Grade Seven Syllabus in Araling Panlipunan

5,567 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • maam can we have a copy of this?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
5,567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Grade Seven Syllabus in Araling Panlipunan

 1. 1. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 0 2014-2015 Maria Victoria O. De Leon Caterina and Giuditta Cittadinin School 2014-2015 Araling Panlipunan 7
 2. 2. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 1 LESSON ESTABLISHED GOALS ENDURING UNDERSTANDING ESSENTIAL QUESTIONS VALUES FORMATION TRANSFER GOALS ASSESSMENT LEARNING ACTIVITIES UNANG MARKAHAN Aralin 1 (5 araw) Mga Sanggunian ng Kasaysayan Ipaliwanag ang kahalagahan ng pag- aaral ng kasaysayan. Kaugnayan ng Kasaysayan sa iba pang disiplinang panlipunan Kahulugan at anyo ng pirmarya at sekundaryang sanggunian Pagkakaiba at limitasyon ng mga uri ng sanggunian Mga kasanayang nalilinang sa pag-aaral ng kasaysayan Pagtukoy sa primary at sekundaryang pinagkunan Pagtukoy sa katotohanan at opinion Pagtukoy sa pagkiling (bias) Mahalaga ang pag-aaral sa kasaysayan sa pag- unlad ng bawat indibidwal at ng bansa. Magmumugkahi ng mga gawaing pangkapaligiran na tutugon sa pagpapanatili at patuloy na pagpapaunlad ng kabihasnang Pilipino Patutunayan ang pagkakaisa ng mga Pilipino bilang iasng bansa ay dahil sa pagpupuyagi nilang wakasan ang kolonyalismong Espanyol Paano natin magagamit ang pag-aaral ng kasaysayan sa pagpapaunlad ng sarili at ng ating bansa? Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa nabuong kabihasnan o kultura ng mga sinaunang Pilipino? Paano natin maipagpapatuloy ang mga pagpapahalagang natutuhan natin sa ating mga ninuno? Paano antin maipapahayag ang pagpapahalaga sa nabuong kabihasnan/kulturang Pilipino? Paano natin mapakikinabangan nang husto ang mga aral na natutuhan natin mula sa karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng Kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan sa paglinang ng sariling kakayahan at pag- unlad ng bansa Naipapaliwanag ang kahulugan ng primary at sekudaryang sanggunian Nakabubuo ng kongklusyon tungkol sa kahalagahan ng primaryang sanggunian sa sariling buhay Nakapagbibigay ng halimbawa ng primaryang sangguniang pangkasaysayan ayon sa uri ng impormasyon Nakabubuo ng heneralisasyon tungkol sa kahalagahan ng primaryang sanggunian sa kasaysayan Nakapagbibigay ng halimbawa ng mga ito mula sa pang araw- araw o sariling buhay Nakatutukoy ng iba- ibang anyo ng Pinag iba-ibang Gawain: Gawain 1: Sumulat ng isang talumpati at bigyang-diin ang kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan. Sabihin kung paano magagamit ito sa pagpapaunlad ng sarili at ng bansa. Gawain 2: Lumikha ng isang tula tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan Gawain 3: Gumawa ng comic strip na magpapahayag kung paano natin magagamit ang pag-aaral ng kasaysayan sa pagpapaunlad ng Pagguhit ng mga bagay at kasanayan sa panahong ito Concept Map Turn and Talk
 3. 3. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 2 Pagbuo ng paghihinuha (inferences), heneralisasyon, at kongklusyon kolonyalismong Espanyol? primaryang sanggunian Naisasakategorya ang iba’t ibang halimbawa ng sanggunian ayon sa uri nito Naipapaliwanag ang pagkakaiba ng mga uri ng sanggunian at ang limitasyon ng bawat isa Natutukoy at naipapaliwanag ang iba’t ibagn primaryang sanggunian tungkol sa sariling buhay Natatasa ang kontribusyon at limitasyon ng bawat sanggunian Nakakukuha ng impormasyon mula sa mga sanggunian Nakahihinuha mula impormasyon Nakapghahambing at nakapag-uugnay ng sari-saring impormasyon mulas a mga sanggunian sarili at ng ating bansa
 4. 4. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 3 Nakagagawa ng buod ng mahalagang impormsyon sa sariling salita Nakasusuri ng mga primaryang sanggunian gamit ang graphic organizer Naipapliliwanag kung paano nabuo ang pagsulat ng kasaysayan Natatalakay kaugnayan ng kasaysayan sa iba pang mga disiplinang panlipunan Ika-21 Siglong Kasanayan: Nakagagamit ng teknolohiya bilang instrumento sa pananaliksik, pagbuo, pagtimbang at paghatid ng impormasyon Napalalawak, nasasala, naanalisa, at nagtataya ang kani-kanilang mga ideya Nausuri kung paanong ang mga bahagi ng
 5. 5. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 4 isang buo ay magkakaugnay para makalikha ng masalimuot na Sistema Aralin 2 (3-5 araw) Mga Sinaunag Pilipino Mabatid ang mga sinaung Pilpino na may sariling kultura, paniniwala, at gawi. Ang ugayan ng tao sa kanyang kapwa tao sa heograpiya ay nagbigay daan sa pagbuo ng sinaunang kabihasnang Pilipino na pinaunlad ng mga karanasan na nagpasalin-salin at naging bahagi ng kasaysayan. Magkakaiba ang anyo, paraan ng pamumuhay, at kagamitan ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Ano ang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa tao at sa heograpiya ay nagbigay daan sa pagbuo ng sinaunang kabihasnang Pilipino na pinaunlad ng mga karanasan ng nakaraan na nagpasalin-salin at naging bahagi ng kasaysayan. Paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa nabuong kabihasnan o kultura ng mga sinaunang Pilipino? Pagmamalaki sa mga sinaunang pamayanan. Naipapalliwanag kung ano ang artifact Natutukoy ang iba- ibang artifact at mga gamit nito sa pang araw-araw na buhay Naipaliliwanag kung bkait ang artifact ay isang primaryang sanggunian Naipapaliliwanag ang ugnayan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Nakikilala ang sanhi at bunga ng mga pagbabagong naganap sa mga sinaunang tao sa Pilipinas Natataya ang mga datos ukol sa katangian ng mga sinaunang tao sa Pilipinas Gawain 1: KWL Chart: -hatiin ang manila paper sa tatlong hanay at lagyan ng mga pamgat na K,W,L. -sa ilalim ng hanay K (know), ipasulat sa mga mag-aaral ang kanilang nalalaman tungkol sa mga sinaunang tao sa Pilipinas. -sa ilalim ng hanay W (want to know), ipasulat sa mga mag-aaral ang nais nilang malaman tungkol sa mga sinaunang tao sa Pilipinas. -sa ilalim ng hanay L (learned), isulat sa mga mag-aaaral ang kanilang mga natutuhan tungkol sa mga sinaunang tao sa Pilipinas. -ipapaskil ng mga mag-aarla ang KWL Chart Reporting Turn and talk
 6. 6. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 5 aknilang ginawang KWL chart. Pag- usapan ang nilalaman nito. Gawain 2: Imaging -hatiin ang klase sa limang pangkat. Bawat paksa: -australopithecus -cagayan man -homo erectus -callao man -tabon man -homo sapiens -ipaguhit at ipalarawan sa mga pangkat ang sinaunang taong nakaatas sa kanila batay sa mga nakalap nilang datos ayon sa kasunduan. Gumawa ng malikhaing paraan ng paglalahad tulad ng essay, rap, tula, skit at awit. -ipapaskil sa mga mag-aaral ang kanilang malikhaing Gawain. -sabihan ang mga mag-aaral na
 7. 7. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 6 tingnan at suriin ang bawat Gawain. -bigyan ang pagkakataon ang mga mag-aaral na magbigay ng kanilang mga komento o karagdagang kaalaman. Aralin 3 (3 araw) Ang Lipunan Noon Maunawaan ang mga kapangyarihan at tungkulin ng pinuno ng pamahalaan. Bigyang-kahulugan ng mga gawaing pangkapaligiran na tutugon sa pagpapanatili at patuloy na pagpapaunlad ng kabihasnang Pilipino. Ang interaksyon ng tao sa kanyang kapwa tao at sa heograpiya ay nagbigay- daan sa pagbuo at pag- unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Paano natin maipagpapatuloy ang mga pagpapahalagang natutuhan natin sa ating mga ninuno? Ang respeto at pantay na pagtingin sa kapwa ay mahalaga. Magmungkahi ng mga gawaing pangkapaligiran na tutugon sa pagpapanatili at patuloy na pagpapaunlad ng kabihasnang Pilipino. Gawain 1: pagsaliksikin ang mga mag-aaral tungkol sa antas ng tao sa ating lpunan noon. Sabihan silang paghambingin ang mga ito. Ipatala sa kuwaderno ang mahahalagang katangian ng bawat isa. Gawain 2: Bumuo ng isang patalastas na maghihikayat sa mga mamamayan na magsagawa upang maipagpatuloy ang mga pagpapahalagang natutuhan natin sa Group activity Turn and talk
 8. 8. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 7 ating mundo. Aralin 4 (5 araw) Ang Pamumuhay Noon Mabatid ang pamumuhay at kultura ng ating mga ninuno. Masuri ang bangang Manunggul ng mga katutubo. Nahubog ng heograpiya ang kabihasnan/kultura at pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop sa ating bansa, ay may sarili nang Sistema ng pamamahala, edukasyon, paniniwala o relihiyon, uri ng pananahanan, sining at agham ang ating mga ninuno. Paano natin maipapahayag ang pagpapahalaga sa nabuong kabihasnan/kulturang Pilipino? Bigyang kahalagahan ang kultura noon at ngayon. Nasasabi ang gamit ng bangang Manunggul. Nakababasa ng sipi ng mga primaryang sanggunian tungkol sa paglibing at sinaunang paniniwala. Nakapgbibigay ng halimbawa ng panantli at pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino. Naihahambing ang pagkakaiba ng Sistema ng edukasyon at relihiyon noon at ngayon. Gawain 1: Iguhit o illarawan ang mga lugar at pananahanan ng ating mga ninuno. Gawain 2: Ilarawan ang Sistema ng edukasyon ng ating mga ninuno noon. Ihambing ito sa ating Sistema ng edukasyon ngayon. Gawain 3: Ihambing ang relihiyon ng ating mga ninuno sa iyong relihiyon. Gamit ang venn diagram. -relihiyon ng ating mga ninuno -aking relihiyon Gawain 4: (picture analysis) -papuntahin ang mga mag-aarl sa kanilang mga pangkat para sa pagguhit ng larawan na nagpapakita ng iba’t ibang aspeto Venn diagram Turn and talk Group activity Picture analysis Opinion chart
 9. 9. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 8 ng kultura ng ating mga ninuno. -matapos iguhit ang mga larawan, ipapaskil ito sa iba’t ibang dako ng silid aralan. -bigyan ang bawat pangkat ng manila paper. Ipahati ito sa kanila sa apat na bahagi at palagyan ng mga pamagat na: agham at sining, edukasyon, at relihiyon. Sabihan sila na isulat sa manila paper ang kanilang opinion tungkol sa bawat aspeto ng larawang ipinaskil ng mga pangkat sa silid- aralan. -ipapaskil din sa mga mag-aaral ang kanilang opinion chart sa palibot ng silis-aralan upang mabasa ng lahat. Aralin 5 (6-8 araw) Pagtatag ng Kolonyang Espanya Mabatid kung bakit sinakop ng Espanya ang Pilipinas. Maunawaan kung Malawak ang pagbabagong pampolitika, pang- ekonomiya, at pangkultura na naidulot Paano natin mapakikinabangan nang husto ang mga aral na natutuhan natin mula sa karanasan ng mga Pagkamakabayan Nailalahad ang mga pangyayaring nagbigay- daan sa labanan nina Lapupu at Magellan. Gawain 1: HENYO KA -ipasulat sa malaking letra sa pisara N Y A P A E S. Group activity Historical frame Turn and talk
 10. 10. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 9 paano nagamit ang kristiyanismo bilang paraan ng pananakop. ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pilipino sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol? Nakasusuri ng mga instrumenting ginamit ng Espanya sa panankop sa Pilipinas. Nailalagay ang sarili sa katauhan ng Pilipino noong panahon ng mga Espayol. Ipabuo ang tamang ayos ng mga letra upang malaman ang ibgi sabihin nito. -tanungin ang mga mag-aaral kung ano ang alam nila tungkol sa Espanya. -ipaturo sa mapa o globo ang lokasyon ng Espanya at ng Pilipinas. -itanong: Alam mo ba kung bakit sinakop ng Espanya an gating bansa? Gawain 2: Historical Frame -hatiin ang klase sa anim na pangkat: Magellan, Legazpi, Lapulapu, Kulambo -Tupas -Lakandula -pagtalakayin ang mga pangkat tungkol sa ekspedisyong iniatas sa kanila. Ipalahad ang mga datos na kanilang nalikom ayon sa kasunduan.
 11. 11. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 10 -paghandain ang mga pangkat ng history frame na magpapakita ng mga kaganapan tungkol sa mga tauhan. -maglaan ng sapat na panahon para sa paghahanda ng history frame ng mga pangkat. -magbibgay ng puna ang mga kamag-aral hinggil sa history frame. Sabihin kung ang mga ito ay tapat sa mga tunay na pangyayring naganap. Gawain 3: Hatiin ang klase sa tatlong pangkat: Monopolyo ng tabako, Kalakalang Galyon, Sapilitang Paggawa -sabihan ang mga pangkat ng malikhaing paraan ng pag-uulat ng kanilang paksa. -pagplanuhin ang mga pangkat ng
 12. 12. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 11 malikgaing paraan ng pag-uulat ng kanilang paksa. -talakayin ang mga kalakasan at kahinaan ng bawat programang pangkabuhayang ipinatupad ng mga Espanyol. IKALAWANG MARKAHAN Yuni II Aralin 6 (5-8 araw) Pagtutol sa Imperyong Espanyol Maunawaan kung bakit matindi ang pagtutol ng mga Pilipino sa mga mananakop. Makilala ang mga taong tumulong sap ag- aalsa laban sa pamahalaang Espanya Ang pagnanais ng mga Pilipinong lumaya sa pang-aabuso ng mga Espanyol ay nag-udyok sa kanila na wakasan ang kolonyalismong Espanyol. Paano natin maipapahayag ang damadaming makabayan para sa makabuluhang pagbabago sa bansa? Pagpapahalaga sa kalayaan at pagkakaisa. Pagkakapuri ng mga katangiang ipinakita ng mga Pilipino Nailalarawan ang naging reaksiyon at oagkilos ng mga sinaunang Pilipino sa mga Espanyol. Naipapaliwanag ang konteksto ng mga pag- aalsa. Nailalarawan sa sariling salita ang kilos ng mga lumahok sap ag-aalsa ng mga Espanyol. Nakauunawa ng sanhi at epekto ng mga pag- aalsa. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas. Gawain 1: Sabihan ang mga mag-aaral na mag-isip at itala ang sagot sa mga tanong: *Anu-ano ang bunga ng pag- aalsa? *Bakit iyon ng naging bunga? -Bigyang laya ang mag-aaral na itala ang kanilang mga ideya o di kaya’y gumuhit ng kanilang kaisaipan. -Pair: Pahanapin ng kapareha ang mga mag-aaral. Magbabahaginan ang magkakapareha ng kanilang mga ideya. Paghahambingin Turn and talk Group activity: Debate Think-Pair-share
 13. 13. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 12 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa kagitingan ng mga Muslim, katutubo sa bulubundukin ng Hilagang Luzon, at iba pang pamayanan sa buong kapuluan. Nailalahad ang sariling pananaw o paniniwala sa mga napapanahong isyung pambansa bilang patunay ng pagiging makabayan. nila ang kanilang mga kaisipan at bubuo sila ng pinakamahusay na kasagutan. -Share: Matagtawag ng mga magkakaparha upang maibahagi sa klase ng kanilang kasagutan sa tanong. -*Bakit hindi tuluyang napasailalim sa kapangyarhan ng mga Espanyol ang mga Muslim? *Bakit hindi nasakop ng mga Espanyol ang mga pangkat sa bulubundukin ng Luzon? Gawain 2: “Nakabubuti ba o nakasama sa mga Pilipino noon ang kanilang pagtulong sa mga Espanyol sa pakikipaglaban sa ibang dayuhang mananakop?” -hatiin ang klase sa dalawang panig
 14. 14. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 13 ayon sa piniling sagot. Papiliin sila ng lider. -ipaliwanag sa dalawang panig ang proseso ng debate. -may sampung minute ang dalwang panig na kausapin ang kanilang grupo upang maihanda ang kanilang mga argumento. -magpabigay sa isang miyembro ng bawat panig ng limang minutong talumpati. -magpabigay sa pangalawang miyembro ng bawat panig ng mas mailking tatlong minutong talumpati. -magpabigay ng komento ang iba pang mga miyembro at magtatanong. Aralin 7 (5 araw) Iba-ibang Mukha ng Progreso Masuri ang kahulugan ng progreso mula sa iba’t ibang panahon. Maraming pagbabagong naganap noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa. Paano mapahalagahan ang magagandang pagbabago at makatulong sa progreso Pagpapahalaga sa mga pagbabago ng panahon. Nakasasagot ng tanong tungkol sa iba-ibang pananaw. Gawain 1: Picture analysis -larawan na iginuhit ni Juan Luna: Esana Turn and talk Group activity Word cluster activity
 15. 15. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 14 Mabatid ang mga pagbabagong naganap sa panahanan, edukasyon, relihiyon, at panitikan. May magagandang nakatulong sa progreso ng ating bansa. Malaki ang naging impluwensiya ng mga Espanyol sa mga Pilipino sa larangan ng panitikan, musika, tanghalan, sining ng pagpipinta at eskultura, musika at maging sap pag-uugali. ng ating bansa? Nakababasa sa mapanuring pamamaraan upang maunawaan ang historikal na konteksto ng sanggunian at ang motibo at pananaww ng may-akda. Nakauunawa ng ugnayang sanhi at epekto. Naipaliliwanag ang kahulugan ng progreso sa kasalukuyang panahon. y Filipinas. Gawain 2: Word Cluster activity -ipapaskil sa pisara ang mga larawng nakalap ng mga mag-aaral. -hayaang bumuo ang bawat pangkat ng kani-kanilang cluster word chart at muling ipaskil ito sa pisara. -talakayin ang kanilang ginawa. Gawain 3: Gumawa ng talumpati at ihayag ang mga pagbabago sa iba’t ibang panahon, ipahayag din paano natin maipakikita ang pagpapahalaga sa mga ito. Picture analysis Aralin 8 (5-8 araw) Pag-unlad ng Nasyonalismo Mabatid ang mga naging sanhi ng pag- aalsa ng mga Pilipino sa Cavite. Makilala ang mga taong nanguna sa pag- aaklas sa pamahalaang Nakabuo ng isang bansa ang mga Pilipino at naging Malaya bunga ng kanilang pagbubuklod at pagpupunyagi na wakasan ang mga pang- aabuso sa karapatang pantao ng Paano tayo makatutulong na mapangalagaan ang mga karapatang pantao at kalayaan ng mga Pilipino? Pambansa ng pagpapahalaga Maipakita ang nasyonalismo sa t iba’t ibang paraan Napaninindigan Nakatutukoy ng mga ilustrado na kasapi ng Kilusang Propaganda. Nakasasabi at nakauunawa ng mga layunin at adhikain ng Kilusang Propaganda. Gawain 1: social analysis -tanungin ang mga mag-aaral ng kanilang pag-unawa sa salitang “nasyonalismo”. Ipasulat ang Turn and talk Social analysis Concept map Group activity Reporting
 16. 16. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 15 Espanyol. Maunawaan ang nilalaman at kahalagahan ng mga isinulat nila Jose Rizal at Marcelo del Pilar. kolonyalismong Espanyol. ang pagmamahal sa bansa Naihahayag ang personal na saloobin tungkol sa isinasaad ng mga manunulat. Nakakukuha at nakapag-uugnay ng datos mula sa iba’t ibang sanggunian. Nailalagay ang sarili sa katauhan ng mga Pilipinong nagpupunyagi at pahalagahan ang kanilang ginawa na wakasan ang kolonyalismong Espanyol at mabuo bilang isang bansa. kanilang mga sagot sa pisara sa pormang concept map. -pasaliksikin ang mga mag-aaral ng mga datos tungkol sa kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng kolonisasyon ng mga Espanyol. Tanong bilang gabay: *Ano ang kalagayan ng ating bansa noong panahon ng kolonosasyon? *Ano-ano ang naranasan ng mga Pilipino mula sa mga patakarang kolonyal ng mga Espanyol? *Ano-anong pangyayari ang pumukaw sa diwang makabansa ng mga Pilipino? *Ano-anong pagbabagong naganap ang nagtulak sap ag- usbong ng nasyonalismo sa mga Pilipino?
 17. 17. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 16 Gawain 2: Biography -bigyan ng panahon ang bawat pangkat na magsaliksik tungkol sa buhay ng kanilang bayani. Sabihan ang mga mag-aaral na pagtuunan ng pansin ang kontribusyon ng nasabing bayani sap ag-usbong at pagtataguyod ng diwang makabansa ng mga Pilipino. -ipatala sa mga mag-aaral ang mga naging kontribusyon ng Kilusang Propaganda at La Liga Filipina sap ag- usbong at pagtaguyod ng diwang nasyonalismo. -ipaulat sa mga pangkat ang mga datos na kanilang nakalap. Aralin 9 (5-8 araw) Mabatid ang layunin, lihim, at paraan ng Ang mga Pilipino ay nagpupunyagi upang Paano natin mapahahalagahanang Pagpapahalaga sa mga nagawa ng Nabibigyang-puna ang mga paraan ng Gawain 1: Gumawa ng poster at ilahad Turn and talk Group activity
 18. 18. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 17 Pag-alab ng Nasyonalismo pagsapi sa KKK. Makilala ang mga taong tumulong sa KKK. Maunawaan ang naging sanhi ng pagkakapatay kina Bonifacio at Rizal. makamtan natin ang kalayaan. mga nagawa ng ating mga bayani para sa bansa? ating mga bayani. pagpupunyagi ng mga Pilipino na wakasan ang kolonyalismong Espanyol Nasusuri ang mahahalgang kaganapan, ang dahilan at epekto nito. Nailalagay ang sarili sa katauhan ng mga Pilipinong nagpunyagi at pahalagahan ang kanilang ginawa na wakasan ang kolonyalismong Espanyol at mabuo bilang isang bansa. ang mga dapat gawin para mapahalagahan ang mga nagawa ng ating mga bayani para sa bansa. Gawain 2: -magpasaliksik sa mga mag-aaral ng mga pangyayari noong panahon ng rebolusyon. *Pagkakahati ng katipunan sa Cavite sa dalawang pangkat *Mga kaganapan sa Kumbensiyon sa Tejeeros *Paglilitis at Pagpatay kay Bonifacio *Sipi ng Liham ni Andres Bonifacio kay Emilio Jacinto -ipasagot sa mga mag-aaaral ang tri questions *Ano ang nangyari? *Bakit ito nangyari? *Ano-ano ang epekto ng pangyayaring ito? -bigyan ng panahon ang mga pangkat na History frame
 19. 19. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 18 mag-ulat sa harap ng buong klase. Hayaan silang paghambingin ang kanilang mga kasagutan at talakayin ang mga pagkakaiba. Gawain 3: ipakita ang history frame sa mag-aaral -sabihan ang mga pangkat na bubuuin nila ang history frame tungkol sa pagtatag ng Republika ng Biak- na-bato at ang kasunduan sa Biak- na-bato. -maglaan ng panahon upang maipakita ng mga pangkat ang kanilang nabuong history frame. Aralin 10 (5-7 araw) Pakikibaka para sa Kalayaan Mabatid ang mga kaganapan sa Tejeros. Maunawaan ang alitan ng Espanya at Estados Unidos at Digmaang Pilipino-Amerikano Ang mga himagsikan laban sa mga Espanyol, bagamat di lubos na matagumpay, ay nakatutulong sa pagkakaisa ng mga Pilipino at pag-alab ng kanilang pagmamahal sa Paano tayo magkakaisa bilang isang bansa para makamit ang tunay na kalayaan? Napaninindigan ang pagmamahal sa bansa. Pambansang pagkakaisa Naipapakita ang Nasusuri ang mahalagang kaganapan, ang dahilan at epekto nito sa hangaring makalaya sa Espanyol. Nailalagay ang sarili sa Gawain 1: Word hunt -hanapin sa loob ng kahon ang mga salitang may kaugnayan sa konsepto ng imperyalismo. Group activity Turn and talk Word hunt Fact storming web Character analysis
 20. 20. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 19 kalayaan. nasyonlaismo sa iba’t ibang paraan katauhan ng mga Pilipinong nagpunyagi at pahalagahan ang kanilang ginawa na wakasan ang kolonyalismong Espanyol at mabuo bilang isang bansa. Nasusuri ang mga pangyayaring kaugnay ng pakikidgma ng Pilipino laban sa mga Amerikano. Nailalarawan ang pagsupil sa nasyonalistang Pilipino ng mga Amerikano. Naipapaliwanag ang epekto ng patakarang pinairal ng mga Amerikano sa mga pampolitika na aspeto: panlipunan, pangkabuhayan, at pangkultura. Gawain 2: Ipahayag ang paraan sa pagkakaisa sa awiting dati nang alam. Gawain 3: Fact stroming Web -ipagawa ang isang fact storming web na babalangkas sa Saligang Batas ng Malolos. Gawain 4: Character analysis -Ano ang paningin mo kay Aguinaldo? -Paano kumilos at mag-isip si Aguinaldo? -Ano ang mahalagang bagay na natutuhan kay Aguinaldo? IKATLONG MARKAHAN Yunit III Aralin 11 Ang Imperyong Masuri ang layunin ng mga Amerikano sa Pilipinas. Makilala ang mga Ang patuloy na pagsisikap ng mga Pilipino na maging Malaya ay nagpamalas ng mataas na lebel ng Paano natin mapangalagaan ang ating kalayaan at maipakita ang pagmamahal sa ating Napaninindigan ang paraang nagpapakita ng nasyonalismo. Nakikita ang kahalagahan ng kotekstong historikal sap ag-aaral ng digmaan at ng mga Gawain 1: video clips -ipasuri sa mga mag-aaral ang mga larawang Video analysis Quick-write-draw Turn and talk Pinoy henyo
 21. 21. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 20 Amerikano taong namuno sa komisyon at pamahalang sibil. Maunawaan ang ginawang pagsupil sa pamahalaang Amerikano. Mabatid ang mga pagbabagong naganap sa pamahalaan, panitikan, edukasyon at relihiyong Pilipino. nasyonalismo. bansa tulad ng ginawa ng ating mga ninuno? Napaninindigan ang pagpapatuloy ng mabubuting impluwensiya ng mga dayuhan. sanggunian. Nakatutukoy ng mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga posisyon tungkol sa pananakop sa Pilipinas. Nailalarawan ang mga kaganapan noong digmaang Pilipino- Amerikano. Naipaliliwanag ang epekto ng patakarang pinairal ng mga Amerikano sa mga pampolitka na aspeto: panlipunan, pangkabuhayan, at pangkultura. nagpapakita ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas at sa paglaban ng mga Pilipino sa mga Amerikano. -tanong: Alam nyo ba kung anong pangyayari ang ipinakita ng mga larawan/video na ito? -hayaan ang mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang mga ideya. Gawain 2: Quick- write-draw -sa maikling panahon, iguhit/isulat ang mga alam mo tungkol sa pamahalaang military. -ibahagi sa klase Gawain 3: Pinoy Henyo -ipasulat sa mga flash card ang mga salitang pang- ekonomiko, panlipunan,
 22. 22. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 21 pampolitika, at pangkultura. Ilagay ang mga flash card sa isang kahon. -magtawag ng mag- aaral upang bumunot ng isang flash card. Hindi dapat basahi ng mag-aaral ang kanayang nabunot. -kunin ang flash card sa mag-aaral at paupuin siya sa harap ng kanyang klase. Idikit ang flash card s noo ng nakaupong mag- aaral at siguraduhing nababasa ng klase ang salitang nakasulat. -manghingi sa klase ng mga halibmawa ng mga impluwensiyang Amerikano sa aspeto ng pamumuhay na nakasulat sa flash card. -batay sa mga hilmbawang ibinigay ng kanyang mga kaklase,
 23. 23. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 22 pahulaan sa mag- aaral kung anong aspeto ng pamumuhay ang nakasulat sa flash card na kanyang nabunot. Aralin 12 (5-7 araw) Pilipinisasyon at Malasariling Pamahalaan Makila ang mga taong nagsimula ng Pilipinisasyon sa pamahalaan. Mabatid ang mga hakbang na pangkalayaan. Maunawaan ang mga pagbabagong naganap sa pamahalaan, pangkabuhayan, tranportasyon at komunikasyon. Ang pagpupuyagi ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan at nagbigay- daan sa pagtatamasa ng karapatang pamunuan ang bansa at tugunan ang mga hamon sa pagsasarili. Paano natin matatamasa ang tunay na kalayaan at pagsasarili? Napaninindigan kung bakit dapat gayahin ang ginawa ng mga bayaning nagsulong ng adhikaing pagsasarili ng bansa. Nabibigyang kahulugan ang Pilipinisasyon. Nakapagtutukoy ng mga batas at paraang ginamit ng Estados Unidos sa Pilipinisasyon ng pamahalaan. Nakatutukoy ng mga nakinabang sa patakarang Pilipinisasyon. Naisusulong ang mga naaangkop na gawaing nagpapamalas ng pangangalaga sa tinatamasang kalayaan sa kasalikuyan. Nabibigyang-katwiran ang ginawang pagpupunyagi ng mga Pilipinong makamtan ang kalayaan at ang kanilang mga naging tugon sa mga hamon Gawain 1: 3-2-1 -3 pagpupugay na ikaw ay isang Pilipino -2 pananaw na ikaw ay di-maaaring Pilipino -1 paraan upang ipakita na ikaw ay tunay na mamamayang Pilipino Gawain 2: bubble map na nagpapakita sa mga pagpapaunlad sa kabuhayan. Gawain 3: Punto de bista -pagbuuin ang mga mag-aaral ng apat na pangkat. -ipaliwanag sa mga pangkat na sila ay nagpapanggap na mga panauhin at Turn and talk Group activity Bubble map Punto de bista
 24. 24. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 23 ng pagsasarili. host sa isang programang pantelebisyon. Papiliin ang bawat pangkat ng miyembrong magiging host. -ipatalakay sa mga pangkat ang kanilang mga ideya at opinion tungkol sa mga nakamit ng Pamahalaang Commonwealth. -gabayan sila sa pagpapalano at pagbuo ng mga katanungan at kasagutan. Pag- isipin din sila ng pamagat ng kanilang programa. -ipalahad ang pagtatanghal ng mga pangkat. Aralin 13 (5-8 araw) Okupasyon ng Japan Maunawaan ang pakikidigma ng Japan sa mga bansa sa Asya. Mabatid ang dahilan ang pagbomba sa Pearl Harbor, paglusob sa Pilipinas. Masaksihan ang Hindi naging sagabal ang mapaniil na pamamahala ng mga Hapones upang ang mga Pilipino ay lumaban muli at mamatay alang-alang sa bansa. Paano tayo makatutulong upang makaiwas ang ating bansa sa pananakop o digmaan at mapanatili ang kasarinlan nito? Nailalagay ang sarili sa mga pangyayari noong sakupin ng Japan ang ating bansa. Napaninindigan ang sariling kagitingan tulad ng mga Pilipinong Naipapaliwanag sa sariling salit at larawan ang kondisyon ng mga kondisyon ng ma Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Nabibigyang-halaga ang mga naranasan ng mga Gawain 1: Grafitti wall -sa kunwa- kunwariang graffiti wall, isulat ang saloobin sa naganap na Death March. Gawain 2: Video analysis Turn and talk Group activity
 25. 25. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 24 labanan mula sa Bataan, pagbagsak ng Corregidor at ang liberasyon ng Pilipinas. nagpapalayang muli ng Pilipinas. Pilipino sa panahon ng digmaan. Nakuunawa ng ugnyang sanhi at epekto. Nakapagninilay-nilay sa kahalagahang pangkasaysayan sa pagpupunyagi ng mga Pilipinong makamtan ang kalayaan at ang kanilang mga naging tugon sa mga hamon ng pagsasarili. Nabibigyang interpretasyon ang mga layunin ng Japan sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, particular sa pananakop sa Pilipinas. Napahahalagahan ang mga kontribusyon ng mga makabayang Pilipinong lumaban at namatay alang-alang sa bansa. pahanapin ang mga mag-aaral ng mga kuwento ng kabayanihan ng mga Pilipino noong Death March. Gawain 3: talakayin ang mga pangyayaring humantong sa pagbagsak ng Corregidor. Magsisimula sap ag- atake sa Pearl Harbor. -iparining/ipakita sa klase ang mga pagsasalaysay at larawan mula sa internet tungkol sa Malinta tunnel. -hingin ang reaksiyon ng mga mag-aaral sa Malinta tunnel na nagsisilbing imbakang bomb proof, personal bunker, underground hospital, at army headquarters. Gawain 4: -umisip ng isang
 26. 26. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 25 malikhaing paraan at ipahayag kung paano tayo makatutulong upang makaiwas ang ating bansa sa pananakop o digmaan at mapanatili ang kasarinlan nito. IKAAPAT NA MARKAHAN Yunit IV Aralin 14 (5-7 araw) Hamon sa Pagsasarili Makilala ang mga taong tumulong para sa rehabilitasyon ng Pilipinas. Mabatid ang mga suliraning kinaharap sa pamahalaang Quezon, Osmena, at Roxas. Maunawaan ang naging epekto ng Parity rights sa bansa. Sinikap ng mga Pilipino na maging matatag at mapanatili ang kalayaan sa gitna ng mga hamong kinaharap ng bansa. Sinikap lutasin ng bagong tatag na pamahalaan ng Ikatlong Republika ang mga suliraning pang- ekonomiya at pangkapayapaan na kinaharap ng bansa matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Paano malulutas ang mga suliranin tungkol sa kaayusan at katahimikan sa bansa? Pagbibigyang- halaga ang kalakasan at kahinaan ng mga nagawa ng administrasyon nina Osmena at Roxas. Pagtulong sa paglutas ng suliranin Natutukoy ang mga hamong kinaharap nina Osmena at roxas sa panahon ng kanilang panunugkulan batay sa pagsusuri ng mga datos at impormasyon sa ilang primaryang sanggunian. Nagiging maingat sa sariling naisin, paniniwala, o punto de bista o posisyon sa mga isyu at usaping socio- ekonomiko. Naipapaliwanag ang mga suliraning kinaharap ng bansa matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Naisusulong ang mga Gawain 1:word collage -pangkating Gawain: hayaang bumuo ng word collage ang bawat pangkat hango sa mga salita/pahayag na kanilang isinulat tungkol kina Quezon at Osmena. -ipahayag sa mga mag-aaral ang kanilang napag- usapang paliwanag sa bawat collage na kanilang nabuo. Gawain 2: -mangalap ng mga impormasyon at larawan tungkol sa panunugkulan ng sumusunod na mga Talk and turn Group activity Interview Word collage Journal prompts
 27. 27. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 26 naaangkop na gawaing nagpapamalas ng pangangalaga sa tinatamasang kalayaan sa kasalukuyan. pangulo ng Pilipinas. *Elpidio Quirino *Ramon Magsaysay *Carlos P. Garcia *Diosdado Macapagal *Ferdinand Marcos Gawain 3: Mag- interview ng mga mamamayan. Alamin ang kanilang kalagayan at mungkahi. Batay dito, gumawa ng ulat na magpapakita ng iyong nakalap na impormasyon at sagot sa katanungan na Paano malulutas ang mga suliranin tungkol sa kaayusan at katahimikan sa bansa? Aralin 15 (5 araw) Hamon ng Bagong Republika Masuri ang patakarang Filipino-First Policy at hakbang pakikipag- ugnayan sa byad pinsala ng Japan sa digmaan. Patuloy na sinikap ng mga Pilipino na maging matatag ang pamahalaan, mapanatili ang kalayaan, at mapaunlad ang pamumuhay sa gitna ng Paano mapagtutulungan ng pamahalaan at mga mamamayan ang paglutas ng suliraning pangkabuhayan sa bansa? Pagbibigay-halaga sa mga nagawa ng administrayon nina Quirino, Magsaysay, Garcia at Marcos. Naigagalang at nabibigyang kahalagahan ang pagkakaiba ng mga tao, komunidad, kultura, paniniwala at ang kanilang karapatang Gawain 1: bilang isang investigative reporter, mag- interview ng mangangalakal. Alamin ang kanilang kalagayan at Turn and talk Investigative reporter
 28. 28. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 27 Maunawaan ang mga hamon sa administrayong Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal at Marcos. mga hamong kinaharap ng bansa. pantao. Nasusuri ang epekto ng mga patakaran at pangangasiwa ng pamamahala mula kay Pangulong Quirino hanggang sa unang yugto ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Nakakapagpakita ng pantay na pakikitungo at paggalang sa mga may ibang pag-iisip kahit hindi ito sumasang-ayon sa sariling ideya, posisyon, o pagtingin. mungkahi. Itala ang mga ito at ilahad sa klase. Aralin 16 (5 araw) Sa Ilalim ng Batas Militar Masuri ang mga pagbabagong naganap sa bansa sa panahon ng Batas Militar. Mabatid ang naging epekto ng pagsuspindi ng Writ of Habeas Corpus. Maunawaan ang naging epekto ng pagpaslang kay Aquino. Ang Batas Militar ay instrument ng pamahalaan para sa agaran at malawak na pagbabago sa bansa. Paano natin maisasabuhay ang mga aral na iniwan sa bansa ng pagdedeklara ng Batas Militar? Pagtatampok sa mga ral ng Batas Militar Nabibigyang kahulugan ang Batas Militar. Nabibigyang kahulugan ang bawat impormasyon tungkol sa mgap angyayaring naganap sa bansa noong panahon ng Batas Militar gamit ang maingat na pagtatasa sa mg autos ng pamahalaan. Nakabubuo ng Gawain 1: Headline news -magpaskil ng headline news na lumabas sa mga pahayagan noong panahong ideklara ang Batas Militar sa bansa. -pabigyan ng kahulugan ang Batas Militar. -Pangaktin ang mga mag-aaral batay sa sang-ayon at di- Turn and talk Opinion-proof chart Walk around survey
 29. 29. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 28 interpretasyon tungkol sa magkaiba at posibleng magkasalungat na paliwanag tungkol sa Batas military batay sa pagsusuri ng mga primaryang sanggunian na may kaugnayan sa naturang pangyayari. Natatalakay kung paano pinangasiwaan ni Pangulong Marcos ang bansa sa panahon ng Batas Militar. Nakapagmumungkahi kung paano maisasabuhay ang mga aral na natutuhan tungkol sa Batas Militar. sang-ayon sa idineklarang Batas Militar ni Marcos. -hayaang magpangkat ang mga sang-ayon at di-dang-ayon. -bigyan ang bawat pangkat ng mga primaryang basehan at kautusang lumabas noong panahon ng Batas Militar. -pagbuuin ang bawat pangkat ng kani-kanilang Opinion-Proof chart na magpapahiwatig ng kanilang opinion/paninidigan tungkol sa isyung naganap noong panahon ng Batas Militar. -hayaang magbigay ang bawat pangkat ng kani-kanilang buod tungkol sa nabuong opinion- proof chart Gawain 2: Walk around survey -hayaang pag-uspan
 30. 30. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 29 ng mga mag-aaral ang aralin tungkol sa kalagayang panlipunan at mga pagbabagong naganap noong panahon ng Bata Militar. -magpabuo ng kani- kanilang hinuha ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang nabasa at pasagutan ang tanong na. *Naging maayos nga ba ang kalagayan ng bansa sa panahon ng pagsasagawa ng mga pagbabago noong panahon ng Batas Militar? -sabihang kumuha ng sagot sa hindi hihigit sa tatlo nilang kamag-aral ang mga mag-aaral -ipasulat ang kanilang nakalap na kasagutan sa pisara. -ipasuri ang mga sagot sa mga mag- aaral at pagsamasamahin ang inaakala nilang
 31. 31. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 30 magkakahawig na sagot. -patugunana sa klase ang mga tanong sa pamamaraang thumb it. Aralin 17 Pagsisikap para sa Demokrasya Mabatid ang mga hakbang na ginawa ng mamamayan upang mawakasan ang rehimeng Marcos. Maunawaan ang mga pagbabagong naganap sa ekonomiya, at pang- edukasyon ng bansa. Mapahalagahan ang demoksrasyang nakamtan ng bansa. Ang masigasig na pagtatanggol ng mga mamamayan sa demokrasya ang naging daan sa pagwawakas ng rehimeng awtoritaryan. Ang kalayaan at karapatang tinatamasa ng mga mamamayan ay mahalaga upang sila ay makalahok sa mga programa ng pamahalaan. Paano natin mapananatili ang kalayaan at demokrasya sa gitna ng mga hamong kinaharap ng bansa? Pagpapahalaga sa pagkakaisa noong Rebolusyong 1896. Naipapaliwanag ang pagtutol sa Batas Militar tungo sa Malaya at demokratikong pamamalakad. Nakasusuri ng larawan ng People Power Revolution upang mabigyan ito ng kahulugan. Nakapagtatalakay ng epekto ng sama- samang pagkilos ng mamamayan para sa kalayaan, demokrasya, at karapatang pantao. Napatutunayan na mahalaga ang kalayaan at karapatang tinatamasa ng mga mamamayan sa paggawa ng mga pagbabagong political sa bansa. Gawain 1: -Isiping isa kang lider ng pangakat na magrarali sa harap ng Malacanang. Maghanda ng poster upang ipahatid sa mga pinuno ng bansa na tigilan ang mga pagmamalabis at ipakita ang mga paraan kung paano mapanantili ang kalayaan sa gitna ng mga hamong kinaharap ng bansa. Gawain 2: -Isiping isa kang senador, gumawa ng talumpati at ilahad kung paano mapananatili ang kalayaan sa gitna ng mga hamong kinaharap ng bansa. Turn and talk Group activity
 32. 32. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 31 Aralin 18 Pagsisikap Tungo sa Pagbabago Maunwaan ang mga hakbang na ginawa ng paamhalaan upang maging maunald at matatag na bansa. Mabatid ang mga pangayayaring naganap mula sa pamahalaang Ramos hanggang sa kasalukuyang pamamahala ni Aquino. Nagpapatupad ng mga patakaran at programa ang pamahalaan bilang tugon sa mga suliraning kinaharap ng bansa. Mahalaga ang papel ng mga mamamayan sa pagsugpo ng katiwalian sa pamahalaan. Maraming balita tungkol sa pagkululang ng pamahalaan, paano tayo makatuutlong sa paglutas nito? Pagpaplano ng mga repormang makatutulong sa bansa sa pamahalaan. Nakauunawa ng datos estadistika tungkol sa mga problema/usaping panlipunan. Nailalarawan ang mga patakaran at pangangasiwa ng pamahalaan mula kay Pangulong Ramos hangga kay Pangulong Aquino. Napangangatwiranan ang bahaging dapat gamapanan ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Nagagamit ang kasanayan sa pagtukoy sa sanhi at bunga, fact o opinion at pagkiling ng may-akda ng sanggunian ideya o pagtingin tungkol sa pinag-usapan, at mga natutuhan mula sa sanggunian. Nakabibigyang kahulugan ang bawat impormasyon at nakalilikha ng Gawain 1: Graphic organizer tungkol sa mga suliranin at programa ng mga Pangulo. *Ramos *Estrada *Arroyo *Aquino Gawain 2: -ipagpalagay ningoyng 2025 na at kayo ay magkakasama sa isang reunion ng inyong klase. Pagmuni-munihan at pag-usapan ninyo sa harap ng klase ang mga bagay-bagay na inyong nagawa o naitulong sa iyong bansa bilang mamamayan. Gawain 3: Tanong: Maraming balita tungkol sa pagkululang ng pamhalaan, paano tayo makatutulong na mapunan ang Graphic organizer Imagning the future Turn and talk Group activity
 33. 33. Grade Seven Syllabus S.Y 2014 - 2015 Pahina 32 kasagutan base sa pinaka-epektibong pagtatasa. mga ito? -Gumawa ng plakard o poster para ilahad ang iyong sagot.

×