Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cmc malalties cardiovasculars i respiratòries

871 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cmc malalties cardiovasculars i respiratòries

 1. 1. GRUP 3: -Sara Wuetz-Lalka Tsoneva -Germán -Patrick -Alejandro
 2. 2. PRESENTACIÓ Les malalties a investigar son: L’infart de miocardi, l’ arteriosclerosi, MPOC i Asma Les biòlogues s’encarreguen d’informar per què es produeixen aquestes malalties i les característiques principals, a part del tipus que hi han. Els metges s’encarreguen de definir cada malaltia i explicar els efectes, com es prevenen i els tractaments. El científic curiós s’encarregarà de cercà on es dóna i llegir informació per internet per trobar preus de vacunes, dades de malalts…
 3. 3. Sara Wuetz i Lalka Tsoneva
 4. 4. L’INFART DE MIOCARDI L‘infart de miocardi: ( Atac del cor ) fa referència a col·loquial sanguínia insuficient, produït per una obstrucció en una de les artèries coronàries. El miocardi, o múscul del cor: pateix un infart quan existeix una malaltia coronària avançada. En general això es produeix quan una plaça, que es troba a l’interior d’una artèria coronària es llarg o es trenca, causant una obstrucció aguda d’aquest vas.
 5. 5. DIFERENTS TIPUS Linfart agut de miocardi és la mort del teixit cardíac, i és causat per una disminució o interrupció de la circulació coronària que, en general, es pot atribuir a una trombosi de lartèria. La trombosi és un trastorn vascular que es presenta quan hi ha una massa de sang coagulada que bloqueja de forma total o parcial linterior dun vas sanguini, ja sigui una vena o una artèria.
 6. 6. CAUSES-Les causes d’un infart venen causades per la triada ILI, que signifiquen (isquèmica, lesió, infart). Isquèmia: manca de reg sanguini i, per tant, doxigen que pateix el cor al poder haver-ne obstruït les artèries coronàries. Lesió: el teixit cardíac ha estat privat de reg sanguini efectiu, per tant el teixit comença a necrotizar-se, per exemple una embòlia. Infart: es produeix quan el teixit cardíac aquesta necrotizat , fent- se no funcional aquesta part de ventricle esquerre, ja que cal dir que els infarts de miocardi es produeixen en la part esquerra, per ser aquesta part la de més gruix miocardíac. Per això un dels símptomes dun infart són punxades a la braç esquerre.
 7. 7. ARTERIOSCLEROSIÉs una malaltia crònica i progressiva produïdapel dipòsit de greixos a la paret de les artèriesque dóna lloc a estrenyiments o a estenosidaquestes.
 8. 8. CAUSES DE L’ARTERIOSCLEROSILes causes daquesta malaltia poden estar directament relacionades a la llista que donarem a continuació: Manca dexercici físic i una dieta alta en greixos: Les causes més importants de larteriosclerosi són la falta dexercici físic, excessiva ingesta de sucre blanc, menjars refinades, i una dieta alta en greixos rica en colesterol. Obesitat, diabetis i estres: Altres malalties com la pressió sanguínia alta, obesitat, i diabetis també poden causar lenduriment de les artèries. Lestrès emocional juga una part important, i els atacs cardíacs són més comuns durant períodes dalteracions mentals i emocionals, particularment aquelles involucrades en ocupacions sedentàries. Herència: Lherència també juga el seu rol i aquesta malaltia es passa en famílies.
 9. 9. MPOC (Malaltia pulmonar obstructiva crònica) La MPOC és causada per partícules nocives o gasos, en general de consum de tabac, el que desencadena una resposta inflamatòria anòmala del pulmó. Només un 20-25% dels fumadors desenvolupen la malaltia, però es desconeixen les causes de predisposició al desenvolupament, tot i que pot ser que sigui un component multi factorial que incloguin elements ambientals com susceptibilitat individual. El diagnòstic de MPOC requereix proves de funció pulmonar. Les mesures de tractament més importants inclouen la cessació del tabaquisme, la teràpia farmacològica, la vacunació (antigripal i antipneumocòccica) i la rehabilitació. Alguns pacients poden requerir tractament a llarg termini doxigen o un trasplantament de pulmó.
 10. 10. TIPUS PRINCIPALS DE MPOC I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES Bronquitis crònica: definida per una tos prolongada amb moc. Emfisema: caracteritzat per la destrucció dels pulmons amb el temps.
 11. 11. ASMALasma es produeix perquè laire no arriba als pulmons a causa de lobstrucció de les vies aèries. Tres tipus de símptomes defineixen aquesta malaltia: la inflamació crònica de les parets bronquials, lhiperreactivitat bronquial i, en conseqüència, lestretiment dels bronquis i lobstrucció total o parcial del fluix aeri.
 12. 12. CLASSIFICACIÓ DE TIPUS Asma produït per esforç. Entre 40% i 80% de la població asmàtica infantil, presentabroncoconstricció durant lexercici, de breu durada. Asma nocturna. És una altra presentació, més freqüent en pacients mal controlats lamortalitat (70%) aconsegueix bec en la matinada. Asma ocupacional Asma al · lèrgica Asma estacional Asma inestable o caòtica Asma intermitent: el símptoma apareix menys duna vegada per setmanes amb símptomes nocturns menys de 2 vegades cada mes. Les exacerbacions tendeixen a serbreus i entre una crisi i la propera, el pacient està asimptomàtic. Asma persistent: té tres varietats, la persistent lleu amb símptomes més duna vegada per setmana i PEF o FEV1> 80%, la persistent moderada amb símptomes diaris i PEFo FEV1 entre 50% -80% i la persistent greu amb símptomes continus, limitació de lesactivitats físiques i un PEF o FEV1 <50%. Controlat: sense símptomes diaris o nocturns, no necessita medicaments de rescat,sense exacerbacions i un PEF normal. Parcialment controlat: símptomes diürns o més de dues vegades per setmana, algunsímptoma nocturn, sovint amerita ús de medicament de rescat> de 2 vegades persetmana, amb 1 o més crisi per any. No controlat: 3 o més característiques de lasma, amb exacerbacions setmanals.
 13. 13. BIBLIOGRAFIAINFART DE MIOCARDI http://ca.wikipedia.org/wiki/Infart_miocard%C3%ADac http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=f11a2043ca2da210VgnV CM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f11a2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=defaultARTERIOESCLEROSI http://ca.wikipedia.org/wiki/Arteriosclerosi http://salud.comohacerpara.com/n4097/que-es-sintomas-y-causas-de-la-arteriosclerosis.html http://www.botanical-online.com/medicinalsarteriosclerosis.htmMPOC http://ca.wikipedia.org/wiki/Malaltia_pulmonarobstructiva_cr%C3%B2nica http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=b2ef2043ca2da210VgnV CM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b2ef2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/copd/ASMA http://es.wikipedia.org/wiki/Asma http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=a963e486592da210Vgn VCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a963e486592da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 14. 14. Germán i Patryck
 15. 15. L’INFART DE MIOCARDIÉs una urgència mèdica per definició i sha de buscaratenció mèdica immediata. Les demores són un errorgreu que es cobra milers de vides cada any. Elpronòstic vital dun pacient amb infart depèn de: Lextensió del mateix, és a dir la quantitat de músculcardíac perdut com a conseqüència de la faltadirrigació sanguínia; La rapidesa de latenció rebuda.
 16. 16. EFECTESLaspirina a baixes dosis i a llarg tractament bloquejairreversiblement la formació del tromboxà A2 inplaquetes, produint un efecte inhibitori en lagregacióplaquetària evitant la producció de coàguls i reduint laincidència datacs al cor. El tipus daspirines que escomercialitzen amb aquest propòsit, són les emprades per axiquets (aspirina infantil) que venen en píndoles de 75 o 81 mg.Per a després dun atac al cor també sutilitza làcid acetil salicílicperò en grans dosis. Aquest nivell de dosi també inhibeix lasíntesi de protrombina i pot també produir un segon i diferentefecte anticoagulant.
 17. 17. PREVENCIÓ És important que controleu els factors de risc coneguts.Seguiu la pauta terapèutica indicada pel metge o la metgessa en cas de patir hipertensió arterial, hipercolesterolèmia o diabetis.No heu dabandonar el tractament sense prèvia autorització mèdica.És recomanable que porteu un control estricte dels nivells de pressió arterial, colesterol i sucre. Deixeu de fumar. El tabaquisme és un factor de risc molt característic i conegut. Seguiu una alimentació saludable. És bo incrementar el consum de fruita i verdura, així com disminuir el consum de greixos. Disminuïu el consum de sal i modereu el consum dalcohol. És recomanable que practiqueu alguna activitat física de manera regular i sempre sota la supervisió i les pautes del metge o la metgessa, que prescriurà lactivitat que sajusta millor a les capacitats i característiques físiques i de salut de cada persona. Controleu el pes corporal. Ho podeu aconseguir amb una pràctica regular dactivitat física i una alimentació saludable.
 18. 18. TRACTAMENT En qualsevol dels tipus dinfart cal calmar el dolor i administrar fàrmacs que disminueixin la capacitat de la sang de coagular (anticoagulants i antiagregants). Si es tracta duna obstrucció completa, el tractament adequat és la reobertura de lartèria, de forma mecànica o farmacològica. La millor manera de reobrir lartèria és la mecànica, anomenada angioplàstia primària, que consisteix en la introducció dun catèter per una artèria del canell o de lengonal que arriba a lartèria coronària obstruïda, que es torna a obrir mitjançant lús dun baló i la implantació duna pròtesi metàl·lica. Quan aquest procediment no es pot realitzar ràpidament, abans de passades dues hores, es pot procedir a lanomenada trombòlisi, que consisteix en ladministració de fàrmacs. Aquest tractament és més senzill de fer però menys eficaç. La recuperació després dun atac de cor depèn de la quantitat i la localització del teixit danyat. Els casos que no presenten complicacions poden recuperar-se totalment.
 19. 19. ARTERIOSCLEROSIÉs un engruiximent i enduriment de les paretsde les artèries, així com una disminució de laseva elasticitat.
 20. 20. EFECTESEls factors de risc mes comuns son els seguents:hipertensió i nivells elevats de la proteína Creactiva (PCR) en la sang que pot augmentar elrisc de laterosclerosis i datacs al cor
 21. 21. PREVENCIÓÉs una enfermetat que neixes amb ella
 22. 22. TRACTAMENTNo existeix tratament médic algun demostratper a la arteriosclerosis pese a ser el fármacprobablement mes buscat por l industriafarmacéutica.
 23. 23. ASMAÉs una enfermetat pulmonar que produeix unestretamen en el principi reversible delsbronquis y la consecuente dificultad respiratoria.
 24. 24. EFECTESRedueix episodis de sibilancis més coneguts compitos, disnea (fatiga o ahogos) , opresióntorácica i tos, particularment per la nit o dematí.
 25. 25. PREVENCIÓNo te prevenció, les persones que le pateixenneixen amb ella.
 26. 26. TRACTAMENTLo mes habitual es que el tratament es fasi ambinhaladors, tot i que ni ha de altres trataments.Bàsicament ni ha de dos tipus de medicamentsinhalats o inhaladors: els antinflamatoris i elsBroncodilatadores.
 27. 27. MPOCÉs una malaltia que es caracteritza per lalimitació crònica al flux aeri amb unafisiopatologia on hi intervenen múltiplesmecanismes entre ells: la produccióaugmentada de moc, lestrès oxidatiu o lainflamació de la via aèria. Per tant, és desuposar que tractaments farmacològics encaminatscontra aquests mecanismes siguin dutilitat.
 28. 28. EFECTES El flux de sanguini i el flux daire dun dels els parets alvèols, a lIntercanvi Gasos és Porta a Terme irregulars oh fill no coincidents. En alguns alvèols hi ha un flux adequat de sang, però poc daire, mentre que en altres hi ha un bon subministrament daire fresc, però no suficient flux de sang. En uns quants alvèols hi ha el flux de les Nacions Unides adequat de sang, però Poc dAire, Mentre que en Altres hi ha un bon daire fresc Subministrament per, Però no hi ha prou parar el flux de sang. Quan això passa, laire fresc no es pot arribar a les zones on hi ha un bon flux sanguini i loxigen no pot entrar al torrent sanguini en quantitats normals. Quan aixo passa, laire fresc no és Pot arribar a les zones de les hi ha un bon flux sanguini il oxigen no Pot Entra en aquest torrent sanguini normals quantitats bany.
 29. 29.  Pressionant laire a través de les vies respiratòries estretes obstruït cada vegada més difícil. A lAire Premer 01:00 Través de les vies respiratòries estretes Cada vegada més obstruït Difícil. Això cansa els músculs respiratoris perquè no puguin obtenir suficient aire als alvèols. Aixo cansa Els músculs respiratoris Perque no puguin Obtenir suficient parar i cuidar la seva ALS alvèols. El pas crític per a leliminació de diòxid de carboni de la sang és el flux daire alveolar adequada. El crític de cada pas a lELIMINACIÓ de diòxid de Carboni de la Sang És El flux daire alveolar dadequada. Si el flux daire als alvèols és insuficient, el diòxid de carboni sacumula en la sang i disminueix loxigen arterial. Si El flux daire ALS dalvèols és insuficient, El diòxid de Carboni sacumula a la Sang il disminueix oxigen arterial. Subministrament insuficient daire fresc als alvèols es diu hipoventilació. Subministrament per insuficient daire fresc ALS alvèols se dice hipoventilació. La respiració doxigen sovint poden corregir els nivells doxigen a la sang, però això no ajuda a eliminar el diòxid de carboni. La ABC Tonalitats doxigen teoria i la pràctica Poden corregir Els dNivells oxigen A LA SANG, Però aixo no ajuda 01:00 Elimina El diòxid de Carboni. Quan lacumulació de diòxid de carboni es converteix en un greu problema, les màquines mecàniques de respiració anomenats respiradors o ventiladors, ha de ser utilitzat. Quan lACUMULACIÓ de diòxid de Carboni és converteix En Un Problema Greuges, els Màquines Mecaniques de ABC Tonalitats anomenats respiradors o ventiladors, ha de servei utilitzat.
 30. 30. PREVENCIÓLa capacitat addictiva de la nicotina és molt elevada, i per això la millor prevenció és no començar a fumar. Si sés fumador o fumadora, val més deixar el tabac com més aviat millor.Finalment, lespai lliure de fum també és una manera de prevenir limpacte del fum del tabac en les persones no fumadores.
 31. 31. TRACTAMENT Labordatge terapèutic preveu el tractament farmacològic i el no farmacològic. El fet que es parli de deteriorament progressiu de la funció pulmonar i dirreversibilitat del dany pulmonar no vol dir que la MPOC no tingui tractament. És una malaltia prevenible i tractable, però és crònica; per tant no té un tractament curatiu. No es pot aconseguir recuperar allò que sha perdut però es pot optimitzar allò que encara es té. Lelement clau del tractament és deixar de fumar.
 32. 32. BIBLIOGRAFÍA Majoritàriament la informació a sigut traguda de wikipedia. http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnex toid=b2ef2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b2ef2043ca2da210VgnVCM1000 008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnex toid=b2ef2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b2ef2043ca2da210VgnVCM1000 008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnex toid=f11a2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f11a2043ca2da210VgnVCM1000 008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnex toid=f11a2043ca2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f11a2043ca2da210VgnVCM1000 008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&id=34 http://translate.google.es/translate?hl=ca&langpair=en%7Cca&u=http://seniorhealth.about.com/od/respi ratorycond/a/copd_lung.htm&sa=X&ei=8aGNT6WhMorD0QX_g83fDA&ved=0CHQQ_RM
 33. 33. Alejandro
 34. 34. INFART DE MIOCARDI És la principal causa de mort als països desenvolupats i la tercera causa de mort als països en vies de desenvolupament. És la principal causa de mort als països desenvolupats i la tercera causa de mort als països en vies de desenvolupament. La malaltia coronària és més freqüent en homes de mitjana edat. Les dones, de mitjana, passen de deu a quinze més que els homes sense patir una malaltia coronària, però a mesura que envelleixen les dones arriben als homes. De fet les dones tenen més probabilitats de patir una angina que els homes.
 35. 35. ARTERIOSCLEROSI Es pot donar a qualsevol lloc del món. La raça blanca sembla que està més predisposada a aquest tipus de malalties que altres raçes.La vacuna per a aquesta malaltia la estan desenvolupant a Los Angeles i les estan utilitzant amb ratolins.
 36. 36. ASMAÉs pot donar a qualsevol lloc del món. Els al·lots amb aquesta malaltia solen deixar de padeixer-la despres de la pubertat. Un al·lot pot padeixer aquesta malaltia i no tenir ningun sintoma que digui que la padeix.
 37. 37. MPOC Sol aparèixer en gent fumadora. Els pacients amb MPOC moderada-greu que, malgrat un tractament correcte (que inclogui exercici físic), continuen limitats per la dispnea, es poden beneficiar d’un programa de rehabilitació respiratòria, ja que pot millorar la dispnea, la tolerància a l’esforç i la qualitat de vida. Si la malaltia es molt severa i te insuficiencia respiratoria cronica cal afegir-hi oxigenoterapia domiciliari a llarg termini.

×