Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

web 2.0, maria tic

918 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

web 2.0, maria tic

 1. 1. María Cid Hervella
 2. 2. ÍNDICE
 3. 3. <ul><li>Novo conxunto de tecnoloxías é actitude ante elas. </li></ul><ul><li>Facilidade do usuario para o traballo dinámico (renovando contidos...). </li></ul><ul><li>Interacción elevada (simultánea,instantánea...) entre os usuarios. </li></ul><ul><li>Participación colaborativa. </li></ul>
 4. 4. NOVAS APLICACIÓNS <ul><li>Ferramentas de edición: </li></ul><ul><li>Blogs e wikis. </li></ul><ul><li>Para a exposicíón libre do usuario. </li></ul><ul><li>Xestión da información. </li></ul><ul><ul><ul><li>Sindicadores de contidos, marcadores sociais. </li></ul></ul></ul><ul><li>Aceso as actualizacións de contidos. </li></ul><ul><li>Aplicacións online: </li></ul><ul><ul><li>As tipicamente de uso local (follas de cálculo,calendarios...) </li></ul></ul>
 5. 5. 2- AGREGADORES DE CONTIDOS Exemplo: www.bloglines.com
 6. 6. Características <ul><li>Sindicador de contidos . </li></ul><ul><li>Subscribción a páxinas mediante RSS. </li></ul><ul><li>Consulta automática as actualizacións do “sitio subscrito” </li></ul>
 7. 7. BLOGS Exemplo: Meu blog (blogia).
 8. 8. Caracteríticas <ul><li>Sitio web actualizado para a comunicación. </li></ul><ul><li>Exposición e publicación de textos libres, imaxes, links e outros. </li></ul><ul><li>Ordeamento distintivo: </li></ul><ul><ul><li>Post ou artigos publicados a través do seu blog. </li></ul></ul><ul><ul><li>Características estéticas (encabezado e pe de blog). </li></ul></ul><ul><li>Varios editores, que interactúan cos lectores (mediante comentarios....) </li></ul>
 9. 9. MAPAS CONCEPTUAIS
 10. 10. Caracteríticas <ul><li>Impacto Visual: </li></ul><ul><ul><ul><li>Debe considerar a limpeza,espazo,claridade, ortografía para disminuir as confusións. </li></ul></ul></ul><ul><li>Xerarquización: </li></ul><ul><ul><ul><li>Ordenación dos conceptos máis xerais. </li></ul></ul></ul><ul><li>Simplificación: </li></ul><ul><ul><ul><li>Selección dos conceptos máis importantes, facendo diferenciación do contido e localizando a informacíon central. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. MARCADORES SOCIAS Un exemplo é o marcador social galego; Debulla
 12. 12. Caracteríticas <ul><li>O usuario: </li></ul><ul><ul><ul><li>Edita, publica e almacena enlaces de direccións de web. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xeralmente non necesita descargar nada no seu ordenador,se nón que traballa na red a través dunha conta. </li></ul></ul></ul><ul><li>Para unha busqueda máis sinxela empréganse as etiquetas de clasificación. </li></ul>
 13. 13. WEBQUEST <ul><li>É unha metodoloxía innovadora de presentación da información vinculada a entornos educativos. </li></ul><ul><li>Son publicacións feitas xeralmente por profesores. </li></ul><ul><li>A súa finalidade é ofrecer ao alumno unha guía eficiente e segura para desarrollar actividades de aprendizaxe. </li></ul>
 14. 14. Estructura <ul><li>Introducción: </li></ul><ul><ul><ul><li>Establece o marco e aporta algunha información antecedente </li></ul></ul></ul><ul><li>Tarea: </li></ul><ul><ul><ul><li>O resultado final da actividade que os alumnos van levar a cabo </li></ul></ul></ul><ul><li>Proceso: </li></ul><ul><ul><ul><li>Descripción dos pasos a seguir para levar a cabo as tarefas. Inclúe os recursos e o andamiaxe (scaffolding) . </li></ul></ul></ul><ul><li>Recursos: </li></ul><ul><ul><ul><li>Selección de enlaces ós sitios de interese para encontrar a información relevante. Este elemento forma parte do apartado do proceso. </li></ul></ul></ul><ul><li>Avaliación: </li></ul><ul><ul><ul><li>Explicación de como será evaluada a realización da tarefa </li></ul></ul></ul><ul><li>Conclusión: </li></ul><ul><ul><ul><li>Recuerda o que se aprendeu e anima a continuar ca aprendizaxe </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Wikis Un exemplo moi coñecido de wiki é Wikipedia .
 16. 16. Caracteríticas <ul><li>O usuario pode exponer : </li></ul><ul><ul><ul><li>Textos,fotografías, vídeos, vínculos con outras páxinas. </li></ul></ul></ul><ul><li>Úteis para a actividade educativa. </li></ul><ul><li>Multitude de proveedores emulando a edición da wiki a un procesador de textos sencillo. </li></ul><ul><li>Trabajos colaborativos. </li></ul><ul><li>A información se almacena en páxinas que se conectan entre ellas a través de vínculos. </li></ul>
 17. 17. Podedes ver novamente esta presentación entrando no meu Blog e tamén en Slideshare , buscando en Web 2.0 María tic.

×