Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U4 exer copiats

371 views

Published on

Exercicis unitat 4

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

U4 exer copiats

  1. 1. Exercici 1. Relaciona cadascuna de les activitats següents amb alguna de les àrees funcionals de l’empresa: a) S’envia al banc una remesa d’ordres de cobrament corresponent a la facturació dels clients del mes anterior. b) Es calcula la quantitat de producte que ha d’anar a cada centre territorial de distribució. c) Una empresa fa una enquesta als consumidors sobre un dels productes que fabrica. d) Es fan els càlculs per saber quantes unitats d’un producte s’ha d’elaborar a cadascuna de les màquines d’una indústria. e) Una empresa organitza un curset entre els seus empleats per millorar la seguretat laboral. f) Es fa un resum de les despeses realitzades durant l’any. g) Una empresa conservera compra xapa d’acer per fer llaunes. h) Es porten a la Seguretat Social els documents d’un nou treballador. i) Es truca a un diari per contractar la inserció d’un anunci publicitari. j) Una empresa demana un crèdit a un banc per poder comprar una màquina nova. k) Es truca a un diari per contractar la inserció d’un anunci d’oferta de feina. Exercici 2. Una empresa té una estructura formada per les següents persones: director de producció, cap de proveïment, director general, cap d’oficina tècnica, cap de qualitat, director comercial, cap de marketing, director de recursos humans, cap de personal, cap de formació, cap de finançament, i cap de seguretat laboral. Representa gràficament, l’organigrama vertical d’aquesta empresa. Exercici 3. Una empresa té una estructura formada per les següents persones: directora general, directora de producció, cap de comptabilitat, director de RRHH, cap de seguretat i higiene, cap de magatzem, cap de qualitat, director finançament, directora comercial, cap de compres, cap de MK, cap de primeres matèries, cap de publicitat i cap de selecció. Representa gràficament, l’organigrama horitzontal d’aquesta empresa. Exercici 4. Dissenya un organigrama circular on figuri l’estructura formada per uns 15 càrrecs. Exercici 5. A qui s’ha de dirigir el cap de màrqueting per demanar una autorització per a una nova campanya de publicitat? Qui dirigeix la feina del director de producció? A qui ha d’informar un treballador que detecta un perill en el funcionament d’una de les màquines del taller? 1
  2. 2. Exercici 6. Indica les diferències que hi ha entre: a) Una empresa individual i una societat. b) Una S.A. i una S.L.. c) Una S.A.L. i una S.C.C.L.. d) Una empresa privada i una pública. Exercici 7. Indica a quin sector i subsector pertanyen les empreses següents: Enginyeria civil, llibreria, refineria de petroli, central lletera, parc eòlic, productora d’aqüicultura, asseguradora, productora de blat de moro, granja de porcs, Ferrocarrils de la Genralitat, agència de viatges, pedrera de pedra calcària, farmàcia, hipermercat, fàbrica d’equips electrònics. Exercici 8. Una empresa té un capital social (94 980 €) en forma d’accions amb un valor nominal de 60 €. Quantes accions té aquesta empresa en total? Si es tracta d’una S.A.L., quin és el mínim nombre d’accions que han de pertànyer a treballadors i treballadores de la mateixa empresa? Quin és el màxim nombre d’accions que pot posseir un sol accionista? Exercici 9. Una empresa amb un capital social de 342 000 € té 5 propietaris qu posseeixen 50, 200, 130, 150 i 200 accions, respectivament. Quin és el valor nominal de cadascuna de les accions? Si durant l’any passat aquesta empresa va obtenir uns beneficis de 25 300 € i decideix repartir-los del tot entre els accionistes, quant cobrarà el que té les 150 accions? Exercici 10. Calcula el patrimoni net d’una empresa que té els elements patrimonials següents: Factures de clients: 670 €, terrenys: 12 000 €, crèdit concedit per un banc per 8 000 €, maquinària 10 000 €, edifici 240 000 €. Exercici 11. Calcula el patrimoni net d’una empresa que té els elements patrimonials següents: Té el conjunt de vehicles valorats en 30 000 €, al compte corrent del banc té un saldo de 10 000 €, té factures pendents de pagar als proveïdors per 3 200 €, és propietària d’unes oficines i un taller valorats en 250 000 €, els mobles de les oficines estan valorats en 27 000 €, té factures pendents de cobrar per 6 300 €, té al magatzem productes elaborats per 6 500 € i als tallers disposa d’una maquinària valorada en 580 000 €. Exercici 12. Calcula el patrimoni net d’una empresa que té els elements patrimonials següents: En els diferents comptes al banc té un saldo de 9 000 €, té factures pendents de pagar als proveïdors per 3 200 €, furgonetes i camions valorats en 40 000 €, a la caixa de l’oficina té 1100 €,demana un crèdit al banc per comprar maquinària de 20 000 €, és propietària d’un local valorat en 270 000 €, els productes acabats que guarda al magatzem suposen 11 500 €, als tallers disposa d’una maquinària valorada en 410 000 € i el mobiliari de les oficines estan valorats en 17 000 €. Exercici 13. Calcula el resultat del període i indica la situació econòmica de l’empresa. - Compres de matèries primeres 40 120 €. - Subvencions Generalitat 2 345 €. - Lloguer nau industrial 10 578 €. - Subministraments diversos 879 €. - Impostos municipals 3451 €. - Interessos bancaris a tornar a l’empresa 141 €. - Pagament a Hisenda 979 €. - Sous i salaris 65 000 €. - Devolucions que li fa la Seguretat Social 3 124 €. - Interessos bancaris a pagar 308 €. Exercici 14. Calcula el resultat del període i indica la situació econòmica de l’empresa. - Ha realitzat compres de matèries primeres per 60 000 €. - Els subministraments d’energia, aigua i telèfon per 6 100 €. 2
  3. 3. - Ha pagat en conceptes d’impostos 2 300 €. - Ha cobrat durant tot l’any factures per un import de 350 000 €. - Ha pagat sous per un total de 230 000 €. - Ha cobrat ajuts de l’Administració per 5 000 €. Exercici 15. Calcula el resultat del període i indica la situació econòmica de l’empresa. - Ha realitzat compres de MP per 80 000 €. - Li han retornat d’Hisenda 10 000 €. - Ha pagat sous per un total de 290 000 €. - Els subministraments d’energia, aigua i telèfon per 6 100 €. - Ha cobrat ajuts de l’Ajuntament per 5 000 €. - Ha pagat durant tot l’any en conceptes d’impostos 8 300 €. - Ha cobrat durant tot l’any factures per un import de 350 000 €. Exercici 16. Representa el balanç, a 31-desembre, a patir de les dades següents: Ordinadors 12 000 €, Capital social 740 000 €, Edificis 480 000, Cadires i taules 30 000 €, Furgonetes 150 000 €, Proveïdors 4 000 €, Maquinària 170 000 €, Diners a la caixa 1 000 €, Productes acabats 10 000 €, Crèdits 50 000 €, Diners al banc 26 000 €, Clients 5 000 € i Resultat del període 90 000 €. Exercici 17. Representa el balanç, a 31-desembre, a patir de les dades següents: - Els beneficis són de 56 600 €. - Té el conjunt de vehicles valorats en 30 000 €. - Als tallers disposa d’una maquinària valorada en 580 000 €. - Al compte corrent del banc té 10 000 €. - Els socis aporten capital social de 850 000 €. - És propietària d’unes oficines i un taller valorats en 250 000 €. - Els mobles de les oficines valorats en 27 000 €. - Té factures pendents de cobrar per 6 300 €. - Té factures pendents de pagar als proveïdors per 3 200 €. - Al magatzem productes elaborats per 6 500 €. Exercici 18. Representa el balanç, a 31-desembre, a patir de les dades següents: - Els beneficis són de 66 600 €. - Mobiliari valorat en 27 000 €. - Té factures pendents de cobrar per 6 300 €. - En els diferents comptes té saldo de 13 000 €. - Els socis aporten un capital social de 750 000 €. - Motos i cotxes valorats en 40 000 €. - Als tallers disposa d’una maquinària valorada en 480 000 €. - Els socis aporten un capital social de 750 000 €. - És propietària d’unes oficines i un taller valorats en 250 000 €. - Té factures pendents de pagar als proveïdors per 6 200 €. - Al magatzem productes elaborats per 6 500 €. 3

×