Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gamechanger | meer resultaat met cocreatie

674 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gamechanger | meer resultaat met cocreatie

  1. 1. Cocreatie adviess, begeleiding en conceptontwikkeling MARIEKE SCHOENMAKER DIRECTEUR GAMECHANGER “ Nederland innovatiever maken. Daar moeten we met z’n allen ons steentje aan bijdragen. DeGamechanger| uitdagingen op het raakvlak van marketing en sociale innovatie hebben mijn passie”. • Het designen van een prototype of Ervaring met bedrijvenAangenaam! concept in cocreatie met eindgebruikers enMijn naam is Marieke Schoenmaker. Ik ben Voor de volgende BtoB en BtoC andere stakeholders.directeur van Gamechanger. Een business ondernemingen heb ik gewerkt: Gericht op organisaties die een visie opinnovatie bureau dat gespecialiseerd is in cocreatie hebben en er een eerstecocreatie advies, begeleiding en • FMCG experiment mee willen doen.conceptontwikkeling. • RetailIn 2008 ben ik dit bedrijf gestart vanuit mijn • Luchtvaart • Ontwikkelen van een cocreatie supportpassie en achtergrond om mijn steentje bij • Transport afdeling die projectteams ondersteunen inte dragen aan Nederland innovatiever te • Zorg te gebruiken cocreatietools, -proces enmaken. Inmiddels werk ik samen met vijf • Onderwijs vaardigheden.toegewijde mensen. Samen met onze • Telecommunicatie Voor organisaties die cocreatie als primairklanten werken we aan hun groei en • Gebiedsontwikkeling proces in hun organisatie willen invoeren.rendement via nieuwe producten, diensten • Maatschappelijk vastgoeden markten. • Advocatuur • Cocreatie ontwikkelprogramma opzetten en uitvoeren, inclusief een assessment en In een persoonlijk gesprek kan ik de cases trainingsprogramma. waar we met klanten in heb samengewerktWat is mijn specialisme? Organisaties die willen veranderen naar een nader toelichten.Onze oplossingen zijn gericht om de wereld cocreatieve organisatie en cocreatie in hetvan de eindgebruiker, partners en DNA van hun cultuur willen implementeren.medewerkers van verschillende afdelingen Nader kennismakenbij elkaar te brengen en samen nieuweproducten, diensten en markten te laten Ervaring telt Niks gaat boven een persoonlijke kennismaking!creëren. Ik bespaar u tijd en kosten door 3 Ruim 20 jaar ervaring op het snijvlak van dekeer zo snel prototypes te ontwikkelen, eindgebruiker, innovatie, marketing, Let’s cocreate!+5% meer resultaat te behalen en 20% service, verkoop, business development en Marieke Schoenmakerminder te verspillen aan ontwikkelkosten. ebusiness. T 31-6.814.300.58 E marieke@gamechanger.nl• In een interactieve workshop van een Klanten die met mij werken willen het spelhalve dag maak ik deelnemers bewust wat veranderen. Omdat daar mijn passie en Neem onderwel eens een kijkje op:zij met cocreatie kunnen. ervaring zit kan ik me goed in hun inleven.Dit is bedoeld voor organisaties die • Gamechanger websitecocreatie aan het verkennen zijn. Vergeleken met de minder professionele • Linkedin cocreator heb ik minder tijd nodig, zicht op • Twitter• Een pressure cooker van één of twee de risico’s en meer mobilisatievermogen • The Next Cocreator Communitydagen om een visie of strategie op om cocreaties van de grond te krijgen. • Blogcocreatie te formuleren. • Whitepaper serie ‘Bouwen van deOrganisaties die ervaring met cocreatie cocreatieve organisatie’willen opdoen maken hier gebruik van.

×