Social Schools (1)

367 views

Published on

Voor meer informatie kijk op www.socialschools.nl

Social Schools is hét communicatie-platform dat betekenisvolle communicatie faciliteert tussen school, ouder en kind. Social Schools is innovatief en gebruikt principes van Social Media om betrokkenheid en beleving bij het leerproces van het kind te vergroten.

Social Schools biedt een veilige omgeving waar kinderen worden gestimuleerd om op een leuke manier vertrouwd te raken met de digitale wereld waarin wij leven. Social Schools biedt daarbij een betaalbaar alternatief voor scholen om een professionele website te creëren. Hierop kan de school ook gebruik maken van de ‘user generated content’ uit de sociale omgeving.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social Schools (1)

 1. 1. .Leuk om te weten...
 2. 2. Social SchoolsSocial Schools stelt ouders enschool in staat om kinderenbinnen een veilige omgevingmediawijs te worden.De wereld van morgen begint bij goed onderwijs.Jonathan StolkMet onderwijs begeleidt onze maatschappij de kinderen van vandaag naar wereldburgerschap.De digitale wereld is integraal onderdeel van onze maatschappij geworden. Het is van grootbelang dat kinderen leren wat je wel, en niet kunt doen online. Wat wel en niet gevaarlijk is enhoe je je online gedraagt.
 3. 3. Oudersbetrekken bijde educatie vanhun kinderen
 4. 4. Onze overtuiging:OuderbetrokkenheidBetrokkenheid van ouders stopt niet bij de voordeur vande schoolJonathan StolkWij maken het voor ouders mogelijk om in het klaslokaal mee te kijken, mee te denken,en deelgenoot te worden van de dagelijkse gang van zaken in de klas.Al onze oplossingen zijn volledig geinspireerd op betekenisvolle communicatie tussenouder, school en kind.
 5. 5. ● Wij verlagen drempels door een eenvoudige interactie die voor iedereensnel en eenvoudig te leren is. Toegankelijkheid is ons streven.● Wij bieden leerkrachten en de school de mogelijkheid om tecommuniceren met ouders en belangrijke zaken direct onder de aandachtte brengen. Dit kan via het berichten-overzicht, e-mail en zelfs mobiel dooreen push-bericht te sturen.● Leerkrachten en beheerders van een groep kunnen berichten uitlichten.Dat kan richting de publieke website, een wekelijkse e-mail-nieuwsbrief(die geen extra werk vergt), of binnen de klas of groep.● Wij kunnen fors kosten besparen door uw website zonder meerprijs tevervangen en daarmee een levende website te creëren die uw toekomstigeklant optimaal online informeert.Hoe wij dit waarmaken:Ouderbetrokkenheid
 6. 6. Onze slimme toepassingen en functies:OuderbetrokkenheidBerichten uit deklas op de websitekunnen zettenDigitalenieuwsbriefvanuit de schoolDigitalenieuwsbriefvanuit de klas10 minutengesprekkenplannenSnel importerenvan alle data uitLL-volgsysteemAgenda enevenementenkalenderFotoboek samenstellen met leukefotosReageren op fotosen berichtenZien hoe vaak eenbericht bekeken isBerichten leukvinden met eenstickerEen leerling alsjournalist van deweek aanwijzenBericht-typeaangeven met eenkleur: snel teherkennen(bijv. huiswerk)Berichten-overzicht zoalsFacebookOptioneel: Professioneel contentmanagement systeem om de schoolinformatie online te beherenEen persoonlijketijdlijn vooriedereen
 7. 7. Het weer isverslechterd vlakvoor dewerkweek. Neemje regenpak mee!Praktische voorbeelden:OuderbetrokkenheidJuffrouw Loes stuurteen push-berichtnaar alle ouders.Voor de zekerheidzet ze het ook in hetberichten-overzicht.Juffrouw Loesselecteert het berichtom in de nieuwsbriefte zetten.Michael enSuzanne hebbendeze week eenleuk werkstukgeschreven overzweefvliegen.De 10 minutengesprekkenmoetengeplandwordenJuffrouw Loes maakteen evenement aanen nodigt alle oudersuit.Ze kiest de dataen tijdblokken.Ouders kiezeneen tijdstip datvoor hen hetbeste uitkomt.Directeur Wim zieteen leuk bericht overeen bezoek aan dedierentuin op hetberichten-overzichtvan groep 5Wim plaatst hetbericht op depublieke website.
 8. 8. Veiligopgroeien ineen digitalewereld
 9. 9. Onze overtuiging:Veilig opgroeien in de digitale wereldInternet lijkt erg op de echte wereld.Marieke van der ZwanWe laten onze kinderen niet buiten onze directe leefomgeving op straat spelen, maar ze zijnwel meerdere uren per dag, vaak buiten het zicht van de ouders, actief op het wereldwijdeweb.Mediawijsheid is daarom enorm belangrijk, maar heeft nog onvoldoende een rol in hetbasisonderwijs. Kinderen moeten net als in de echte wereld leren wat goed en wat gevaarlijk is,en leren wat wel en niet kan online.Wij geloven dat wij met Social Schools kunnen bijdragen aan de vorming van kinderen. SocialSchools biedt een belangrijk middel aan scholen om kinderen te vormen in de online wereldvan vandaag.Jonathan Stolk - Samen met ouders en school!
 10. 10. ● Wij bieden een omgeving die afgeschermd is van debuitenwereld. De school bepaalt wie toegang heeft, en staataltijd aan het roer.● Met onze oplossing zorgen wij dat online pesten snel wordtopgemerkt en geen verkeerde mensen toegang krijgen tot dekinderen.Hoe wij dit waarmaken:Veilig opgroeien in de digitale wereld
 11. 11. Onze slimme toepassingen en functies:Veilig opgroeien in de digitale wereldBeschermdeonline-omgevingAls journalist aande slag binnen deschoolKwalitatief onlinekind-portfolioGemakkelijkefunctie omgebruikers tebeherenLeuke berichtenpubliceren zodatze op de websitezichtbaar zijnVeilig leren hoesocial mediawerkenVia Kennisnetdirect inloggenzonder losseinloggegevens
 12. 12. Technologiebenutten opentvele deuren
 13. 13. Onze overtuiging:Technologie opent deurenKansrijke wereldburgersJonathan StolkWij geloven dat technologie enorme mogelijkheden biedt voor het onderwijs en demogelijkheden tot ontplooiing van kinderen. Technologie verbindt over grenzen entaalbarrières heen.Social Schools ziet het als haar opgave om nu en in de toekomst educatieve toepassingen vantechnologie te maken die kinderen in staat te stellen zich breed te ontwikkelen tot kansrijkewereldburgers.
 14. 14. ● Wij zetten techniek in om fysieke grenzen te overbruggen. Ouders,professionals en kinderen kunnen samen delen, leren en communiceren.We koppelen Nederlandse en buitenlandse scholen onderling. Zodoorbreken we taal- en cultuur-grenzen.● Met techniek stellen we professionals in staat om samen te werken metleerkrachten op andere scholen. Zo kunnen ze elkaar inspireren enproblemen oplossen.● Met Social Schools kunnenleden van de community los van tijd,plaats en ongeacht het apparaat met elkaardelen, leren en communiceren.Hoe wij dit waarmaken:Technologie opent deurenSocial Schools bracht de basisschool Bright Star Educationin India in contact met de Nederlandse BasisscholenGemeenschap De Vier Windstreken.
 15. 15. Hoe wij dit waarmaken:Technologie opent deurenBright Star Education in India doet mee aan eenonline uitwisselingsprogramma metDe Vier Windstreken.
 16. 16. Onze slimme toepassingen en functies:Technologie opent deurenContact leggenmet buitenlandsescholenWereld-burgerschapstimulerenContact tussenleerlingenversterkenOnline huiswerkinleverenAdopteer eenschoolOnline projectenmet kinderen inandere landenLeren over andereculturen en livecontactonderhoudenToegang tot uniekaudio/videomateriaal viaKennisnetKoppelingen metLVS, Office,Google en BRONMobiele AppFotos up- endownloaden
 17. 17. Leerlingen van deKlas voor deToekomsthebben eenmaquettegemaakt van eennieuw dorpPraktische voorbeelden:Technologie opent deurenMet hunsmartphonesplaatsen ze fotosvan hun werk in hundigitale leerling-portfolio.Henrieke uit Groep 6plaatst fotos en eenverhaal over desneeuwpop die ze in depauze gemaakt heeft inhet berichten-overzichtde Brightstar klas.Groep 6 van dePWA-school en deBrightstar grade 6wisselen verhalenover hun cultuuruitKerstvakantie:De meestergeeft eenhuiswerkopdrachtmeeMeester Keesvraagt de leerlingenvia een sjabloon inWord hunkerstviering tebeschrijven.De leerlingendownloaden hetbestand, vullenhet in, enuploaden hetresultaat naarde meester.Via Social Schoolsstruinen deleerlingen door deNL-beeldbank voorde mooiste musical-clips.Groep 7 doet eenproject overNederlandsemusicals
 18. 18. Praktischeinformatie
 19. 19. ● Iedereen een persoonlijke tijdlijn met relevant nieuws● Online schoolgroepen en klasgroepen aanmaken● Groepen aanmaken voor de MR, Leerkrachten onderbouw of de Toneelgroep leerlingen● Iedereen doet mee met het schrijven van berichten en het reageren daarop; professionals,leerlingen én de ouders● Mobiele push-berichten sturen vanuit de school voor echt urgente zaken (afzeggen sportdag)● Fotos en videos uploaden (ook mobiel) en direct in berichten gebruiken● Huiswerk manager● Evenementen kalender die gesynchroniseerd kan worden met de smartphones van de ouders● 10-minutengesprek-planner● Bestanden delen zoals formulieren, huiswerkopdrachten en rapporten● Automatisch een professionele nieuwsbrief verzenden● Digitaal kind-portfolio● Veilige en stabiele hosting door Social Schools zonder extra kosten● Adressen en contactgegevens bijhouden in je profielpagina● Koppeling met gangbare leerlingvolgsystemen● Fotoboek printen als cadeau voor opas en omasNog even samengevat...
 20. 20. Social Schools koppelt met:
 21. 21. Er valt nog zoveel meer te vertellen......over de mogelijkheden voor uw schoolJonathan StolkDaarom gaan wij graag het gesprek aan.Wij geven zonder kosten of verplichtingen met plezier een demonstratie bij u opschool!Marieke van der Zwan - Bel voor een afspraak naar 088-1001300
 22. 22. Binnen één standaard prijs krijgt u meer dan alleen toegang:● Alle functies van Social Schools● Professionele website of feed voor uw bestaande website met leuke publieke berichten● Professioneel content management systeem● Volledige hostingVoor € 2,56 per leerling per jaar.Aansluitkosten:● Instellen eigen schooldomeinnaam (www.schoolnaam.nl)● Inrichten Database en Server● Training voor ICT-coördinatoren● Workshop voor de leraren● Workshop voor de bestuurders en MR● Workshop OuderavondEenmalig € 5.000,-.Optioneel leveren wij tegen meerprijs:● Extra ondersteuning bij uitrol binnen uw school (offerte)● Website aanpassen aan uw wensenKosten en baten
 23. 23. Wij staan altijd voor u klaarSocial SchoolsVlietweg 17/v2266 KA Leidschendaminfo@socialschools.nlwww.socialschools.nlContactpersoon: Bas de BruinTelefoon 088 - 100 1300 / 06 - 41 50 15 63
 24. 24. Het Social Schools teamNarBasPratikMariekeJos RobertJonathan
 25. 25. Dank voor uw tijd!

×