Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació motivació

Com motivar l'alumnat d'ESO a l'aula de llengua.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació motivació

 1. 1. La diversitat a l’aula Una bona pràctica de motivació per aprendre llengua a l’aula d’ESO Maria-Ana Manresa i Maria Sáenz
 2. 2. La motivació segons Gardner Esforç per aprendre una llengua Desig d’aprendre Satisfacció amb la tasca d’aprendre
 3. 3. Tipus de motivació Intrínseca: l’estímul per aprendre és interior Extrínseca: l’estímul per aprendre és exterior
 4. 4. Decàleg de Dörnyei i Csizér 1. Sigues un exemple personal amb la teva conducta 2. Crea una atmosfera agradable i relaxada a l’aula 3. Presenta la tasca adequadament 4. Desenvolupa una bona relació amb els aprenents 5. Incrementa la confiança lingüística de l’aprenent 6. Fes la classe interessant 7. Promou l’autonomia de l’aprenent 8. Personalitza el procés d’aprenentatge 9. Incrementa l’orientació cap a objectius dels aprenents 10.Familiaritza els aprenents amb la cultura de la llengua que aprenen
 5. 5. Factors que influeixen en l’aprenentatge d’una segona llengua Llengua materna Capacitat cognitiva Context i personalitat Edat d’inici de l’aprenentatge Motivació de l’alumne
 6. 6. Estratègies Estratègies d’aprenentatge Metacognitives Cognitives Socioafectives Estratègies comunicatives i compensatòries Evasió Paràfrasi Transferència
 7. 7. ESO ALUMNE - De 12 a 16 anys - Canvis fisiològics i emocionals - Alt percentatge de desmotivació PROFESSOR - Objectiu: promoure el desenvolupament personal de l'alumne i la seva socialització - Recolzament i orientació a l’alumnat - Formació en el camp de la motivació DIFICULTATS - Diversitat - Integració d’estudiants nouvinguts - Manca de recursos
 8. 8. ➢Estimulació del desig d’aprendre ➢Actitud favorable envers l'aprenentatge de la llengua ➢Ambient de confiança i respecte ➢Intel·ligència emocional, autoestima i motivació ➢Facilitador-mediador: ajuts educatius, models, pautes i eines El rol del professor
 9. 9. Factors que faciliten la motivació Autonomia Competència Relació
 10. 10. Estratègies motivacionals a l’aula 1. Crear les condicions bàsiques per a la motivació 2. Generar la motivació inicial 3. Mantenir la motivació 4. Fomentar una avaluació en positiu
 11. 11. Propostes per a motivar l’alumnat a l’aula de llengua El treball per projectes Iniciativa de l’alumne Alta implicació per part de l’estudiant Tries escoltades i consensuades Aprenentatge per descobriment
 12. 12. Beneficia el rendiment acadèmic i la socialització Desenvolupa habilitats interpersonals Fomenta l’autonomia de l’alumne Responsabilitza tots els membres del grup Pressuposa una interdependència positiva El treball cooperatiu
 13. 13. 1. Trencaclosques 2. Tutoria entre iguals 3. Ensenyament recíproc 4. Role playing cooperatiu Tipus de grups cooperatius:
 14. 14. El foment de l’autonomia L’alumne autònom... és capaç de prendre decisions pot prendre la iniciativa sap resoldre els problemes pot decidir sobre el propi ritme d’aprenentatge és conscient del que ha après és capaç de fer un seguiment del propi progrés pot autoregular el procés d’aprenentatge Alumne autònom = alumne motivat
 15. 15. Hem d’avaluar per aprendre L’alumne ha de responsabilitzar-se del propi aprenentatge Avaluació continuada, orientada al procés Hem de fomentar la reflexió i la participació de l’aprenent Instruments rics i diversos La retroalimentació comporta l’autoregulació de l’alumne El portafolis o la carpeta d’aprenentatge: element motivador, generador d’autonomia i instrument d’autoavaluació Avaluació integral i retroalimentació

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Com motivar l'alumnat d'ESO a l'aula de llengua.

Views

Total views

153

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×