SlideShare a Scribd company logo
Europos Sąjunga šiandien:
plotas, gyventojai,
valstybės narės, piniginis
vienetas
Parengė:
Marija Bril,
Julija Matajunitė,
FEbns9-01
Turinys












Įvadas
Europos Sąjungos įkūrimas ir plėtros galimybės
Valstybės narės
Plotas
Gyventojai
Europos Sąjungos institucijos
Europos Sąjungos piliečiai ir jų teisės
Piniginis vienetas
Keli faktai apie ES
Išvados
Įvadas

“One basic formula for understanding the Community
is this: ‘Take five broken empires, add the sixth one
later, and make one big neo-colonial empire out of it
all.’”
Professor Johan Galtung, Norwegian sociologist



Darbo aktualumas. Europos
Sąjungos pristatyti nereikia. Buvo
sukurta bendroji rinka be sienų ir
įvesti bendri pinigai eurai. Ji
suvienijo suskaldytą žemyną.
Europos Sąjunga – ekonomikos ir
prekybos galiūnė ir didžiausia
pasaulyje vystymosi pagalbos
neturtingoms šalims teikėja. ES
narių padaugėjo nuo 6 iki 27, o
gyventojų skaičius išaugo iki pusės
milijardo.



Darbo tikslas. Išanalizuoti, kaip
Europos Sąjunga atrodo šiandien:
jos plotą,gyventojus,valstybes
nares,piniginį vienetą ir kitus
idomius faktus.
Europos Sąjunga – didėjanti šeima!?
ES ištakos siekia praėjusio amžiaus šeštąjį dešimtmetį – tada
buvo įkurta Europos ekonominė bendrija. Iš pradžių jai
priklausė šešios ją įkūrusios šalys – Belgija, Italija,
Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija. Jos
rado naują, ekonomine integracija grindžiamą bendradarbiavimo
būdą bendriems interesams tenkinti.





1992 m. Mastrichto sutartimi Bendrijos institucijoms buvo
suteikta daugiau atsakomybės, nustatytos naujos nacionalinių
vyriausybių bendradarbiavimo formos – taip buvo įsteigta
Europos Sąjunga.

Šiuo metu ES narystės paraiškas yra pateikusios septynios šalys, kurios dar
nėra narės:
 Kroatija - stojančioji šalis;
 Keturios oficialios šalys kandidatės (Makedonija, Islandija,
Juodkalnija, Turkija);
 Albanija ir Serbija, kurioms dar nesuteiktas oficialus šalių kandidačių
statusas.
ES valstybės narės
Belgija 1957 m.
16. Čekija 2004 m.
2. Italija 1957 m.
17. Estija 2004 m.
3. Liuksemburgas 1957 m.
18. Kipras 2004 m.
4. Nyderlandai 1 957 m.
19. Latvija 2004 m.
5. Prancūzija 1957 m.
20. Lenkija 2004 m.
6. Vokietija 1957 m.
21. Lietuva 2004 m.
7. Airija 1973 m.
22. Malta 2004 m.
8. Danija 1973 m.
23. Slovakija 2004 m.
9. Jungtinė Karalystė 1973 m.24. Slovėnija 2004 m.
10. Graikija 1981 m.
25. Vengrija 2004 m.
11. Ispanija 1986 m.
26. Bulgarija 2007 m.
12. Portugalija 1986 m.
27. Rumunija 2007 m.
13. Austrija 1995 m.
14. Suomija 1995 m.
15. Švedija 1995 m.
1.


Dėl politinių ir istorinių
priežasčių Vokietija įstojo į ES
du kartus: Vakarų Vokietija
yra viena ES įkūrėjų ir
priklausė jos pirmtakei
Europos anglių ir plieno
bendrijai nuo 1951 m., o Rytų
Vokietija prisijungė tik 1990
m., po Vokietijos susivienijimo.
Nuo to laiko ši šalis vykdė

griežtą taupymo ir reformų
politiką ir dabar yra
didžiausia ekonomika ES
pagal BVP (TVF, 2010).

ES nuolat auga ir
plečiasi.Tačiau kartą ji yra ir
sumažėjusi – 1986 m.
atsiskyrė autonomiją turinti
Danijos dalis Grenlandija.
Vis dėlto tai nebuvo didelė
netektis, mat ES ekonomika
sumažėjo vos 1,45 milijonų
eurų BVP (CIA World Factbook,
2010).
Ar Europos Sąjunga didelė?
Europos Sąjungos teritorija
užima daugiau kaip keturis
milijonus kvadratinių kilometrų
(4,324,782 km2 ).
Pasaulio žemėlapyje tai nėra
didelis plotas, tačiau tai– net
27 valstybės.
Jos labai įvairaus dydžio,
Prancūzija – didžiausia, o Malta
– mažiausia.
Valstybių narių plotas, tūkst. kv. km

Šaltinis: http://www.uni-ulm.de/
Kiek žmonių gyvena Europos
Sąjungoje?


Europos Sąjungos gyventojų
– 503 milijonai; pagal
gyventojų skaičių ji yra trečia
pasaulyje po Kinijos ir Indijos.

Europos gyventojų daugėja dėl:
1. Natūralaus gyventojų prieaugio (t.y.
daugiau gyventojų gimsta nei
miršta);
2. Migracijos saldo (t.y. gyventi į ES
atvyksta daugiau žmonių nei
išvyksta).


2009-aisiais atlikto tyrimo duomenimis, mažiausiai europiečių arti
skurdo ribos yra Čekijoje (8,6%), Slovakijoje (11%) ir Olandijoje
(11,2%). Tuo pat metu daugiausi gyventojų arti skurdo ribos yra
Latvijoje (25,7%), Rumunijoje (22,4%) ir Bulgarijoje (21,8%).
ES tarp didžiausių pasaulio populiacijų
Šalis

Populiacija

Pasaulio
populiacijos dalis

Kinija

1,354,040,000

19.17%

Indija

1,210,193,422

17.13 %

ES

503,492,041

7,12 %

JAV

315,271,000

4.46 %

Šaltinis:The worldfactbook.com
Gyventojai
Šaltinis: http://iuwest.files.wordpress.com/2011/07/
ES institucijų sistemos
unikalumas:

ES bendruosius prioritetus nustato Europos Vadovų Taryba,
kurios susitikimuose susirenka nacionaliniai ir ES lygmens
vadovai;
 ES piliečiams atstovauja tiesiogiai išrinkti Europos Parlamento
nariai;
 visos ES interesus gina Europos Komisija, kurios narius paskiria
šalių vyriausybės;
 vyriausybės savo šalių interesus gina Europos Sąjungos
Taryboje.


ES institucijos ir kitos įstaigos
EUROPOS SĄJUNGOS
 Visiems ES piliečiams pilietybė
PILIEČIAI IR JŲ TEISĖS suteikia:


ES pilietybė – tai piliečio ir
 – teisę laisvai judėti ir apsigyventi
Europos Sąjungos santykis, kurį
valstybių narių teritorijoje;
apibrėžia piliečio teisės, pareigos  – teisę balsuoti ir būti kandidatais
ir politinis aktyvumas.
Europos Parlamento ir vietos
savivaldos rinkimuose valstybėje
 narėje, kurioje jie gyvena, tomis
pačiomis sąlygomis kaip tos valstybės
piliečiai;
 – teisę pateikti peticijas Europos
Parlamentui ;

– teisę rašyti bet kuriai Bendrijos
institucijai ar įstaigai vienos iš
valstybių narių kalba ir gauti
atsakymą ta pačia kalba;

– teisę susipažinti su Europos
Parlamento, Tarybos ir
Komisijos dokumentais ir kt.

Žinokite savo teises.
Naudokite savo teises!


Euru kasdien naudojasi apie
332 mln. europiečių.

Piniginis vienetas
Kada atsirado euras?
Euras yra bendra valiuta, įvesta (šiuo metu) 17 Europos
Sąjungos valstybių narių, kurios visos kartu sudaro euro
zoną. Euro įvedimas 1999 m. buvo svarbus žingsnis Europos
integracijos procese.
 Kaip atrodė euras 1999 m.?
Pirmiausia euras buvo įvestas kaip virtuali valiuta,
naudojama mokėjimams ne grynaisiais pinigais atlikti ir
apskaitos tikslais.
 Kurios šalys nenori įsivesti euro?
Dvi šalys (Danija ir Jungtinė Karalystė) susitarė dėl išimtinių
Sutarties sąlygų, pagal kurias
jos nedalyvauja šiame procese.


Piniginis vienetas
Metai

Šalys

1999 m.

Belgija,Vokietija,Airija,
Ispanija,Prancūzija,Italija,Liuksemburgas,
Nyderlandai,Austrija,Portugalija,Suomija

2001 m.

Graikija

2002 m. - PRADEDAMI NAUDOTI EURŲ BANKNOTAI IR MONETOS
2007 m.

Slovėnija

2008 m.

Kipras,Malta

2009 m.

Slovakija

2011 m.

Estija

Šaltinis:europa.eu

KURIOS ŠALYS ĮSIVEDĖ EURĄ? KADA?
Neigiami aspektai

Teigiami aspektai










Euras – stabili valiuta, pasižyminti
maža infliacija ir mažomis palūkanų
normomis;
Didėja kainų skaidrumas;
Išvengiama valiutų keitimo
sąnaudų;
Sudaromos palankesnės sąlygos
tarptautinei prekybai;
Bendra valiuta mažina riziką
(nebekyla problemu dėl valiutų
kursų neapibrėžtumo);
Finansinė drausmė ir kt.



Vienkartinės išlaidos dėl euro
įvedimo – ES pareigūnų
nuomone, euro įvedimo išlaidos
šalies ekonomikos mastu gali
sudaryti 0,5 % BVP.



Galimas prekių ir paslaugų kainų
kilimas - euro įvedimą daugelis
ES šalių senbuvių suvokė kaip
veiksnį gerokai padidinusį
infliaciją ir kt.

Ar euras mums reikalingas!?
Keli faktai apie ES
1.

ES yra 23 oficialiosios kalbos. ES gyventojai gali susipažinti su
visais ES dokumentais savo šalies oficialiąja kalba.

2.

Liuksemburgas garsėja didžiausiu pasaulyje BVP vienam
gyventojui.

3.

Nors Nyderlandai užima vos 0,008% pasaulio teritorijos, jie
užima trečiąją vietą pasaulyje pagal žemės ūkio produktų
eksportą.

4.

Olandai – vieni garsiausių pasaulio išradėjų – būtent jie sukūrė
mikroskopą (1590), dirbtinį inkstą (1943) ir kompaktinį diską
(1979).

5.

Jaunimas sudaro apie penktadalį Europos Sąjungos populiacijos.
Mažiausiu jaunimo nedarbu pasižymi Danija ir Nyderlandai: iš
25–29 metų amžiaus jaunuolių šiose šalyse darbo neranda vos
4% ir 3%.
Keli faktai apie ES
6.

2010-ųjų „Eurostat“ ataskaita rodo, kad dėl krizės sumažėjo
dalis mokesčių. Ne vienerius metus mažėję įmonių pelno
mokesčių tarifų vidurkis ES pasiekė 23,2 % (1995 m. jis
buvo 35,3 %).

7.

ES himnui pasirinkta 1823 m. Ludwigo van Beethoveno
sukurtos Devintosios simfonijos „Odė džiaugsmui“, kurią jis
parašė pagal Friedricho von Schillerio 1785 m. sukurtas
eiles.

8.

Euro ženklą (€) išrinko Europos Komisija. Finaliniame
rinkimų etape buvo pateikti du ženklų variantai. Išrinktą
ženklą sukūrė belgų dizaineris Alain Billiet. Šis ženklas
kildinamas iš graikų abėcėlės raidės epsilon (ϵ). Dvi ženklą
kertančios gulsčios linijos simbolizuoja Europos ir euro
stabilumą.
ES devizas


„Suvienijusi įvairovę“ –



Juo pažymima, kad
europiečiai susibūrė į
Europos Sąjungą siekdami
taikos bei gerovės ir kartu
praturtino vieni kitus
kultūrų, tradicijų bei kalbų
gausa.

tai Europos Sąjungos
devizas, pradėtas
naudoti nuo 2000 m.

“The European Union is the
world's most successful
invention for advancing
peace”
John Bruton, Irish politician

ES vėliava
Europos Sąjungos vėliavoje
vaizduojama 12 apskritimu
išsidėsčiusių auksinių žvaigždžių
mėlyname fone. Žvaigždės
simbolizuoja Europos tautų
vienybės, solidarumo ir darnos
idealus.
 Žvaigždžių skaičius neturi nieko
bandra su valstybių narių
skaičiumi, bet apskritimas
simbolizuoja vienybę.

IŠVADOS

EUROPOS SĄJUNGA
503 000
000
žmonių

27
valstybės

1 valiuta – euras

Gerai tai ar blogai,parodys
laikas...

4,324,782 km2
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
1)

Užpildykite lentelę:
Plotas
Gyventojai
Valstybių narių sk.
Piniginis vienetas
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
1)

Užpildykite lentelę:
Plotas
Gyventojai
Valstybių narių sk.
Piniginis vienetas

4,324,782 km2
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
1)

Užpildykite lentelę:
Plotas
Gyventojai
Valstybių narių sk.
Piniginis vienetas

4,324,782 km2
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
1)

Užpildykite lentelę:
Plotas

4,324,782 km2

Gyventojai

503 000 000 žmonių

Valstybių narių sk.
Piniginis vienetas
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
1)

Užpildykite lentelę:
Plotas

4,324,782 km2

Gyventojai

503 000 000 žmonių

Valstybių narių sk.
Piniginis vienetas
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
1)

Užpildykite lentelę:
Plotas

4,324,782 km2

Gyventojai

503 000 000 žmonių

Valstybių narių sk.

27 narės

Piniginis vienetas
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
1)

Užpildykite lentelę:
Plotas

4,324,782 km2

Gyventojai

503 000 000 žmonių

Valstybių narių sk.

27 narės

Piniginis vienetas

euras
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
2)












Kurios šalys NĖRA ES narės?

Slovėnija
Malta
Švedija
Kroatija
Portugalija
Nyderlandai
Makedonija
Rumunija
Islandija
Italija
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
2)




Kurios šalys NĖRA ES narės?

Slovėnija
Malta
Švedija






Portugalija
Nyderlandai




Makedonija

Rumunija




Kroatija

Italija

Islandija
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
3)

Kas sudaro Eurosistemą?
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
3)

Kas sudaro Eurosistemą?
Euro
sistema

ECB (1)

Eurą įsivedusių valstybių
narių nacionaliniai
centriniai bankai (17)
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
4)

Kada euro banknotų ir monetų „gimimo”
diena?
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
4)

Kada euro banknotų ir monetų „gimimo”
diena?

2002 m.
sausio 1 d.
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
5)

Vienas pagrindinių ES principų –
laisvas… ?
KARTOJIMO KLAUSIMAI:
5)

Vienas pagrindinių ES principų –
laisvas… ?
… žmonių,
prekių ir paslaugų,
kapitalo
judėjimas.
Dėkojame už atsakymus.
Literatūros sąrašas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Junevičius A. Europos Sąjunga: istoriniai, politiniai, teisiniai
aspektai.
– Kaunas, 1999/
Navickas V. Europos Sąjungos rinkų ypatumai. – Kaunas, 2004
Europos Sąjunga. Enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 2003
Europa easy reading corner.
http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/en.pdf
Europos Sąjungos svetainė.http://europa.eu/abouteu/countries/member-countries/index_lt.htm
European Union: Introduction and Overview. http://www.uniulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/mawi.inst.150/lehre/ss11/is
p/European_Union_Overview_2011.pdf
Ačiū už dėmesį.

More Related Content

What's hot

Lietuvos nepriklausomybės kovos
Lietuvos nepriklausomybės kovosLietuvos nepriklausomybės kovos
Lietuvos nepriklausomybės kovos
Darius Juknevičius
 
Lietuvos mokykla senovėje
Lietuvos mokykla senovėjeLietuvos mokykla senovėje
Lietuvos mokykla senovėje
Ligita Šutkienė
 
7 klasė. Istorijos pamoka.
7 klasė. Istorijos pamoka.7 klasė. Istorijos pamoka.
7 klasė. Istorijos pamoka.
Vilma Matuzeviciene
 
Išeivija. išblaškyta tauta.
Išeivija. išblaškyta tauta.Išeivija. išblaškyta tauta.
Išeivija. išblaškyta tauta.
Estela Vaznonytė
 
Vaiko teises ir pareigos
Vaiko teises ir pareigosVaiko teises ir pareigos
Vaiko teises ir pareigos
Dansu Dansu
 
Prantsuse absolutism
Prantsuse absolutismPrantsuse absolutism
Prantsuse absolutism
Natalja Dovgan
 
Ugdymas senoves rytuose
Ugdymas senoves rytuoseUgdymas senoves rytuose
Ugdymas senoves rytuose
Akvilė Rekiavičiūtė
 
Žalgirio mūšis
Žalgirio mūšisŽalgirio mūšis
Žalgirio mūšis
Ligita Šutkienė
 
Lietuva ir tarptautinės organizacijos
Lietuva ir tarptautinės organizacijosLietuva ir tarptautinės organizacijos
Lietuva ir tarptautinės organizacijos
Povilas Melėnas
 
Saksamaa ühendamine
Saksamaa ühendamineSaksamaa ühendamine
Saksamaa ühendamine
Inga Zemit
 
Reformacija
ReformacijaReformacija
Reformacija
Erika Žigutytė
 
Sausio 13 (1)
Sausio 13 (1)Sausio 13 (1)
Sausio 13 (1)
tagre jjjhggtt
 

What's hot (20)

Lietuvos nepriklausomybės kovos
Lietuvos nepriklausomybės kovosLietuvos nepriklausomybės kovos
Lietuvos nepriklausomybės kovos
 
Duonos ir žaidimų
Duonos ir žaidimųDuonos ir žaidimų
Duonos ir žaidimų
 
Lietuvos mokykla senovėje
Lietuvos mokykla senovėjeLietuvos mokykla senovėje
Lietuvos mokykla senovėje
 
7 klasė. Istorijos pamoka.
7 klasė. Istorijos pamoka.7 klasė. Istorijos pamoka.
7 klasė. Istorijos pamoka.
 
Romos respublika
Romos respublikaRomos respublika
Romos respublika
 
Išeivija. išblaškyta tauta.
Išeivija. išblaškyta tauta.Išeivija. išblaškyta tauta.
Išeivija. išblaškyta tauta.
 
Aleksandras Makedonietis
Aleksandras MakedonietisAleksandras Makedonietis
Aleksandras Makedonietis
 
Vaiko teises ir pareigos
Vaiko teises ir pareigosVaiko teises ir pareigos
Vaiko teises ir pareigos
 
Bizantija
BizantijaBizantija
Bizantija
 
Reformacija
ReformacijaReformacija
Reformacija
 
Prantsuse absolutism
Prantsuse absolutismPrantsuse absolutism
Prantsuse absolutism
 
Ugdymas senoves rytuose
Ugdymas senoves rytuoseUgdymas senoves rytuose
Ugdymas senoves rytuose
 
Atr
AtrAtr
Atr
 
Žalgirio mūšis
Žalgirio mūšisŽalgirio mūšis
Žalgirio mūšis
 
Absolutism
AbsolutismAbsolutism
Absolutism
 
Lietuva ir tarptautinės organizacijos
Lietuva ir tarptautinės organizacijosLietuva ir tarptautinės organizacijos
Lietuva ir tarptautinės organizacijos
 
Saksamaa ühendamine
Saksamaa ühendamineSaksamaa ühendamine
Saksamaa ühendamine
 
Dievo vartai
Dievo vartaiDievo vartai
Dievo vartai
 
Reformacija
ReformacijaReformacija
Reformacija
 
Sausio 13 (1)
Sausio 13 (1)Sausio 13 (1)
Sausio 13 (1)
 

Similar to ES šiandien

JBG IIe: "Kas būtų, jei Lietuva nebūtų ES valstybė? "
JBG IIe: "Kas būtų, jei Lietuva nebūtų ES valstybė? "JBG IIe: "Kas būtų, jei Lietuva nebūtų ES valstybė? "
JBG IIe: "Kas būtų, jei Lietuva nebūtų ES valstybė? "
JBGeuroscola
 
Lietuvos ir vakarų Europos santykiai.
Lietuvos ir vakarų Europos santykiai.Lietuvos ir vakarų Europos santykiai.
Lietuvos ir vakarų Europos santykiai.
Erika Žigutytė
 
Europos diena
Europos dienaEuropos diena
Kandidatų į EP egzaminas
Kandidatų į EP egzaminasKandidatų į EP egzaminas
Kandidatų į EP egzaminas
Remigijus Gineitis
 
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013
Jurgita Choromanskyte
 
Europos sąjungos valdžios institucijos ir lietuva
Europos sąjungos valdžios institucijos ir lietuvaEuropos sąjungos valdžios institucijos ir lietuva
Europos sąjungos valdžios institucijos ir lietuva
Karolina Tarasevičiūtė
 

Similar to ES šiandien (6)

JBG IIe: "Kas būtų, jei Lietuva nebūtų ES valstybė? "
JBG IIe: "Kas būtų, jei Lietuva nebūtų ES valstybė? "JBG IIe: "Kas būtų, jei Lietuva nebūtų ES valstybė? "
JBG IIe: "Kas būtų, jei Lietuva nebūtų ES valstybė? "
 
Lietuvos ir vakarų Europos santykiai.
Lietuvos ir vakarų Europos santykiai.Lietuvos ir vakarų Europos santykiai.
Lietuvos ir vakarų Europos santykiai.
 
Europos diena
Europos dienaEuropos diena
Europos diena
 
Kandidatų į EP egzaminas
Kandidatų į EP egzaminasKandidatų į EP egzaminas
Kandidatų į EP egzaminas
 
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013
Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013
 
Europos sąjungos valdžios institucijos ir lietuva
Europos sąjungos valdžios institucijos ir lietuvaEuropos sąjungos valdžios institucijos ir lietuva
Europos sąjungos valdžios institucijos ir lietuva
 

ES šiandien

 • 1. Europos Sąjunga šiandien: plotas, gyventojai, valstybės narės, piniginis vienetas Parengė: Marija Bril, Julija Matajunitė, FEbns9-01
 • 2. Turinys           Įvadas Europos Sąjungos įkūrimas ir plėtros galimybės Valstybės narės Plotas Gyventojai Europos Sąjungos institucijos Europos Sąjungos piliečiai ir jų teisės Piniginis vienetas Keli faktai apie ES Išvados
 • 3. Įvadas “One basic formula for understanding the Community is this: ‘Take five broken empires, add the sixth one later, and make one big neo-colonial empire out of it all.’” Professor Johan Galtung, Norwegian sociologist  Darbo aktualumas. Europos Sąjungos pristatyti nereikia. Buvo sukurta bendroji rinka be sienų ir įvesti bendri pinigai eurai. Ji suvienijo suskaldytą žemyną. Europos Sąjunga – ekonomikos ir prekybos galiūnė ir didžiausia pasaulyje vystymosi pagalbos neturtingoms šalims teikėja. ES narių padaugėjo nuo 6 iki 27, o gyventojų skaičius išaugo iki pusės milijardo.  Darbo tikslas. Išanalizuoti, kaip Europos Sąjunga atrodo šiandien: jos plotą,gyventojus,valstybes nares,piniginį vienetą ir kitus idomius faktus.
 • 4. Europos Sąjunga – didėjanti šeima!? ES ištakos siekia praėjusio amžiaus šeštąjį dešimtmetį – tada buvo įkurta Europos ekonominė bendrija. Iš pradžių jai priklausė šešios ją įkūrusios šalys – Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija. Jos rado naują, ekonomine integracija grindžiamą bendradarbiavimo būdą bendriems interesams tenkinti.   1992 m. Mastrichto sutartimi Bendrijos institucijoms buvo suteikta daugiau atsakomybės, nustatytos naujos nacionalinių vyriausybių bendradarbiavimo formos – taip buvo įsteigta Europos Sąjunga. Šiuo metu ES narystės paraiškas yra pateikusios septynios šalys, kurios dar nėra narės:  Kroatija - stojančioji šalis;  Keturios oficialios šalys kandidatės (Makedonija, Islandija, Juodkalnija, Turkija);  Albanija ir Serbija, kurioms dar nesuteiktas oficialus šalių kandidačių statusas.
 • 5. ES valstybės narės Belgija 1957 m. 16. Čekija 2004 m. 2. Italija 1957 m. 17. Estija 2004 m. 3. Liuksemburgas 1957 m. 18. Kipras 2004 m. 4. Nyderlandai 1 957 m. 19. Latvija 2004 m. 5. Prancūzija 1957 m. 20. Lenkija 2004 m. 6. Vokietija 1957 m. 21. Lietuva 2004 m. 7. Airija 1973 m. 22. Malta 2004 m. 8. Danija 1973 m. 23. Slovakija 2004 m. 9. Jungtinė Karalystė 1973 m.24. Slovėnija 2004 m. 10. Graikija 1981 m. 25. Vengrija 2004 m. 11. Ispanija 1986 m. 26. Bulgarija 2007 m. 12. Portugalija 1986 m. 27. Rumunija 2007 m. 13. Austrija 1995 m. 14. Suomija 1995 m. 15. Švedija 1995 m. 1.
 • 6.  Dėl politinių ir istorinių priežasčių Vokietija įstojo į ES du kartus: Vakarų Vokietija yra viena ES įkūrėjų ir priklausė jos pirmtakei Europos anglių ir plieno bendrijai nuo 1951 m., o Rytų Vokietija prisijungė tik 1990 m., po Vokietijos susivienijimo. Nuo to laiko ši šalis vykdė  griežtą taupymo ir reformų politiką ir dabar yra didžiausia ekonomika ES pagal BVP (TVF, 2010). ES nuolat auga ir plečiasi.Tačiau kartą ji yra ir sumažėjusi – 1986 m. atsiskyrė autonomiją turinti Danijos dalis Grenlandija. Vis dėlto tai nebuvo didelė netektis, mat ES ekonomika sumažėjo vos 1,45 milijonų eurų BVP (CIA World Factbook, 2010).
 • 7. Ar Europos Sąjunga didelė? Europos Sąjungos teritorija užima daugiau kaip keturis milijonus kvadratinių kilometrų (4,324,782 km2 ). Pasaulio žemėlapyje tai nėra didelis plotas, tačiau tai– net 27 valstybės. Jos labai įvairaus dydžio, Prancūzija – didžiausia, o Malta – mažiausia.
 • 8. Valstybių narių plotas, tūkst. kv. km Šaltinis: http://www.uni-ulm.de/
 • 9. Kiek žmonių gyvena Europos Sąjungoje?  Europos Sąjungos gyventojų – 503 milijonai; pagal gyventojų skaičių ji yra trečia pasaulyje po Kinijos ir Indijos. Europos gyventojų daugėja dėl: 1. Natūralaus gyventojų prieaugio (t.y. daugiau gyventojų gimsta nei miršta); 2. Migracijos saldo (t.y. gyventi į ES atvyksta daugiau žmonių nei išvyksta).  2009-aisiais atlikto tyrimo duomenimis, mažiausiai europiečių arti skurdo ribos yra Čekijoje (8,6%), Slovakijoje (11%) ir Olandijoje (11,2%). Tuo pat metu daugiausi gyventojų arti skurdo ribos yra Latvijoje (25,7%), Rumunijoje (22,4%) ir Bulgarijoje (21,8%).
 • 10. ES tarp didžiausių pasaulio populiacijų Šalis Populiacija Pasaulio populiacijos dalis Kinija 1,354,040,000 19.17% Indija 1,210,193,422 17.13 % ES 503,492,041 7,12 % JAV 315,271,000 4.46 % Šaltinis:The worldfactbook.com
 • 12. ES institucijų sistemos unikalumas: ES bendruosius prioritetus nustato Europos Vadovų Taryba, kurios susitikimuose susirenka nacionaliniai ir ES lygmens vadovai;  ES piliečiams atstovauja tiesiogiai išrinkti Europos Parlamento nariai;  visos ES interesus gina Europos Komisija, kurios narius paskiria šalių vyriausybės;  vyriausybės savo šalių interesus gina Europos Sąjungos Taryboje.  ES institucijos ir kitos įstaigos
 • 13. EUROPOS SĄJUNGOS  Visiems ES piliečiams pilietybė PILIEČIAI IR JŲ TEISĖS suteikia:  ES pilietybė – tai piliečio ir  – teisę laisvai judėti ir apsigyventi Europos Sąjungos santykis, kurį valstybių narių teritorijoje; apibrėžia piliečio teisės, pareigos  – teisę balsuoti ir būti kandidatais ir politinis aktyvumas. Europos Parlamento ir vietos savivaldos rinkimuose valstybėje  narėje, kurioje jie gyvena, tomis pačiomis sąlygomis kaip tos valstybės piliečiai;  – teisę pateikti peticijas Europos Parlamentui ;  – teisę rašyti bet kuriai Bendrijos institucijai ar įstaigai vienos iš valstybių narių kalba ir gauti atsakymą ta pačia kalba;  – teisę susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ir kt. Žinokite savo teises. Naudokite savo teises!
 • 14.  Euru kasdien naudojasi apie 332 mln. europiečių. Piniginis vienetas
 • 15. Kada atsirado euras? Euras yra bendra valiuta, įvesta (šiuo metu) 17 Europos Sąjungos valstybių narių, kurios visos kartu sudaro euro zoną. Euro įvedimas 1999 m. buvo svarbus žingsnis Europos integracijos procese.  Kaip atrodė euras 1999 m.? Pirmiausia euras buvo įvestas kaip virtuali valiuta, naudojama mokėjimams ne grynaisiais pinigais atlikti ir apskaitos tikslais.  Kurios šalys nenori įsivesti euro? Dvi šalys (Danija ir Jungtinė Karalystė) susitarė dėl išimtinių Sutarties sąlygų, pagal kurias jos nedalyvauja šiame procese.  Piniginis vienetas
 • 16. Metai Šalys 1999 m. Belgija,Vokietija,Airija, Ispanija,Prancūzija,Italija,Liuksemburgas, Nyderlandai,Austrija,Portugalija,Suomija 2001 m. Graikija 2002 m. - PRADEDAMI NAUDOTI EURŲ BANKNOTAI IR MONETOS 2007 m. Slovėnija 2008 m. Kipras,Malta 2009 m. Slovakija 2011 m. Estija Šaltinis:europa.eu KURIOS ŠALYS ĮSIVEDĖ EURĄ? KADA?
 • 17. Neigiami aspektai Teigiami aspektai       Euras – stabili valiuta, pasižyminti maža infliacija ir mažomis palūkanų normomis; Didėja kainų skaidrumas; Išvengiama valiutų keitimo sąnaudų; Sudaromos palankesnės sąlygos tarptautinei prekybai; Bendra valiuta mažina riziką (nebekyla problemu dėl valiutų kursų neapibrėžtumo); Finansinė drausmė ir kt.  Vienkartinės išlaidos dėl euro įvedimo – ES pareigūnų nuomone, euro įvedimo išlaidos šalies ekonomikos mastu gali sudaryti 0,5 % BVP.  Galimas prekių ir paslaugų kainų kilimas - euro įvedimą daugelis ES šalių senbuvių suvokė kaip veiksnį gerokai padidinusį infliaciją ir kt. Ar euras mums reikalingas!?
 • 18. Keli faktai apie ES 1. ES yra 23 oficialiosios kalbos. ES gyventojai gali susipažinti su visais ES dokumentais savo šalies oficialiąja kalba. 2. Liuksemburgas garsėja didžiausiu pasaulyje BVP vienam gyventojui. 3. Nors Nyderlandai užima vos 0,008% pasaulio teritorijos, jie užima trečiąją vietą pasaulyje pagal žemės ūkio produktų eksportą. 4. Olandai – vieni garsiausių pasaulio išradėjų – būtent jie sukūrė mikroskopą (1590), dirbtinį inkstą (1943) ir kompaktinį diską (1979). 5. Jaunimas sudaro apie penktadalį Europos Sąjungos populiacijos. Mažiausiu jaunimo nedarbu pasižymi Danija ir Nyderlandai: iš 25–29 metų amžiaus jaunuolių šiose šalyse darbo neranda vos 4% ir 3%.
 • 19. Keli faktai apie ES 6. 2010-ųjų „Eurostat“ ataskaita rodo, kad dėl krizės sumažėjo dalis mokesčių. Ne vienerius metus mažėję įmonių pelno mokesčių tarifų vidurkis ES pasiekė 23,2 % (1995 m. jis buvo 35,3 %). 7. ES himnui pasirinkta 1823 m. Ludwigo van Beethoveno sukurtos Devintosios simfonijos „Odė džiaugsmui“, kurią jis parašė pagal Friedricho von Schillerio 1785 m. sukurtas eiles. 8. Euro ženklą (€) išrinko Europos Komisija. Finaliniame rinkimų etape buvo pateikti du ženklų variantai. Išrinktą ženklą sukūrė belgų dizaineris Alain Billiet. Šis ženklas kildinamas iš graikų abėcėlės raidės epsilon (ϵ). Dvi ženklą kertančios gulsčios linijos simbolizuoja Europos ir euro stabilumą.
 • 20. ES devizas  „Suvienijusi įvairovę“ –  Juo pažymima, kad europiečiai susibūrė į Europos Sąjungą siekdami taikos bei gerovės ir kartu praturtino vieni kitus kultūrų, tradicijų bei kalbų gausa. tai Europos Sąjungos devizas, pradėtas naudoti nuo 2000 m. “The European Union is the world's most successful invention for advancing peace” John Bruton, Irish politician ES vėliava Europos Sąjungos vėliavoje vaizduojama 12 apskritimu išsidėsčiusių auksinių žvaigždžių mėlyname fone. Žvaigždės simbolizuoja Europos tautų vienybės, solidarumo ir darnos idealus.  Žvaigždžių skaičius neturi nieko bandra su valstybių narių skaičiumi, bet apskritimas simbolizuoja vienybę. 
 • 21. IŠVADOS EUROPOS SĄJUNGA 503 000 000 žmonių 27 valstybės 1 valiuta – euras Gerai tai ar blogai,parodys laikas... 4,324,782 km2
 • 25. KARTOJIMO KLAUSIMAI: 1) Užpildykite lentelę: Plotas 4,324,782 km2 Gyventojai 503 000 000 žmonių Valstybių narių sk. Piniginis vienetas
 • 26. KARTOJIMO KLAUSIMAI: 1) Užpildykite lentelę: Plotas 4,324,782 km2 Gyventojai 503 000 000 žmonių Valstybių narių sk. Piniginis vienetas
 • 27. KARTOJIMO KLAUSIMAI: 1) Užpildykite lentelę: Plotas 4,324,782 km2 Gyventojai 503 000 000 žmonių Valstybių narių sk. 27 narės Piniginis vienetas
 • 28. KARTOJIMO KLAUSIMAI: 1) Užpildykite lentelę: Plotas 4,324,782 km2 Gyventojai 503 000 000 žmonių Valstybių narių sk. 27 narės Piniginis vienetas euras
 • 29. KARTOJIMO KLAUSIMAI: 2)           Kurios šalys NĖRA ES narės? Slovėnija Malta Švedija Kroatija Portugalija Nyderlandai Makedonija Rumunija Islandija Italija
 • 30. KARTOJIMO KLAUSIMAI: 2)    Kurios šalys NĖRA ES narės? Slovėnija Malta Švedija    Portugalija Nyderlandai   Makedonija Rumunija   Kroatija Italija Islandija
 • 32. KARTOJIMO KLAUSIMAI: 3) Kas sudaro Eurosistemą? Euro sistema ECB (1) Eurą įsivedusių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (17)
 • 33. KARTOJIMO KLAUSIMAI: 4) Kada euro banknotų ir monetų „gimimo” diena?
 • 34. KARTOJIMO KLAUSIMAI: 4) Kada euro banknotų ir monetų „gimimo” diena? 2002 m. sausio 1 d.
 • 35. KARTOJIMO KLAUSIMAI: 5) Vienas pagrindinių ES principų – laisvas… ?
 • 36. KARTOJIMO KLAUSIMAI: 5) Vienas pagrindinių ES principų – laisvas… ? … žmonių, prekių ir paslaugų, kapitalo judėjimas.
 • 38. Literatūros sąrašas 1. 2. 3. 4. 5. 6. Junevičius A. Europos Sąjunga: istoriniai, politiniai, teisiniai aspektai. – Kaunas, 1999/ Navickas V. Europos Sąjungos rinkų ypatumai. – Kaunas, 2004 Europos Sąjunga. Enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 2003 Europa easy reading corner. http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/en.pdf Europos Sąjungos svetainė.http://europa.eu/abouteu/countries/member-countries/index_lt.htm European Union: Introduction and Overview. http://www.uniulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/mawi.inst.150/lehre/ss11/is p/European_Union_Overview_2011.pdf