Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banghay aralin

2,169 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Banghay aralin

  1. 1. Layunin: Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang 1. Nakakikilala ng mga pagpapahalaga ng mga Pilipino (C) 2. Humahanga sa natatanging katangian ng Pilipino (A) 3. Nakagagawa ng simbolo na nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga Pilipino (P) PAKSA: Ang Pagkakakilanlan ng Kulturang Pilipino Pagpapahalagang Pauunlarin: Pagmamahal sa Bansa Dimensyon: Pagkamaka- Pilipino at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa Materyales: Projector, Visual aids, Sagutang Papel Sanggunian: 1. 25 Things That Are More Fun In The Philippines http://www.buzzfeed.com/pauljamez/25-things-that-are-more-fun-in- thephilippines-2kjh 2. Punsalan Et al (1999). Edukasyon sa Pagpapahalaga
  2. 2. Pagganyak na Gawain (Values Clarification) Panuto: 1. Magbibigay ang guro ng larawan sa bawat estudyante. Halimbawang larawan: Pagsusuri: 1. Ano ang iyong reaksyon ng makita mo ang larawan? 2. Sa kabuuan, ano ang iyong masasabi sa ating bansa at sa Pilipino? GAWAIN (Values Clarification / Sensitivity activity) Panuto: 1. Ipababasa ng guro sa mga estudyante ang ilan sa mga natatanging katotohanan tungkol sa Pilipinas at sa Pilipino. TRIVIA: 1. Ang watawat ng Pilipinas ang natatanging watawat sa mundo na ipinapakita sa iba‟t ibang paraan ayon sa panahon. Sa panahon ng kapayapaan, nasa taas ang asul na kulay nito at nasa taas naman ang pulang kulay kapag may giyera. 2. Tinagurian ang Pilipinas na “texting capital of the world,” dahil 350 to 400 milyong mensahe (SMS) ang naipapadala araw araw ng 35 milyon na „texters‟– higit pa sa pinagsamang dami ng sa Estados Unidos at Europa. 3. Ang Pilipinas ang natatanging bansang Kristiyano sa buong Asya. 4. Ang fluorescent lamp ay naimbento ni Agapito Flores na tubong Cebu. 5. Si Abelardo Aguilar na isang Pilipino ang nakadiskubre ng antibiotic “erythromycin“.
  3. 3. 6. Isang Pilipino ang nanalo sa Chess Olympiad na ginanap sa Pransya at tinanghal na first International Grandmaster na nagngangalang Eugenio Torre. 7. Ang single chip ng video camera ay naimbento ng isang Pilipino na si Marc Loinaz 8. Ang karaoke ay naimbento ng Pilipinong si Roberto Del Rosario. 9. Ang pinaka madalang at pinakamahal na kabibe sa buong mundo ay matatgpuan sa Pilipinas. Sa 500 na uri ng kabibe, 488 dito ay matatagpuan sa Pilipinas. 10. Ang laruang pinoy na yoyo ay unang ginamit bilang sandata. 11. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa timog silangang asya na nagkamit ng kalayaan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdigan. PAGSUSURI 1. Ano ang iyong reaksyon matapos mo itong mabasa? (A) 2. Ano ang lubos na nakakuha ng iyong atensyon? Bakit? (C) 3. Sa iyong tingin, anong mga katangian ng Pilipino ang naipakita sa mga sumusunod? (C) 4. Paano mo ito maipagmamalaki? (P) 5. Ano pa ang maaaring maging pagkakakilanlan ng mga Pilipino? (C) 6. Sa iyong pananaw, saan nagmula ang mga pagkakakilanlan na ito?(C)
  4. 4. PAGPAPALALIM  Ang Pagkakakilanlan at Kulturang Pilipino  Bago Dumating ang Mga Kastila  Panahon ng Kastila  Panahon ng Amerikano  Sino Talaga ang Pilipino?  Isang Bagong Pananaw Ang Pagkakakilanlan at Kulturang Pilipino PANAHON PAGPAPAHALAGA Bago dumating ang Kastila Ang mga Pilipino – Malay ay mga taong palangiti, gumagamit ng mga magagalang na salita, may kabutihang asal at may maayos na pakikitungo sa ibang tao. Ang mga Pilipino ay naimpluwensyahan ng pagpapahalaga tulad ng pagtitiis, pagtitiyaga, „foresight‟ at katipiran Panahon ng Kastila Pagkamahabagin, kayabangan, pagpapahalaga sa panlabas na anyo, pribelehiyo at katayuan sa buhay Panahon ng Amerikano Pragmatiko, palatanong, rasyonal
  5. 5. •Sino Talaga ang Pilipino? Sinasangayunan at tinatanggap ng nakararaming sosyolohista na ang kulturang Pilipino at nalinang a iba‟t-ibang aspeto dahil sa maraming salik at ang mga pinagsama-samang salik na ito ang binubuo sa pagkakakilanlang Pilipino •Isang Bagong Pananaw Makatutulong na upang ipagmalaki natin an gating pagka Pilipino na maunawaan natin na mayroon tayong likas na atin bago pa man dumating ang mga dayuhan. Ayon kina Felipe Landa Jocano at Paz sa kanilang aklat na Culture and Nationhood ay kailangan nating ipakita ang positibong imahen ng ating mga nagawa at kakayahan upang makita natin ang tunay nating pagkakakilanlan bilang lahi. Ayon sa kanila, nararapat din na ipaalam sa bawat Pilipino ang mga natuklasan ng mga iskolar na katibayan na bago pa man dumating ang mga mananakop ay atatawag ng sibnilisado an gating mga ninuno. Ayon kina Jocnao at Mendez, ang pagtingin sa simbolo ng ating pagka Pilipino nang may pagmamalaki ay instrument para sa pagpapaunlad ng bansa.
  6. 6. PAGPAPAIRAL Panuto: 1. Hahatiin ng guro ang klase sa tatlong grupo. 2. Ang bawat grupo ay magbibigayan ng ideya upang punan ang dayagram. 3. Bigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral na gawin ito 4. Ipaliliwanag ng representatib ng bawat grupo ang kanilang ginawa.
  7. 7. EBALWASYON Panuto: Isulat sa tsart ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa bawat partikular na panahon. Sanaysay Sagutin ang tanong ayon sa pananaw na sinasangayunan ng nakararaming sosyolohista: Sino Talaga ang Pilipino? PAGTATAPOS NA GAWAIN “Pilipino ako, sapat nang dahilan `yon para mahalin ko ang Pilipinas.” Bob Ong PANAHON PAGPAPAHALAGA Bago Dumating ang Kastila Panahon ng Kastila Panahon ng Amerikano

×