Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. fosiles

262 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1. fosiles

  1. 1. OS FÓSILES Webquest - Informática/Ciencias Naturais (1ºESO)
  2. 2. INTRODUCCIÓNSabemos que na actualidade existen gran diversidade deespecies animais e vexetais adaptadas a distintos mediose con características moi diferentes. Pero…• Existiron sempre os mesmos seres vivos que os que vemos na actualidade?• Tódolos seres vivos apareceron ao mesmo tempo?Estas e outras preguntas poden ser respondidas medianteo estudo dos FÓSILES
  3. 3. TAREFA• O voso traballo consiste en informaros sobre o fascinante mundo dos fósiles. Teredes que realizar unha presentación, usando Impress, que despois teredes que expoñer ante os vosos compañeiros (nuns 10 min). Intentade que a presentación sexa atractiva, con abundantes imaxes e pouco texto por diapositiva.• Na presentación deberedes responder ás seguintes cuestións: - Qué son os fósiles? - Como se formaron? - Qué partes dos organismos adoitan fosilizarse? - Qué información nos proporcionan os fósiles? Pon exemplos concretos. - Qué son os fósiles guía? - Qué son as icnitas? Indica como se poden formar e pon exemplos concretos interpretándoos
  4. 4. RECURSOSA información que precisades para levar a cabo a tarefa a podedes obter nosseguintes recursos:• Libro de texto: páxina 88-89• Definición e proceso de fosilización http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/clasica/ fosiles1.htm• Icnitas: formación, exemplos e interpretaciónhttp://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/tierra_cambia/contenidos4.htm• Fósiles guía e exemplos concretos e explicación de fósiles de dinosaurios:http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_torre_del_aguila/DINO/fosiles.htm

×