Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kahulugan ng ekonomiks

105,836 views

Published on

Prepared by mrs. caitor
lesson in ekonomiks 1st grading

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kahulugan ng ekonomiks

 1. 1. Kahulugan ng Ekonomiks Mrs. Maricar C. Caitor Teacher III Muntinlupa National High School
 2. 2. Magbabalita
 3. 3. Pagtapat tapatin. Hanapin sa hanay B ang sagot para sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot. A B 1. Adam Smith a. Rule of nature 2. David Ricardo b. Ama ng Komunismo 3. Thomas Malthus c. Ama ng makabagong ekonomiks 4. Karl Marx d. Tinawag na Father of 5. John Maynard Modern employment Keynes e. Batas ng lumiliit na kapakinabangan f. Nagpanukala nag preventive check at positive check
 4. 4. • Paano nagsimula ang kaisipang ekonomiks?
 5. 5. • Paano naging parte ng ating buhay ang ekonomiks?
 6. 6. Paksa: Kahulugan ng EkonomiksBalangkas ng Aralin:1. Kahulugan ng Ekonomiks2. Ang Ekonomiks bilang isang agham3.Kaugnayan ng Ekonomiks sa ibang agham
 7. 7. • Ano ang ekonomiks?
 8. 8. Ekonomiks• Ang agham ng pag-aaral sa kilos at pagsisikap ng tao sa paraan ng paggamit ng limitadong yaman ng bansa upang matugunan ang tila walang katapusang pangangailangan.
 9. 9. Mahahalagang aspekto sa kahulugan ng ekonomiks Tao Ekonomiks Agham Panlipunan Limitadong YamanWalang katapusangpangangailangan
 10. 10. Siyentipikong pamamaraan1. Pagtukoy o pag -alam sa suliranin2. Pagbibigay ng haypotesis3. Pangangalap ng mahahalagang datos4. Pag aanalisa o eksperimento5. Konklusyon at remendasyon
 11. 11. Kaugnayan ng ekonomiks sa ibang agham. Kasaysayan Agham Pampulitika Kemistri Pisika Biyolohiya
 12. 12. Matematika SosyolohiyaAntropolohiya
 13. 13. • Bakit mahalaga na maunawaan ninyo ang ekonomiks?
 14. 14. Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod.1. Ang agham ng pag-aaral sa kilos at pagsisikap ng tao sa paraan ng paggamit ng limitadong yaman ng bansa upang matugunan ang tila walang katapusang pangangailangan.2. Sistematikong pag-aaral sa pulitika.3. Pag-aaral sa nakaraan.
 15. 15. 4. Pag-aaral ukol sa mga panananim at mga hayop.5. Tumutukoy sa paggamit ng mga numero, istatistiko, mathematical equation, pormula at grap.
 16. 16. Takda1. Anu- ano ang mga saklaw ng ekonomiks?2. Ibigay ang mga dibisyon ng ekonomiks.3. Ipaliwanag ang makroekonomiks at maykroekonomiks.

×