Virtual reality

272 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Virtual reality

  1. 1. Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Virtuální realita Seminární práce k předmětu Kurz práce s informacemiAutor: Marie LemonováUČO: 400420Typ studia: prezenčníRočník: 2. RočníkPočet znaků: 5 100 Brno
  2. 2. ArgumentaceStudiji obor informační studia a knihovnictví, a proto jsem se rozhodla zpracovat témavirtuální realita. Virtualita je v dnešní době velmi diskutovanou a důležitou otázkou, kteráovlivňuje celý svět. Virtuální realita je v našem oboru jedna nejhlavnějších oblastí studia.Zvolit téma bylo pro mě velmi jednoduché, již určitou dobu se o virtuální realitu zajímám.AnotaceVe své seminární práci zmiňuji základní informace o virtuálním světě, aby čtenář získat určitývhled do oblasti a mohl jsi udělat vlastní názor. Práce je rozložena do několika hlavníchoblastí a to na: hlavní pilíře virtuálního světa, stupně a druhy virtuálních světů a využitívirtuální reality v praxi. Na začátku práce popisuji různá dělení virtuální reality a na koncise zabývám využitím v praxi.Klíčová slova: virtuální realita, počítačové hry, simulace, síť, uživatelé
  3. 3. Virtuální realitaDefinice virtuální reality se různí a odvíjí se i od prostředí, které se ho snažívyužívat/aplikovat.V roce 1990 tvrdil Raph Koster, že virtuální svět je „prostorové zobrazení trvalého virtuálníhoprostředí, které může pociťovat mnoho účastníků najednou, a kteří jsou zastoupeni v prostoruskrze avatary". V roce 2008 definuje Mark W. Bell virtuální svět jako "synchronní,perzistentní síť lidí reprezentovaných avatary, která je podporována počítačovou sítí". 1Podle B. Brdličky virtuální realita (VR) představuje vše, co neexistuje reálně, ale je určitýmzpůsobem simulováno elektronickými médii. Jedná se o uživatelské rozhraní, jehož cílemje pokud možno co nejvíce přiblížit počítačové prostředí skutečnosti tak, jak ji zachycují našesmysly. 21. Hlavní pilíře virtuálního světaVirtuální svět se skládá z několika hlavních pilířů. Synchronicita - Nejde jen o to, že virtuální svět je primárně postaven na synchronní komunikaci. Důležité je především to, že existuje jakýsi "společný čas" jenž, umožňuje hromadné skupinové aktivity a další koordinované společenské aktivity. Perzistentní svět - Virtuální svět nemůže být pozastaven, nýbrž existuje a funguje nadále i poté, co ho účastník opustil. Účastníci jsou tedy členy dynamické komunity. Síť lidí - Ačkoli se hovoří o virtuálním světě, jádrem jsou vždy reální lidé, kteří vytvářejí reálné sociální prostředí. Reprezentace pomocí avatarů - Skuteční lidé jsou ve virtuální světe zastoupeni pomocí avatarů či agentů, kteří mohou nabývat různých podob. Avatar je pak tím, kdo jakoby „žije"v onom virtuálním světě, kdo se v něm pohybuje a jedná. Síť počítačů - Důležitým prvkem je pak samozřejmě to, že celý virtuální svět existuje v rámci počítačové sítě.31 BELL, Mark W. Toward a Definition of "Virtual Worlds". Journal of Virtual Worlds Research.2008, vol.1. no. 1, str. 1-5.2 BRDIČKA, B. Interaktivní tabule ve výuce (online). Bobrův pomocník, 1995. URL:http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/ucspoc/virtreal.htm, 25. 12. 20123 BELL, Mark W. Toward a Definition of "Virtual Worlds". Journal of Virtual Worlds Research.2008, vol. 1. no. 1, str. 1-5.
  4. 4. 2. Virtuální světy rozlišujeme do několika stupňů Pasivní aplikacePracují podobně jako klasický film. Toto prostředí lze vidět i slyšet, není však možné hožádným způsobem ovlivňovat. Příkladem může být představení stereoskopického 3D filmu.Při vytváření 3D filmu máme kamery vedle sebe a každá má svůj vlastní pásek. V kiněse potom promítají oba pásky najednou ze dvou promítaček vedle sebe (pod sebou). Pravýa levý obraz je od sebe odlišen horizontálním a vertikálním vlněním, které zase rozdělí filtr nabrýlích, většinou papírových. Tato metoda je levná, sledovat film může velké množství lidí,ale potřebujete dvě promítačky a speciální plátno. Aktivní aplikaceToto prostředí, lze vidět, slyšet, je možné se v něm i pohybovat a libovolně ho zkoumatze všech stran, není však možné jej jakkoliv modifikovat. Nelze přemisťovat předmětyči manipulovat s objekty. 4 Mezi aktivní aplikace můžeme zařadit i 3D film nebo simulacev leteckých trenažérech.V České republice již není problém se s leteckými trenažéry setkat. Dokonce se i vývojemsoftwaru a simulačních programů pro letecké trenažéry, řídící jednotky a snímače zabýváčeská společnost Alfasim.V současné době nabízí letecký simulační software Alfasim FS 2010, který je již pátou řadoutohoto programu a uživatelům poskytuje mimořádně přehledné a rychlé ovládání. Použitímsatelitních dat nabízí zákazníkovi možnost realizovat letecký výcvik v jeho geografickéoblasti. Software Alfasim FS 2010 dále umožňuje provádět nácvik simulovaných technickýchzávad, mimořádných a nouzových situací. Mimo jiné nabízí 60 výcvikových letišť z celéhosvěta, která byla vyvinuta pro systematický a plnohodnotný pilotní výcvik. Samozřejmostízůstává také vývoj letišť na přání zákazníka, modelování letových situací či nových3D objektů. Další novinkou je aktualizovaný dynamický letový provoz a rozšířený výcvikskupinových letů. Interaktivní aplikaceToto prostředí má všechny charakteristiky aktivních aplikací, navíc je možné prostředíi modifikovat. Je možné brát virtuální předměty do ruky, přemisťovat je, pracovat4 BRDIČKA, B. Interaktivní tabule ve výuce (online). Bobrův pomocník, 1995. URL:http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/ucspoc/virtreal.htm, 25. 12. 2012
  5. 5. s virtuálními nástroji apod. Příkladem může být virtuální cvičná operace5, kterou může lékařopakovaně uskutečnit na modelu určitého orgánu. 63. Druhy virtuálních světů Na hru orientované virtuální světy, které obvykle mají předdefinované "virtuální kultury" Otevřená kultura virtuálních světů (open culture virtual worlds), které jsou nejpřitažlivější právě pro vzdělávací účely i pro vytváření komunit majících stejné zájmy a aktivity v reálném světě. „Dobrým příkladem je aktivní komunita pedagogů v reálném světě, kteří využívají Second Life pro podporu a rozšíření své akademické činnosti." 74. Využití virtuální reality v praxiVirtuální realita má velké předpoklady pro využití v mnoha oborech. Ať už jde o výcvik, nebopouhou zábavu. VR našla své uplatnění např. také:  V lékařství se využívají prostorové modely orgánů nebo celého těla. Ty se získávají pomocí počítačové tomografie.  Ve sportu VR slouží k dokonalému vytrénování správného pohybu a techniky.  V konstrukci je výhodou už práce ve třech rozměrech jako je CAD, VR přidává možnost prohlédnout si interiéry staveb, vnitřek automobilů, atd.  V armádě je pro VR realitu typický příklad simulátor létání který je i přes velké pořizovací náklady o mnoho úspornější než skutečný let.  A samozřejmě v zábavě má VR velký podíl.5 Video se simulovanou operací můžete shlédnout na http://www.youtube.com/watch?v=6ccX4MzQ2Lc, 25. 12.20126 BRDIČKA, B. Interaktivní tabule ve výuce (online). Bobrův pomocník, 1995. URL:http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/ucspoc/virtreal.htm, 25. 12. 20127 FRANCESCHI, Katherine - LEE, Ron ald M. - ZANAKIS, Stelios H. Engaging Group E-Learning in VirtualWorlds. Journal of Management Information Systems [online]. 2009, vol. 26, no. 1, str. 73-100.
  6. 6. Zdroje1) BRDIČKA, B. Interaktivní tabule ve výuce (online). Bobrův pomocník, 1995. URL:http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/ucspoc/virtreal.htm, 25. 12. 2012  Odborný text vytvořený katedrou informačních technologií a technické výchovy  Informace jsou přesné a objektivní  Text je staršího data, ale objektivní a přesné informace  text je určen obyčejným laikům, aby pochopili základy této oblasti, ale je zpracovaný na vysoké úrovni  Autor je z odborníkem v této oblasti  informace jsou velmi přehledné2) BELL, Mark W. Toward a Definition of "Virtual Worlds". Journal of Virtual WorldsResearch. 2008, vol.1. no. 1, str. 1-5.  odborný časopis  autor je odborníkem z oboru  text je určen pro odborné čtenáře, kteří se již v tématu nějakou dobu pohybují  článek je v anglickém jazyce = předpokládá se, že čtenář má určitou úroveň anglického jazyka  text je propracovaný, aktuální, obsahuje nové myšlenky a poznatky3) 3D technologie - http://cinemo.cz/3d-technologie, 25. 12. 2012  článek obsahuje základní informace o vzniku 3D obrazu  článek je aktuální  autor se již několik let zabývá 3D technologiemi  text je přehledný, doplněn o obrázky  článek je určen pro čtenáře na internetu - má velkou čtivost
  7. 7. Obrázek

×