Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Co-creatie Broedplaats Thuiszorg die verbindt op 10 November 2010

1,444 views

Published on

Wilt u meedoen aan deze co-creatie en nieuwe business ontwikkelen? Kijk dan verder op deze fluyer en schrijf u in via onze websitie: www. innovatiebroedplaats.com

'Thuiszorg die verbindt' zorgt ervoor om ideeën voor de seniorenmarkt met cliënten, zorginstellingen en zorgondernemers te co-creëren naar succesvolle klantervaringen en bijbehorende concepten.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Co-creatie Broedplaats Thuiszorg die verbindt op 10 November 2010

  1. 1. INNOVATIE BROEDPLAATS 2010 Het gaat er niet om hoeveel ideeën we hebben Het gaat erom hoeveel we ervan realiseren! THUISZORG DIE VERBINDT 10 november 2010 - Belevingscentrum Wolter & Dros - Amersfoort dinsdag 5 oktober 2010 It is not how many ideas you have.
  2. 2. Uitnodiging Broedplaats 10 november THUISZORG DIE VERBINDT samen werken aan innovaties voor de ouderenmarkt Inschrijven Inhoud U kunt zich inschrijven via www.innovatiebroedplaats.com of De trend in de afgelopen jaren is dat ouderen langer zelfstandig contact opnemen met Marieke Schoenmaker: M 06-81430058 of willen blijven wonen. Een van de gevolgen van deze trend is de Han Oei: M 06-33794681 of toenemende vraag naar thuiszorg met bijna 20 procent in de laatste E info@innovatiebroedplaats.com vijf jaar. Dit percentage stijgt ook de komende jaren. Voor senioren en voor iedereen daaromheen is het de uitdaging om de beste preventie en zorg te leveren op de meest efficiënte en effectieve manier. Kosten Thuiszorg die verbindt is een mooie uitdaging om innovaties voor Voor deelnemers uit de zorg en andere non-profit organisaties senioren en dienst- en hulpverleners te implementeren die recht doen bedragen de kosten € 150,- excl. BTW. aan zowel het klant-, medewerker-, en financieel perspectief. Integrale Voor deelnemers uit profit-organisaties bedragen de kosten oplossingen op te schalen die het leven van mensen veraangenaamt, € 495,- excl. BTW. ouderen verbindt met hun omgeving: familie, vrienden, Ouderen nemen kosteloos aan de Broedplaats deel. zorgaanbieders en tegelijkertijd bijdraagt aan een efficiënte De betaling dient uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de bedrijfsvoering. Broedplaats te zijn overgemaakt. Thema’s waaraan met elkaar gewerkt wordt zijn: mobiliteit, zelfregie | Programma zelfzorg, beschikbaarheid, sociale contacten, begeleiding, opschaling Beleef het mee in een middag vol creativiteit, interactie en van innovaties en verblijf innovatie: Inspiratie Voor wie? Marieke Hogendorf, Manager Om tot goede resultaten te komen doen aan de Broedplaats Thuiszorg Belevingscentrum Wolter & Dros die verbindt drie groepen mee: Helma Zijlstra, Directeur Rhijnhuysen 1. Cliënten: ouderen en vertegenwoordigers van ouderen Steven Hanekroot, Directeur Intraphone 2. Zorg: directeuren, zorgverleners en innovatiemanagers uit de Broedplaats thuiszorg, eerstelijn en woonzorg instellingen Co-creatie sessie Thuiszorg die verbindt 3. Innovators: directeuren, innovatie, marketing en contractmanagers die innovaties op de markt brengen passende bij de thema’s Concreet resultaat 3 tot 5 kansen om thuis(zorg) innovaties voor Wilt u eraan bijdragen dat ouderen langer de regie in eigen hand senioren succesvol met elkaar in de markt te houden? Kom dan naar de Broedplaats Thuiszorg die Verbindt! zetten Waar en Wanneer Beleef comfort Belevingscentrum Wolter & Dros, Amsterdamseweg 51d, Amersfoort Een andere kijk op klantervaringen Woensdag 10 november 2010 Van 13.30 uur tot 18.00 uur Partners: Thuiszorg die verbindt is een initiatief van Stichting de InnovatieBroedplaats E info@innovatiebroedplaats.com W www.innovatiebroedplaats.com dinsdag 5 oktober 2010

×