Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacion de Slideshare, Scribd y Issuu

571 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacion de Slideshare, Scribd y Issuu

 1. 1. Slideshare.net, Scribd.com e Issuu.com
 2. 2. Puntos a tratar <ul><ul><li>Slideshare.net </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>  Que é? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Como buscar información? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Como publicar? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Scribd.com </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Que é? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Como buscar información? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Como publicar? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Issuu.com </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Que é? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Como buscar información? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Como publicar? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Conclusións </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 3. 3.   ( www.slideshare.net ) <ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Slideshare é unha aplicación da web 2.0 na que podes almacear presentación mediante diapositivas. As presentación son realizadas dende o propio equipo e tras subilas a web podémolas compartir co resto de usuarios.   * Admite arquivos de ata 100 MB. * Unha vez subidas converteas en formato Flash. * Ao momento esta dispoñible a través dunha dirección pública. * Podemos compartila tamén por correo electrónico. </li></ul>
 4. 4. Buscar información con Slideshare <ul><li>Buscar informacón nesta aplicación resultará doado xa que só teremos que introducir os termos sobre os que queremos obter información dentro do cadrado de búsquedas que se mostra na parte superior dereita da páxina. Unha vez realizada a búsqueda aparecerán os resultados aproximados sobre o que estemos interesados. </li></ul>
 5. 5. Publicar a presentación no teu blog <ul><ul><ul><li>Unha vez que temos a presentación que queremos subir o noso blog, copiaremos o código embed que nos aparecera no marxen esquerdo. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accedemos o blog. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facemos clic en nova entrada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unha vez dentro da pestana ´´edición HTML´´ pegaremos o código que anteriormente copiamos en slideshare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tras pegalo podemos añadirlle título, etiquetas e si o desexamos podemos informar sobre o seu contido, dentro da pestana redactar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>  Finalmente publicamos.  </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Publicar a presentación no teu blog
 7. 7. <ul><li>(www.scribd.com) </li></ul>Scrib, ao igual que Slideshare, é unha ferramenta da web 2.0 que nos permite subir e mostrar documentos na web para poder compartilos.   * Permitenos subir documentos de diversos formatos: word, excel, pdf, ppt... * Non hai límite de tamaño nos seus arquivos. * Non é necesario ter que descargar os arquivos para revisalos.
 8. 8. Buscar información con Scribd <ul><li>Ao igual que en Slideshare, a hora de acceder a información resulta doado, tan só e necesario ingresar no buscador principal que aparece na parte superior dereita da pantalla as palabras clave e mostraranse os documentos relacionados. </li></ul>
 9. 9. Publicar a presentación no teu blog <ul><ul><ul><li>Unha vez que temos a presentación que queremos subir o noso blog, copiaremos o código embed, (o segundo código) para iso é necesario facer clic no icono ´´share´´ que esta na parte superior do documento. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accedemos o blog. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facemos clic en nova entrada. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unha vez dentro da pestana ´´edición HTML´´ pegaremos o código que anteriormente copiamos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tras pegalo podemos añadirlle título, etiquetas e si o desexamos podemos informar sobre o seu contido, dentro da pestana redactar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>  Finalmente publicamos.  </li></ul></ul></ul>
 10. 10. (www.issuu.com) <ul><li>Issuu.com é unha ferramenta da web 2.0 que nos permite crear revistas dixitais a partir de cualquer formato en PDF de forma rápida e sinxela. </li></ul><ul><li>Na web pédese atopar numerosas publicación publicadas pola comunidade de usuarios, crear os vosos favoritos e compartir por vías múltiples os vosos contidos. </li></ul>
 11. 11. Buscar información con issuu.com <ul><li>Para buscar información en issuu.com farémolo da mesma forma que realizamos a búsqueda en Slideshare.net e Scribd.com. Unha vez dentro da páxina iremos o buscadore principal e introduciremos os termos que nos interese atopar, rápidamente aparecerán os resultados relacionados. </li></ul>
 12. 12. Publicar no blog <ul><ul><li>Facer clic en ´´embeber´´ que aparece na parte superior da presentacion e copiar o código embed. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceder o noso blog. </li></ul></ul><ul><ul><li>Creamos unha nova entrada na que pegamos o código copiado anterirmente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Añadimos etiquetaxes, título ou redactamos algo acerca do publicado, si o desexamos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicamos finalmente. </li></ul></ul>
 13. 13. Conclusións <ul><li>Como conclusión xeral podemos dicir que estas tres ferramentas Slidesshare.net, Scrib.com e issuu.com realizan unha mesma función dentro da web 2.0. Os tres ofrecennos a posibilidade de subir e compartir documentos de diversos formatos e realizar búsquedas entre os que xa pertencen a web dunha forma sinxela e rápida.  </li></ul><ul><li>O proceso a hora de subir arquivos a web, de exportalos a blogs, de realizar búsqueda... e moi similar e mesmo idéntico nalgúns casos. </li></ul>

×