Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five

9,684 views

Published on

Bansang Pilipinas, Lahing Pilipino
Course Outline
Araling Panlipunan - Grade Five

Published in: Education
 • can you send me a soft copy of this file please? you can email me at seobey2013@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Araling Panlipunan-Course Outline for Grade Five

 1. 1. Bansang Pilipinas, Lahing Pilipino 5 Yunit I ANG SINAUNANG PILIPINO First Quarter Aralin 1 May Sariling Sistema ng Pamamahala ang mga Unang Pilipino 1.1 Pamahalaang Barangay  Ang Datu  Mga katangian na dapat taglayin ng isang pinuno upang maging matagumpay na lider sa isang barangay  Mga Batas sa Barangay  Kalipunan ng Barangay  Pagpapatupad ng Batas  Dalawang uri ng batas (nasusulat at di nasusulat) 1.2 Pamahalaang Sultano  Mga basehan para maging Datu  Katuwaang ng Datu sa pangagasiwa sa barangay Aralin 2 Ang Kapalagayang Panlipunan ng mga unang Pilipino 2.1 Pangkat ng tao sa Lipunan  Maginoo, Timawa, at Alipin  Kababaihan sa Sinaunang Lipunan  Karapatan ng mga kababaihan na kapantay ng kalalakihan  Sistema ng Edukasyon  Alibata 2.2 Ang Relihiyong Animismo at Islam  Animismo  Iba-ibang tawag sa dakilang Diyos  Islam  Koran: Limang haligi ng Islam  Mecca  Pagpapalaganap ng Islam sa Bansa  Abu Bakr DepEd: 1st Qtr.  Ang Kinalalagyanng Bansang Pilipinas  Batayang Heograpiya  Pinagmulanng aking Lahi 2nd Qtr.  Pagkilala sa mga Sinaunang Pilipino  Mga Pagbabago saPanahon 3rd Qtr.  Ang Pagtanaw sa Kalagayan ng Lipunan ng Sinaunang Pilipino  Ang Pagtanaw sa Pamamahala ng mga Espanyol sa Panahonng Kolonyalismo 4th Qtr.  Pag-usbong ng Kamalayang Pambansa  Mga Kilusanpara sa Kalayaan  RebolusyonatPagkakaisa
 2. 2. Aralin 3 Pamaaraang Pangkabuhayanng mga Unang Pilipino 3.1 Kahalagahan ng Ponagkukunang-Yaman sa hanapbuhay  Paraan ng pagtatanim at pangingisda ng mga Pilipino noon  Paghahabi ng tela  Paggawa ng Palayok  Pagpapalitan ng Kalakal 3.2 Ang Teknolohiya noongSinaunang Panahon  Panahon ng Lumang Bato  Panahon ng Bagong Bato  Panahon ng Metal 3.3 Paraan ng Pagmamay-ari ng Lupa Noon Yunit II ANG PILIPINAS SA ILALAIM NG MGA ESPANYOL Aralin 4 Ang Pagdating ng Espanyol sa Pilipinas  Mga dahilan ng Pagdating ng mga Espanyol  Una, ang pakikipaglaban ng mga Espanyol  Pangalawa, ang mahigpit na pangangailangang magkaroon ng bagong rutang pangkalakalan  Pangatlo, ang pagtuklas sa ibang lupain  Ang Ekspedisyon ni Magellan  Ang Pananakop ng mga Espanyol Aralin 5 Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa Bansa  Anyo ng Lipunang Pilipino: Peninsulares, Insulares, Tsino, Mestisong Tsino, Indio  Pamahalaang Pambansa o Sentral  Mga atas at kautusang nagmumula sa hari ng Espanya (Consejo de Indies)  Tatlong institusyon laban sa Cumplase: Royal Audencia, Residencia, Visita  Pamahalaang Lokal  Pamamaraang Encomienda  Pamahalaang Panlalawigan  Dalawang uri ng Pamahalaang Panlalawigan: Alcaldias Mayores at Corregimiento  Mga tungkulin ng alcalde mayor  Pamahalaang Pambayan  Cabeza de Barangay DepEd: Gr. 5- 3rd Qtr. -Ang Pagtanaw sa Pamamahala ng mga Espanyol sa Panahon ng Kolonyalismo
 3. 3.  Pueblo o Bayan  Pamahalaang Lungsod  Ayuntamiento Aralin 6 Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol  Uri ng Panahanan  Reduccion  Cabecera, Parokya, at Plaza Complex  Sitio at Rencheria  Pagpapapalaganap ng Kristiyano  Mga Ordeng namamahala: Agustino, Pransiskano, Heswita, Recoleto  Edukasyon sa Panahon ng Espanyol  Unibersidad na itinayo ng mga Heswita at Dominikano  Epekto ng Kulturang Espanyol sa Kulturang Pilipino  Ang Pamilya  Ang Kababaihan  Sining at Panitikan  Musika at Sayaw  Pananamit at Pagkain  Mga PagdiriwangPanrelihiyon at Libangan  Mga Pangalang Espanyol Aralin 7 Kabuhayan ng mga Pilipino sa Ilalim ng mga Espanyol  Ang Pagbubuwis  Ang Bandala  Sistemang Kasama  Sapilitang Paggawa o PoloYServicio (Polista at Falla)  Monopolyo ng Tabako  Kalakalang Galleon  Ang Pagbubukas sa Pandaigdigang Kalakalan Second Quarter Aralin 8 Pakikibaka ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol  Ang mga Unang Pagbabangon  Lakan Dula  Magat Salamat  Mga Pagbangon ng Ika-17 Daantaon  Pagbangon ng mga Gaddang  Pagbangon nina Tamblot at Bancao  Ang Pakana ni Ladia
 4. 4.  Pagbangon ni Sumuroy  Pagbangon ni Maniago  Ang Iba Pang Pagbabangon  Francisco Dagohoy  Diego at Gabriela Silang  Hermano Pule  Pagtugon ng Mindanao  Pagtugon ng mga Pangkat sa Bulubundukin Aralin 9 Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino  Pagsibol ng Diwang Makabayan  Ang Pagbubukas ng Suez Canal  Pagsilang ng Gitnang Uri  Ang Sekularisasyon (GOMBURZA)  Mga Propagandista  Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Jaena, at Andres Bonifacio  Mga Akdang Pampulitika  Mga Aral ng Katipunan  Kartilya ng Katipunan  Mga Paghahanda sa Himagsikan at sa Kasarinlan  Mga Kababaihan sa Katipunan (Agueda Esteban, Marina Dizon, Gregoria de Jesus)  Ang Pahayagang Kalayaan at ang Pagkakatuklas ng Katipunan (Diario de Manila)  Sigaw sa Pugadlawin at ang Unang Yugto ng Hiamgsikan  Pagpatay kay Jose Rizal  Paglaganap ng Himagsikan  Walong lalawigan na unang nag-alsa laban sa Espanya  Pagsilang ng Unang Pinunong Militar  Emilio Aguinaldo, Candido Tria Tirona, Baldomero Aguinaldo, Santiago Alvarez, Artemio Ricarte at MarianoRiego de Dios  Ang Katipunan sa Cavite  Magdiwangng Noveleta at Magdalo ng Kawit  Ang Labanan sa Pamunuan ng Katipunan  Ang Kumbensiyon ng Tejeros  Pagkamatay ni Bonifacio  Ang Republika ng Biak-na-Bato DepEd: Gr. 6 – 2nd Qtr. -Rebolusyong Pilipino ng 1896
 5. 5.  Ang Kasunduan sa Biak-na-Bato  Walang Kapayapaan Pagkaraan ng Kasunduan Yunit III PATULOY NA PAGPUPUNYAGI TUNGO SA KALAYAAN Aralin 10 Pagdating ng mga Amerikano  Ang Pagkakasangkot ng mga Pilipino  Pamahalaang Rebolusyonaryo  Pagsuko ng mga Espanyol sa mga Amerikano  Kongreso ng Malolos  Ang Konstitusyon ng Malolos  Ang Kasunduan sa Paris  Unang Republika ng Pilipinas (La Independencia)  Mga Pangyayari sa Digmaang Pilipino-Amerikano  Mga Matatapang na Pilipinong Dapat  Pahalagahan sa Panahon ng Rebolusyon  Balagiga Masaker  Papel ng mga Kababaihan sa himagsikan  Labanan sa Tirad Pass  Pagdakip kay Emilio Aguinaldo  Kahalagahan ng Himagsikan sa Pagkabuo ng Nasyon Aralin 11 Pamahalaang Itinatag ng mga Amerikano  Ang Pamahalaang Militar  Ang Komisyong Taft  Ang Pamahalaan Sibil  Unti-unting Pagsasalin ng Kapangyarihan sa mga Pilipino tungo sa Pagsasarili  Batas Cooper (Batas ng Pilpinas 1902)  Pagbuo ng Partido Pulitikal  Ang Batas Jones ng 1916  Mga Misyong Pangkalayaan  Misyong Os-ROx  Batas Hare-Hawes-Cutting  Batas Tydings-McDuffie  Saligang Batas ng 1935 Aralin 12 Pagbabago sa Lipunan at sa Kabuhayan sa Panahon ng mga Amerikano  Pagbabago sa Lipunan  Sistema ng Edukasyong Ipinatupad ng mga Amerikano  Kalagayang Pangkalusugan ng mga Pilipino  Kalayaan sa Pagsamba  Mga Lungsod at Bayan  Paraan ng Transportasyon at Komunikasyon  Pagbabago sa Kabuhayan  Epekto ng Malayang Kalakalan DepEd: Gr.6-3rd Qtr. -Pamamahala ng Konlonyalismong Amerikano
 6. 6.  Patakaran sa Lupa  Homestead  Panamin sa Sakahan  Mga Bagong Industriya  Mga Bagong Bangko Aralin 13 Panahon ng Komonwelt  Ang Pamahalaang Komonwelt  Balangkas ng Pamahalaang Komonwelt  Mga Programa ng Pamahalaang Komonwelt  Tanggulang Pambansa  Katarungang Panlipunan  Repormang Pang-Edukasyon  Patakarang Homestead  Paglinang ng Pambansang Wika  Pagkilala sa Karapatan ng Kababaihan sa Pagboto Third Quarter Yunit IV PANAHON NG HAPON Aralin 14 Ikalawang Digmaang Pandaigdig  Layunin ng Pananakop ng mga Hapones  Mahalagang Pangyayari noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig  Death March  Pagbagsak ng Corregidor  Mga Kwento ng Katapangan at Kabayanihan sa Panahon ng Digmaan  Kilusang Gerilya  Jose Abad Santos  Kapitan Jesus Villamor Aralin 15 Pagkatatag ng Ikalawang Republikang Pilipinas  Ang Pamahalaan sa Panahon ng Hapon  Greater East Asia Co-Prosperity Sphere  Pangalawang Republika ng Pilipinas  Pamahalaang Krisis  Mga Propaganda Upag Mapaamo ang mga Pilipino Aralin 16 Lipunan at Kabuhayan ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Hapon  Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Hapones  Ang Pagtututulungan ng mga Pilipino  Hukbalahap  Ang Kempeitai  Edukasyon sa Panahon ng Hapon  Ang Kalagayang Pangkultura DepEd: Gr.6- 2nd Qtr. -Pakikibaka para sa kalayaansa pananakopng Hapon
 7. 7.  Kalagayan ng mga Kababaihan  Liberasyon ng Pilipinas  Pagbabagong Tatag ng Bansa Yunit IV PATULOY NA PAGPUPUNYAGI TUNGO SA PAGTATAG NG BANSA Aralin 17 Panahon ng Ikatlong Republika  Ang mga Pangulo ng Ikatlong Republika  Mauel Roxas  Elpidio Quirino  Ramon Magsaysay  Carlos P. Garcia  Diosdado Macapagal  Ferdinand E. Marcos  Ang Unang Panunungkulan (1965-1969)  Pambansang Pangasiwaan ng Paglilipat Tirahan  Edukasyon  Sining at Panitikan  Katayuan ng mga Kababaihan sa Lipunan Aralin 18 Panahon ng Batas Militar  Mga Pangyayaring Nagbigay ng Daan sa Pagtatakda ng Batas Militar  Reaksiyon ng mga Pilipino sa Batas Militar  Katahimikan at Kaayusan  Reporma sa Lupa  Pagpapaunlad sa Kabuhayan  Mga Pagbabago sa Pamahalaan  Ang Saligang Batas ng 1973  Pagbabago sa Sistema ng Edukasyon  Mga Panlipunang Paglilingkod  Pagsasaayos ng mga Rehiyon  Panahon para sa mga Mahihirap  Pagpapahalaga sa mga Manggagawa  Patakarang Pampopulasyon  Kakayahang Artistiko  Para sa Kalusugan  Mabuti at Di-mabuting Patakaran ng Batas-Militar Fourth Quarter Aralin 19 Ang Pilipinas sa Panahon ng Bagong Republika  Mga Programang Pangkabuhayan Itinataag sa Bagong Republika  Mga Dahilan at Epekto ng Pagbagsak ng Ekonomiya noong 1983  Pagtaas ng halaga ng langis
 8. 8.  Pagtaas ng mga bilihin  Pagbagsak ng piso sa pamilihang pandaigdig  Kawalan ng hanapbuhay  Reaksiyon ng mga Pilipino sa mga Patakaran ng Pamahalaan  Pagkamatay ni NinoyAquino  Biglaang Halalang Pampanguluhan  Reaksiyon ng mga Pilipino nang mawalan ng halaga ang karapatan sa pagboto  People Power Rebolusyon ng 1986  Bahaging Ginagampanan ng Demokrasya  Ang Papel ng Media  Pagmamalasakit sa Bayan Aralin 20 Pagpapatatag ng Demokrasya  Ang Pamahalaan ni Pangulong Corazon Aquino  Mga nagawa ng pamahalaang Corazon Aquino  Saligang Batas ng 1987  Halalang Pambansa at Lokal  Pagsulong ng Kabuhayan  Repormang Panlipunan  Katatagang Pampulitikal  Mga suliraning hinarap ng Pamahalaang Aquino  Ang Pamahalaan ni Pangulong Fidel V. Ramos  Mga nagawa ng Pamahalang Ramos  Mga suliraning kinaharap  Ang Pamahalaan ni Pangulong Joseph Estrada  Mga nagawa ng Pamahalaang Estrada  Mga suliraning kinaharap  Ang Pamahalaan ni Pangulong Gloria M. Arroyo  Mga nagawa ng Pamunuang Arroyo  Mga suliraning kinaharap  Ang Pamahalaan ni Pangulong BenignoAquino III  Mga suliraning kinaharap Guro: Maria Victoria O. De Leon Batayan: DepEd: Gr.6 4th Qtr. Patuloy na Pagtugon sa Hamon ng Kasarinlan at Pagkabansa
 9. 9. Aralin Panlpiunan 5: Bansang Piliipas, Lahing Pilipino Leo Labadnoy Zenaida L. Agbon

×