Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traballo reproduccion

227 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Traballo reproduccion

 1. 1. TEMA 4.A REPRODUCCIÓNCiencias Naturais – 2ºESO
 2. 2. 1. REPRODUCCIÓN E TIPOSAsexualSexualREPRODUCCIÓN: A reproducción e a función mediante acal os seres vivos dan lugar a outros seres vivossemellantes a eles.
 3. 3. 2. CICLO BIOLÓXICOCICLO BIOLÓXICO: O ciclo biolóxico é o conxunto de procesos e etapas que vive unorganismo desde que nace ata que se reproduce e dan lugar a novos organismos.
 4. 4. 3. REPRODUCCIÓN ASEXUAL ENANIMALESESCISIÓN OUFRAGMENTACIÓNREXENERACIÓNXEMACIÓN
 5. 5. 3. REPRODUCCIÓN ASEXUAL ENANIMALESESCISIÓN OU FRAGMENTACIÓNEXEMPLOS:Anélidos mariños
 6. 6. 3. REPRODUCCIÓN ASEXUAL ENANIMALESREXENERACIÓNEXEMPLOS:Estrelas de mar
 7. 7. 3. REPRODUCCIÓN ASEXUAL ENANIMALESXEMACIÓNEXEMPLOS:PóliposEsponxas
 8. 8. 4. REPRODUCCIÓN ASEXUAL ENPLANTASCOMPLETARCOMPLETARCOMPLETARCOMPLETARCOMPLETARTipos..VexetativaEsporasEstolónRizomaTubérculoBulbo
 9. 9. 4. REPRODUCCIÓN ASEXUAL ENPLANTASCOMPLETARCOMPLETARCOMPLETARCOMPLETARCOMPLETARCOMPLETARCOMPLETARCOMPLETARCOMPLETAR.VexetativoEstolón Rizoma Tubérculo Bulboh IMAXE IMAXE IMAXEExemplos: Amorodos,menta.Exemplos: Xengibre, lirios. Exemplos: Patacas, cenoira. Exemplos: Cebola, allo.
 10. 10. 4. REPRODUCCIÓN ASEXUAL ENPLANTASEXEMPLOS: Fentos, licopodios, hepáticas y briofitas.Esporas
 11. 11. APARELLOREPRODUCTOR5. DIMORFISMO SEXUAL EAPARELLO REPRODUCTORDIMORFISMO SEXUAL:Diferenzas externas e internasentre machos e femias.Gónadas Vías xenitaisOvarios (femias)Testículos (machos)
 12. 12. 5. DIMORFISMO SEXUAL EAPARELLO REPRODUCTORDIMORFISMO SEXUAL HUMANO:
 13. 13. 6. ETAPAS DO PROCESO DEREPRODUCCIÓN SEXUALO ACOPLAMENTO E A FECUNDACIÓNO DESENVOLVEMENTO DO EMBRIÓNPARTO/ECLOSIÓNO CRECEMENTO DAS CRÍAS
 14. 14. 6. ETAPAS DO PROCESO DEREPRODUCCIÓN SEXUALEXEMPLO 1: Ciclo reproductor dunha ave (galiña)Imaxe paso 3 Imaxe paso4Fecundidade Desenvolvemento Parto Crecemento
 15. 15. 6. ETAPAS DO PROCESO DEREPRODUCCIÓN SEXUALEXEMPLO 2: Ciclo reproductor do ser humanoFecundación Desenvolvemento Parto Crecemento
 16. 16. 7. DIVERSIDADE NA REPRODUCCIÓNSEXUAL7.1. CLASIFICACIÓN SEGUNDO AS GÓNADAS QUE POSÚENExemplos: León,CabraUnisexuais HermafroditasExemplos: Caracoles,Miñocas
 17. 17. 7. DIVERSIDADE NAREPRODUCCIÓN SEXUAL7.2. CLASIFICACIÓN SEGUNDO O TIPO DE FECUNDACIONExemplos: Peixes,Fecundación Externa Fecundación internaExemplos: Humanos,Xoaniñas
 18. 18. 7. DIVERSIDADE NAREPRODUCCIÓN SEXUAL7.3. CLASIFICACIÓN SEGUNDO O MODO E LUGAR ONDE SEDESENVOLVE O EMBRIÓNExemplos: Aves ealguns reptís.OvíparaExemplos: MamíferosVivíparaExemplos: Tiburons ealgún reptilOvovivípara
 19. 19. 7. DIVERSIDADE NAREPRODUCCIÓN SEXUAL7.4. CLASIFICACIÓN SEGUNDO O DESENVOLVEMENTO DA CRÍATRAS O SEU NACEMENTOExemplos: Directo: Mamíferos e aves.Indirecta:larvas e animais con metamorfoseDesenvolvemento directo e indirecto
 20. 20. 7. DIVERSIDADE NAREPRODUCCIÓN SEXUAL7.4. CLASIFICACIÓN SEGUNDO O DESENVOLVEMENTO DA CRÍATRAS O SEU NACEMENTOExemplos: LarvasExemplos: Bolboreta,RaDesenvolvemento indirectoMetamorfose sinxela Metamorfose completa
 21. 21. 8. ÓRGANOS SEXUAIS DASESPERMATOFITAS: AS FLORESESPERAMATOFITAS:Son plantas que se reproducen a través das sementes
 22. 22. 9. CICLO REPRODUCTOR DASPLANTASPOLINIZACIÓNFORMACIÓN DA SEMENTEA FORMACIÓN DO FROITOA XERMINACIÓN DA SEMENTE
 23. 23. 9. CICLO REPRODUCTOR DASPLANTASNOME DO TIPO 2NOME DO SUBTIPO 1
 24. 24. 9. CICLO REPRODUCTOR DASPLANTASNOME DO TIPO 2NOME DO SUBTIPO 1 NOME DO SUBTIPO 2IMAXEPOLINIZACIÓNAnemógama Estomógama
 25. 25. 9. CICLO REPRODUCTOR DASPLANTASNOME DO TIPO 2NOME DO SUBTIPO 1 NOME DO SUBTIPO 2NOME DA ETAPA A.NOME DO SUBTIPO 2A formación da semente
 26. 26. 9. CICLO REPRODUCTOR DASPLANTASNOME DO TIPO 2NOME DO SUBTIPO 1 NOME DO SUBTIPO 2A formacion do froitoFroitos carnosos Froitos secos
 27. 27. 9. CICLO REPRODUCTOR DASPLANTASNOME DO TIPO 2NOME DO SUBTIPO 1 NOME DO SUBTIPO 2NOME DA ETAPA A.NOME DO SUBTIPO 1 NOME DO SUBTIPO 2A xerminación da semente
 28. 28. 10. FINALIDADE DA REPRODUCCIÓNFINS OU OBXECTIVOSDA REPRODUCCIÓNPerpetuarse a especieDispersión dos individuos
 29. 29. 11. VANTAXES DA REPRODUCCIÓNSEXUAL FRONTE Á ASEXUALFINS OU OBXECTIVOSDA REPRODUCCIÓNCompletar FIN 1Aumentan adiversidadeEvitar extinciónFavorece aAdaptaciónDa especie

×