Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biztanleria ii

8,369 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Biztanleria ii

 1. 1. ESPAINIAKO BIZTANLERIA - II
 2. 2. BIZTANLERIAREN BEREZKO MUGIMENDUA <ul><li>Aintzinakio Erregimen Demografikoa XX. m-ra arte </li></ul><ul><li>- JT Balio handiak: (1895ean JT ‰ 35,0) </li></ul><ul><li>- Nekazaritza ekonomia nagusi </li></ul><ul><ul><ul><li>- Umeek soroetan lan egiten zuten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Gurasoen etorkizuna bermatzen zuten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>- Jaiotzak kontrolatzeko ez zegoen sistema eraginkorrik </li></ul></ul><ul><li>- Hilkortasun orokorra handia: (1895ean HT ‰ 29 ) </li></ul><ul><li>- Dieta urria </li></ul><ul><ul><li>- Gaixotasun kutsakor ugari </li></ul></ul><ul><ul><li>- Hilkortasun katastrofikoak (*) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Haurren hilkortasuna oso altua (‰ 100tik gorakoa) </li></ul></ul>
 3. 3. Aintzinako Erregimen garaiaren gaixotasunak eta hilkortasuna
 4. 4. Trantsizio Demografikoa 1900-1975 <ul><li>JT apurka-apurka behera </li></ul><ul><ul><li>Berreskurapen aldiak </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- 1920-1930 oparotasun ekonomikoa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- 1956-1965 baby-boom atzeratua </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Beherantzako joera </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- 1930 eta 1956 bitartean </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- II Errepublika </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Gerra Zibila </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Gerraosteko gogorra </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>- 1965 eta 1975 bitartean </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Landa exodoa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Etxebizitzarako arazoak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Mentalitateen aldaketa </li></ul></ul></ul><ul><li>Hilkortasuna asko jaitsi zen </li></ul><ul><ul><ul><li>Aurrerakuntza sanitarioak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bizi-mailak gora egin zuen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hezkuntza eta kulturaren hedakuntza </li></ul></ul></ul>Mugimendu naturala
 5. 5. Ziklo Demografikoak
 6. 6. <ul><li>Espainiako populazioak, XX. mendean, “record” guztiak bete egin ditu “Eurostat”-en datuen arabera : </li></ul><ul><ul><li>HT oso handia eta bizi itxaropen txikia izatetik, HT txikiena eta bizi itxaropen handiena izatera pasatu da Europan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ugalkortasun tasa emakume bakoitzeko 1,2koa da </li></ul></ul><ul><ul><li>Bizi itxaropena emakumeentzat 82,5 urtekoa da eta gizonentzat 75 urtetan dago (1999) </li></ul></ul><ul><ul><li>XX. mendean populazio hazkundea, salbuespen txikiak (1919ko gripearen pandemia, eta 1936-39 Gerra Zibila) izan ezik, positiboa izan da hamarkada guztietan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1900 18,6 milioi biztanle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2000. urtean 40,5 milioi bitanle </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gerra Zibilak 350.000 jaiotza galarazi zuen </li></ul></ul><ul><ul><li>Progresio hau Berezko Hazkundeari esker gertatu da. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hazkunde handiena 20ko hamarkadan (heriotza murrizketagatik) eta 60ko eta 70ko hamarkadetan (jaiotzaren hazkundeagatik “baby-boom” ) izan da. </li></ul></ul>
 7. 7. * *
 8. 8. Francok ezarritako JAIOTZA-SARIAK/ Premio a la natalidad, instaurado por Franco Gerraosteko garaia nekazaritza eta populazionista garaia izan zen
 9. 9. <ul><li>HAURREN HERIOTZA ESPAINIAN </li></ul><ul><li>La mortalidad infantil en España </li></ul><ul><li>Urte batetik beherako hildakoak mila jaio bizirik bakoitzeko </li></ul><ul><li>Muertos menores de un año por 1000 nacidos vivos </li></ul>Urteak (Años) Haur hildakoak ‰ (Niños fallecidos) 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1990 2000 2008 185,9 162,1 147,3 116,5 142,9 62,6 37,4 20,7 8,0 4,0 3,5
 10. 10. Haurren hilkortasuna probintziaka (1967) Mortalidad infantil por provincias Probintzia Tasa ‰ Gipuzkoa Bartzelona Santander Gerona Valladolid Jaen Valentzia Salamanca Zamora Palencia Ciudad Real Cuenca 11,0 11,0 18,9 12,3 17,3 19,1 17,9 22,9 26,9 28,2 30,1 33,9
 11. 11. Erregimen Demografiko Modernoa. 1975etik aurrera <ul><li>- JT beherakada 1975etik aurrera </li></ul><ul><ul><li>- JT (2007an ‰ 10,95) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Ugalkortasun indizea 1,24 </li></ul></ul><ul><ul><li>- Malthusianismo jokabide jarraia </li></ul></ul><ul><li>- 1975eko krisiaren eragina </li></ul><ul><ul><li>- Langabezia </li></ul></ul><ul><ul><li>- Behin behineko lan kontratuak </li></ul></ul><ul><ul><li>- Etxebizitzaren prezioa </li></ul></ul><ul><li>- Mentalitateen aldaketak </li></ul><ul><li>- Bizi-maila eta kultura-mailak gora </li></ul><ul><li>- HT baxuak dira (‰ 8,57 2007an) </li></ul><ul><ul><li>- Hilkortasun orokorraren zergati berriak </li></ul></ul><ul><ul><li>- Haurren hilkortasuna </li></ul></ul><ul><ul><li>- Sexuen arabera </li></ul></ul><ul><li> - Lanbideei erreparatuz, goiko klaseek hilkortasun txikiagoa lanean </li></ul><ul><li>- BH oso txikia (% 0,23) </li></ul>Mugimendu naturala
 12. 12. Espainiako mugimendu naturalaren eboluzioa 1858-1965 <ul><li>‰ 35,3 ‰ 28,0 0,73 </li></ul><ul><li>‰ 36,0 ‰ 30,4 0,56 </li></ul><ul><li>1885 ‰ 36,3 ‰ 37,9 -0,7 </li></ul><ul><li>1900 ‰ 33,8 ‰ 28,8 0,5 </li></ul><ul><li>1910 ‰ 32,6 ‰ 22,9 0,97 </li></ul><ul><li>1920 ‰ 29,3 ‰ 23,2 0,61 </li></ul><ul><li>1930 ‰ 28,2 ‰16,8 1,14 </li></ul><ul><li>1940 ‰ 24,3 ‰16,5 0,78 </li></ul><ul><li>1950 ‰ 20,0 ‰10,8 0,92 </li></ul><ul><li>1960 ‰ 21,6 ‰ 8,6 1,30 </li></ul><ul><li>‰ 21,1 ‰ 8,4 1,27 </li></ul><ul><li>‰ 9 ‰ 10 -0,1 </li></ul><ul><li>2007 10,95 8,57 0,23 </li></ul>Jaiotsa Tasak - Heriotza Tasak Berezko Hazkunde % Kolera izurritea
 13. 13. Erregimen. Dem. Aintzina Nekazaritza gizarte atzeratua Garapen Teknologiko eskasa Geldialdiko ekonomia Trantsizio Demografikoa Aldaketa teknologikoko sist. ekonomikoa Hazkundeko ekonomia Erregimen Dem.Modernoa Garapen teknologiko hazkorra Hedakuntza ekonomia Gizarte garatua. Grafika hau komentatzerakoan dokumentuaren aurkezpenari dagokionez: zergatik hazten da grafika 1858. urtean? Zergatik 1869 – 1876 bitartean ez dago daturik?
 14. 15. Biztanleen mugimendu naturaleen desorekak
 15. 19. Biztanleen mugimendu naturaleen desorekak <ul><li>Tradizioz Jaiotza tasak jokabide ezberdinak izan ditu </li></ul><ul><li>Garapen ekonomikoan desberdintasunak egon dira ( 1950 eta 1975) </li></ul><ul><ul><li>JT altuenak dituzten autonomia erkidegoak bi egoera ezberdinak: </li></ul></ul><ul><ul><li>1- Tradizioz JT handiagoak izan dituztenak </li></ul></ul><ul><ul><li>- Andaluzia, Murtzia, Balearrak, Kanariak, Ceuta eta Melilla </li></ul></ul><ul><ul><li>2- Inmigrazio prozesu indartsuak eragin dituenak </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Madril </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Katalunia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Valentzia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Populazioa gaztetu da </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HT batez bestekotik behera dago </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BH positiboa dute </li></ul></ul></ul>
 16. 20. Biztanleen mugimendu naturaleen desorekak - 2 <ul><li>JT baxuenak dituzten autonomia-erkidegoak </li></ul><ul><li>Bi egoera ezberdinak </li></ul><ul><ul><ul><li>1- Emigrazio indartsua jasan dutenak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Galizia, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gaztela-Leon </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aragoi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Extremadura </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gaztela-Mantxa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2- 1975eko industria-krisiak astindu zituenak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Asturias </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>EAE </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>HT batez bestekotik gora dago (populazio zahartzeagatik ) </li></ul><ul><li>BH negatiboa </li></ul>

×