Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat politici van de Maffia kunnen leren: een fouete metafoor om te prikkelen

744 views

Published on

Politici hebben een slecht imago omdat het politieke proces ingewikkeld is en vaak onduidelijk. Omdenken over hoe we het politieke proces nieuwe impulsen geven is hard nodig. Deze slidshare presentatie spiegelt het politieke proces omdenkend aan een radicaal ander systeem, dat van De Maffia. Volkomen fout en verwerpelijk, laat dat duidelijk zijn. Toch is het interessant omdat er sterke elementen in zitten die politici zich aan kunnen trekken. Het gepraat bijvoorbeeld over de crisis. Voor de Maffia is dat een non issue. Ze past zich gewoon aan. Zo zijn er meerdere interessante vergelijkingen te maken die alleen bedoeld zijn om te prikkelen.

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Wat politici van de Maffia kunnen leren: een fouete metafoor om te prikkelen

 1. 1. POLITICUS VAN DE ONDERWERELD DON COMMUNIO OF DE ZOEKTOCHT NAAR MANNEN EN VROUWEN VAN EER….
 2. 2. OMDENKEN IN DEVENTER Kijken naar onze werkelijkheid met andere ogen EEN METAFOOR WAT POLITICI VAN DE MAFFIA KUNNEN LEREN…. MaerosePrizzi: Solet's do it. Charley Partanna: With all the lightson? MaerosePrizzi: Yeah. Right here. With all the lightson.
 3. 3. DE MAFFIA HEEFT BEROEPSEER ALS DE MAFFIA ZEGT IETS TE DOEN DAN DOET ZE HET OOK …. DE OVERHEID EN HAAR DIENSTVERLENERS, ZE ZIJN VAAK ONDUIDELIJK IN WAT ZE DOEN: ZOALS DE WIND WAAIT, WAAIT HUN HEMPJE
 4. 4. BEROEPSCODE MAFFIA IS EENVOUDIG EN HELDER AFSPRAAK IS AFSPRAAK VAN TWEE KANTEN NOOIT VOOR TWEEËRLEI UITLEG VATBAAR GEEN WOUD VAN MITSEN OF MAREN, VOORBEHOUDEN, UITZONDERINGEN, ‘MOET IK EVEN AFSTEMMEN’, ‘DAT IS IN STRIJD MET COLLEGEPROGRAMMA’. DAT IS EEN VRAAG VOOR DEN HAAG’, EHH ONS FRACTIESTANDPUNT’ ….
 5. 5. DE MAFFIA FOCUST LEVERT MAATWERK EN WERKT DOELGERICHT RICHT ZICH OP ‘HET PROBLEEM’ EN KNOOPT NIET ALLES AAN ELKAAR DAT IS NAMELIJK SLECHT VOOR DE HANDEL
 6. 6. DE MAFFIA IS PRODUKTGERICHT STREEFT KWALITEIT NA, VOOR HET PRODUKT DAT ZE LEVERT, VOOR HEN DIE ER VAN AFHANKELIJK ZIJN, EN ER VOOR MOETEN BETALEN DOET AKTIEF AAN KLANTENBINDING
 7. 7. WAAR VOOR JE GELD KOOP JE BESCHERMING VAN DE MAFFIA: DAN KRIJG JE BESCHERMING! BEL JE 112 OF EEN OF ANDER LOKET: IK VERBIND U EVEN DOOR (HET ZOU ZO MAAR KUNNEN DAT JE AL DOOD BENT)
 8. 8. DE MAFFIA IS GOEDKOOP EN UITERST HELDER OVER HAAR DIENSTEN EN VOORWAARDEN ‘VRAAGT’ 10-15% VAN JE OMZET KOSTEN OVERHEID EN HAAR DIENSVERLENERS 25-60% 15 % ONLY CASH
 9. 9. DE MAFFIA WIL DAT DE ANDERSUCCESVOL IS ‘HELPT’ JE EEN HANDJE, WANTANDERS KUN JIJ NIET MEER BETALEN VOOR BESCHERMING, DE MAFFIA HOUDT OOK NIET VAN GEDOE EROMHEEN, ZOALS VERANTWOORDING, EVALUATIE, ADMINISTRATIE, ZE REGELT ALLES VIA PRESENTIE
 10. 10. DE MAFFIA IS DIENSTBAAR WIL JE JE EIGEN VEILIGHEID ORGANISEREN DE MAFFIA REGELT ‘MET LIEFDE’ VOOR JOU DE MIDDELEN EN VERWIJST NIET DOOR
 11. 11. MAFFIA DENKT IN KANSEN ONGEVOELIG VOOR CRISIS GROOT AANPASSINGSVERMOGEN, GEZOND VERSTAND, ONTWIKKELT - EN ZET TALENT IN, ONAFHANKELIJK, STAAT ALTIJD HAAR MANNETJE, GENERALISTEN, ZE KUNNEN ALLES REGELEN
 12. 12. HOE WORD JE POLITICUS VAN DE ONDERWERELD? JE WILT ERGENS BIJHOREN (MAFFIA BEGON OOIT MET HET BESCHERMEN VAN ARME MENSEN TEGEN RIJKE OVERHEERSERS VAN BUITEN) HOOR JE ERBIJ DAN ZET JE JE ER OOK VOOR IN DE MAFFIA = PARTICIPATIESAMENLEVING
 13. 13. NIET ZOMAAR… STELT WEL EEN NORM CONTROLEERT OP LEVENSWIJZE EN GEDRAG, NIET OP DIPLOMA’S, MAAR OP ‘TALENT’ JE LEIDT GEEN LOSBANDIG LEVEN ZOALS GOK- OF DRUGVERSLAAFD EEN SENIOR BEGELEIDER ZOEKT JOUW GRENZEN OP EN STELT JE OP DE PROEF JIJ VOERT SUCCESVOL EEN MOEILIJK KARWEI UIT
 14. 14. EEN POLITICUS VAN DE ONDERWERELD OPEREERT ONZICHTBAAR MAAR IS ALOM AANWEZIG OMGEVING HOUDT AUTOMATISCH REKENING MET JE BESTAAN JIJ WORDT NOOIT GEMINACHT
 15. 15. WAAROM DEZEFOUTE METAFOOR? OVER ‘BEDENKELIJKE DOORZETTINGSMACHT’ POLITIEK VAAK TE VEEL MET ZICHZELF BEZIG, WEINIG ZELFBEWUST, VAAG IMAGO, TE WEINIG ZICHTBAAR, ONDUIDELIJK, GRILLIG EN DAARDOOR SNEL OVER HET HOOFD TE ZIEN OF INWISSELBAAR
 16. 16. LEUN NIET KLAKKELOOS IN DE WERKELIJKHEID VAN JE VOORGANGERS TOON LEF! CREËER OOK EEN EIGEN WERELD ONTWIKKEL JE POLITIEK TALENT MET EEN MEESTERPROEF EEN VIJFDE VAN JE RAADSWERK DOE JIJ ANDERS WAARBIJ JIJ DE REGIE VOERT OVER JOUW PROJECT: DE STAD IS AHW BEREID TOT EEN MOORD OM BIJ JOUW PROJECT TE HOREN
 17. 17. WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET JE VERKOOPT GEEN PROCES, JE VERKOOPT EEN OPLOSSING, JE VERKOOPT JEZELF, LINKSOM, RECHTSOM EN DOELGERICHT, JE BENT ICONISCH HERKENBAAR, JE WORDT MET RESPECT BEHANDELD ZOALS DE MAFFIA
 18. 18. MAAK POLITIEK SPANNEND BLIJF ALERT ALTIJD IN BEWEGING CREËER JE EIGEN ADRENALINERUSH ZIE KANSEN, HET SPEELVELD IS VEEL GROTER DAN HET GEMEENTEHUIS, ER ZIJN MEER SPELERS DIE VAN JE DIENSTEN GEBRUIK KUNNEN MAKEN, ZOEK ZE OP, REAGEER PRO-ACTIEF NET ZOALS DE MAFFIA
 19. 19. ZORG DAT NIEMAND OM JE HEEN KAN LEG AF EN TOE JE BENEN OP TAFEL OM MET JE CLAN TE BESPREKEN HOE JE HANDEL ZICH ONTWIKKELT. DE KUNST IS OM ONZICHTBAAR TE OPEREREN ALS IN DE ONDERWERELD, MAAR IEDEREEN WEET DAT JIJ ER BENT OF HOUDT REKENING MET JOUW INBRENG
 20. 20. DEVENTER KIEZERS, LATEN WE SAMEN POLITIEKOMDENKEN MET EEN OPEN BLIK, RELATIVERING, NUCHTERHEID EN HUMOR. DOOR DOELGERICHT EN LANDELIJK SPRAAKMAKEND AAN DE TOEKOMST VAN DEVENTER TE WERKEN MARIEN VAN SCHIJNDEL JIJ BENT DEVENTER LIJST 13

×