Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa Electoral

956 views

Published on

Programa electoral Partido Popular de Marín, Pontevedra.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programa Electoral

  1. 1. MARÍN PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAIS 2011 Un programa, un equipo, un goberno
  2. 2. MARÍNDINAMIZAREMOS A ECONOMÍA LOCALPARA CREAR EMPREGO- Apoiaremos decididamente ó Porto de Marín e a súa actividadefacendo unha clara aposta pola inversión privada que teña como obxectivocrear emprego en Marín.- Planificaremos a zona empresarial e industrial que sexa viablepara xerar inversión productiva que cree emprego de presente e de futuro.- Axilizaremos os trámites administrativos das empresas, as licencias de obrae de apertura e a coordinación e reducción dos tempos de espera.- Estableceremos vías de comunicación con sectores empresariais para fa-vorecer novas oportunidades de negocio.
  3. 3. Me gusta http://mariaramallo.blogspot.com http://www.facebook.com/ramallomaria www.ppmarin.es 1 3 Aprobaremos o Plan Xeral de Dotaremos a Marín Ordenación Municipal Auditorio dun (P.X.O.M.) no prazo DUN ANO, que Multiusos que veña a impulsar definitivamente o permita celebrar todo tipo crecemento da nosa vila. de actuacións culturais, artísticas e sociais para así conseguir poñernos á 2 altura doutros concellos. dous Aparca- Construiremos mentos Públicos no cen- tro de Marín para uso de todos os veciños e a xente que se acerque a visitar Marín. 4 Xestionaremos un Plan Director de Infraestructuras Deportivas que abarque a reforma integral do Pavillón da Caño- ta, un Pavillón de usos múltiples en Seixo, as melloras nos Pavillóns da Raña e do Sequelo xunto con a do estadio municipal de S. Pedro, dous campos de herba sintética en Santomé e en Seixo e un Parque Lúdico- Deportivo en convenio co Invifas no entorno do río Lameira.- Abriremos vías de comunicación entre o Concello, as Empresas, os Centros deFormación e os Centros Educativos.- Apoiaremos ó Comercio local con campañas e actuacións coordinadascoas Asociacións, fomentando líñas de acción que faciliten e favorezan o Consumo.- Crearemos unha Oficina de Información Municipal de Consumo(O.I.M.C.), fomentando o uso das novas tecnoloxías.-Fomentaremos o Turismo como medida para reactivar a economíacentrándonos en actividades náutico-pesqueiras, culturais, de ocio, deportivas e poten-ciando a oferta das Festas de Marín.
  4. 4. MARÍN, AGORA OU NUNCA5 Potenciaremos o Turismo rehabilitando “O Almacén” en Loira crean- do para elo unha figura de primeiro orde, unha Pousada ou un Hotel con encanto que dote a Marín dun maior atractivo turístico.6 7 Negociaremos co Mi- Remodelaremos a Avda. de nisterio de Defensa e Ourense para solucionar dunha co Invifas a posibilida- maneira definitiva o proble- de de compartir ma do tráfico en Marín,usos portuarios, de- instalando rotondas e melloran-portivos, de ocio e de do os espacios libres para o paseo, facendoesparcimento, para do- unha reforma ordenada e globaltar a Marín de máis espacios da Praza do Regueiro-Marquésque melloren a calidade de de Valterra.vida dos que vivimos en Marín. 8 Trasladaremos Aduanas para dentro do recinto portuario, destinado o edificio da Avenida de Ourense para dependencias municipais.9 Adquiriremos o inmoble de “Pais-Baladrón” na rúa da Roda es- quina con Méndez Núñez, rehabilitando integralmente a estructura, conservan- do a fachada e dotando o seu interior de espacios con contido cultural en coordinación coas asociacións de Marín para realización de actividadesformativas, educativas, culturais e sociais.10 11 Potenciaremos o ocio, Construiremos nesta legis- o lecer e o esparcimen- latura o novo Centro to no Paseo Alcal- de Saúde e reformaremosde Blanco, facilitando a instala- as instalacións actuais de inmediato paracións de máis locais de hostelería, e poder prestar mellores servicios na Casa dofomentando un Paseo fácil e atrac- Mar trasladando o servicio de pediatría dotivo, con máis ingredientes de cara actual centro de saúde unificando este ser-o ocio diurno e nocturno. vicio sanitario.
  5. 5. UN CONCELLO TRANSPARENTE, QUE ESCOITA, MODERNO E EFICAZ - Faremos un Presuposto Municipal cada ano. - Reduciremos o tempo de espera de pago a proveedores das facturas. - Aprobaremos un Plan de Racionalización do Gasto Corrente xestionado a través dunha Central de Compras. - Crearemos unha Oficina de Atención ó Cidadán para centralizar e axilizar calquer xestión administrativa, instalando o Portelo Único. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. O Goberno - Seremos un ÚNICO goberno municipal e coordinado. - Teremos un ÚNICO programa municipal. - Reduciremos unha dedicación exclusiva e aplicaremos medidas de austeridade no gasto. MARÍN - Os puntos fortes serán: as Infraestructuras, o Deporte, a Cultura, a Recuperación dos Faremos ríos, a aposta pola recuperación de Patri-máis con monio emblemático, o Turismo de calidade, menos, abordando a reorganización do Concello e a mellora dos servicios públicos, coa meta posta na Ordena-seremos máis ción do Urbanismo. eficientes e - Acadaremos o apoio doutras Adminis- ofreceremos tracións: da Deputación Provincial de Ponte-servicios de vedra, da Xunta de Galicia, e do futuro Goberno de calidade España. SEREMOS UN GOBERNO ÚNICO
  6. 6. CANDIDATURA DO PARTIDO POPULAR. UN PROGRAMA, UN EQUIPO, UN GOBERNO 1. María Ramallo Vázquez 18. Natalia Moreira López 2. Manuel Santos Costa 19. Antonio Boullosa Souto 1 2 3 4 5 3. Marián Sanmartín García 20. Mirian Fariña Filgueira 4. Francisco José Estévez Salazar 21. Mª del Carmen García Campelo 5. Antonio Traba Miñones6 7 8 9 10 11 6. José Ramiro Gestido Pousada 7. Cristina Acuña González SUPLENTES:12 13 14 15 16 8. Beatriz Rodríguez Gómez 22. Otilia Novegil Villanueva 9. Pablo Novas Caballero 23. Francisco Gómez Villanueva 10. José Luis Lago García 24. Cristina Buceta Portabales17 18 19 20 21 11. Benito Touriño Touriño 25. Rubén Cabaleiro Villamil 12. José Cidrás Rosales 26. Rebeca Boullosa Acuña22 23 24 25 26 13. Carmen Icíar Álvarez Tapia 27. Nuria Casal Dopazo 14. Eugenio García Piñeiro 28. José Ramón Abal Pazos 27 28 29 30 31 15. Meli Otero López 29. Elvira Graña García 16. Ignacio García Santiago 30. Ana Teresa Iglesias Soto 17. Benito Dopazo González 31. Gabriel Novés Sánchez

×