Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga gawaing pang industriya

60,332 views

Published on

Mga Gawaing Pang- Industriya Para sa Maunlad na Pamilya

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mga gawaing pang industriya

 1. 1. Mga Gawaing Pang- industriya
 2. 2. 1.Gawaing Kahoy 2.Gawing Metal 3.Gawaing Elektrisidad 4.Gawaing Pangkamay o Handicraft
 3. 3. 1. Gawaing Kahoy- Marami ang mga kasanayan ang matutunan sa gawaing kahoy na kapaki- pakinabang.Ang pagkakarpentero ay dapat matutunan ng mga mag-aaral hindi lamang sa panghanapbuhay kundi para sa sariling pangangailangan sa tahanan tulad ng pagkukumpuni ng mga sirang upuan, silya, lamesa, bakod at iba pa.
 4. 4. 2. Gawaing Metal – isa sa mga lawak sa Edukasyong Pangkabuhayan na napapanahon sapagkat sa ngayon ay maraming kalat na patapong metal tulad ng mga lata na maaring gamiting muli sa pagbuo ng bagong proyekto tulad ng dust pan, gadgaran, habonera, hahon ng resipi at kwardo. Pagiging LATERO ang hanapbuhay na maaring mapasukan ng isang may kaalaman at kasanayan sa mga gawaing may kaugnay ng metal.
 5. 5. 3. Gawaing Pang-Elektrisidad – ay isa pang mahalagang lawak sa Edukasyong Pangkabuhayan na nangangailangan ng ibayong pag- iingat. Dito makakamit ng mga mag-aaral ang batayang kaalaman at kasanayan tungkol sa elektrisidad, mga kaukulang pag- iingat at mga pangkaligtasang gawi upang makaiwas sa sakuna.
 6. 6. 4. Gawaing Pangkamay o Handicraft- Isang lawak sa gawaing pang-industriya na ginagamit ang mga mapapakinabangan at madekorasyon na kagamitan sa pamamagitan ng mga kamay o sa paggamit ng mga payak na kagamitan. Kadalasang ginagamit din ang katagang ito sa mga tradisyunal na paggawa ng mga produkto.
 7. 7. Mga Halimbawa ng Gawaing Pangkamay o Handicraft ay: -Pamaypay na gawa sa kawayan -Kwintas na gawa sa kabibe -Tsinelas na gawa sa yantok -Vase na gawa sa yantok -Bag na gawa sa abaka
 8. 8. Kahalagahan ng Gawaing Pangkabuhayan o Pang- Industriya Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga gawaing pangkabuhayan ay lubhang mahalaga. Ang isang matagumpay na gawaing pangkabuhayan ay nagsisilbing palagiang hanapbuhay sa pamayanan. Dahit dito, nakatutulong ito upang mabawasan ang mga walang hanapbuhay.
 9. 9. May mga pamilya ring gumagawa ng mga produktong yaring- kamay na sila ay may regular na hanapbuhay. Ito ay nakadaragdag sa kinikita ng pamilya. Nakapamumuhay sila nang maayos at maginhawa. Nasusubok din ang mga pagkamalikhain ng mga kasapi ng pamilya. Higit sa lahat, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kasapi ng mag- anak na maipakita ang pagtutulungan at mainam na pagmamahalan.
 10. 10. Ano ang apat na gawaing pang- industriya?  Gawaing Kahoy  Gawing Metal  Gawaing Elektrisidad  Gawaing Pangkamay o Handicraft Ang pagiging latero ay pwedeng pasukan kung ikaw ay magaling sa gawaing ______________.  Metal Kung ikaw ay magaling sa gawaing kahoy, ikaw ay pwedeng maging _______________.  karpentero
 11. 11. Kung ikaw ay marunong magrecycle at magdesenyo, pwede mong pasukan ang anong industriya o pangkabuhayan?  Gawaing Pangkamay o handicraft Kinakailangan nito ng karagdagang pag- ingat dahil ito ang pinakadelikado sa lahat ng gawaing pang- industriya.  Gawaing Elektrisidad Kung ikaw ay magaling sa pagkukumpuni ng mga sirang bagay bagay na may kaalaman sa kahoy pwede mong pasukan ang industriyang ito.  Gawaing kahoy

×