Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O medio natural mapa conceptual

757 views

Published on

para os meus alumnos de 1º da ESO

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

O medio natural mapa conceptual

  1. 1. TEMA 6 O MEDIO NATURAL C.P.R. Plurilingüe Sagrada Familia Profesora María Nogueira Sixto
  2. 2. FERRAMENTA APRENDO A FACER OS MEUS APUNTES • Ler • Subliñar • Realizar un mapa conceptual • Realizar un esquema
  3. 3. 1. OS ESPAZOS NATURAIS DA TERRA 1.1. OS ESPAZOS NATURAIS DA ZONA CÁLIDA ESPAZOS NATURAIS ZONA CÁLIDA C. ECUATORIAL C. TROPICAL C. DESÉRTICO PAISAXES ECUATORIAIS PAISAXES TROPICAIS DESERTOS FLORA FAUNA POUCA PRESENZA HUMANA SELVA ECUATORIAL MANGLARES RIQUEZA ANIMAL FLORA SABANA HERBAS BAIXAS MATOGUEIRAS FAUNA CARNÍVOROS HERBÍVOROS PREEIROS ACCIÓN HUMANA (grandes plantacións) POUCA PRESENZA HUMANA FLORA POBRE FAUNA ESCASA
  4. 4. 1.2. OS ESPAZOS NATURAIS DA ZONA TEMPERADA ESPAZOS NATURAIS ZONA TEMPERADA PAISAXE OCEÁNICA PAISAXE MEDITERRÁNEA PAISAXE CONTINENTAL CLIMA OCEÁNICO CLIMA MEDITE- RRÁNEO CLIMA CONTINENTAL FLORA FLORA FLORA FAUNA FAUNA VARIADA FAUNA BOSQUE OCEÁNICO LANDA HERVÍVOROS DEPREDADORES ROEDORES AVES RÉPTILES BOSQUE MEDITERRÁNEO MAQUIS GARRIGA TAIGAS PRADEIRAS CONTINENTAIS HERVÍVOROS DEPREDADORES ROEDORES GRANDES HERVÍVOROS ROEDORES
  5. 5. 1.2. OS ESPAZOS NATURAIS DA ZONA FRÍA ESPAZOS NATURAIS ZONA FRÍA CLIMA POLAR CLIMA ALTA MONTAÑA PAISAXES POLARES PAISAXES ALTA MONTAÑA FLORA FAUNA MOI ESCASA PRESENZA HUMANA CASE INEXISTENTE TUNDRA FLORA FAUNA GRADACIÓN EN CHANZOS GRADACIÓN EN CHANZOS

×