Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Republic of the Philippines
Department of Education
Cordillera Administrative Region
Division of Baguio City
BAGUIO CITY H...
4. Nakapag-anyaya
ng mga bihasang
tagapagsalita na
magbabahagi ng
kanilang kaalaman
sa paksa
School Paper
Management
Semin...
Republic of the Philippines
Department of Education
Cordillera Administrative Region
Division of Baguio City
BAGUIO CITY H...
4. Nahahasa ang
kakayahan sa
pagsusulat ng mga
napiling larangan
Pagsasanay sa pagsulat
ng mga artikulo sa
bawat linggo
Pa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Actionplanbagiw(Baguio City High School)

117 views

Published on

layunin ng paaralang pangkampus

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Actionplanbagiw(Baguio City High School)

  1. 1. Republic of the Philippines Department of Education Cordillera Administrative Region Division of Baguio City BAGUIO CITY HIGH SCHOOL Governor Pack Road, Baguio City ANG BAGIW PLANONG GAWAIN 2016-2017 LAYUNIN GAWAIN TAKDANG PANAHON TAONG KALAHOK PONDO INAASAHANG RESULTA REMARKS 1. Nakahihikayat ng mg magiging kasapi sa pamatnugutan Pangungumbinsi sa mga mag-aaral na magiging kasapi ng pamanugutan Unang linggo ng Hunyo Mga mag-aaral ng Noblity, Resourcefulness at Responsiveness School Paper fund Pagiging aktibo sa organisayon 2. Nakabubuo ng magiging kasapi sa pamatnugutan. Pagkakaroon ng pagsusulit sa Pamahayagang Pampaaralan Hunyo 2016 Mga mag-aaral ng Noblity, Resourcefulness, Responsiveness, STE Program School Paper fund Pagkakaroon ng mahuhusay na manunulat 3. Nakapipili ng mga magiging kalahok sa mga patimpalak pandibisyon sa larangan ng Pampaaralang Pamahayagan School Press Conference Hulyo 29, 2016 Mga tagapagsalita na batikan sa pagsulat ng balita,editorial, lathalain, pampalakasan at agham at teknolohiya intresadong mag- aaral ng paaralan School Paper fund Pagkapanalo sa iba’t ibang kategorya ng patimpalak
  2. 2. 4. Nakapag-anyaya ng mga bihasang tagapagsalita na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa paksa School Paper Management Seminar ang School Paper Cliniquing Hulyo 29-31, 2016 Pinunong Guro, Tagapayo ng Ang Bagiw at The Pine Tree, Tagapayo ng ilang paaralang elementarya ng Baguio School Paper fund Malinang at mahasa ang kaalaman sa pagsusulat 5. Nahahasa ang kakayahan sa pagsusulat ng mga napiling larangan Pagsasanay sa pagsulat ng mga artikulo sa bawat linggo Pagsulat ng mga balita, lathalain, editorial, pampalakasan at agham at teknolohiya Buong taong pamunuan Pamatnugutan at nanalong manunulat School Paper fund Makabuo ng isang pahayagang pampaaralan 6. Nakapagbabahagi ng kaalaman sa kapwa. Pagkakaroon ng “Outreach Program” Hulyo 2016 – Marso 2017 Pamatnugutan School Paper fund Manalo sa pandibisyong patimpalak at makapagsulat ng mga maayos na artikulo. 7. Nakagagawa ng pamahayagang pangkampus sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga maayos na artikulo Paggawa ng isang pamahayagng pangkampus Hunyo 2016- Marso 2017 Punung Guro Pinunong Guro Tagapayo ng Ang Bagiw Pamatnugutan School Paper fund Inihanda ni: Binasang nilalaman nina: Pinagtibay ni: MARIA RAMELIA M. ULPINDO MAYLYN G. SAMIDAN DEAN B. MENDOZA ROMULO M. FLORA Tagapayo, Ang Bagiw Pinunong Guro III, Filipino Pinunong Guro III, Filipino Punong Guro IV
  3. 3. Republic of the Philippines Department of Education Cordillera Administrative Region Division of Baguio City BAGUIO CITY HIGH SCHOOL Governor Pack Road, Baguio City ANG BAGIW PLANONG GAWAIN 2015-2016 LAYUNIN GAWAIN TAKDANG PANAHON TAONG KALAHOK PONDO INAASAHANG RESULTA REMARKS 1. Nakahihikayat ng mg magiging kasapi sa pamatnugutan Pangungumbinsi sa mga mag-aaralna magiging kasapi ng pamanugutan Unang linggo ng Hunyo Mga mag-aaralng Noblity, Resourcefulness at Responsiveness School Paperfund Pagiging aktibo sa organisayon 2. Nakabubuo ng magiging kasapi sa pamatnugutan. Pagkakaroon ng pagsusulit sa Pamahayagang Pampaaralan Hunyo 2015 Mga mag-aaralng Noblity, Resourcefulness, Responsiveness, STE Program School Paperfund Pagkakaroon ng mahuhusay na manunulat 3. Nakapipili ng mga magiging kalahok sa mga patimpalak pandibisyon sa larangan ng Pampaaralang Pamahayagan School Press Conference Hulyo 18, 2015 Hulyo 31, 2015 Mga tagapagsalita na batikan sa pagsulat ng balita,editorial, lathalain, pampalakasan at agham at teknolohiya intresadong mag-aaral ng paaralan School Paperfund Pagkapanalo sa iba’t ibang kategorya ng patimpalak
  4. 4. 4. Nahahasa ang kakayahan sa pagsusulat ng mga napiling larangan Pagsasanay sa pagsulat ng mga artikulo sa bawat linggo Pagsulat ng mga balita, lathalain, editorial, pampalakasan at agham at teknolohiya Buong taong pamunuan Pamatnugutan at nanalong manunulat School Paperfund Makabuo ng isang pahayagang pampaaralan 5. Nakapagbabahaging kaalaman sa kapwa. Pagkakaroon ng “Outreach Program” Hulyo 2015 – Marso 2016 Pamatnugutan School Paperfund Manalo sa pandibisyong patimpalak at makapagsulat ng mga maayos na artikulo. 6. Nakagagawa ng pamahayagang pangkampus sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga maayos na artikulo Paggawa ng isang pamahayagng pangkampus Hunyo 2015-Marso 2016 Punung Guro Pinunong Guro Tagapayo ng Ang Bagiw Pamatnugutan School Paperfund Inihanda ni: Binasang nilalaman nina: Pinagtibay ni: MARIA RAMELIA M. ULPINDO DEAN B. MENDOZA MARILYN S. API-IT ELMA D. DONAAL, Ed.D Tagapayo, Ang Bagiw Pinunong Guro III, Filipino Pinunong Guro VI, Filipino Punong Guro IV

×