Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etika ng mananaliksik

28,520 views

Published on

Katangian ng mananaliksik- Filipino

Published in: Education
 • Be the first to comment

Etika ng mananaliksik

 1. 1. Mariel T. Bagsic TAGA-ULAT ETIKA NG MANANALIKSIK PAGTUKOY AT PAGLILIMITA NG PAKSA
 2. 2. Katapatan  Maging matapat sa pag-uulat ng mga datos at kinalabasan ng pananaliksik, metodo at pamamaraang pampananaliksik, at maging sa paglalathala.
 3. 3. Obhektibo  Tignan ang gawaing pananaliksik nang may pagpapahalaga sa katotohanan batay sa datos na nakalap at hindi tinitignan ang personal na damdamin at pananaw.
 4. 4. May integridad  Gawin ang gawaing pananaliksik sa tawag ng pagtulong sa kapwa at paggalugad ng katotohanan para maunawaan ang karunungan na nais malaman at maunawaan.
 5. 5. Pagiging maingat  Panatilihin ang kasinupan ng mga tala (records) ng gawain tulad ng pangangalap ng mga datos, disenyong pampananaliksik, at maging ang mga liham pangkomunikasyong ipinalalabas.
 6. 6. Openness  Maging bukas sa pagbabahagi ng mga datos, resulta, ideya, kagamitan at pinagkukunan. Maging handa sa mga puna (kritisismo) at bagong ideya.
 7. 7. Igalang ang intelektuwal na kakanyahan (Intellectual Property)  Bigyang respeto ang mga taong unang nakaisip ng ideya, disenyo, pamamaraan o metodo ng pananaliksik na ginagamit.
 8. 8. kompidensiyalidad  Laging proteksyunan ang mga pinagkukunan ng datos, (resources), mga liham pangkomunikasyong ginamit, mga tala (records) na nakuha mula sa iba’t ibang institusyon at lalo’t higit ang impormasyon ng mga respondente.
 9. 9. Sosyal na Gampanin  Gamitin ang gawaing pananaliksik para isulong ang higit na kabutihan para sa lahat na magbubunga ng pagbabagong makabuluhan, gayundin upang lalong makatulong sa kapwa.
 10. 10. Huwag magdidiskrimina  Huwag magsagawa ng pananaliksik na magbubunga ng diskriminasyon sa kapwa. Ituring na magkakapantay bilang tao ang mga tao.
 11. 11. kagalingan  Panatilihin ang propesyonal na kagalingan sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral.  Hindi nagtatapos ang gawaing pananaliksik kapag nakapaglathala na.
 12. 12. Bigyang proteksyon ang pagkatao  Bigyang halaga ang pagbibigay proteksyon sa nararamdaman at iniisip. Maging ang kalagayang panlipunan ay dapat ding bigyang pansin upang maiwasang makasakit ng pagkatao.
 13. 13. PAGTUKOY AT PAGLILIMITA NG PAKSA
 14. 14. 1.Sarili  Pangunahing kaakibat ng pagtingin sa sarili bilang hanguan ng paksang pampapananaliksik ang mga sariling karanasan ng mananaliksik.
 15. 15. 2.Radyo, Telebisyon at Cable TV  Maaari ring hanguan ang mga programang napapanood at napapakinggan, lalo na ang mga programang pangkaalaman (educational), balita talkshows, variety shows, pampalakasan at iba pa.
 16. 16. 3.Pahayagan at Magasin  Kabilang sa tinatawag na traymidya. Isa sa mabisang sangay ng komunikasyon na nakakaabot sa mga tao para maghatid ng mga napapanahong balita at mga kapaki-pakinabang na impormasyon.
 17. 17. 4.Otoridad, Kaibigan at Guro  Ang maituturing na ikatlong tao proseso ng komunikasyon ay maaaring maging epektibo ring hanguan ng paksa.
 18. 18. 5. Internet  Ang internet ay maituturing na pinakamadali, mabilis, at may malawak na paraan ng paghahanap ng paksa bunga ng mga websites na tumutugon sa iba’t ibang interes ng mga nananaliksik.
 19. 19. 6. Aklat  Tradisyunal na maituturing subalit pinaka mabisang hanguan ito sa pagbuo ng paksa.
 20. 20. 7. Larangang kinabibilangan  Bukod sa pagiging praktikal nito ay maaaring makatulong ito sa espesyalisyon ng mananaliksik.

×