Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SoMe Studio-työnhaun-valmennukset

908 views

Published on

Työnhakuvalmennuksia sosiaalisesta mediasta

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SoMe Studio-työnhaun-valmennukset

 1. 1. + Sosiaalisen median palvelut Maria Rajakallio – SoMe Studio www.somestudio.fi www.facebook.com/somestudio.fi +358 40 586 2780 maria.rajakallio@somestudio.fi
 2. 2. + SoMe Studio Sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin konseptointi-, koulutus ja konsultointitoimisto Autamme asiakkaitamme hyödyntämään digitaalisen maailman mahdollisuuksia siten, että toiminta myös tuottaa tuloksia. Palveluihimme kuuluvat sosiaalisen median koulutukset, digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median strateginen suunnittelu, kampanjasuunnittelu ja sisältöstrategiat sekä sosiaalisen median sisältötoteutukset. Erityisosaamisalueemme on sosiaalisen median hyödyntäminen rekrytoinneissa ja työnhaussa.
 3. 3. + Maria Rajakallio  Diplomi-insinööri , Tampereen teknillinen yliopisto  Pääaineet: hypermedia, teollisuustalous.  Opintoja ja osa-aikaista työskentelyä somen parissa vuodesta 2005.  Lopputyö aiheesta ”Sosiaalisen median hyödyntäminen Tampereen teknillisen yliopiston brändinhallinnassa”.  Nuorten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen sosiaalisessa mediassa -hankkeen projektipäällikkö 2010 – 2012.  Sosiaalisen median konsultointia vuodesta 2010, ensin oman työn ohessa.  Rekrytointiyritys Sihti, Brand and Digital Manager 2012-2013.  SoMe Studio, päätoiminen yrittäjä 2013- http://www.linkedin.com/in/mariarajakallio
 4. 4. + Koulutukset työnhakuun Monipuolisia valmennuksia, jotka auttavat työnhakijaa niin välineiden käytössä, kuin oman markkinointiosaamisen lisäämisessä siten, että oman osaamisen esilletuominen ja näkyvyys paranevat sosiaalisen median keinoin.
 5. 5. + Sosiaalisen median työnhakukoulutukset 1. Työnhaku sosiaalisen median keinoin 2. Modernit työnhaun asiakirjat 3. LinkedIn -klinikka 4. Sosiaalisen median työnhakuharjoitukset (sekä 3h, että 7 h toteutukset) 5. Työnhaun sissimarkkinointitekniikat 6. Sosiaalinen media kansainvälisessä työnhaussa 7. Sosiaalinen media työnhaun valmentajalle
 6. 6. Työnhaku sosiaalisen median keinoin (4h) Koulutus tarjoaa osallistujille tiiviissä paketissa katsauksen sosiaalisen median palveluihin ja niiden hyödyntämistapoihin työnhaussa. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on käsitys yleisimmistä työnhakuun käytetyistä sosiaalisen median palveluista ja ymmärrys siitä, miten nämä palvelut soveltuvat heidän omaan työnhakuunsa. Sisältö - Sosiaalisen median palvelut ja niiden hyödyntäminen työnhaussa, esim. Facebook, LinkedIn, Twitter , Xing, Just Recruit Me, YouTube, Pinterest ja Instagram, Slide Share, Prezi. + – Näin erotut työnhaussa Videon, kotisivujen, blogien ja mainoskampanjoiden hyödyntäminen työnhaussa. Erottautuminen verkossa ja sen merkitys työnhaun vauhdittajana. Opetusmenetelmät Lähiopetusta sisältäen teoriaa, ajankohtaisia caseesimerkkejä. Koulutus on luentotyyppinen.
 7. 7. Modernit työnhaun asiakirjat (7h + 2h etäopetus) Koulutuksessa harjoitellaan modernien työnhaun asiakirjojen tekoa ja tehokasta hyödyntämistä. Harjoituksessa osallistujat harjoittelevat LinkedIn –profiilin tekoa työnhakukäyttöön, sekä profiilin optimointia oman työnhaun tehostamisen näkökulmasta. Palvelussa tutustutaan myös muihin sosiaalisen median palveluihin, sekä erilaisiin työnhaun verkkopalveluihin ja niiden hyödyntämiseen. Lisäksi saadaan vinkkejä piilotyöpaikkojen etsintään. Sisältö LinkedIn –profiilin tekeminen työnhakukäyttöön Profiilin perustaminen Profiilin optimointi + Sosiaalisen median palvelut työnhaussa Twitter, Slide Share , Facebook About.me. Resu.me ja Vizualise.me - Profiilien käyttönotto ja hyödyntäminen työnhaussa Työnhaun verkkopalvelut Monster, Oikotie, Heebo . Miten erottua työnhakupalveluissa? Piilotyöpaikat ja rekrytointiyritysten sivut Opetusmenetelmät Itse tekemistä luennoijan opastuksessa. Pienryhmäopetus tietokoneluokassa, jonka jälkeen 2h etätutorointi erikseen sovittuna aikana
 8. 8. LinkedIn -klinikka (4h + 2h etäopetusmahdollisuus) Tavoitteena on saada ja antaa palautetta, sekä oppia ryhmätyön avulla LinkedIn –profiilin parempaa käyttöä työnhaussa. Sisältö Osallistujat arvioivat pienissä ryhmissä toistensa LinkedIn profiileita ja antava vinkkejä, apua ja palautetta toisilleen kouluttajan fasilitoidessa tilaisuutta ja opastaessa osallistujia. + Tilaisuuden aluksi käydään läpi LinkedInin optimoinnin perusteet ja jaetaan osallistujat ryhmiin. Opetusmenetelmät Pienryhmäopetusta. Klinikkaan voidaan yhdistää koulutuksen jälkeen toteutettava etäopetus, jonka avulla osallistujien on mahdollista kysyä tukea oman profiilin parantamiseen.
 9. 9. Sosiaalisen median työnhakuharjoitukset (7h + 2h etäopetus) Koulutuksessa harjoitellaan käytännössä moderneja työnhakutaitoja, kuten videoesittelyn tekoa ja videohaastattelua sekä niihin valmistautumista. Osallistujat luovat itselleen työnhakublogin Wordpressin ilmaispalveluun ja harjoittelevat työnhakustatuspäivitysten tekoa sosiaalisen median palveluihin. Sisältö Videoesittely Videohaastattelu Blogin/työnhakusivuston perustaminen wordpress.com -blogisivulle Prezi –esityksen työstäminen työnhakukäyttöön + Oman työnhakustatuksen jakaminen sosiaalisen median verkostoille ja verkostoituminen sosiaalisessa mediassa. Twitter työnhaussa mm. Tutustuminen Twitterin työnhakuchatteihin ja niiden hyödyntäminen Työnhaku sähköpostin avulla Verkostoituminen sosiaalisessa mediassa ja sen merkitys työnhaun kannalta. Opetusmenetelmät Lähiopetusta käytännön harjoituksin. Kaikki osallistujat tekevät itselleen konkreettisia moderneja työnhakuasiakirjoja koulutuspäivän aikana ja sen jälkeen. Lähiopetuskerralla sovitaan osallistujille sopivia kotiharjoituksia, joihin he saavat tukea 2h etäopetuksessa.
 10. 10. Sosiaalisen median työnhakuharjoitukset (3h) Koulutuksessa harjoitellaan käytännössä LinkedInin, Blogin ja Twitterin hyödyntämistä työnhaussa Sisältö LinkedIn – Näin tuunaat profiilisi ja hyödynnät sitä työnhaussa parhaalla mahdollisella tavalla. Bloggaaminen – Miten pääset alkuun, tilin perustaminen ja bloggauksen ideologiaa ja vinkkejä Twitter työnhaussa – Näin se toimii Palvelujen linkitys, miten yhdistää somenäkyvyys eri palveluissa. Opetusmenetelmät Lähiopetusta käytännön harjoituksin. Lähiopetuskerralla voidaan asiakkaan toiveiden mukaan sopia osallistujille kotiharjoituksia, joihin he saavat tukea etäopetuksessa. +
 11. 11. Työnhaun sissimarkkinointitekniikat (4h) Koulutuksessa harjoitellaan oman osaamisen tuotteistamista ja sissimarkkinointitekniikoiden käyttöä työnhaussa niin sosiaalisessa mediassa, kuin sen ulkopuolella. Sisältö Mitä on sissimarkkinointi ja miksi se auttaa työnhaussa? Sissimarkkinoinnin asenne + Sissimarkkinoinnin tekniikat Haloefektin synnyttäminen ja Majakkatekniikka Työnhaun Hissipuhe – avuksi soittoihin ja tapaamisiin. Piilotyöpaikkojen etsintä sissiasenteella Eri palvelujen hyödyntäminen, Sissi CV ja Sissihakemus Esimerkkejä ja vinkkejä Opetusmenetelmät Lähiopetusta käytännön harjoituksin.
 12. 12. Kansainvälinen työnhaku sosiaalisen median keinoin (3h) Koulutuksessa paneudutaan mahdollisuuksiin etsiä työpaikkaa ulkomailta sosiaalisen median kanavien avulla. Sisältö LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter ja työnhakusivustot ulkomaisen työnhaun välineiksi. Mitä ottaa huomioon ja tehdä toisin, jos tähtäimenä on kansainvälinen työpaikka. Piilotyöpaikkojen etsintä ja verkostojen hyödyntäminen. Opetusmenetelmät Lähiopetusta käytännön harjoituksin. +
 13. 13. + Sosiaalinen media työnhakuvalmentajille Koulutus on tarkoitettu työnhakijoita opastaville henkilöille ja kattaa kaiken oleellisen sosiaalisen median työnhausta. Koulutus on mahdollista järjestää joko lyhyempänä päivän luentona, tai etätehtäviä sisältävänä kahden päivän kokonaisuutena.  LinkedIn työnhaussa      Tehokas työnhaku, palvelut ja lähestymistavat työnhakuun somessa  Sosiaalisen rekrytoinnin ohjelmistot ja palvelut (esim. Goood Job, mobiilirekrytointi ja Duunion uudet ominaisuudet työpaikkasuositteluun)   Työnhakua tukevien lisäosien käyttö (kuten kuvien ja esitysten liittäminen) LinkedIn – profiilissa Työntekijöiden kautta tapahtuva sosiaalinen rekrytointi  LinkedIn –ryhmät, työnhakuilmoitukset ja ryhmien työnhakuosiot  Millaisia palveluja käytetään ja miten LinkedIn –tilin optimointi ja profiilin osien merkitys ja täyttö työnhaussa  Rekrytoinnin ja työnhaun trendit ja sosiaalinen media LinkedIn –tilin perustaminen  Sisältö: LinkedInin hyödyntäminen työnhaun välineenä Tehokkaat työnhakutyylit sosiaalisessa mediassa  Kohdennettu mainonta ja monikanavakampanjat työnhaussa  Niche –sivustot työnhakuun ja työpaikkojen etsintä verkossa  Twitterin hyödyntäminen, profiilit, hashtagit eli asiasanat ja keskustelu sekä Twitter – profiilin teko ja peruskäyttö työnhaussa.  Työnhakuun ja rekrytointiin liittyvät Twittertilit, hashtagit ja käyttäjät  Twitterin työnhakuchattien mahdollisuudet Verkostojen hyödyntäminen ja Facebookin käyttö, muistathan kysyä kaverilta?  Twitter työnhaussa
 14. 14. + Sosiaalinen media työnhakuvalmentajille II  Google +    Google+ -ryhmät työnhaun tukena   Google+ -palvelun hyödyt ja ominaisuudet työnhaun näkökulmasta Hangout –keskustelut ja työnhaku  Miten videota voi hyödyntää työnhaussa, oman osaamisen esilletuonnissa ja haastatteluissa Pinterest, Prezi, SlideShare ja Instagram  Kuva ja esitys osaksi tehokasta työnhakua. Miten saat itsesi näkymään ja vaikuttamaan.  Palveluiden käyttö työnhaussa ja niiden yhdistäminen muihin työnhakukanaviin (kuten Linkittäminen osaksi LinkedIn – palvelua) About.me, Virtualize.me ja Resu.me - virtuaaliesittely netissä    Mitä välineitä käyttää, jos LinkedIn ei yksin riitä tai sovellu työnhaun netticv:ksi?  YouTube, Vimeo & Videohaastattelut (esim. Just Recruit Me)  Työnhakuportfolion mahdollisuudet Bloggauksella töitä, miten valjastaa blogi tai verkkosivusto työnhakukäyttöön Mitkä palvelut sopivat hakijalle? Yhteenveto läpikäytyjen palveluiden hyödyistä eri työnhakijataustaisille henkilöille
 15. 15. + Hinnat ( Voimassa 2014) Puolen päivän koulutukset (4h ja lyhemmät): 600 eur +ALV 24% Koko päivän koulutukset: 960 eur + ALV 24% Etäopetus: 80 eur/h Isommissa koulutuspaketeissa ja usean koulutuksen kokonaisuudessa, pyydä erillinen pakettitarjous Marialta. KYSY MYÖS MUITA SISÄLTÖJÄ ROHKEASTI! maria.rajakallio@somestudio.fi TAI puh 040 – 586 2780
 16. 16. + Asiakkaitamme Tekniikan akateemiset TEK ry. Kiinteistö Oy Ideapark Pro-Source Oy Pirkanmaan Osuuskauppa SNT-Group Hermia Oy Finnvox Studiot Pirkanmaan ELY-keskus Tampereen TE-toimisto HRM Partners Tampereen kaupunki, TYPA
 17. 17. + Haluatko lisää keinovalikoimaa omaan näkyvyyteesi somessa? Tutustu lisää www.somestudio.fi Kysy lisää tai liity postituslistallemme! Saat noin 6 kertaa vuodessa lisää tietoa palveluistamme ja sosiaalisen median hyödyntämisestä, ilmaiseksi!
 18. 18. + Sosiaalinen media ja Digitaalinen markkinointi Maria Rajakallio – SoMe Studio www.somestudio.fi www.facebook.com/somestudio.fi +358 40 586 2780 maria.rajakallio@somestudio.fi

×