Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Влажни зони

565 views

Published on

2 февруари-ден на влажните зони.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Влажни зони

  1. 1. ПРОЕКТ КОМЕНСКИ 2 0 10 - 2 0 12 “ Управление на околната среда в училище ” 0 5 – 0 9 . 0 3 . 2 0 12A g r u p a m e n t o d e E s c o la s d e P a c o d e A r c o s , P O R TU G A L
  2. 2. Икономика Работни местаПо - мощни Устойчивиикономики източници на живот Хора ПриродаЗдрави хора Разцвет на екосистеми
  3. 3. • информация за туриститеотносно значението навлажните зони• добре управляванитуристически дейности
  4. 4. Местните общностиИкономикатаДивата природаБиоразнообразието
  5. 5. По повод 2 февруари –Световен ден на влажнитезони , се проведоха редицаинициативи в СОУ „НиколаВапцаров ”, градХаджидимово .Учениците представихасвоите презентации завлажните зони в България ,за животните и растенията ,както и начините да гизапазят .
  6. 6. На този ден в нашетоучилище бе организиранасреща с представители наНП „Пирин ”, град Банско иБТС , град София . В неявзеха участие Лили Д e кова– представител от НП„Пирин ” – Банско и ЗорницаРадонова – представителна БТС , град София .

×