LA PROTECCIÓ DE DADES A CATALUNYA TIREM PEL DRET NOEL PUJOL SABATÉ ORIOL ARECHAVALA ROE MÀRIAN SADURNÍ ESCOFET DIANA SÁNCH...
INTRODUCCIÓ <ul><li>En els darrers anys la societat s’ha introduit, a través de les noves tecnologies, en un nou espai de ...
NORMATIVA VIGENT  <ul><li>EUROPA: </li></ul><ul><li>Directiva 95/46CE </li></ul><ul><li>ESPANYA: </li></ul><ul><li>Ley Or...
LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A CATALUNYA (I) <ul><li>La protecció de Dades Personals a Catalunya ve definida, regulada,...
<ul><li>El 1992 entra en vigor la Ley Orgánica 5/1992 (LORTAD) que regula el tractament de les Dades Personals en els bu...
Agència Catalana de Protecció de Dades (ACDPD) <ul><li>Té les competències de registre, control, inspecció, sanció i reso...
DIRECTIVA 95/46 CE <ul><li>La seva finalitat principal ve determinada per l’ Art.1 , tots els estats membres han d’assegur...
LEY ORGÁNICA 15/1999  (LOPD) <ul><li>La LOPD es tracta d’una llei aprovada amb la voluntat de complir amb la nova legis...
LLEI 5/2002 <ul><li>Un dels objectius bàsics de la Llei 5/2002 és vetllar perquè es respectin els drets i llibertats p...
COMPARATIVA ENTRE LES LLEIS <ul><li>A nivell Autonòmic i Estatal trobem que degut la relació de supletorietat amb la Const...
CONCLUSIONS <ul><li>La lluita contra els delictes en xarxa comença amb un sistema de protecció de les dades. </li></ul><ul...
WEBGRAFIA <ul><li>http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l14012.htm - Pàgina de la Unió Europea relacionada amb la protecci...
BIBLIOGRAFIA i LECTURES RECOMANADES <ul><li>Corripio Gil-Delgado, María Reyes ( 2001) - El tratamiento de los datos de ca...
DEBATEM <ul><li>Veient l’actual legislació, creus que gaudim d’una seguretat òptima quan treballem a la xarxa? </li></ul><...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sintesi Tirem Pel Dret

478 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sintesi Tirem Pel Dret

 1. 1. LA PROTECCIÓ DE DADES A CATALUNYA TIREM PEL DRET NOEL PUJOL SABATÉ ORIOL ARECHAVALA ROE MÀRIAN SADURNÍ ESCOFET DIANA SÁNCHEZ ACOSTA ESPECIAL REFERÈNCIA ALS DELICTES EN XARXA.
 2. 2. INTRODUCCIÓ <ul><li>En els darrers anys la societat s’ha introduit, a través de les noves tecnologies, en un nou espai de comunicació. La seva utilització cada dia va a més, són moltes les coses que ja fem amb aquest nou mitjà, i això suposa treballar fàcilment amb les dades personals, tan pròpies com de tercers. </li></ul><ul><li>Aquest fet ha generat més d’un conflicte, ja que molta gent sent risc per la protecció d’aquestes, és per això que són vàries les normatives que regulen, i sancionen si és el cas, el mal ús d’aquest gruix de dades que es mou per la xarxa, expedients acadèmics, historial mèdic, dades personals, dades bancàries, creences religioses, etc. . </li></ul>
 3. 3. NORMATIVA VIGENT <ul><li>EUROPA: </li></ul><ul><li>Directiva 95/46CE </li></ul><ul><li>ESPANYA: </li></ul><ul><li>Ley Orgánica 15/1999 </li></ul><ul><li>CATALUNYA: </li></ul><ul><li>Llei 5/2002 </li></ul>
 4. 4. LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A CATALUNYA (I) <ul><li>La protecció de Dades Personals a Catalunya ve definida, regulada, des dels diversos estaments, Europeus, Estatals i Autonòmics. </li></ul><ul><li>A nivell Europeu primer va existir un Conveni per a la protecció de Dades que ja donava forma a una regularització dels usos que s’en podien fer, però és amb la Directiva 95/46 CE , que queda definit com s’ha de fer el tractament de les Dades Personals. </li></ul><ul><li>La Constitució Espanyola del 78 , en l’ Art.18 , ja fa referències de com ha de ser la protecció de Dades Personals, tot i que deixa al descobert el tractament d’aquestes en les noves tecnologies. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>El 1992 entra en vigor la Ley Orgánica 5/1992 (LORTAD) que regula el tractament de les Dades Personals en els buits que l’ Art.18 de la Constitució Espanyola deixava. </li></ul><ul><li>A Catalunya es genera la Llei 5/2002 per regular la protecció de Dades, Llei que no deixa de ser una adaptació a la normativa Europea i Espanyola. Catalunya crea la seva própia Agència de Protecció de Dades (APDCAT) </li></ul>LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A CATALUNYA (II)
 6. 6. Agència Catalana de Protecció de Dades (ACDPD) <ul><li>Té les competències de registre, control, inspecció, sanció i resolució. </li></ul><ul><li>Vigilar el compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i controlar-ne l’aplicació. </li></ul><ul><li>Proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de tractament de dades personals. </li></ul><ul><li>L’Agència col·labora amb el Síndic de Greuges i també amb l’Agència de Protecció de Dades de l’Estat i la resta d’institucions i organismes de defensa dels drets de les persones. </li></ul><ul><li>Ha de mantenir en secret totes aquelles consultes i reclamacions que es formulin en els seus registres, tal i com es preveu en l’article 7. </li></ul><ul><li>El director o directora de l’Agència és assessorat pel Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya, el qual té les funcions d’assessorament, de consulta, de fixació de criteris i d’estudi. </li></ul>FUNCIONAMENT BÀSIC DE L’ACDPD
 7. 7. DIRECTIVA 95/46 CE <ul><li>La seva finalitat principal ve determinada per l’ Art.1 , tots els estats membres han d’assegurar la protecció de les llibertats i els drets fonamentals de les persones físiques, i també de les seves vides privades, amb una protecció del tractament de les dades personals. </li></ul><ul><li>L’ Art.7 reflecteix que les dades personals no podran ser tractades si la persona a qui pertanyen no dona la seva autorització. </li></ul><ul><li>L’ Art. 24 recorda que c om a tota directiva, són els Estats membres els encarregats de prendre les mesures apropiades per assegurar l’aplicació de les disposicions de la Directiva. </li></ul>
 8. 8. LEY ORGÁNICA 15/1999 (LOPD) <ul><li>La LOPD es tracta d’una llei aprovada amb la voluntat de complir amb la nova legislació europea. </li></ul><ul><li>En l’ Art.1 s’ens defineix la finalitat de dita llei, que no és altre que la de “garantir i protegir, en el que concerneis al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar”. </li></ul><ul><li>En els Títols II i III es senten les noves bases que han de regir en el tractament de dades de caràcter personal. </li></ul><ul><li>En el Títol VI es crea l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. </li></ul><ul><li>El régim sancionador és troba reflectit en el Títol VII . </li></ul>
 9. 9. LLEI 5/2002 <ul><li>Un dels objectius bàsics de la Llei 5/2002 és vetllar perquè es respectin els drets i llibertats públics de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya quan s’utilitzin les seves dades personals, sigui de forma informatitzada o no. </li></ul><ul><li>En l’Article 8 s’atorga la potestat d’inspecció tan a locals, com fitxers, per part de l’ACDPD, per comprovar el compliment de la Llei. </li></ul><ul><li>En el Capítol 5 trobem recollides les infraccions i sancions a tenir en compta en cas que no es complís el que marca la legislació. </li></ul><ul><li>Com a disposicions addicionals trobem que els fitxers automatitzats, de la Generalitat de Catalunya o de l’administració pública, s’han d’inscriure el Registre de Protecció de Dades de Catalunya. </li></ul>
 10. 10. COMPARATIVA ENTRE LES LLEIS <ul><li>A nivell Autonòmic i Estatal trobem que degut la relació de supletorietat amb la Constitució de la legislació Estatal, la Llei Orgànica 15/1999 només serà d’aplicació en aquells casos on el legislador detecti que en la norma autonòmica existeix certa llacuna en la seva aplicació. </li></ul><ul><li>Tant la Llei Espanyola com al Catalana contemplen el fet de crear una Agència per regular la Protecció de Dades Personals. </li></ul><ul><li>La Directiva Europea al aportar una sèrie de mesures per tal d’homogeneïtzar en tots els estats membres la protecció de Dades no genera conflictes de relació entre lleis. </li></ul>
 11. 11. CONCLUSIONS <ul><li>La lluita contra els delictes en xarxa comença amb un sistema de protecció de les dades. </li></ul><ul><li>A Catalunya la protecció de dades es una competència assolida per la Generalitat de Catalunya i reflexada a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. </li></ul><ul><li>La normativa vigent a Catalunya és l’ adaptació de la Llei 15/1999 espanyola i la Directiva 95/46 CE. </li></ul>
 12. 12. WEBGRAFIA <ul><li>http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l14012.htm - Pàgina de la Unió Europea relacionada amb la protecció de dades. </li></ul><ul><li>https://www.agpd.es/portalweb/index-ides-idphp.php - Pàgina principal de la Agéncia Española de protecció de datos. </li></ul><ul><li>https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/legislacion/estatal/common/pdfs/Ley-15_99.pdf - Enllaç directe a la Llei Orgànica 15/1999 sobre la protecció de dades de caràcter personal. </li></ul><ul><li>http://www.apdcat.net/ .- Pàgina web principal de la Agència Catalana de Protecció de dades. </li></ul><ul><li>http://www.apdcat.net/contingut.php?cont_id=133&cat_id=123 .- Normativa reguladora de la Agència Catalana de protecció de dades. </li></ul>
 13. 13. BIBLIOGRAFIA i LECTURES RECOMANADES <ul><li>Corripio Gil-Delgado, María Reyes ( 2001) - El tratamiento de los datos de carácter personal y la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones - Agencia de Protección de Datos. – Consultat: 4 Maig 2009 </li></ul><ul><li>Herrán Ortiz, Ana Isabel - La derecho a la intimidad en la nueva Ley orgánica de protección de datos personales - Madrid : Dykinson, 2002 </li></ul><ul><li>Margarita Roig i Enrique Orts Berenguer ( 2001). - Delitos informáticos y delitos comunes cometidos a través de la informática.- Valencia Tirant lo Blanch – Consultat: 4 Maig 2009 </li></ul><ul><li>Crònica del Dret & Multimedia de l’Echo.- Internet i la difícil protecció de la vida privada. </li></ul><ul><li>Cristina Almuzara Almaida ( 2007) - Estudio práctico sobre la protección de datos de carácter personal Valladolid Lex Nova 2007 – 2ª EDICIÓ – Consultat: 4 Maig 2009 </li></ul>
 14. 14. DEBATEM <ul><li>Veient l’actual legislació, creus que gaudim d’una seguretat òptima quan treballem a la xarxa? </li></ul><ul><li>Creus que es permet un mal ús de les dades per finalitats comercials, per beneficis econòmics? </li></ul><ul><li>Consideres que la població reb l’informació suficient sobre els drets vers les seves dades personals? Quantes vegades premèm el famós: “M’he llegit i accepto les condicions establertes”, o similars, sense llegir-ne ni 2 linees ? </li></ul>

×