Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Co-creatie case cultuurverandering en ledenbinding

513 views

Published on

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft de ambitie om haar inrichting en werkwijze te moderniseren. Tijdens de Kaderdag is in co-creatie met het bestuur, de directie en 120 kaderleden een belangrijke stap gezet in de richting van de cultuurverandering en ledenbinding die samenhangt met de structuurverandering.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Co-creatie case cultuurverandering en ledenbinding

  1. 1. Ledenbindingineen veranderendeorganisatie PRAKTIJK CASE Interne co-creatie voor cultuurverandering en ledenbinding Uitdaging Het KNGF heeft de ambitie om haar inrichting en werkwijze te moderniseren. Tijdens de Kaderdag is in samenwerking met het bestuur, de directie en 120 kaderleden een eerste stap gezet in de richting van de cultuurverandering en ledenbinding die samenhangt met de structuurverandering. De opbrengst van deze dag was bedoeld als waardevolle verrijking van het veranderproces en de daarin uitgezette plannen. Het was tevens een startpunt om een brug te slaan naar de nieuwe manier van werken. De uitdaging was: het bouwen aan vertrouwen, verbinden door middel van co-creëren. En het fundament en bouwstenen voor de nieuwe vereniging te ontwikkelen. Aanpak Er is gekozen voor een eendaagse Business Accelerator. In co-creatie met de projectgroep van het KNGF werd een programma neergezet waarin in dialoog met elkaar op een creatieve en gestructureerde manier aan de bouwstenen voor de nieuwe vereniging gewerkt kon worden. Om tot goede resultaten te komen was de dag opgebouwd in drie fasen: scan, focus en act. Samen werden antwoorden gevonden op vragen zoals: • Wat betekent de cultuurverandering voor ons? • Hoe komen we dichter bij de leden te staan? • Wat is er nodig om de leden aan ons te binden? • Wat kunnen we leren van anderen en van elkaar? Resultaten Het resultaat van de dag bestaat uit aanbevelingen ofwel bouwstenen voor het verandertraject die door alle betrokkenen in gezamenlijkheid werden gekozen. ‣ Vertrouwen ‣ Herkenbaarheid ‣ Gezamenlijk doel ‣ De waarde van het lidmaatschap ‣ Moderne communicatie ‣ Luisteren ‣ Mijn KNGF Per bouwsteen werd de essentie gedefinieerd, werden de kritische succesfactoren en mogelijke oplossingen benoemd. Tot slot gaven de deelnemers aan hoe zij als individu hieraan gaan bijdragen. “De aanbevelingen die gedaan zijn, zijn van grote waarde voor de toekomst”. Eke Zijlstra - bestuursvoorzitter www.gamechanger.nl

×