Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T ema 3

292 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T ema 3

 1. 1. Practiques tema 3 Maria Pinaqui Tarifa 4t D ESO
 2. 2. Índex1. Pràctica 1 7. Pràctica 72. Pràctica 2 8. Pràctica 83. Pràctica 3 9. Pràctica 94. Pràctica 4 10. Pràctica 105. Pràctica 5 11. Pràctica 116. Pràctica 6
 3. 3. Pràctica 1: Creació d’un usuari1.Seleccionarem “comtes d’usuari” del Tauler de control. 12.Se’ns obrirà una finestra com la de la figura 1 en la qual seleccionarem l’opció “crear un compte nou.3.Escriurem el nom del compte d’usuari, en el nostre cas <<alumnes>> i premerem el “botó endavant >” 24 Elegirem el tipus de compte,en el nostre cas limitat, i farem clic al botó crear un compte com a la figura 2.
 4. 4. Pràctica 2: Modificar un compte d’usuari1.Accedirem a la llista de comptes d’usuaris i hi seleccionarem el compte <<alumnes>>.2. Farem clic sobre el compte i, en la 8.Premerem el botó <<canviar la finestra que apareix, hi imatge. Hi apareixerà una finestra seleccionarem l’opció <<botó>> i hi seleccionarem la guitarra.3. Hi escriurem el nou nom: Alumne ESO. Figura 24.Premerem el botó <<canviar el nom>>.5.Premerem el botó <<Crear una contrasenya>>6.Introduirem la contrasenya en la casella <<escriu una contra-senya>>7.Farem clic en el botó << crearuna contrasenya>> per acabar.
 5. 5. Pràctica 3: Canviar el tipus de compte d’un usuari1.Seleccionarem, en la pantalla d’inici de comptes d’usuari <<alumne ESO>>2. Seleccionarem l’opció <<canviar el tipus de compte>>3.Seleccionarem <<Administrador d’equip>>4.Premerem el botó <<Canviar el tipus de compte>>
 6. 6. Pràctica 4: Canviar d’un usuari a un altre1.Premerem la combinació de tecles [Windows + l]. Apareixerà la pantalla d’inici de sessió amb tots els usuaris disponibles.2.Hi seleccionarem l’usuari amb el qual volem tornar a iniciar sessió.3. Si allò que volem és tanca una sessió d’usuari, iniciarem sessió a l’ordinador amb aquest usuari, premerem el botó
 7. 7. Pràctica 5: Canviar la vista d’inici d’usuaris1.Seleccionarem <<comptes d’usuari del tauler de control.2.Hi seleccionarem l’opció << canvia el mètode de l’ inici i tancament de sessió dels usuaris>>.3.Desmarcarem la casella <<utilitza la pantalla de benvinguts>> i premerem el botó <<aplicar les opcions>>4.Reiniciarem el ordinador o canviarem d’usuari, després de la qual cosa se’ns mostrarà una finestra d’introducció de dades en què haurem d’escriure,a més de la contrasenya, el nom d’usuari.
 8. 8. Pràctica 6: Activar o desactivar el compte d’invitat1.Seleccioanrem <<comptes d’usuari>> del tauler de control.2.Farem clic sobre el compte d’invitat.3.Se’ns obrirà una finestra. Hi premerem el botó << activar el compte d’invitat>>4.Premerem la combinació de tecles [Windows + l]. Ja tindrem actiu l’usuari invitat, que apareixerà disponible a la llista d’usuari.
 9. 9. Pràctica 7: Esborrar un usuari1.Seleccionarem comptes d’usuari del tauler de control.2.Seleccionarem el compte d’usuari que volem esborrar.3.Farem clic sobre l’opció suprimeix aquest compte.4.En aquest pas, decidirem si volem conservar els arxius personals de l’usuari, i posar tot el seu contingut en una carpeta que es dirà com el compte d’usuari en l’escriptori o esborrar definitivament tota la seva informació.
 10. 10. Pràctica 8: Accedir a la informació de les carpetes d’altres usuaris1.Farem doble clic sobre <<el meu ordinador>>.2.Apareixeran totes les carpetes, una per usuari, en la secció Fitxers emmagatzemats en aquest ordinador.3. Hi ha una carpeta que s’anomena <<All users>> i allà es comparteixen documents entre els usuaris.
 11. 11. Pràctica 9: Convertir la informació de l’usuari en privada1.Sellecionarem el compte <<Alumnes ESO>> i hi farem clic.2.Seleccionareml’opció <<Canvia el tipus de compte>>.3.Seleccionarem <<Administrador d’equip>>.4.Premerem el botó <<canviar el tipus de compte>>5.Premerem el botó <<crear contrasenya>>i escriurem la contrasenya. Establirem com a element privat la carpeta de l’usuari<<Alumnes ESO>>6.Premerem el botó <<Establecer como elemento privado>>7.En aquest últim pas, comprovarem que realment s’ha establert carpeta d’usuari com a element privat.
 12. 12. Pràctica 10: Instal·lar programes amb usuari del grup administrador des d’un compte limitat1.Premerem el botó dret del ratolí sobre el programa d’instal·lació descarregat i seleccionarem en el menú contextual que apareix l’opció <<Executar com a...>>2.Se’ns obrirà una finestra en la qual seleccionarem l’usuari i n’introduirem al contrasenya.3.Premerem el botó <<d’acord>> i començarà la instal·lació del programa sense problema, encara que iniciem sessió amb un compte limitat.
 13. 13. Pràctica 11: Gestionar usuarisdes d’eines d’administració1.En l’escriptori, premerem el botó dret del ratolí sobre la icona <<el meu ordinador>>.2. Elegirem l’opció <<administrar>> en el menú contextual que es mostra.3.Seleccionarem l’arbre <<Usuaris locals i grups>> i dins d’aquest, premerem <<Usuaris per veure tots els usuaris de l’equip local.4.Farem clic amb el botó dret del ratolí sobre l’usuari i seleccionarem l’opció <<propietats>> en el menú contextual que apareix.5.Se’ns obrirà una finestra nova en què se’ns mostraran les propietats de l’usuari i el grup o grups al qual pertany.6.Premerem el botó <<cancel·lar per no fer cap canvi sobre les propietats de l’usuari.
 14. 14. Pràctica 11: Gestionar usuarisdes d’eines d’administració7.Farem clic sobre la carpeta <<usuaris>> amb el botó dret del ratolí per crear un usuari nou. En el menú contextual que es desplega, seleccionarem l’opció <<usuari nou>>8.Emplenarem les dades que apareixen i deixarem en blanc la contrasenya i forçarem que l’usuari, quan es connecti per primera vegada, hagi de canviar la contrasenya introduint-ne una de nova.9.Premerem el botó <<crear>> i després el botó <<cerrar>>. Ara podem observar la llista d’usuaris, l’usuari que acabem de crear.10.Canviarme d’usuari prement les tecles [Windows + l] i veiem que apareix el nou usuari << Alumnes Batxillerat >>11. Fem clic sobre l’usuari << Alumnes Batxillerat >> i, en haver marcat la casella perquè canviï la contrasenya en el primer inici de sessió, apareixerà un avís.12. Acceptarem l’avís i emplenarem les dades de l’antiga contrasenya i les dades de la nova contrasenya .13.Després de prémer el botó Acceptar, ens apareixerà un avís que s’ha canviat de contrasenya i podem iniciar sessió normalment.

×