit wil zeggen dat er binnen website van de gemeente op- en afritten zijn gevoelig voor con- Langedijk wordt gestrooid vóórdat het Voordelen (http://www.gemeentelangedijk.nl). densatiegladheid. Bij een juiste pre- glad wordt. Dit gebeurt door middel Bij natstrooien hoeft minder zout ventieve aanpak krijgen deze vormen van gladheid nauwelijks een kans. Voor dag en dauw, ruim voordat het eerste verkeer zich op de weg begeeft, zijn de wegbeheerders van rijk, pro- vincie, gemeenten en waterschappen Stichting Kossen en Leijen hulpfonds in Sint-Pancras al bezig om de gladheid te voorko- men. Dat een goede weersverwachting Behoort u tot de doelgroep? Aanmelden kan nog tot 1 december hierbij een zeer belangrijke rol speelt, moge duidelijk zijn. Het Kossen en Leijenfonds is een hulp- gemeente. Behoort u tot de doelgroep De tijd van ouderwetse liefdadigheid fonds voor de ingezetenen van Sint- of kent u iemand die in aanmerking heeft het fonds allang achter zich gela- Melding Pancras. Doel van het fonds is het ver- komt voor hulp van het fonds? Meldt u ten. Op objectieve gronden wordt Twee coördinatoren leiden de glad- lenen van financiële hulp aan zich dan voor 1 december bij het fonds. financiële steun verstrekt aan personen heidbestrijding. Deze coördinatoren Pancrassers die dit nodig hebben. Het die dit nodig hebben. Ook de bescher- hebben beurtelings dienst en bepalen bestuur van het fonds vindt het belang- Het fonds heeft een geschiedenis van ming van persoonsgegevens wordt door of er wel of niet gestrooid gaat wor- rijk dat zo veel mogelijk mensen van enkele tientallen jaren. De oorsprong het bestuur gewaarborgd. Niemand den. Zij baseren deze beslissing in het bestaan van dit fonds op de hoogte ligt in de nalatenschappen van de heren hoeft zich te schamen om een beroep te belangrijke mate op de weersvoorspel- zijn. De gemeente deelt dit standpunt. C. Kossen en D. Leyen. Zij bepaalden doen op het fonds. Het fonds is er voor lingen van Meteo Consult. De weers- Jaarlijks wordt daarom een brief ver- dat de gemeentebesturen van Koedijk en het heeft de middelen om de inwo- voorspellingen van Meteo Consult zonden aan de bijstandsgerechtigden en Sint-Pancras hiervoor een fonds ners van Sint-Pancras te helpen. bevatten onder andere een berekening die de gemeente in haar bestand heeft moesten oprichten met als doel het van de kans op neerslag en zonodig om te wijzen op de Kerstactie van het 'betrachten van liefdadigheid voor de Mocht u een aanvraag willen indienen, een interpretatie van de verstrekte fonds. Maar natuurlijk zijn er meer behoeftige bewoners' van beide dorpen of als u nadere informatie wilt hebben, gegevens. Indien er zeer plotseling mensen die mogelijk tot de doelgroep (Sint-Pancras en Zuideinde). Later is dan kunt terecht bij het secretariaat van een verandering optreedt in het weer- behoren. Deze mensen blijven vaak ook de nalatenschap van mevrouw G. het fonds, Fröbelstraat 10, 1834 VG beeld, waarschuwt de dienstdoende onzichtbaar voor het fonds en de van Graft-Vet in het fonds opgenomen. Sint-Pancras, tel. 072 - 5641267. meteoroloog de dienstdoende
  7. 7. Dorpsbeheer Noord (Oudkarspel, Noord-Scharwoude en deel Zuid-Scharwoude ten noorden van Geestweg) Willem Duys, spreekuur op vrijdag van 10.00 – 11.00 uur in de het Palet/Wijde Veert, Noord-Scharwoude. Dorpsbeheer Zuid (Sint Pancras, Broek op Langedijk en deel Zuid-Scharwoude ten zuiden van Geestweg) Pieter Gremmen, spreekuur op dinsdag van 9.00 – 10.00 uur in De Geist, Sint Pancras. Dorpsgericht samenwerken Even uitrusten.... Sfeervolle kerstmarkt op Speelweide Noord-Scharwoude Te voet vanuit Mayersloot-West vraag naar voren of er geen bankjes Op woensdag 13 december organi- knuffel van de kerstman? Aan de naar het winkelcentrum geplaatst konden worden op diver- seert de gemeente in samenwerking ouders is natuurlijk ook gedacht, Broekerveiling. Menigeen draait se plaatsen in Broek op Langedijk. met vrijwilligers uit de gemeente geniet u bijvoorbeeld van Glühwein daar zijn hand niet voor om. Maar Langedijk een gezellige middag en proeven terwijl een smartlappenkoor er is ook een groep mensen in onze Het dorpsplatform heeft daarvoor avond helemaal gericht op kerst. optreedt! samenleving voor wie dat eigenlijk twee locaties uitgekozen. Éen te ver lopen is. Als er nou maar een bankje wordt geplaatst langs de De kerstmarkt is een initiatief van het Een kraam afnemen tijdens kerst in de bankje stond onderweg, dan kon je Prins Hendrikkade om zo naar de Dorpsplatform Noord- en Zuid- wijk is overigens geheel gratis. Dus tenminste even rustig bijkomen. passerende bootjes te kunnen kij- Scharwoude. Vorig jaar werd de markt heeft u interesse in een marktkraam? ken of over het water heen weg te voor het eerst georganiseerd. Toen Wilt u graag uw kerstspullen verko- Het dorpsplatform Broek op dromen. Het andere bankje krijgt waren er zeven kramen. Het was een pen, ruilen en of iets anders dat Langedijk/Zuid-Scharwoude heeft een plaatsje langs het doorgaande behoorlijk succes. De markt werd des- gericht is op het thema kerst aanbie- besloten een deel van haar jaarlijk- fietspad dat door de wijk tijds 's middags georganiseerd. Om de den? Grijp dan nu uw kans! Want er se dorpsbudget te besteden aan zit- Mayersloot naar het winkelcen- markt een nog sfeervollere uitstraling zijn nog enkele marktkramen beschik- bankjes. Uit de wijkschouw, maar trum loopt. Binnenkort worden de te geven is er dit jaar voor gekozen de baar. Aanmelden kunt u doen door ook uit gesprekken met mensen uit bankjes geplaatst. markt aan het eind van de middag en een mailtje te sturen naar de buurt kwam meerdere keren de de avond te houden. De markt wordt Daniëlle Ligthart dan mooi verlicht. (d.ligthart@gemeentelangedijk.nl). Iedereen is welkom op van 16:00 uur tot 21:00 uur op De Speelweide in Noord-Scharwoude. Er zijn verschil- lende marktkramen met onder andere: - Kaarsenhouders van mergelsteen - Zelfgedecoreerd snoepgoed - Pakketjes handgemaakte vilten popjes - Kerstbloemstukken - Kleine meubeltjes en brocante voor in huis Verder is er deze dag een springkus- sen, een stormbaan, kerststukjes maken, gratis poffertjes en kerstkoek- jes versieren. En wat dacht je van een ritje met de arrenslee of een dikke Gemeente informeert Wijkagenda Intocht Sinterklaas bewoners Rozenlaan 15 november: Zo heel af en toe lijkt het wan- Mensen die rond het plantsoen deed de wethouder de toezeg- Jong en Oud Creatief (Buiten Zorg, neer je op straat loopt alsof er in van de Rozenlaan in Sint ging dat wordt bekeken of nog Zuid-Scharwoude) de verte net een Zwart Pietje het Pancras wonen zijn vorige week een aantal van de te verwijderen 15 november: hoekje omrent. In ieder geval zijn door de gemeente geïnformeerd bomen bespaard kunnen blijven. Startbijeenkomst Dorsplatform de Zwarte Pieten al heel dichtbij. over de toekomstige bergbe- Met een afvaardiging van de Oudkarspel (Behouden Huis, Vrienden van de Sint heeft ervoor zinkvoorziening die in het plant- Rozenlaan heeft de gemeente de Oudkarspel)* gezorgd dat Sinterklaas zaterdag soen wordt aangebracht. De komende tijd contact om alter- 18 november ’s ochtends om 9.00 21 november: buurt had verschillende vragen. natieven te bespreken. De Groenadoptieavond Oosterstraat uur zijn boot kan aanmeren in de Zo wordt onder andere gevreesd buurtbewoners krijgen ook de haven van Broek op Langedijk. 27 november: voor stankoverlast. De gemeen- gelegenheid mee te praten bij de Daarna maakt Sinterklaas per Vergadering dorpsplatform Noord-/ telijke vertegenwoordigers definitieve inrichting van het koets een rit over de Dorpsstraat Zuid-Scharwoude (Kloosterhof, onder leiding van wethouder (nieuwe) plantsoen. Verwacht door Zuid-Scharwoude, Noord- Noord-Scharwoude)* Van Beek gaven daarop aan dat wordt dat de bergbezinkvoorzie- Scharwoude en Oudkarspel. 29 november: dit geenszins aan de orde is. ningen in het tweede halfjaar Door de aanleg van de voorzie- van 2007 wordt aangelegd. Jong en Oud Creatief (Binnemikke, Op zaterdag 25 november organi- Broek op Langedijk) ning moet een aantal bomen Daarna wordt het plantsoen seert Comité uit Sint-Pancras een wijken. Tijdens de bijeenkomst herinricht. 29 november: feestelijke Sint-Nicolaas intocht Vergadering dorpsplatform Sint in Sint-Pancras. De optocht Pancras / Koedijk (Regenboog, Sint begint om 13.00 uur bij het Kerkplein. Van daaruit loopt de Pancras)* route via het Noordeinde naar de 13 december: Benedenweg. De gehele Kerstmarkt in de wijk (Speelweide Benedenweg wordt afgereden en Noord-Scharwoude) vervolgens rijdt de goedheiligman 14 december: naar de Bovenweg om via het Vergadering dorpsplatform Broek Kerkplein, de Kabelrijs en de op Langedijk /Zuid-Scharwoude* A.V.H. Destréelaan bij sporthal de Oostwal te eindigen. * aanvang van alle vergaderingen: 20.00 uur

×